...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Swobodne wycieczki
Chata Smerek
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustjanowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Miejscowości | Myczkowce

Myczkowce

Myczkowce (ok. 360 m n.p.m.) - położone u stóp Grodziska (556 m) i Michałowca (464 m) są jedną z najstarszych wsi w Bieszczadach (turystycznych, gdyż geograficznie Myczkowce przynależą do Gór Sanocko-Turczańskich) i miejscowością letniskową położoną na prawym brzegu Sanu w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Myczkowieckiego. Jego powstanie ożywiło wieś i okolicę. To sztuczne jezioro ma do dziś spore znaczenie dla rozwoju rekreacji i wypoczynku w całej okolicy. Ze względu na bliski dostęp do wody powstały tutaj ośrodki wypoczynkowe, campingi, domki wczasowe, harcerski ośrodek wypoczynkowy, gospodarstwa agroturystyczne, przystanie żeglarskie, kryty i letni basen kąpielowy oraz stadnina koni "Eden" w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym "Caritas".

Jezioro Myczkowieckie Jezioro Myczkowieckie z Kozińca
foto: P. Szechyński

Sieć szlaków spacerowych: żółty do Orelca, w pasmo Żukowa, Olszanicy, Rudenki i Wygnanki), zielony łącznikowy z Żukowa przez Uherce do "Caritas", zielone ścieżki przyrodnicze, niebieski szlak spacerowy okalający Jezioro Myczkowieckie oraz szlak zielony pieszy górski Zagórz - Lesko - Wołkowyja - Krysowa i BPN łączą tę miejscowość z całą okolicą i bieszczadzkimi jeziorami.

Jezioro Myczkowieckie Nad Zalewem Myczkowieckim
foto: P. Szechyński

Ta letniskowa dziś wieś posiada hotel Energetyk, Ośrodek Wczasowy "Bieszczady" z basenem krytym, Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Caritas" ze stadniną koni "Eden", harcerską Bazę "Berdo", rodzinne domki wczasowe, gospodarstwa agroturystyczne, pokoje gościnne, wypożyczalnie sprzętu pływajacego, sklepy, restaurację, bary, kawiarnie, sezonowe punkty gastronomiczne, szkołę, przedszkole, parafię rz. kat., dom strażaka, boiska sportowe i dogodne połączenia komunikacyjne z całą okolicą.

Atrakcjami turystycznymi Myczkowiec i najbliższej okolicy są:

Martwe koryto Sanu Martwe koryto Sanu
foto: P. Szechyński

- zapora wodna na Sanie tworzy sztuczne Jezioro Myczkowieckie o pow. 2 km2. Jej budowę rozpoczęto jeszcze w okresie międzywojennym, a dokończono w latach 1956 - 1960. Jest pierwszą budowlą hydroenergetyczną wzniesioną w Polsce w okresie powojennym. Charakterystyczną jej cechą jest oddzielnie stojąca elektrownia w zakolu Sanu w Zwierzyniu (po przeciwległej stronie stoku Grodziska), do której woda doprowadzona jest ze zbiornika wykutą w skale sztolnią o średnicy 4,5 m.

Zapora w Myczkowcach Na zaporze w Myczkowcach
foto: P. Szechyński

- pomnik przyrody Skałki Myczkowieckie (Skała Myczkowiecka) nad Sanem, ok. 1000m poniżej zapory. Jest to unikalna ściana skalna długości ok. 600 m, wys. 69 m porośnięta rzadko w tych stronach spotykaną ciepłolubną roślinnością naskalną. W szczelinach skalnych gnieżdżą się liczne gatunki ptaków, które zakładają w tym bezpiecznym dla nich miejscu gniazda lęgowe i przez cały niemal rok wspaniale koncertują. Rozciąga się z nich wspaniała panorama na Myczkowce, a od punktu widokowego odchodzi do Orelca żółty szlak spacerowy.

- "cudowne źródełko" w przełomie Sanu w Zwierzyniu (w pobliżu elektrowni) z mineralną wodą leczniczą.

- stadnina koni "Eden" w Ośrodku "Caritas" z krytą ujeżdżalnią i 10 konikami (w tym hucuły).

- duże rzadkie ptaki wodne - prawdziwe osobliwości ornitologiczne - w przełomie Sanu w Zwierzyniu, gdzie najczęściej można podziwiać żerujące czarne bociany i czaple siwe.

