...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Chata Smerek
Swobodne wycieczki
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

Cmentarze i miejsca po cerkwiach (cerkwiska) oraz inne pozostałości sakralne w Bieszczadach

Wiele bieszczadzkich cmentarzy, niczym relikt przeszłości, stanowi do dziś świadectwo nie tak odległych jeszcze czasów a już minionych. Zapomniane, opuszczone, zarośnięte, rozkradzione przez złomiarzy, są dziś często jedyną pamiątką po istnieniu licznych niegdyś w Bieszczadach wsi. Te, które zostały po roku 1947 nadal użytkowane - są w nieco lepszym stanie, natomiast te, które są często jedynym znakiem po dawnej wsi składają się czasem z jednego nagrobka i resztek kamieni czy podmurówki zniszczonej cerkwi, otoczone starodrzewiem. Poniżej szerokie opisy i zdjęcia części takich miejsc - w tym cmentarze ewangelickie oraz wojskowe. Niektóre - np. Łuh, Jaworzec, Zawój, Tyskowa, Mików czy Kamionki - opisane są razem z nieistniejącymi wsiami w dziale "Dawne wsie".

Cmentarz w Balnicy Cmentarz i miejsce po cerkwi w Balnicy. Balnica. Po wysiedleniach cerkiew rozbierano etapami. Elementy drewniane posłużyły do budowy stajni w Woli Michowej. Murowane przetrwały dłużej, ale dziś zachowała się tylko kamienna podmurówka i dwa krzyże wieńczące świątynię. Wiele z elementów wyposażenia trafiło...

Cmentarz w Berehach Cmentarz w Berehach Górnych. Berehy Górne. Cmentarz cerkiewny znajdował się bezpośrednio przy cerkwi. Cmentarz grzebalny - na północ od niej, ma wymiary ok. 50x140m. Otoczony murkiem z łamanego kamienia, zachowanym we fragmentach. Do początku lat 60 XX wieku stało tu ponad 100 nagrobków. Wówczas to większość z nich przerobiono na tłuczeń i zużyto do budowy trasy obwodnicy.

Cmentarz w Beniowej Cmentarz i cerkwisko w Beniowej. Beniowa. W roku 1852 odnotowano we wsi trzy cmentarze: cerkiewny i dwa grzebalne. Dzisiejszy cmentarz położony jest bezpośrednio przy cerkwisku, ulokowany na północ i południe od niego, pozostałe dwa nie istnieją. Na kilku nagrobkach zachowały się inskrypcje. Południowa część cmentarza uległa zniszczeniu w latach 80.XXw.

Cmentarz w Bereźnicy Niżnej Cmentarz w Bereźnicy Niżnej. Bereźnica Niżna. Cmentarz w Bereźnicy (ob. Bereżnica) Niżnej założono dopiero w roku 1916. Do dziś zachowało się kilka nagrobków, krzyży i mogiły ziemne. Opis tego cmentarza i zdjęcia ujęte są razem z opisem dawnej wsi, która uległa zniszczeniu w latach 1945-47. Warto odwiedzić to urokliwe obecnie miejsce z dala od zamieszkałych zabudowań, prowadzą tu obecnie znakowane ścieżki.

Cmentarz w Bukowcu Cmentarz w Bukowcu. Bukowiec. Cmentarz i resztki podmurówki cerkiewnej położone są w malowniczym miejscu wśród łąk za zabudowaniami gospodarskimi przy bocznej drodze wiodącej przez wieś. W cieniu wielkiej lipy została jedynie sypiąca się już dzwonnica parawanowa oraz resztki podmurówki dość wyraźnie zarysowane wśród trawy i zielska. Miejsce po cerkwi robi bardzo przygnębiające wrażenie.

Cmentarz w Bystrem Cmentarz w Bystrem. Bystre k.Baligrodu. Po dawnej wsi zachował się niewielki cmentarz oraz miejsce po cerkwi - kilka nagrobków oraz krzyży. Po samej cerkwi nie zachował się żaden ślad. Cmentarzyk został uporządkowany siłami społecznymi w roku 1994, Najbardziej rzucającym się w oczy jest grób właściciela dóbr Łubne - Józefa Jorasza oraz jego dzieci. Pozostałe nagrobki nie posiadają inskrypcji.

