...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Chata Smerek
Swobodne wycieczki
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Szlaki piesze | Wola Michowa - Balnica szlakiem żółtym

Wola Michowa - Balnica, szlakiem żółtym

Szlak oznaczony kolorem żółtym, prowadzący do Balnicy a dokładnie do przejścia granicznego Balnica - Osadne, rozpoczyna swój bieg w Woli Michowej. Przejście dziś już tylko w sensie umownym - gdyż po wejściu do strefy Schengen przestało pełnić swoją funkcję. Sam szlak również stracił nieco na znaczeniu.

Balnica Dolina Balnicy, wypał węgla drzewnego. Dymiące tu retorty to już historia, obecnie nie prowadzi się tu wypału węgla drzewnego
foto: P. Szechyński

Jeśli z jakiegoś powodu nie musimy rozpoczynać wędrówki tym szlakiem właśnie w Woli Michowej, to strata będzie niewielka, gdyż na odcinku Wola Michowa - Maniów, biegnie on wzdłuż drogi (ciekawy krzyż przydrożny tuż przed Maniowem). Dlatego lepiej jest wejść na szlak w Maniowie - dróżka w prawo, dobrze oznakowana, oprócz oznaczenia szlaku, przy drodze stoi duża tablica ze wskazaniem kierunku do Balnicy.

Szlak biegnie dróżką, wchodząc po chwili w dolinę Balnicy (potok). Mijamy leśniczówkę oraz nowy obelisk (2012) poświęcony bieszczadzkim kurierom ZWZ-AK trasy "Las", przewodnikom i mieszkańcom bieszczadzkich wsi, udzielającym pomocy idącym na Węgry polskim patriotom. Tablica obok obelisku przedstawia w skrócie ówczesną sytuację: "Po zajęciu terytorium państwa polskiego we wrześniu 1939r. przez III Rzeszę Niemiecką i ZSRR, odpowiadając na rozkaz Naczelnego Wodza, marszałka Rydza-Śmigłego polecający udać się na Węgry i do Rumunii oraz na wezwanie gen. W. Sikorskiego odbudowującego polską armię, tysiące polskich patriotów różnymi drogami udawało się do Francji. [...] Miejscowa ludność z niezwykłą ofiarnością i narażeniem życia udzielała pomocy idącym do polskiego wojska. [...] Początkowo granicę przekraczano w wielu miejscach. Z czasem wykształciło się kilka tras, które obsługiwali doświadczeni przewodnicy." Jest tu również nowy parking oraz tablica ze schematem ścieżki Solinka - Udava, zawierającym odcinek przez Balnicę.

Krzyż z roku 1898 w Balnicy Krzyż z roku 1898 w Balnicy z inskrypcją: Iwan Uhal, Jewka Uhal
foto: P. Szechyński

Mijając po drodze stanowisko ciemiężycy zielonej, po niespełna kwadransie dochodzimy do tablicy kierującej do kaplicy w Balnicy, zwanej "Kowalową". Jest to również jeden z przystanków ścieżki, przy czym sama tablica została ustawiona kilka lat wcześniej. Zejście do znajdującej się przy cudownym źródełku kaplicy - obecnie wyremontowanej - zajmuje zaledwie 5 minut. Więcej o samej kaplicy: Kapliczka w Balnicy

Po około ¾ godziny marszu od parkingu, po lewej stronie cerkwisko. Istniała tu dawniej cerkiew pw. Michała Archanioła z roku 1856. Do dnia dzisiejszego zachowały się jedynie resztki murku okalającego dawną cerkiew, krzyże - prawdopodobnie ze zwieńczeń cerkwi oraz dawny cmentarz, na którym zachowało się kilka nagrobków. Dojście jest oznakowane znakami ścieżki przyrodniczej (zielone), jednak bez opisu dokąd ścieżka w tym miejscu odbija. Więcej w temacie: Cmentarz i miejsce po cerkwi w Balnicy

Kawałek dalej, przy drodze po lewej stronie, pod potężnym suchym drzewem stoi krzyż przydrożny z roku 1898, żelazny na kamiennym cokole, otoczony żelaznym płotkiem. Spotkamy też przystanek nowej ścieżki pt. "Dokarmianie zimowe zwierzyny" ozdobiony solidną amboną myśliwską.

Po kwadransie dochodzimy do rozwidlenia dróg. Szlak prowadzi prosto, natomiast droga w prawo schodzi do ujścia potoku Balniczki do Balnicy (nieopodal wiata pracowników leśnych), gdzie warto na chwilę zejść, posłuchać szumu potoku i odgłosów licznych tutaj ptaków.

szlak niebieski graniczny Szlak miejscami bywa błotnisty
foto: Justyna Szechyńska

Po kolejnych 15-20 minutach, drewniana wiata, tym razem przy szlaku po lewej stronie. Tu po chwili szlak zatacza lekki łuk i zaczyna piąć się nieco w górę. Zostawiamy dolinę po dawnej wsi Balnica (zniszczona i wysiedlona w roku 1946), pełną rozległych łąk i zdziczałych drzew owocowych - jedynie one przypominają, że dolina tętniła kiedyś życiem. Po kilkuset metrach podejścia, po lewej stronie widoczne torowisko kolejki wąskotorowej. Warto zapamiętać to miejsce, gdyż przyda się tym, którzy będą wracać tą samą drogą.