- jedyny na Podkarpaciu faunistyczny rezerwat przyrody "Bobry w Uhercach" w odległości 2 km.

- 3 rezerwaty przyrody (utworzone w 2003 roku): leśne "Przełom Sanu w Zwierzyniu" na stoku Grodziska (556 m) i "Nad Jeziorem Myczkowieckim" na stoku Berda (577 m) oraz krajobrazowo-leśny "Koziniec" (28,68 ha) z cenną fauną i florą w masywie Kozińca (521 m n.p.m).

Zabytki przeszłości:

Myczkowce cerkiew Cerkiew w Myczkowcach (2010)
foto: P. Szechyński

1. W krajobrazie wsi Myczkowce dominuje zabytkowa murowana greckokatolicka cerkiew filialna p.w. św. Jerzego z lat 1910-12r., od 1979r. rzymskokatolicki kościół par. p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Więcej: Cerkiew greckokatolicka pw. św. Jerzego w Myczkowcach

2. Pamiątkę historyczną Myczkowiec jest zabytkowy kamienny spichlerz z 1 poł. XVII w., jedyny ocalały element spalonego w 1947r. zespołu dworskiego (dziś w ruinie).

3. Po dworze i parku podworskim w Myczkowcach (dziś teren Hotelu "Energetyk") pozostały tylko fragmenty alei przy drodze głównej z okazałymi drzewami pomnikami: 3 modrzewiami (270 cm), 5 sosnami wejmutkami (280 cm), 3 dębami szypułkowymi (360 i 2 x 300 cm) i 2 lipami szerokolistnymi ( 2 x 300 cm).

Dawny spichlerz z XVIIw Dawny spichlerz z XVIIw. Ocalał po spaleniu przez UPA zabudowań dworskich i gorzelni. W 1997 roku chyląca się już ku upadkowi budowla została zniszczona przez miejscowego proboszcza, który zrobił sobie z niej kopalnię budulca na kościelne ogrodzenie... (2007)
foto: P. Szechyński

4. Murowane kapliczki przydrożne z końca XIX w.

5. Dawny gród obronny na wzgórzu Grodzisko (556 m). We wczesnym średniowieczu ten gród obronny pełnił rolę warowni i strzegł bezpieczeństwa kupców na "szlaku solnym" prowadzącym z Gór Słonnych doliną Sanu na Ruś. Istnienie grodu potwierdziły prowadzone przez Prof. Michała Parczewskiego badania archeologiczne. W latach 70-tych objęto nimi dolinę górnego Sanu, a w 1988 r. przełom tej rzeki w rejonie Myczkowiec, Zwierzynia i Średniej Wsi. Ich wyniki zostały opublikowane w specjalistycznych wydawnictwach naukowych.

Dawny spichlerz z XVIIw w Myczkowcach Dawny spichlerz z XVII wieku - obecnie w ruinie, rok 2007
foto: P. Szechyński

Gród ten żył w świadomości wielu pokoleń, a tajemnicze legendy o nim przekazywane z pokolenia na pokolenie spisane zostały przez Oskara Kolberga.

Na stoku Grodziska schodzącym do Sanu zaprojektowano kolejny rezerwat przyrody "Przełom Sanu w Zwierzyniu".

Ważniejsze epizody z dziejów:

Pierwszą historyczną wzmiankę o Myczkowcach zwanych Miczkowcami posiadamy z 1376 r. Wówczas to starosta sanocki rozgraniczył dwie sąsiadujące z sobą wsie: Myczkowce i Terpiczów (dziś Średnią Wieś). Myczkowce były wówczas prywatną wsią szlachecką i stanowiły własność Oleśki (Olescho).

Dawny spichlerz z XVIIw w Myczkowcach Dawny spichlerz z XVII wieku w roku 2017
foto: P. Szechyński

Dokument ten i dokonany podział zatwierdził król Władysław Jagiełło w 1425 r. przywilejem królewskim.

1436r. - Jan Goligyan jako zastępca swej żony Małgorzaty wystąpił do sądu grodzkiego w Sanoku przeciw Mikołajowi Kmicie kasztelanowi przemyskiemu, który zajął przemocą dobra ojczyste Małgorzaty, przypadłe jej prawem bliższości po bracie rodzonym zm. Janie Kmicie i jego dzieciach z Bachórza, tj. zamek Sobień z wsiami i wolami doń należącymi Olszanica, Myczkowce, Rajskie i inne.