Cmentarz w Bystrem k. Czarnej Cmentarz w Bystrem k.Czarnej. Bystre k.Czarnej. Relacja świątynia - miejsce wiecznego spoczynku we wsi Bystre przedstawia się zgoła inaczej niż w sąsiednich miejscowościach, takich jak Michniowiec, czy Lipie. Na czym polega ta odmienność? Otóż, cmentarz w Bystrem nie jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie cerkwi, a nagrobki nie otaczają pierścieniem świątyni. Znajduje się 100 metrów od niej, po drugiej stronie drogi.

Płyta nagrobna w Chmielu Płyta nagrobna Fieronii z Dubrawskich Orlickiej. Chmiel. Płytę znaleziono w roku 1960 na skarpie opadającej do Sanu w pobliżu cerkwi. Przeniesiono ją ponownie w pobliże świątyni. W roku 1999 wyciągnął ją z ziemi i ustawił pod okapem na tyłach cerkwi ks. Piotr Bartnik (wóczas był proboszczem w Dwerniku). W roku 2010 z inicjatywy Jerzego "Baryły" Nowakowskiego płytę wpisano do rejestru zabytków ruchomych pod nr B-350.

Cmentarz w Czarnej Dolnej Cmentarz i cerkwisko w Czarnej Dolnej. Czarna Dolna. Czarna Dolna to wysunięta na zachód część Czarnej, rozciągająca się pod Sokołową Wolę i stoki Moklika. Warto zwrócić tu uwagę na dawną zabudowę wsi, kościół i kapliczkę. W Czarnej Dolnej istniała również greckokatolicka cerkiew pw. Wielkiego Męczennika Dymitra. Cerkiew nie przetrwała do dzisiejszych czasów (w przeciwieństwie do cerkwi w Czarnej).

Cmentarz w Dwerniku Cmentarz w Dwerniku. Dwernik. Miejsce łatwe do odnalezienia, znaczy go tablica oznaczająca kompleks "Wieś Dwernik", na której znajduje się krótki rys historyczny wsi, szkic nieistniejącej obecnie cerkwi oraz mapka z historycznym układem zabudowy Dwernika. Niegdyś cmentarz ten składał się z dwóch części przedzielonych drogą. Do dnia dzisiejszego zachowała się tylko jedna jego część - zachodnia, która była mniejsza.

Cmentarz w Dźwiniaczu Cmentarz w Dźwiniaczu. Dźwiniacz Górny. Należy nadmienić że w Dźwiniaczu Górnym znajdowały się (i znajdują) dwa cmentarze. Ten znajdujący się na trasie ścieżki - starszy - kryje obecnie 16-17 nagrobków. Otoczony jest starodrzewiem i wielokrotnie częściej odwiedzany. Drugi - młodszy cmentarz, znajduje się niespełna 200m od cmentarza "starego" w kierunku zachodnim. Jest nieoznakowany i bywa odwiedzany sporadycznie.

Cmentarz w Górzance Cmentarz w Górzance. Górzanka. Przypuszcza się, iż cmentarz został założony zaraz po wybudowaniu świątyni, a więc w latach 40. XIX wieku. Pierwotnie cmentarz niczym pierścień otaczał drewnianą cerkiew. Wraz z rozwojem wsi, wzrostem liczby mieszkańców przestrzeń grzebalna zaczęła się zapełniać i konieczne było powiększenie cmentarza. Jak wywnioskować można cmentarz rozszerzono w kierunku północnym.

Cmentarz w Habkowcach Cmentarz w Habkowcach. Habkowce. Na bieszczadzkiej ziemi cmentarzy jest wiele. Jedne zadbane, ogrodzone, widać że ktoś o nich pamięta, ale są też cmentarze, o których pamięta już tylko sam Pan Bóg. Do których trafić jest naprawdę bardzo trudno, bo zginęły całkiem wśród lasów a czas zniszczył nawet kamienie. Przykładem może być Szczerbanówka, Huczwice czy Habkowce. O tym ostatnim chcę napisać.

