...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Swobodne wycieczki
Chata Smerek
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustjanowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

Cerkwie murowane w Bieszczadach

Oprócz najbardziej charakterystycznych cerkwi drewnianych, w Bieszczadach i najbliższej okolicy powstawały również obiekty murowane. Zwłaszcza początkiem XXw., ale także wczesniej, kiedy to murowana cerkiew była wyznacznikiem zamożności danej wsi, jako znacznie droższa w budowie niż obiekt drewniany. Poniżej wykaz oraz obszerne opisy najbardziej znanych murowanych cerkwi regionu.

Cerkiew w Baligrodzie Cerkiew w Baligrodzie. Baligród. Pierwsza wzmianka o cerkwi parafialnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Baligrodzie pochodzi z roku 1761. Obecna, stojąca obok baligrodzkiego rynku murowana cerkiew została wzniesiona w roku 1829 a odnowiona i przebudowana w 1928. Prawdopodobnie podczas owego remontu została wzniesiona drewniana kopuła.

Cerkiew w Berezce Cerkiew w Berezce (ruiny). Berezka. Parafialna cerkiew z 1868 roku w Berezce jest dziś ruiną. Ruiny te są jednak dość okazałe i w celeach turystycznych na pewno obiekt ten warto zobaczyć. Stan zachowania przypomina nieco ruiny cerkwi w Krywem, jednak tam prowadzone są prace remontowe.

Cerkiew w Czaszynie Cerkiew w Czaszynie. Czaszyn. Cerkiew w Czaszynie położona jest w górnej części wsi, tuż przy szosie Zagórz - Komańcza. Na przeciw stoi nowy, wybudowany w ostatnich latach parafialny kościół rzymskokatolicki Podwyższenia Krzyża Świętego. Poprzednia cerkiew wzmiankowana była w roku 1761. Obecna pochodzi z roku 1835.

Cerkiew w Dziurdziowie Cerkiew w Dziurdziowie. Dziurdziów. Murowana cerkiew pw. narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1899 roku w Dziurdziowie (konsekrowana w 1900) zbudowana została na miejscu poprzedniej, drewnianej, o nieznanej dacie powstania. We wnętrzu znajduje się ikonostas przeniesiony ze składnicy ikon z muzeum w Łańcucie. W roku 1928 cerkiew została przebudowana (powiększono budynek o 2 osie okienne i rezebrano babiniec).

Cerkiew Krywe Cerkiew w Krywem (ruina). Krywe nad Sanem. Cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskiewii w Krywem, była najprawdopodobniej trzecią z kolei cerkwią w tym miejscu. Pierwsza wzmianka o cerkwi pochodzi już z roku 1589. Następna cerkiew, pw. św. Mikołaja, wzmiankowana była w roku 1756. Ostatnia, murowana, zbudowana została w roku 1842 i była cerkwią parafialną. Funkcję parocha w latach budowy pełnił Józef Ferentsek.

Cerkiew Kulaszne Cerkiew w Kulasznem. Kulaszne. W trzydzieści lat po pożarze rozpoczęła się budowa nowej cerkwi. W 2004 roku tego zadania podjęła się greckokatolicka parafia Opieki Najświętszej Maryi Panny w Komańczy, której proboszczem jest ks. Andrzej Żuraw. Nową cerkiew wzniesiono nieopodal miejsca, gdzie znajdowała się pierwotna świątynia greckokatolicka. Zaprojektował ją inż. Bogdan Jezierski.

Cerkiew Łopienka Cerkiew w Łopience. Łopienka. Niektórzy badacze wysuwają hipotezę, iż obecna cerkiew murowana o typowej XIX wiecznej bryle zaczerpniętej z wzorów austriackich, mogła powstać w początku XIXw. z inicjatywy miejscowego proboszcza ks. Andrzeja Ławrowskiego, proboszcza w Łopience w latach 1811-1857. Kapłan ten pochodził z bogatej rodziny, posiadał dobre wykształcenie, był dziekanem baligrodzkim i twórcą okazałej biblioteki.

Cerkiew Myczkowce Cerkiew w Myczkowcach. Myczkowce. Murowana greckokatolicka cerkiew filialna p.w. św. Jerzego (Jury) w Myczkowcach zbudowana została w latach 1910-12 w ukraińskim stylu narodowym. Konsekrowano ją w roku 1913. Od roku 1947 nieużytkowana. Od 1979r. rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Nie zachowało się dawne wyposażenie cerkwi.

Cerkiew w Olchowej Cerkiew w Olchowej. Olchowa. Filialna cerkiew greckokatolicka pw. Soboru Matki Bożej zbudowana została w roku 1886 lub 1887 (wg różnych źródeł mógł to być również 1840 lub 1865), na miejscu poprzedniej - drewnianej - rozebranej w roku 1921. Obecnie w ruinie. Obok cmentarz cerkiewny w jednym krzyżem nagrobnym.