Myczkowce cerkiew Cerkiew w Myczkowcach, wnętrze (2010)
foto: P. Szechyński

1441r. doszło do ugody między Małgorzatą a jej stryjem Mikołajem Kmitą z Wiśnicza, kasztelanem przemyskim. Małgorzata była już żoną Mościca z Wielkiego Koźmina. W ugodzie tej odstąpiła Mikołajowi i jego synom zamek Sobień z wsiami do niego należącymi jak Huzele, Myczkowce, Uherce i inne.

Nowy prawowity właściciel zastawiał dwukrotnie wieś Myczkowce jako poręczenie za zaciągnięte pożyczki m.in. w roku 1445, 1446, a jego synowie w 1449 i w 1453 r.

1456r. Myczkowce wraz z innymi wsiami klucza dóbr sobieńskich znowu zostały gwałtem najechane i siłą zajęte przez Jana Kmitę z Wiśnicza, kasztelana lwowskiego. Informacji o tym fakcie dostarczają dokumenty sądowe. Nowi właściciele zajętych dóbr (w tym Myczkowiec) Stanisław, Mikołaj i Jan, bracia niedzielni z Wiśnicza i synowie Mikołaja z Sobnia dochodzą w sądzie swych praw do dóbr sobieńskiech przypadłych im "sorte vulgariter loszem": tj. zamku Sobień i wsi Lesko, Myczkowce, Uherce, Olszanica i innych.

1477r. źródła (Archiwum m. Leska) podaje wiadomość o "via antiqua Mieczkowska" w Lesku.

1479r. - Jan i Stanisław Kmitowie - dziedzice na Sobieniu - zastawiali wsie Myczkowce i Bóbrkę Piotrowi z Rytarowiec, podkomorzemu sanockiemu za zaciągniętą pożyczkę 200 grzywien. Z zapisu tego dowiadujemy się, iż w Myczkowcach był wówczas dwór z folwarkiem, rolami, łąkami i młynem, a pod zastaw poszedł młyn i wszystkie łąki do dworu należące.

1483r. Jan Kmita - dziedzic z Sobienia - zastawił bratu swemu ks. Stanisławowi, kanonikowi sandomierskiemu 4 wsie: Myczkowce, Uherce, Bóbrkę i Solinę za pożyczone 1000 grzywien.

1488r. - nowym właścicielem Myczkowiec i wsi klucza sobieńskiego jest Stanisław Kmita, dziedzic z Sobienia. W tym też roku Maciej Bal podkomorzy sanocki i ks. Piotr Bal (bracia rodzeni) pozwali do sądu tegoż Stanisława Kmitę z pobliskiego zamku Sobień za to, "że nie chciał sypać granic między wsiami tam, gdzie ich było brak i odnawiać dawnych granic miedzy ich wsiami tj. oba Terpiczowy, Berezka, Wołkowyja i Terka z jednej, a swoimi wsiami Myczkowce, Orelec, Bóbrka, Solina, Rajskie, Tworylne z drugiej strony.

1489r. Stanisław Kmita, kasztelan sanocki zapisał swej żonie Katarzynie, córce Jana Amora z Tarnowa 6000 złotych wegierskiech na połowie swych dóbr: tj. zamku Sobień, miasta Leska, wsi Myczkowce, Rajskie i inne.

Myczkowce nocą Myczkowce nocą - widok z zapory (2010)
foto: P. Szechyński

1491r. Myczkowce zmieniły na kilkanaście lat właścicieli. Stanisław Kmita, kasztelan przemyski odstąpił księżnie Jarochnie z Przedzielnicy (wdowie po księciu Iwanie) drogą sprzedaży i zamiany 3 wsie: Myczkowce, Olszanicę i Stefkową Wolę położone w dobrach sobieńskich ziemi sanockiej na 4 wsie Przedzielnicę, Hubice, Grabownicę i Lacką Wolę w ziemi przemyskiej dopłacając księżnej 1000 zł. Ponadto zamienił on z księżną Jarochną kniaźstwo we wsi Uherce z dopłatą 700 grzywien za wsie Myczkowce, Olszanica i Stefkowa Wola. Te 3 wsie miały wrócić do Kmity dopiero po wypłaceniu księżnie, jej synowi Jaczkowi lub ich spadkobiercom 400 złotych.