Cmentarz w Kielczawie Cmentarz i miejsce po cerkwi w Kielczawie. Kielczawa. Cmentarz i miejsce po cerkwi greckokatolickiej pw. św. Michała Archanioła znajdują się bezpośrednio przy drodze. Przed wejściem tablica z krótkim opisem cerkwi. Była to świątynia drewniana, orientowana, trójdzielna, szalowana pionowo deskami, wzniesiona w roku 1837.

Cmentarz w Lipiu Cmentarz i dawna cerkiew w Lipiu. Lipie. Zidentyfikowanie cmentarza w krajobrazie Lipia jest możliwe dzięki drzewostanowi. Niewielkie wyniesienie terenu (cmentarz zlokalizowany na wysokości 560m n.p.m., natomiast średnia wysokość dla zabudowy wsi wynosi 555m n.p.m.) oraz typowe dla bieszczadzkich cmentarzy gatunki drzew (jesion, lipa) uświadamiają, że tu musiał ingerować człowiek.

Cmentarz w Lutowiskach Cmentarz w Lutowiskach. Lutowiska. Cmentarz greckokatolicki w Lutowiskach znajduje się tuż przy drodze, po jej lewej stronie, wjeżdżając do Lutowisk od strony Smolnika. Cmentarz ten do II wojny światowej był wykorzystywany przez katolików wszystkich obrządków, ponieważ cmentarz rzymskokatolicki został założony w latach 20 XXw i znajduje się za kościołem. Pochodzenie datuje się na przełom XVIII i XIXw.

Cmentarz w Łupkowie Cmentarz w Łupkowie. Łupków. Droga na ten cmentarz nie należy do najprostszych. Trzeba wiedzieć, gdzie zejść ze szlaku aby na niego trafić (cmentarz zlokalizowany jest około 600 metrów poniżej stacji kolejowej Łupków, przy czarnym szlaku Szwejka, nad potokiem). Jego położenie, wszechogarniająca zieleń, magia, cisza - rekompensują wszystkie trudy.

Cmentarz w Manastercu Cmentarz i cerkiew w Manastercu. Manasterzec. Niegdyś wokół cerkwi grzebano wiernych. Obecnie po dawnym przycerkiewnym cmentarzu pozostała jedna oznaczona mogiła. Wierni chowani są na cmentarzu grecko i rzymskokatolickim położonym vis vis świątyni, za linią zabudowy. Cmentarz ten figuruje w gminnej ewidencji zabytków miasta i gminy Lesko. ego powierzchnia wynosi 0,52ha, otoczony jest siatką drucianą.

Cmentarz i kościół w Mchawie Cmentarz i kościół w Mchawie. Mchawa. Do 1967 roku wierni z Mchawy uczęszczali do kościoła parafialnego w Baligrodzie. Od lipca 1967 roku msze regularnie odprawiano w Mchawie: w każdą niedzielę i święto, w pierwsze piątki i soboty miesiąca, z okazji pogrzebów, w maju, czerwcu i październiku w kaplicy grobowej. Niestety była ona zdecydowanie za mała, gdyż mieściła zaledwie 15 osób.

Cmentarz w Maniowie Cmentarz i miejsce po cerkwi w Maniowie. Maniów. Na wschód od miejsca po cerkwi położony jest cmentarz cerkiewny. Zachowało się tu 9 nagrobków, jeden grób zbiorowy powojenny, mogiła z metalowym krzyżem, mogiły ziemne pozbawione nagrobków. Cztery nagrobki ogrodzone są żelaznym płotkiem. Ponadto znajduje się tu krzyż ze zwieńczenia cerkwi z charakterystycznym półksiężycem stojący obecnie na kamieniu.

Cmentarz w Osławicy Cmentarz i cerkwisko w Osławicy. Osławica. W roku 1821 zbudowano w Osławicy murowaną cerkiew greckokatolicką pw św. Mikołaja. Był to obiekt wizualnie bardzo zbliżony do istniejącej do dziś cerkwi w pobliskim Smolniku. Cerkiew nie uległa zniszczeniu w wyniku działań powojennych; do ruiny doprowadziło ją użytkowanie przez miejscowy PGR a rozebramo w latach 60 XXw, obok ulokowany był cmentarz cerkiewny.

