...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Swobodne wycieczki
Chata Smerek
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustjanowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Szlaki piesze | Rabe - Bobrowe - Chryszczata

Chryszczata z Jeziorka Bobrowego oraz Rabego

1. Rabe (kruszarki) - Huczwice - Jeziorko Bobrowe - Chryszczata (997 m n.p.m.)
2. Rabe (parking) - przełęcz pod Kiczerą (704 m n.p.m.) - Chryszczata (997 m n.p.m.)

Chryszczata, pomimo że nie jest szczytem widokowym przyciąga wielu turystów. Bywa zarówno celem wycieczek samym w sobie, jak i jednym z punktów przelotowych na szlaku, ponieważ biegnie tędy szlak czerwony (główny szlak beskidzki) z Komańczy do Wołosatego. Turyści często odwiedzają ją również przy okazji, ponieważ znajduje się w bliskiej odległości (30 minut) od Jeziorek Duszatyńskich, zatem będąc na jeziorkach szkoda nie wejść na tak blisko położony szczyt.

ścieżka na chryszczatą Ścieżka od Jeziorka Bobrowego
foto: P. Szechyński

Na Chryszczatą można wejść obecnie aż 7 różnymi znakowanymi trasami i pod tym względem jest w czołówce wszystkich bieszczadzkich szczytów.

Są to: szlak czerwony z Komańczy, szlak czerwony od strony przeciwnej czyli przełęczy Żebrak, szlak niebieski z Sanoka przez Suliłę, szlak kapliczkowy z Tarnawy przez Huczwice, szlak bazowy z SBN Rabe oraz dwie najnowsze możliwości, które opisujemy w poniższym tekście: ścieżka czerwona z Rabego przez Jeziorko Bobrowe oraz ścieżka zielona z Rabego biegnąca starym szlakiem zielonym, który prowadził kiedyś z Bystrego na Chryszczatą.

Rabe (kruszarki) - Huczwice - Jeziorko Bobrowe - Chryszczata

Czas przejścia: 3¾ h

W związku z coraz większą popularnością Jeziorka Bobrowego położonego powyżej Huczwic, zaczęły się pojawiać pytania o możliwość wyjścia na doskonale od jeziorka widoczny szczyt Chryszczatej bezpośrednio z jeziorka. Do czasu wyznakowania nowej ścieżki można było to zrobić z wykorzystaniem tzw. szlaku kapliczkowego, który wchodzi do lasu ok. 1 km powyżej jeziorka a którego opis znajduje się tu: Szlak kapliczkowy Huczwice - Chryszczata, jednak szlak ten został formalnie zlikwidowany. Trasa ta była trochę dłuższa i dość niefortunnie oznakowana - turyści gubili znaki i kluczyli po zboczach. Wraz z pojawieniem się wyznakowanej przez Nadleśnictwo Baligród ścieżki koloru czerwonego problem ten znika.

chryszczata Chryszczata, drewniana wiata
foto: P. Szechyński

Aby pójść czerwoną ścieżką w kierunku Chryszczatej, należy przejść lub przejechać Rabe do skrzyżowania z drogą na Huczwice obok zakładu przerobu kamienia, potocznie nazywanego "kruszarkami", gdzie ścieżka ma swój początek. Tu należy skręcić w prawo w drogę na Huczwice (docelowo prowadzi do Kalnicy). Turyści zmotoryzowani dalej jechać nie mogą (droga leśna), zatem musza pojazd zostawić w pobliżu skrzyżowania (można też zostawić pojazd na parkingu w Rabem i dojść do skrzyżowania ścieżką zieloną). Teraz pod górę, cały czas tak jak prowadzi droga i ścieżka. Po chwili droga rozwidla się i w lewo odchodzi ścieżka zielona, która w tej wersji trasy nas nie interesuje. Należy kierować się dalej prosto, by po ok. 30 minutach ujrzeć tereny dawnej wsi Huczwice. Warto zwrócić uwagę na bobrowe żeremia i tamę po prawej stronie drogi. Od Huczwic nadal drogą pod górę, aż do Jeziorka Bobrowego.

Nad Jeziorkiem Bobrowym od wiosny 2014 stoi taras widokowy, z którego można obejrzeć zarastające jeziorko. Jest tu również niewielki stojak na rowery oraz stolik i ławki. Ścieżka czerwona przechodzi w tym miejscu groblę i kieruje się wzdłuż jeziorka i ustawionych tu niedawno drewnianych poręczy. Kierujemy się zgodnie z oznakowaniem, wchodząc po chwili na starą leśną drogę. Po 15 minutach podejścia ścieżka skręci mocno w prawo i nadal pod górę prowadzi przez malowniczy bieszczadzki las. Warto trzymać się oznakowań ścieżki i nie zważać na pomarańczowe strzałki zrobione przez leśników - nie są one elementem ścieżki a zbłądzić łatwo.