W latach 1496-1499 wieś Myczkowce dzierżawił szlachcic Andrzej Racławski ożeniony z Elżbieta, córką Mikołaja Tyrawskiego.

Od 1500r. Kmita wydzierżawił Myczkowce nowym dzierżawcom: szlacheckiemu małżeństwu Anna i Marcinowi Turskiemu. Odzyskał bowiem - po spłacie długu synowi ks. Jarochny - zastawione Myczkowce, Olszanicę i Stefkową.

1515r. Myczkowce ponownie wróciły do dóbr leskich Kmity Sobieńskiego.

W latach 1518-1519 Myczkowce wraz z innymi wsiami stanowiły własność Piotra i Stanisława Kmitów.

1526r. przy zapisie podatku podymnego źródła historyczne podają, iż wieś posiadała młyn i karczmę, podobnie jak Uherce.

1530r. w obu wsiach Myczkowce i Uherce wymienieni są popi, co oznacza, że w obu miejscowościach były cerkwie.

W roku 1531 i 1536 źródła dwukrotnie podają, że Myczkowce i pobliskie Uherce rządziły się prawem wołoskim i posiadały dworzyszcza wołoskie ("ville iuris valachici). Posiadały też 15 i 1 łana "areae valachicae, 2 młyny, 2 karczmy, 2 popów.

W 1541r. Piotr Kmita zapisał żonie swej Barbarze z Felsztyna, córce Jana Herburta 5000 złotych na dobrach Bachórz i przynależnych, Myczkowcach i innych wsiach w okolicy.

Po Kmitach dobra te przeszły w posiadanie Herburtów, którzy wznieśli m.in. w Uhercach dwór obronny "Fortalitium.

1885r. - według Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich wieś należała do parafii rz. - kat. w Uhercach, posiadała cerkiew drewnianą i murowaną kaplicę gr. kat. należącą do parafii w Bóbrce.

W dworze Wiktora Złockiego mieszkały 33 osoby, a w pozostałej części wsi 465. spośród 498 mieszkańców 156 było wyznania rzymsko - katolickiego, 291 greckokatolickiego i 51 izraelitów wyznania mojżeszowego.

Do dworu należało 301 morgów ziemi ornej, 16 - łąk i ogrodów, 31 - pastwisk, 365 - lasu. Wieś dysponowała 556 morgami roli ornej, 26 - łąk i ogrodów, 77 - pastwisk. Kaplicę mieszczącą obraz cierpiącego Zbawiciela wybudowała wieś ze składek w 1858 r. na pamiątkę zniesienia pańszczyzny (w 10 rocznicę).

Ogród biblijny w Myczkowcach Ogród biblijny w Myczkowcach, 2017
foto: P. Szechyński

1939r. - San stał się linią graniczną z Niemcami, a Myczkowce (do 21 VI 1941 r.) znalazły się pod okupacją sowiecką. Rosjanie z tej granicznej miejscowości usunęli natychmiast inteligencję wywożąc potencjalnych przywódców w głąb ZSRR i wprowadzili swoje rządy. Okupacyjne władze radzieckie pozwoliły na dobre w miarę zaopatrzenie sklepu, aby stacjonujący za Sanem Niemcy mieli o nich dobrą opinię.
Po zakończeniu okupacji hitlerowskiej - tuż po wyzwoleniu - doszło do bratobójczych napadów sotni UPA na tę miejscowość.

28 VIII 1944r. - banderowcy z UPA w czasie napadu na polskie zagrody zamordowali 4 osoby.

2 X 1945r. - UPA zaatakowała zwiad konny 34 pp w pobliskiej Bereźnicy Niżnej i spaliła przy tym tę wieś.

3 X 1945r. - w dniu następnym - podczas kolejnego napadu UPA na Myczkowce - nastąpiła pacyfikacja wsi, zamordowano 11 Polaków i podpalono ich domy. Spalono też pobliską Solinę mordując 15 Polaków.

7 X 1945r. - w czasie trzeciego napadu UPA zamordowano kolejne 3 osoby i podpalono zabudowania zamieszkałe przez Polaków.

1956-1960 - wybudowano zaporę wodną na Sanie u stóp dawnego Grodziska i powstało Jezioro Myczkowieckie.

