...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Chata Smerek
Swobodne wycieczki
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Szlaki piesze | Krutyjówka

Krutyjówka - ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna

Kolejna z grupy ścieżek przygotowanych przez leśników w ramach Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy bieszczadzkie". Celem ścieżki Krutyjówka jest ukazanie meandrów potoku Muczny oraz potokowej i nadbrzeżnej fauny i flory. Biegnie ona z Mucznego do zagrody pokazowej żubrów. Składa się z 6 przystanków, położonych na terenie Nadleśnictwa Stuposiany.

Krutyjówka - tablica ścieżki Początkowy przystanek ścieżki "Krutyjówka" w Mucznem

Nazwa ścieżki pochodzi od dawnej osady o nazwie Krutyjówka, która ulokowana była w pobliżu końca ścieżki. Ponadto między dzisiejszą zagrodą żubrów a Mucznem istniały jeszcze przysiółki Niemtówka i Malekiszki.

Ścieżka rozpoczyna się obok d. hotelu Muczne. Przy końcu parkingu znajduje się tablica z mapą oraz wymienionymi przystankami. Stąd należy skierować się wzdłuż parkingu na drogę wychodzącą z Mucznego do Stuposian.

Przebudowan skarpy potoku Muczny Przebudowa skarpy potoku Muczny
foto: P. Szechyński

Po chwili przy drodze niewielka łąka i potok Muczny po prawej. Po podejściu bliżej brzegu potoku można zauważyć charakterystycznie przebudowaną skarpę, opadającą do niego. Jest to przystanek ścieżki nr 2 - Przebudowa potoku Muczny. Kilka podstawowych informacji z tablicy: "Po ominięciu ostatnich domów potok Muczny zmienia swój wygląd i zamiast płynąć szeroką doliną, płynie głębokim wąwozem. Zmiana ta powstała za przyczyną budowniczych drogi Stuposiany - Tarnawa, powstałej w latach 70. Dla uproszczenia projektu i obniżenia kosztów budowy zdecydowano się przełożyć koryto potoku na odcinku ok. 1,5 km, czym wyeliminowano konieczność budowy czterech mostów. Nasilone w ostatnim 10-leciu procesy erozyjne powstające w wyniku gwałtownych opadów deszczu, spowodowały uszkodzenie brzegów, potok zaczął wykazywać naturalną tendencję do meandryzacji. Ze względu na bliskie sąsiedztwo drogi, nastąpiła konieczność stabilizacji potoku. Zabezpieczenie skarpy potoku nastąpiło poprzez biologiczną zabudowę wraz z narzutem kamiennym. Ograniczenie procesów erozyjnych wpłynęło także korzystnie na przeciwdziałanie obniżaniu się poziomu wody w korycie cieku na odcinku ok. 200 mb. Zabepieczenie przebiegu potoku Muczny było jednym z zadań wykonywanych w ramach małej retencji górskiej w Nadleśnictwie Stuposiany."

Ścieżka Krutyjówka Ścieżka częściowo biegnie wzdłuż drogi
foto: P. Szechyński

Dalej ścieżka biegnie wzdłuż drogi, następnie przechodzi na drugą stronę potoku. Meandrujący potok, to przystanek nr 3. Można tu zobaczyć meandry (zakola, kręty przebieg) Mucznego na terenie dawnej osady Niemtówka.

Przystanek nr 4 - Przysiółek Krutyjówka. Kilka słów o nieistniejącym przysiółku a przy okazji o przebudowie drzewostanów porolnych. Stąd kierujemy się do kolejnego przystanku (5), którym będzie przełom potoku Muczny. Stąd ścieżka kieruje się do filarów dawnego mostu kolejki wąskotorowej, która jeździła tędy z Ustrzyk Górnych przez Stuposiany a dalej przez Muczne do Sokolik Górskich, gdzie znajdowała się stacja kolei normalnotorowej. Są to jedne z najlepiej zachowanych kamiennych filarów, obok np. podobnych przy drodze Muczne - Tarnawa Niżna nad potokiem Roztoki.

Jak podaje tablica przystanku: "Przekraczanie licznych na tym terenie potoków wymuszało budowę mostów, które opierały się na drewnianych, ale też i kamiennych filarach, z których część została zniszczona podczas budowy drogi do Mucznego (droga ta na odcinku Wilcza Góra - Sokoliki w znacznej części biegnie nasypem kolejki). [...] Ciekawostką było układanie torowisk kolejki wzdłuż głównych potoków, które po zakończonym pozyskaniu drewna są rozbierane i przenoszone w inne miejsca. Drewno do kursujących dnem potoku wagoników ciągnionych przez parowe lokomotywki było spuszczane drewnianymi ryzami."

Z ostatniej już tablicy na trasie, dowiadujemy się, że potok Czerwony (6 przystanek) jest jednym z największych dopływów potoku Muczny. Wypływa ze zboczy góry Widełki. Nazwa potoku pochodzi od pojawiającej się okresowo charakterystycznej barwy wody, co spowodowane jest licznymi wyciekami ze złóż rud żelaza wystepujących na tym terenie. Nad górskimi, chłodnymi potokami licznie występują organizmy lubiące wilgoć i chłodną wodę. Są to np. chruściki, jętki i ślimaki oraz salamandra plamista a na tarło wpływa pstrąg potokowy.

Kończąc trasę można odwiedzić zagrodę pokazową żubrów i wrócić do Mucznego ścieżką spacerową, która prowadzi leśną drogą (stokówką) północnymi stokami Bukowego Berda. Można oczywiście wrócić również tą samą ścieżką lub szosą.

Po drugiej stronie Mucznego warto natomiast odwiedzić ścieżkę Leśniczówka Brenzberg

Krutyjówka - przebudowa potoku Muczny Ścieżka "Krutyjówka", przebudowa potoku Muczny w roku 2014
foto: P. Szechyński
Krutyjówka - przebudowa potoku Muczny Ścieżka "Krutyjówka", przebudowa potoku Muczny, 2014
foto: P. Szechyński
Krutyjówka, potok Czerwony Ścieżka "Krutyjówka", potok Czerwony
foto: P. Szechyński
Krutyjówka, potok Czerwony Ścieżka "Krutyjówka", potok Czerwony
foto: P. Szechyński
Kapliczka św. Huberta k. Mucznego Kapliczka św. Huberta przy końcu ścieżki
foto: P. Szechyński
Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006


Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024