Dzwonnica w Polanie Cmentarz i miejsce po kościele w Polanie. Polana. Założona w XV wieku wieś Polana była jedyną w głębi gór miejscowścią, w której większość mieszkańców stanowili Polacy. Była to również duża wieś a przed wojną również siedziba Gminy. Pierwszy kościół rzymskokatolicki w Polanie datowany jest na koniec XVII wieku. Ufundował go ówczesny właściciel wsi Franciszek Urbański, łowczy podolski.

Cmentarz w Prełukach Cmentarz i cerkwisko w Prełukach. Prełuki. Nieopodal cerkwi znajdowały się dwa cmentarze grzebalne. Większy z nich, zaraz obok cerkwi po przeciwnej stronie drogi oraz drugi - pod lasem (ok.250m), obecnie niemal zupełnie nieczytelny, pochowani są na nim również żołnierze z I wojny światowej biorący udział w walkach o pobliski szczyt Sokoliska.

Nagrobek w Rabem Cmentarz i cerkwisko w Rabem k.Baligrodu. Rabe. Drewniana cerkiew w Rabem o nieustalonej dacie budowy, była odnawiana i ponownie konsekrowana w roku 1891. Nosiła wezwanie Zaśnięcia Matki Boskiej a Rabe było siedzibą parafii należącej do dekanatu baligrodzkiego. Cerkiew ta spłoneła podczas I wojny światowej w latach 1914-15. W okresie międzywojennym wybudowano kolejną.

Cmentarz w Radziejowej Cmentarz i cerkwisko w Radziejowej. Radziejowa. Po cerkwi zachowały się do dziś fragmenty podmurówki oraz krzyże ze zwieńczeń. Zachował się także dawny cmentarz, na którym znajduje się kilka mogił ziemnych, jeden nagrobek powojenny oraz resztki kilku innych nagrobków. Dziś Radziejowa to niezamieszkała dolina.

Cmentarz i cerkiew  w Rajskiem Cmentarz i cerkwisko w Rajskiem. Rajskie. Cerkiew wysadzono w roku 1980. Została, mocno już zarośnięta sterta gruzu i kamieni. Obok charakterystyczne drzewo, które również ucierpiało na skutek wybuchu. Zachował się również krzyż ze zwieńczenia, który obecnie stoi oparty o drzewo. Na cmentarzu kilka nagrobków, m.in. nagrobki miejscowych parochów.

Cmentarz w Siankach grób hrabiny Cmentarz i miejsce po cerkwi w Siankach; grób hrabiny. Sianki. Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Stefana w Siankach zbudowana została w roku 1831 (konsekracja w 1834), przynależąc do parafii w pobliskiej Beniowej. Możliwe, że została przeniesiona tu z Zakarpacia, gdyż bryłą przypomina cerkwie z okolic Wołowca. Nie zbudowano jej - jak to najczęściej czyniono - w miejscu poprzedniej cerkwi, tylko ok. 400m na północ.

Cmentarz w Skorodnem Cmentarz i cerkwisko w Skorodnem. Skorodne. Cmentarz ten wart jest odnotowania ze względu na intensywnie zanikający "charakter". Z dużym prawdopodobieństwem za kilkanaście lat może nie zostać po nim śladu. W okresie letnim zachowane nagrobki są trudne do zlokalizowania. W Skorodnem istniały dwa cmentarze - przycerkiewny, obok drewnianej cerkwi pw. św. Paraskewy z 1838r., oraz nieopodal - cmentarz grzebalny.

Cmentarz w Solince Cmentarz w Solince. Solinka. Cmentarz w Solince ulokowany był wokół cerkwi. Znajduje się ok. 400m od ostatnich zabudowań, po lewej stronie drogi. Dojście jest nieoznakowane i łatwo przeoczyć, gdyż znajduje się on powyżej drogi i jest z niej niewidoczny. Niegdyś prowadziła tam drewniana kładka przez rów, która była również znakiem rozpoznaczwczym, dziś pozostało kilka ledwie widocznych, wyciątych w skarpie schodków.