Dotychczasowa "stokówka", przechodzi w drogę leśną i zmierza w kierunku pasma granicznego. Teren jest dość podmokły, nawet podczas długotrwałych upałów, zalega tu głębokie błoto. Teraz należy rozglądać się dość uważnie - idziemy szlakiem cały czas prosto, drogą zrywkową i po chwili szlak odbija lekko w prawo, natomiast droga zrywkowa idzie dalej prosto. Szlak jest w tym miejscu błędnie wyznakowany - nie zaznaczono jego skrętu, a następny znaczek na ścieżce odchodzącej w prawo jest niewidoczny z rozstajów.

Balnica - szlak Prowizoryczny deszczochron, stojący niegdyś obok słupka nr 53 przy połączeniu szlaku żółtego z niebieskim - granicznym
foto: Justyna Szechyńska

Jeszcze kilkanaście minut marszu i osiągamy grzbiet graniczny, gdzie "nasz" szlak dochodzi do szlaku niebieskiego (granicznego) na odcinku Łupków - Balnica. Teraz obydwa, biegnąc równolegle zmierzają w kierunku dawnego przejścia granicznego Balnica - Osadne (711,9 m n.p.m), które osiągniemy po kwadransie (słupek nr 53).

Wcześniej mijamy inne słupki graniczne oraz deszczochron. Dochodzimy do przejścia granicznego, które funkcjonowało tu do 21.12.2007. Tu kończy swój bieg szlak żółty (po stronie polskiej, a jego przedłużeniem jest szlak oznaczony tym samym kolorem po stronie słowackiej. Natomiast niebieski (idący od Łupkowa) biegnie dalej w kierunku Czerenina i przełęczy nad Roztokami.

Po zapoznaniu się z tablicami informacyjnymi na granicy, schodzimy na widoczne torowisko kolejki. Jest to stacja Balnica, o czym informuje napis na słupie. Obok kilka ławeczek. 6 razy w tygodniu, bieszczadzka kolejka, kursuje z Majdanu właśnie tutaj i po chwili wraca z powrotem. W sezonie letnim kolejka robi nawet po 2 kursy dziennie.

Krzyż przydrożny w Balnicy Krzyż przydrożny w Balnicy
foto: P. Szechyński

Za torami prywatny budynek, który niegdyś służył pracownikom kolejki. Przy nim (jak informuje tablica) baza, gdzie można przenocować, rozbić namioty, zapalić ognisko, oraz niewielki sklep spożywczy. W sklepie ceny "schroniskowe" - przyjmijmy to ze zrozumieniem, ze względu na odległość od najbliższej osady. Można tu nabyć podstawowe produkty spożywcze, lody i piwo - również słowackie.

Turystom, którzy nie udają się dalej szlakiem niebieskim, tylko wracają z powrotem do Maniowa, czy Woli Michowej, radzimy teraz nie powracać na szlak żółty, tylko udać się z Balnicy torami kolejki. Pozwoli to obejść wzniesienie i dość błotnisty teren, a także dość znacznie skrócić część trasy. Po drodze jeden z przystanków ścieżki: Bobry u źródeł Osławy. Jest tu drewniana platforma widokowa, z której można oglądać żeremia i rozlewisko. Na bobry za bardzo nie ma co liczyć, gdyż te płochliwe zwierzęta żerują nocą i wczesnym rankiem. Zostały tu zasiedlone sztucznie.

Przystanek kolejki wąskotorowej w Balnicy Przystanek kolejki wąskotorowej w Balnicy
foto: A. Szechyński

Torami kolejki należy iść do miejsca, które wcześniej radziliśmy zapamiętać, tam zejść z torów i dalej wrócić już szlakiem. Dojście do tego miejsca torami zajmuje jedynie ¼ godziny.

W 2011 roku zawieszono kursy na trasie Balnica - Wola Michowa - Smolnik, zatem idąc torami nie trzeba uważać na kolejkę, gdyż po prostu już tu nie jeździ.

