...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Swobodne wycieczki
Chata Smerek
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Miejscowości | Bóbrka

Bóbrka

Bóbrka to miejscowość malowniczo położona u podnóża Kozińca (521m) nad Zalewem Myczkowieckim przy znanej trasie turystycznej do Soliny - w Górach Sanocko-Turczańskich.

Bóbrka Widok z Kozińca na Bóbrkę, J. Myczkowieckie i Solińskie
foto: P. Szechyński

Posiada dogodne połączenia komunikacyjne z okolicznymi miejscowościami, szkołę, gimnazjum, parafię rzymskokatolicką, ośrodek wczasowy PKN "Orlen", pensjonat "Legraż" z galerią sztuki, kilkanaście gospodarstw "agroturystycznych" i pokoi gościnnych, sporo domków letniskowych, sklepy, bar letni, wakacyjne szkolne schronisko młodzieżowe w budynku szkoły, przystań wodna małego sprzętu pływającego.

Przez wieś prowadzi pieszy niebieski szlak spacerowy z Soliny otaczający Jezioro Myczkowieckie. Na Kozińcu łączy się on z zieloną ścieżką przyrodniczą i z siecią szlaków spacerowych okolic Orelca.

Warto zobaczyć:

Galerie:

  • Galeria i pracownia malarstwa Leona Chrapko (Dom Twórczy "Le-Graż" ) - 200 m od szkoły oraz usytuowana obok plenerowa galeria "Na wieszaku".
  • Pracownia rzeźby Henryka Gągorowskiego - 200 m od szkoły
  • Pracownia bibułkarstwa Andrzeja Kusza ("Bazyl") - 100 m za kościołem
  • Pracownia sztuki użytkowej Stanisławy Podkalickiej ("BroSta") - 300 m od szkoły
  • "Galeria rzeźb przydrożnych" - najbardziej reprezentacyjna dla miejscowości - usytuowana przy dwóch sklepach i stanowi zespół 11 rzeźb monumentalnych nawiązujących do legend i podań bieszczadzkich.

Zabytki:

  • Dawna murowana cerkiew z 1937 r. użytkowana od 1973 r. po przebudowie jako kościół parafialny rzymskokatolicki pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W XVII wieku wzniesiono w Bóbrce drewnianą cerkiew parafialną pw. Nałożenia Ryzy NMP. W latach 1807 - 1815 r. była cerkwią filialną parafii w Myczkowcach. Rozebrano ją po koniec lat trzydziestych rozpoczynając w 1937 r. budowę cerkwi murowanej. W latach 1939 - 1947 odprawiano w niej nabożeństwa, następnie do 1957 r. użytkowano jako magazyn spółdzielni produkcyjnej. W latach 1971 - 1973 została wyremontowana i przebudowana jako kościół rzymskokatolicki.
  • Murowana kapliczka przydrożna z 1848 r. przy drodze z Myczkowiec.

Osobliwości przyrodnicze:

Projektowany przez Nadleśnictwo Brzegi Dolne rezerwat przyrody "Koziniec" o pow. 28,68 ha obejmie masyw Kozińca (521 m) z nieczynnym kamieniołomem na płd.-wsch. stoku dającym dziś rozległą panoramę na bieszczadzkie jeziora, ich otoczenie, Park Krajobrazowy Gór Słonnych i najwyższe partie górskie Bieszczadów. Miejsce to połączone jest niebieskim szlakiem spacerowym z Myczkowcami i Soliną oraz zieloną ścieżką przyrodniczą z Orelcem, Uhercami Mineralnymi i Ośrodkiem "Caritas" w Myczkowcach. Więcej: kamieniołom Koziniec jako punkt widokowy

Ważniejsze epizody z dziejów miejscowości:

