...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Swobodne wycieczki
Chata Smerek
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustjanowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

Flora Bieszczadów

W niniejszym dziale przedstawiamy wszelkie ciekawostki i artykuły związane z bieszczadzką przyrodą. Znajdują się tu zarówno opisy najciekawszych gatunków roślin, jak i ogólne informacje o rezerwatach, pomnikach przyrody i przyrodniczych osobliwościach a także działaniach ochronnych i edukacyjnych.


Przedstawiciele bieszczadzkiej flory:

Barwinek pospolityBarwinek pospolity (Vinca minor)
Barwinek pospolity (Vinca minor L.) jest bardzo charakterystyczną w Bieszczadach, kwitnącą wiosną rośliną. Kwitnie od marca do maja. Kwiaty mają kolor niebieski, czasem przechodzący w fiolet. Jako roślina ozdobna rośnie także na cmentarzach.

Kłokoczka południowaKłokoczka południowa (Staphylea pinnata)
Kłokoczka południowa (Staphylea pinnata) w ciągu ostatnich lat stała się ogrodniczym hitem w Bieszczadach i na Pogórzu Karpackim. Od kilku lat jej sadzonki są dostępne w szkółkach leśnych. Swoją polską nazwę zawdzięcza "kłokotaniu", czyli dźwiękowi jaki wydają na wietrze jej owoce.

Podbiał pospolityPodbiał pospolity (Tussilago farfara L.)
Podbiał pospolity zaliczany jest do najczęściej spotykanych wiosennych kwiatów. Spotyka się go wczesną wiosną, często w połowie marca. Należy do rodziny astrowatych, kwitnie od marca do maja w pobliżu rzek i potoków, na skarpach, hałdach, żwirowiskach i rowach. Nazywany jest bożym liczkiem, końskim kopytem i oślą stopą.

rudbekiaRudbekia naga (Rudbeckia laciniata L.)
W Bieszczadach spotkać można ogromne łany tego gatunku. Okres kwitnienia rudbekii przypada na wakacje, tj. lipiec i sierpień, stąd są dobrze kojarzone przez np. turystów. Najintensywniej kwitną w sierpniu. Są to wysokie rośliny, osiągające nawet 250 cm. Kwitną na żółto, koszyczki kwiatowe mają wypukłe dno, wokół którego znajdują się kwiaty.

Smotrawa okazałaSmotrawa okazała (Telekia speciosa)
Smotrawa okazała (Telekia speciosa) jest prawdziwym florystycznym klejnotem bieszczadzkiej krainy. Swoją nazwę rodzajowa zawdzięcza nazwisku węgierskiego arystokraty Samuela Teleki von Szeka, który sfinansował prace badawcze nad omawianym taksonem. Prace te prowadził niemiecki botanik J. Ch. G. Baumgarten w XIX w.

Śnieżyca wiosennaŚnieżyca wiosenna
Śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum), jest jedną z najwcześniej kwitnących roślin. Białe łany snieżycy, można obserwować w Bieszczadach od marca do kwietnia. Czasem, przy sprzyjającej aurze kwitnie już w lutym. Nazwa leucojum pochodzi od greckich słów to leucon ich - biały fiołek. W Bieszczadach najbardziej znanym i być może największym skupiskiem śnieżycy są łąki w Dwerniczku, objęte rezerwatem o nazwie "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku".

wawrzynek wilczełykoWawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum L.)
Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum)) śmiało może być nazwany zwiastunem wiosny. Jest to obok np. leszczyny i kaliny wonnej najszybciej zakwitający krzew. Kwiaty pojawiają się już od lutego do kwietnia. Nie znaczy to oczywiście, że zawsze w lutym spotkamy kwitnące wawrzynki. Najczęściej ich ładnie ubarwione i pachnące kwiaty zobaczyć można w marcu i na przełomie marca i kwietnia.