Końcem września 2010 otwarta została nowa ścieżka dydaktyczna Solinka - Udava, która pokrywa część proponowanej trasy. Można nią przez Balnicę i Solinkę przejść do słowackiej Udavy. Opracowany został też specjalny przewodnik po ścieżce w wersji polsko-słowacko-angielskiej. Przy polskim odcinku trasy zlokalizowano dwa miejsca parkingowe - w Balnicy i w Solince, wiatę jako zadaszone miejsce odpoczynku (Solinka) i platformę widokową (Balnica). Wzdłuż całej ścieżki rozmieszczone zostały liczne tablice z opisami odwiedzanych terenów. Samo oznakowanie ścieżki pozostawia wiele do życzenia (skręt do cerkwiska oraz kosaciec syberyjski - turysta nie posiadający przewodnika nie wie dokąd prowadzą strzałki bo nie posiadają opisów a do obydwu z nich trzeba zboczyć z drogi). W zasadzie ścieżka w Balnicy sprawia wrażenie sztucznego tworu robionego troszkę na siłę, gdyż niewiele nowego wnosi, ponad to co już tu było bez niej. Przystanki nr 4-6 można ustawić niemal w dowolnym miejscu doliny Osławy, gdyż nie są związane stricte z Balnicą. Podobnie z przystankiem nr 1 - rozlewisk bobrowych jest sporo, gdyż zwierzęta te rozmnożyły się dość licznie.

Odcinek ścieżki biegnący miejscami opisywaną wyżej doliną wsi Balnica, składa się z następujących przystanków:

 • 1. Bobry u źródeł rzeki Osławy
 • 2. Kosaciec syberyjski na wilgotnej łące trzęślicowej
 • 3. Krzyż na "grobie pańszczyzny"
 • 4. Mieszkańcy lasów nad górną Osławą
 • 5. Dokarmianie zimowe zwierzyny
 • 6. Powojenne zalesienia gruntów po wsi Balnica
 • 7. Cerkwisko i cmentarz w Balnicy
 • 8. "Kowalowa" kapliczka z cudownym źródełkiem
 • 9. Nadpotokowe skupiska ciemiężycy zielonej


Czasy przejść szlaków:

- szlakiem żółtym z Woli Michowej do Balnicy i z powrotem, lub na stronę słowacką:

 • Wola Michowa - Balnica, ok.2¼ h
 • Balnica - Wola Michowa, ok. 1¾ h
 • Balnica - Dakov (Słowacja), ok. ¼ h
 • Balnica - Osadne (Słowacja), ok. 1¼ h
 • Balnica - Runina (Słowacja), ok. 2 h

- szlakiem niebieskim z Balnicy:

 • Balnica - Głęboki Wierch ok.3 h
 • Balnica - Przełęcz Łupkowska (przez Wysoki Groń) ok.5½ h
 • Balnica - Czerenin ok.1 h
 • Balnica - Przełęcz nad Roztokami (przez Stryb), ok. 3½ h

Szlak żółty z Woli Michowej może służyć zarówno jako szlak "dojściowy" do szlaku granicznego, skąd można kontynuować dalszą wędrówkę w Bieszczady, jak i krótki szlak wycieczkowo - spacerowy, który tam i z powrotem można pokonać w czasie około 3 godzin, poznając uroki jednej z wielu bieszczadzkich dolin w której życie zamarło wraz z końcem II wojny światowej, położonej wsród malowniczych lasów i łąk, nad niewielkim, ale urokliwym potokiem Balnica. Po oddaniu do użytku w/w ścieżki opisywany odcinek szlaku żółtego stracił nieco na znaczeniu a jego górna część jest mocno zarośnięta latem, gdyż turyści kierują się obecnie do stacji znakami ścieżki a nie szlakiem.

Kilka zdjęć z proponowanej trasy:

1. Bobrowe rozlewisko w Balnicy (2013).
2. Cmentarz i cerkwisko w Balnicy (2013).
3. Torowisko kolejki na nieczynnym odcinku w Balnicy (2013).

1. Parking w Maniowie (2012).
2. Obelisk w Maniowie z roku 2012 pamięci bieszczadzkim kurierom (2012).
3. Krzyż przydrożny w Balnicy z roku 1898 (2012).

4. Drugi z krzyży przydrożnych w Balnicy.
5. Przystanek nr 5 ścieżki Solinka - Udava pt. Zimowe dokarmianie zwierzyny.
6. Bobrowe rozlewisko w Balnicy (2012).

7. Bobrowe rozlewisko w Balnicy (2012).
8. Torami z Balnicy do Maniowa.
9. Torowisko na stacji kolejki w Balnicy.

10. Przystanek Balnica.
11. Szlak żółty do Balnicy zimą (2010).
12. Krzyż przydrożny w Maniowie na szlaku żółtym z Woli Michowej do Balnicy.

13. W Balnicy dymią retorty - zdjęcie z roku 2003, obecnie nie ma tu wypału.
14. Kapliczka w Balnicy zimą (2010).
15. Szlak żółty do Balnicy zimą (2010).

Zobacz także:

Balnica - rys historyczny
Balnica - Osadne, kontynuacja szlaku
Obraz Matki Bożej Opiekunki Lasu
Cerkiew prawosławna i krypta w Osadnem

tekst i zdjęcia: P. Szechyński

Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024