Cmentarz Sokołowa Wola Cmentarz i miejsce po cerkwi w Sokołowej Woli. Sokołowa Wola. We wsi znajdowała się drewniana greckokatolicka cerkiew filialna (parafia w Daszówce, dekanat ustrzycki) pw. św. Dymitra. Powstała w roku 1827 i w tym samym roku została konsekrowana. Dokładnie 100 lat później cerkiew została odnowiona. Świątynia zbudowana na planie prostokąta. Babiniec, nawa i prezbiterium o tej samej szerokości - nie wyróżniały się w bryle.

Cmentarz ewangelicki Bandrów Kolonia i Steinfels Cmentarz ewangelicki Bandrów Kolonia i Steinfels oraz greckokatolicki Stebnik. W roku 1772 południowa część terytorium Rzeczpospolitej znalazła się pod panowaniem Habsburgów w wyniku I rozbioru Polski. Jednym z elementów polityki zaborcy było osiedlanie na tych ziemiach ludności nastawionej lojalnie wobec Austrii - głównie Niemców oraz w znacznie mniejszym stopniu Czechów. Miało to wpłynąć na podporządkowanie.

Cmentarz w Stuposianach Cmentarz i dawna cerkiew w Stuposianach. Stuposiany. W centralnej części cmentarza, duży drewniany krzyż z tabliczką informującą, iż w tym właśnie miejscu stała cerkiew z 1787 roku. Obok kilka kamieni dawnej podmurówki. Resztę stanowi kilka porozrzucanych po całym terenie cmentarza nagrobków, w tym nagrobek (w części południowej, na prawo od cerkwiska, tuż pod płotem) Marcelego Wisłockiego zmarłego w 1897r.

Cmentarz w Szczerbanówce Cmentarz i cerkwisko w Szczerbanówce. Szczerbanówka. Drewniana cerkiew pw. św. Dymitra w Szczerbanówce zbudowana została w roku 1858. Nie zachowały się żadne ślady, podmurówka dawnej cerkwi jest nieczytelna. Zachowały się dwa kute krzyże z jej zwieńczeń, z których do dziś na cerkwisku znajduje się jeden. Krzyż ten był naprawiany (maj 2001) i ponownie zamontowany w sierpniu 2002 przez NGK Magurycz.

Cmentarz w Tworylnem Cmentarz i cerkwisko w Tworylnem. Tworylne. W pobliżu cerkwi stała kaplica dworska (dwór był niemal naprzeciwko), przy czym była to kaplica rzymskokatolicka i grekokatolicy z niej nie korzystali. Stała na cmentarzu cerkiewnym. Wzniesiono ją w 1893 roku z fundacji ówczesnego właściciela wsi. Zachowała się krypta grobowa.

Cmentarz w Woli Michowej Cmentarz w Woli Michowej. Wola Michowa. Ok. 200 metrów na południe od cerkwi, nie więcej niż 100m od torów kolejki wąskotorowej, skrywa się w niewielkim zagajniku dawny cmentarz. Od szosy prowadzi tu droga z płyt betonowych, cmentarz oddalony jest od niej o 20-30m - łatwy do odnalezienia, mimo że niewidoczny ani z szosy głównej, ani ze wspomnianej betonówki. Zachowało się tu kilkanaście czytelnych nagrobków.

Cmentarz w Wołosatem Cmentarz i dawna cerkiew w Wołosatem. Wołosate. Cmentarz cerkiewny znajdował się wokół cerkwi. Powierzchnia w roku 1852 wynosiła 18 arów i taka pozostała do naszych czasów, wcześniej cmentarz był prawdopodobnie mniejszy. Po roku 1946 został bardzo dotkliwie zdewastowany - nie zachował się ani jeden nagrobek, który byłby w całości. Najlepiej zachowanym jest mogiła córeczki proboszcza ustrzyckiego Mychaiła Skrockiego.