Miniatury cerkwi w Myczkowcach Miniatury cerkwi w Myczkowcach, 2017
foto: P. Szechyński

1994r. - "Caritas" Diecezji Rzeszowskiej przejęła byłe koszary po jednostce wojskowej i ośrodku wypoczynkowym rodzin wojskowych tworząc własny nowoczesny Ośrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny (380 miejsc) ze stadniną "Eden" (10 koni i kucyków dla dzieci), egzotycznymi ptakami, stołówką, salą taneczną, nowoczesną salą wykładową, kościołem, dużym terenem rekreacyjnym z placami zabaw, boiskami sportowymi itp. Szczególną atrakcją Ośrodka jest ujeżdżalnia koni stwarzająca możliwość nauki jazdy konnej, jazdy w terenie dla zaawansowanych, przejazdów bryczką lub powozem, a dla dzieci jazdy na kucyku. Zimą organizowane są konne kuligi (sanie 4-os. z doczepionymi sankami dla 6-os.) do przełomu Sanu w Zwierzyniu (1 godz. jazdy).

2003r. - w Ośrodku "Caritas" powstał nowy kościół rzymskokatolicki.

2007r. - w Ośrodku "Caritas" otwarto Centrum Kultury Ekumenicznej z miniaturami cerkwi a kilka lat później powstał: Ogród Biblijny.

Stanisław Orłowski - Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Karpaty"

W lipcu 2017 roku przeprowadzono pierwsze w historii badania archeologiczne w Myczkowcach. Archeolodzy z Uniwersytetu Rzeszowskiego dokonali odkrycia śladów osadnictwa starszych o blisko 400 lat od pierwszych udokumentowanych wzmianek o miejscowości, pochodzących z 1376 roku. W trakcie badań archeolodzy pozyskali dotąd blisko 3 000 fragmentów naczyń ceramicznych, kości zwierzęcych oraz drobnych przedmiotów metalowych i szklanych. W jednym z obiektów odkryli kilkadziesiąt potłuczonych naczyń nowożytnych, zsypanych do jamy niewątpliwie w jednym czasie. Więcej: Pierwsze w historii badania archeologiczne w Myczkowcach

Literatura:

1. Bieszczady - Przewodnik. Wydanie ósme aktualizowane. Pruszków 2002.
2. 7. Aleksander Fredro, "Trzy po trzy". Pamiętnik.
3. Aleksander Fredro, Bajenda albo opowieść o Kamieniu nad Liskiem.
4. Adam Fastnacht, Słownik Historyczno-Geograficzny Ziemi Sanockiej w średniowieczu, część 1, Brzozów 1991; część 2, Brzozów -Wzdów - Rzeszów 1998 i cześć 3, Kraków 2002.
5. Stanisław Kłos, Bieszczady - przewodnik. Warszawa 1986.
6. Oskar Kolberg, Sanockie - Krośnieńskie cz. I. Dzieła Wszystkie t. 49.
7. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich..., T. 6 (1885).
8. Stanisław Kryciński, Cerkwie w Bieszczadach, Pruszków 1995.
9. Władysław Krygowski, Przewodnik Beskidy, Bieszczady i Pogórze, Warszawa 1975.
10. Władysław Krygowski, Przewodnik Przez przełęcze Bieszczadów samochodem i z plecakiem, Warszawa 1975.
11. Materiały szkoleniowe SKPB Warszawa pod red. Pawła Lubońskiego, Warszawa 1984
12. Jerzy Piórecki, Ogrody i parki województwa krośnieńskiego, Bolestraszyce 1998.
13. Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na ludności cywilnej w Południowo-Wschodniej Polsce (1942 - 1947), Przemyśl 2001.

Zobacz także:

Myczkowce noclegi
Bieszczadzkie zapory wodne

Zalew w Myczkowcach z przystani w Bóbrce Zalew Myczkowiecki
foto: P. Szechyński
Zalew w Myczkowcach z przystani w Bóbrce Zalew Myczkowiecki
foto: P. Szechyński
Zalew w Myczkowcach Zalew Myczkowiecki
foto: P. Szechyński
Myczkowce zapora Zapora w Myczkowcach
foto: P. Szechyński
Jezioro Myczkowieckie Zalew w Myczkowcach
foto: P. Szechyński
Myczkowce spichlerz Myczkowce - spichlerz oraz cerkiew
foto: P. Szechyński
Myczkowce Myczkowce zimą
foto: P. Szechyński
Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024