chryszczata Las na Chryszczatej
foto: P. Szechyński

Po kolejnym kwadransie ścieżka czerwona wpada na biegnącą prostopadle do niej ścieżkę koloru zielonego. Czerwona ścieżka jest tylko łącznikiem i w tym miejscu kończy bieg. Na Chryszczatą prowadzi odtąd ścieżka koloru zielonego. Należy skręcić w nią w prawo, pod górę. Ze względu na słabsze w tym miejscu oznakowanie łatwo o pomyłkę. Stoi tu znak informujący jedynie, że prostopadle biegnie ścieżka zielona, nie ma natomiast infromacji, w którą stronę skręcić. Turyści ze słabszą orientacją mogą w tym miejscu się pomylić, zwłaszcza że prowadząca w lewo droga schodzi w dół, co wygląda zachęcająco. Wkrótce odpowiedni znak ma zostać ustawiony.

chryszczata Końowy odcinek przed szczytem
foto: P. Szechyński

Po chwili zacznie się solidne podejście, które skończy się dopiero na szczycie. Wraz ze znakami ścieżki przyrodniczej (ścieżki mają paski ukośne) będą pojawiać się zamiennie również znaki starego szlaku PTTK, który kiedyś prowadził z Bystrego na Chryszczatą (szlaki maja paski poziome). W praktyce nie ma to znaczenia, gdyż nowa ścieżka zielona pokrywa się ze starym szlakiem.

Pojawienie się niewielkiej polany będzie sygnałem, że koniec podejścia tuż tuż. Po 2 minutach osiągamy wierzchołek Chryszczatej, na którym od roku 2014 stoi drewniany schron i to on jako pierwszy pojawi się przed oczami. Obok schronu krzyż oraz najbardziej rozpoznawalny dla tego szczytu - betonowy "obelisk". Przy nim stolik i ławki. Sam wierzchołek Chryszczatej nie jest widokowy, porasta go las.

Ogólnie cała ścieżka jest bardzo dobrze oznakowana. Z czasem pojawią się również tablice informacyjne z opisami.

Rabe (parking) - przełęcz pod Kiczerą - Chryszczata

Czas przejścia: 3½ h

Z Rabego na Chryszczatą można również wejść idąc cały czas ścieżką zieloną z pominięciem Huczwic i Jeziorka Bobrowego. Trasa ta jest nieznacznie krótsza, ale mniej widokowa i suma sumarum mniej ciekawa. Ścieżka ta ma swój początek na parkingu w pobliżu leśniczówki. Obok stoją tablice z czasami przejść. Czas przejścia na Chryszczatą ścieżką zieloną wynosi 3½ godziny. Należy iść drogą obok rezerwatu "Gołoborze" aż do skrzyżowania przy "kruszarkach". Tu skręt w prawo a dalej tak jak w pierwszym przypadku, tylko na najbliższym rozwidleniu trzeba skręcić w drogę w lewo - zgodnie z biegiem ścieżki koloru zielonego. Biegnie ona drogą leśną, aż do przełęczy 704 m n.p.m. w pobliżu wzgórza Kiczera (729 m n.p.m.). Przed przełęczą łączka i dość solidna ambona myśliwska po lewej. Na przełęczy (miejsce nazywane jest przez miejscowych "Cztery tabliczki") ścieżka skręca w prawo - do lasu. Po 20 minutach podejścia dochodzi do styku ze ścieżką czerwoną i biegnie na wierzchołek Chryszczatej. Stwarza to również możliwość zrobienia pętli: Rabe - Huczwice - Jeziorko Bobrowe - Chryszczata - przełęcz pod Kiczerą - Rabe.

tekst oraz zdjęcia: P. Szechyński

Kilka zdjęć z obu tras:

grobla nad bobrowym jeziorkiem grobla taras nad bobrowym

1. Ścieżka czerwona przechodzi groblę nad Bobrowym
2. Grobla nad Bobrowym
3. Taras widokowy nad Jeziorkiem Bobrowym

ścieżka nad bobrowym jeziorkiem chryszczata chryszczata

4. Ścieżka czerwona wzdłuż Jeziorka Bobrowego
5. Ścieżka czerwona wzdłuż Jeziorka Bobrowego
6. Początek podejścia od Bobrowego

chryszczata chryszczata

7. Las pod Chryszczatą
8. Ścieżka czerwona na Chryszczatą
9. Koniec ścieżki czerwonej, skręt w prawo na zieloną

chryszczata chryszczata

10. Stary szlak zielony z Bystrego na Chryszczatą
11. Oznaczenia ścieżki czerwonej
12. Przełęcz, gdzie ścieżka zielona skręca w prawo na Chryszczatą

chryszczata chryszczata

13. Lasy pasma Wysokiego Działu pod Chryszczatą
14. Lasy pod Chryszczatą, szczególnie ładne są po deszczu
15. Lasy pasma Wysokiego Działu pod Chryszczatą

chryszczata chryszczata

16. Martwe drzewo porośnięe mchem i hubą
17. Znaczek szlaku zielonego w pobliżu szczytu
18. Wiata na Chryszczatej

chryszczata chryszczata

19. Chryszczata: obelisk, krzyż i wiata
20. Chryszczata, betonowy obelisk
21. Znaki szlaku czerwonego, ścieżki do bazy Rabe (żółta) oraz ścieżki zielonej do Rabego

Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006


Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024