Cmentarz w Wołosatem Cmentarz i miejsce po cerkwi w Wołkowyji. Wołkowyja. Pierwsza cerkiew w Wołkowyji wzniesiona została w roku 1704. Był to obiekt drewniany, pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Kolejną cerkiew - również drewnianą - zbudowano tu pomiędzy rokiem 1833 a 1855 z fundacji biskupa Grzegorza Jachimowicza. Prace malarskie wykonane zostały w roku 1899 przez Włodzimierza Pawlikowskiego. Do dziś pozostała dzwonnica i cerkiewny cmentarz.

Cmentarz w Zatwarnicy Cmentarz i dawna cerkiew w Zatwarnicy. Zatwarnica. Przy cerkwi znajdowały się dwa cmentarze. Pierwszy z nich - cerkiewny - zajmował około 5 arów powierzchni. Nie zachował się tu żaden nagrobek. Drugi cmentarz - grzebalny - wytyczony został nieco poniżej cerkwi, nieopodal drogi a obecnie również w pobliżu dużego hotelu w Zatwarnicy. Obecnie jest tu kilka powojennych nagrobków oraz zbiorowa mogiła funkcjonariuszy MO.

Cmentarz w Żernicy Niżnej Cmentarz i miejsce po cerkwi w Żernicy Niżnej. Żernica Niżna. Ok. 150 m na prawo od kaplicy widoczne będzie ogrodzenie cmentarza. Na terenie tym stała niegdyś greckokatolicka cerkiew filialna (parafia w Żernicy Wyżnej) pw. św. Michała Archanioła. Była to świątynia murowana, wzniesiona w roku 1843. Miała plan podłużny, nawa szersza i wyższa od pozostałych części zwieńczona ośmiopolową kopułą.

Cmentarz w Żubraczem Cmentarz w Żubraczem. Żubracze. Początkowo funkcjonował tu cmentarz cerkiewny o powierzchni ok. 5a. Następnie w kierunku południowym wytyczono cmentarz grzebalny - dwukrotnie większy. W narożniku cmentarza cerkiewnego istniała niegdyś kwatera żołnierzy z I wojny światowej. Szczątki ekshumowano w roku 1926 lub 1927 i przeniesiono na cmentarz wojenny w Cisnej (obecnie nie istnieje).


Cmentarze wojskowe / wojenne

Cmentarze wojskowe w Komańczy Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w Komańczy. Komańcza. Cmentarz związany jest z ciężkimi walkami prowadzonymi na tym terenie przez wojska rosyjskie i austrio-węgierskie w okresie półrocza t.j. od drugiej dekady listopada 1914 roku do końca pierwszej dekady maja 1915 roku. W wyniku prowadzonych obstrzałów i walk, kilkakrotnie zmieniało się położenie linii frontu, Komańcza przechodziła "z rąk do rąk". Spowodowało to znaczne zniszczenia i straty materialne i ludnościowe Komańczy.

Cmentarz wojenny Baligród Cmentarz wojenny w Baligrodzie. Baligród. Cmentarz wojenny w Baligrodzie został założony tuż po zakończeniu II wojny światowej, w latach 1945 - 1947. Stacjonował wówczas w Baligrodzie 34 Pułk Strzelców Budziszyńskich, którego żołnierze są założycielami tej nekropolii. Pierwotnie pochowani zostali tu żołnierze polscy (LWP, KBW, WOP), którzy polegli w walce z tzw. ukraińskimi nacjonalistami.

Cmentarz wojskowy w Lesku Cmentarz wojenny w Lesku. Lesko. Cmentarz wojenny w Lesku został poświęcony w dniu 30 kwietnia 1916 roku przez księży rzymskokatolickich: Teofila Dzierżyńskiego i Karola Perenca oraz greckokatolickich: Włodzimierza Gmytrasiewicza i Jana Bireckiego. Na leskim cmentarzu w zbiorowych mogiłach spoczywa około 600 żołnierzy poległych w bitwach I wojny światowej oraz zmarłych od chorób i ran w polowych szpitalach w okolicach Leska.


Zobacz także: Cmentarze żydowskie w Bieszczadach

Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024