Cerkiew w Polańczyku Cerkiew w Polańczyku. Polańczyk. Murowana cerkiew została wzniesiona w roku 1907 na miejscu poprzedniej - drewnianej cerkwi z końca XVIII wieku, powstałej z fundacji cesarzowej Marii Teresy. W tym samym roku powstała plebania, natomiast dwa lata później zbudowano niewielką kaplicę. Obecnie znajduje się tu sanktuarium.

Cerkiew w Smolniku Cerkiew w Smolniku n.Osławą. Smolnik nad Osławą. Cerkiew w Smolniku nad Osławą zbudowana została w roku 1806; konsekrowana znacznie później pw. św. Mikołaja. Jest jedynym tego typu obiektem zachowanym na terenie Gminy Komańcza. Jest to cerkiew murowana, zbudowana z kamienia, na zaprawie wapienno-glinianej z dodatkiem słomy. We wnętrzu zachowany ikonostas współczesny z bogatą dekoracją snycerską i ikonami.

Cerkiew w Smolniku Cerkiew w Sokolikach. Sokoliki Górskie (Ukraina). Poprzednia cerkiew w Sokolikach Górskich była drewniana, trójdzielna. Wzniesiono ją w stylu bojkowskim w roku 1791. Charakteryzowała się łamanymi bocznymi zwieńczeniami. Opuszczona po roku 1931, zachowana na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków ze Lwowa. Obecnie nie istnieje.

Cerkiew w Tarnawie Górnej Cerkiew w Tarnawie Górnej. Tarnawa Górna. Pierwsza cerkiew w Tarnawie Górnej wzmiankowana była w roku 1537 a następna w 1734. Były to obiekty drewniane, stojące na wzgórzu w miejscu obecnego cmentarza. Murowana cerkiew parafialna, - o której mowa - została wzniesiona w roku 1817 w stylu barokowo-klasycystycznym i stanęła na nowym miejscu.

Cerkiew w Żernicy Cerkiew w Żernicy. Żernica Wyżna. Stojąca do dziś w Żernicy Wyżnej cerkiew murowana pw. św. Bazylego, powstała w roku 1800. Konsekracja (poświęcenie) odbyła się 26 września 1800 roku na tzw. "Wozdwyżenie Czestnego Kresta". Rozbudowano ją i odnowiono w roku 1936 poprzez przedłużenie nawy w kierunku zachodnim. Wykonana została także polichromia wnętrza. Po wysiedleniach roku 1947 cerkiew została opuszczona.


Bieszczady słowackie (Bukovske Vrchy)

Cerkiew w Osadnem Cerkiew w Osadnem. Osadne. Budowla została wzniesiona w roku 1930, prace wykończeniowe trwały do 1933. Jest to cerkiew murowana, reprezentująca staroruski styl architektoniczny. Pierwotnie cerkiew przyjęła wezwanie Archanioła Michała. Wewnątrz ciekawe wyposażenie, które z pewnością warto zobaczyć oraz krypta ze szczątkami 1600 żołnierzy poległych w latach 1914-15.


Poniżej dane kontaktowe, godziny mszy oraz wykaz użytkowanych cerkwi:

Cerkwie Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Kościoła Greckokatolickiego:

 • Mokre, parafia Przemienienia Pańskiego
  tel. 13 462 90 21, msze godz. 8.00

 • Wysoczany, parafia św. Paraskewii
  tel. 13 462 90 21, msze godz. 8.00

  - filia Zagórz-Wielopole, pw. Archanioła Michała, msze godz. 11.00

 • Komańcza, parafia Opieki Matki Bożej
  tel. 13 467 71 40, msze godz. 8.00

  - filia Kulaszne, pw.Archanioła Michała, msze godz. 11.15
  - filia Rzepedź, pw. św. Mikołaja Cudotwórcy, msze godz. 9.45
  - filia Ustrzyki Dolne, pw. Zaśnięcia Matki Bożej, tel. 603315 408, msze 10.45

Cerkwie Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego:

 • Sanok Katedra Trójcy Świętej (dekanat)
  tel. 13 463 06 81, msze godz. 10.30

 • Zagórz, Św. Archanioła Michała (filia)
  tel. 13 463 06 81, msze godz. 8.00

 • Morochów, pw. Spotkania Pańskiego (parafia, siedziba dziekana sanockiego)
  tel. 13 462 90 61
  msze 2 pierwsze niedz. 8.30, 2 drugie niedz. 11.15, w soboty wieczernia 18.00

  - filia Szczawne, pw. Zaśnięcia Matki Bożej
  msze godz. 8.30 lub 11.00 zamiennie z Dziurdziowem

  - filia Dziurdziów, pw. Narodzenia Bogarodzicy
  msze godz. 8.30 lub 11.00 zamiennie ze Szczawnem

 • Komańcza, Opieki Matki Bożej, (parafia)
  tel. 13 467 72 24, msze godz. 8.30

  - filia Turzańsk, Archanioła Michała
  tel. 13 467 72 24, msze godz. 10.30 lub 15.00 zamiennie

Zobacz także:

» Cerkwie drewniane
» Cmentarze - dawne oraz miejsca po cerkwiach i dawne cerkwie.Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024