Pory roku:

zielnikWiosenny zielnik bieszczadzki
Po srogiej bieszczadzkiej zimie nasz wzrok spragniony barw, chłonie majestat budzącej się przyrody. Jednymi z pierwszych objawów wiosny są kwitnące geofity. Rośliny te są widoczne w warstwie runa, wyraźnie kontrastują z otoczeniem. Podczas wędrówki po ścieżkach dydaktycznych i szlakach zobaczymy mnogość gatunków, świadczących o bioróżnorodności.

przedwiośnieSymptomy przedwiośnia w Bieszczadach
W Bieszczadach Wysokich niepodzielnie rządzi zima, oblodzone są stoki najwyższych szczytów. Wędrując odcinakami szlaków i ścieżek w partiach pogórza zobaczymy kwitnące wśród lasów gradowych i łęgowych leszczyny. Zwiastują one nadejście przedwiośnia. Jednakże na Pogórzu Bieszczadzkim przyroda powoli budzi się do życia. W dolinach większych rzek...


Rezerwaty, pomniki przyrody, edukacja:

pomniki przyrodyNowe pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej w dolinie Osławy i Kalniczki
Opis nowych, ciekawych pomników przyrody ożywionej i nieożywionej w dolinach rzek Osława i Kalniczka. Większość stanowią pomnikowe okazy drzew, których lokalizację (wraz z GPS), rozmiary i nazwy podano w artykule. Ponadto progi skalne oraz opis dwóch ciekawych gatunków roślin.

lasy bieszczadzkieLeśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"
Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie" powstał na mocy zarządzenia nr 63 podpisanego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 29 listopada 2011. Jest drugim po "Lasach Birczańskich" LKP na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Łącznie ten Leśny Kopmpleks Promocyjny obejmuje powierzchnię 24 234 ha.

rezerwatNowe rezerwaty przyrody w Bieszczadach
Wraz z nowo utworzonymi rezerwatami - prawdziwymi muzeami przyrodniczymi w terenie - kryje się wiele osobliwości, którymi będą mogły chlubić się społeczności tych okolic. Przyczynią się też niewątpliwie do większego napływu turystów w te okolice odciążając częściowo uczęszczane szlaki Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

rezerwatyOsobliwości rezerwatów przyrody
Bieszczadzkie rezerwaty przyrody od dawna przyciągały uwagę uczonych i miłośników przyrody. Przeciętny turysta zazwyczaj ich nie odwiedza i nie zna. Warto jednak wiedzieć, że "rezerwaty przyrody" obejmują tylko te obszary zachowane w stanie naturalnym, które mogą być wzorcowymi modelami środowiska naturalnego.

pomnik przyrodyNiespodzianki pomników przyrody
Pomniki przyrody urozmaicają krajobraz Bieszczadów swoim niepowtarzalnym urokiem. Najbardziej zdumiewają nas pomniki przyrody nieożywionej o dużych walorach krajobrazowych jak np. "Kamień nad Leskiem", "Kamień Orelecki", "Skałki Myczkowieckie", "Skała Wolańska" k. Leska, "Orli Kamień k. Sanoka", wychodnie skalne na Kozińcu i Berdzie.

Rezerwaty Gór SłonnychRezerwaty przyrody w Parku Krajobrazowym Gór Słonnych
Położone są w pobliżu tras komunikacyjnych i znakowanych szlaków turystycznych. Jest ich aż 9 i dwa dalsze w tworzeniu. Powinno to stanowić zachętę do bliższego poznania walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych niezwykle malowniczych i bogatych w zabytki przeszłości Gór Sanocko - Turczańskich. Łącznie jest to 9 rezerwatów.

olsza zielonaOlsza zielona w Bieszczadach
W lipcu 1992 r. przebywali w Orelcu na obozie naukowym studenci z Koła Naukowego Leśników SGGW w Warszawie. Ich opiekunką była Pani prof. dr hab. Leokadia Witkowska-Żuk z Katedry Botaniki Leśnej Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Studenci badali florę okolic Orelca i zdumiewali się jej bogactwem oraz różnorodnością gatunkową.

Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024