Bóbrka kapliczka Kapliczka w Bóbrce z 1848r
foto: P. Szechyński

1441r. - pierwsza wzmianka o wsi założonej na prawie wołoskim. Nazwa fizjograficzna oznacza teren i wodę, gdzie żyją bobry. Wieś występuje pod nazwą Bobrka jako własność szlachecka w dobrach Sobień - Lesko. Na podstawie podziału między Małgorzatą żoną Przedpełka Mościca z Wielkiego Koźmina a jej stryjem Mikołajem Kmitą z Wiśnicza kasztelanem przemyskim, Małgorzata odstępuje Mikołajowi i jego synom zamek Sobień z wsiami do zamku należącymi: Olszanica, Bóbrka, Solina i in.
1456-57 - Stanisław, Mikołaj i Jan bracia z Wiśnicza, synowie Mikołaja z Sobnia, pozywają Jana Kmitę z Wiśnicza, kasztelana lwowskiego o gwałtowne zajęcie dóbr przypadłych in "sorte vulgariter loszem": zamku Sobnia i wsi Załuż, Myczkowce, Bóbrka i in.
1479r. - danina w baranach i wieprzach z wsi Bóbrka. Jan i Stanisław Kmitowie dziedzice na Sobniu pożyczają od Piotra z Rytarowiec podkomorzego sanockiego 200 grzywien, za które zastawiają mu wsie Myczkowce, Bóbrka, oraz winni mu zapewnić daninę w baranach i wieprzach z Bóbrki. Z kolei Piotr z Rytarowiec podkomorzy pożyczając od żony swej Elżbiety 100 grzywien zapisuje jej tę kwotę na pieniądzych posiadanych na wsiach Bóbrka i Myczkowce.
1483 r. - Jan Kmita z Sobnia zabezpicza bratu swemu ks. Stanisławowi kanonikowi sandomierskiemu pożyczone od tegoż 1000 grzywien na czterech wsiach należacych do zamku Sobnia: Myczkowce, Bóbrka i in.
1486r. - kniaziowie z Soliny i Polany oraz 8 kmieci z Soliny, Bóbrki i Olszanicy ręczą swemu panu, Stanisławowi Kmicie , za poddanego Stecza z Bóbrki. Źródła wymieniają imiona mieszkańców Bóbrki: Iwan, Iwan alter, Demetrius, Senko, Hrycz, Stecz kmiecie (chłopi).
1488r. - właścicielem wsi jest Stanisław Kmita z Sobienia. Maciej podkomorzy sanocki i ks. Piotr (Balowie) bracia rodzeni z Nowotańca, Hoczwi i in. Skarżą Stanisława Kmitę z Sobnia, że nie chce sypać granic, gdzie ich brak, i odnawiać dawnych między ich wsiami: oba terpiczowy, Berezka, Wołkowyja, Terka (Tharnawka) z jednej a wsiami Myczkowce, Solina, Rajskie, Bóbrka, Tworylne z drugiej strony.
1489r. - Stanisław Kmita kasztelan sanocki zapisuje swej zonie Katarzynie córce Jana Amora z Tarnowa 6000 zł węg. Na połowie swychdóbr: zamek Sobień, wsie do zamku należące: Bóbrka, solina i inne.
1503r. Stanisław Kmita wojewoda bełzski i starosta przemyski gwarantuje Stanisławowi Derszniakowi podkomorzemu przemyskiemu terminowy zwrot długu 300 zł zastawem swych dóbr Solina, Bóbrka i Stefkowa Wola.
1518-19 r. Bóóbrka i ini. Stanowią własność Piotra i Stanisława Kmitów.
1526r. - Bóbrka i Solina płacą podatek. Podobnie w 1530, 1536, 1538.
1536r. - wieś prawa wołoskiego, dworzyszcza wołoskie, - Solina.
1541r. - Piotr Kmita zapisuje swej żonie Barbarze z Felsztyna córce Jana Herburta 5000 zł na dobrach Bóbrki i in.
1565r. - Pasko f. Kopina przyjmuje prawo miejskie Leska.
1589r. - uposażenie w ziemię: we wsi 8i1/2 łana, sołtys 3 łana, pop 1 łana, we wsi młyn, 1 zagrodnik.
1672r. - podczas ostatniego już najazdu czambułów tatarskich Nuradyn-Soltana na Bieszczady we wsi ocalały tylko 3 domy, ordyńcy ograbili i spalili wieś, a mieszkańców uprowadzili na wschód do niewoli. Wioska była wówczas własnością Zielińskiego.
1816r. - wojskowy spis ludności cyrkułu sanockiego obrazu stan miejscowości po zniszczeniach wojen napoleońskich. Wieś liczyła 389 mieszkańców ogółem, było w niej 67 domów, 2 szlachciców, 51 chłopów zdolnych do służby wojskowej, 30 nieużytecznych mężczyzn do służby wojskowej, 1 szeregowy, 1 do transportu, 1 czasowo niezdolny do służby, 67 chłopców do 14 lat, 21 chłopców w wieku od 15 do 17 lat, 276 kobiet i dziewcząt, 64 mężczyzn żonatych, 109 nieżonatych i wdowców. W inwentarzu spisano ponadto 30 wołów i 19 krów. We wsi w ogóle nie było koni i owiec.
1848r. - we wsi przy drodze wzniesiono kapliczkę upamiętniającą zniesienie pańszczyzny.Ówczesnym zwyczajem chłopi zakopali pod nią księgi powinności wobec dworu, czyli "pańszczyznę". W 2001 r. kapliczka została odrestaurowana i wyposażona w ikonę pt. "Umilenie" wykonaną przez miejscowego artystę malarza Leona Chrapko.

Kamieniołom w Bóbrce Kamieniołom w Bóbrce
foto: P. Szechyński

1876r. - tutejszy majątek nabył poprzez małżeństwo z Pelagią z Sokołowskich i zamieszkał w nim znany komediopisarz Józef Bliźiński (1827 - 1893). Przy ujściu potoku Łobozewki do Sanu, u podnóża masywu Jawora nabył 300 morgowe gospodarstwo i tutaj - w miejscu przez siebie wybranym i malowniczo położonym nad Sanem - zbudował dwór. Od tej pory Bóbrkę nazywał swoim miejscem na ziemi, z wielkim zapałem pracował w folwarku i urządzał swój nowy dworek otaczając go ogrodem, sadem i nieustannie upiększanym parkiem dworskim. Pragnął urządzić miejsce przytulne i godne do przyjmowania gości. W codziennej pracy towarzyszył pisarzowi ogromny optymizm, a pieczołowicie pielęgnowany park dworski zdobiony nieustannie nowymi drzewami, krzewami i alejami budził coraz większy podziw. To urzekające miejsce przyjaciele nazwali "Damazówką". Bliziński oczarowany cudowną przyrodą górską i niezwykle malowniczym położeniem nabytych włości napisał w natchnieniu "Pana Damazego" i wysłał na konkurs dramatyczny do Krakowa. Nie śnił nawet o tym, że komedia ta zdobędzie I nagrodę, rozsławi jego osobę i małą bieszczadzką wioskę - Bóbrke. Po wystawieniu Pana Damazego na scenach Krakowa, Lwowa, Warszawy i Poznania do Bóbrki właśnie zaczęli zjeżdżać literaci, dziennikarze, pisarze, poeci, badacze kultury ziem górskich i liczni znajomi pisarza. Zdobył on uznanie w świecie literackim, uzyskał rozgłos i na swym koncie miał już 7 utworów. Jego dorobek pisarski stanowiły wówczas komedie: "Konkurenci", "Imieniny", opowiadanie "Dziwolągi", humoreski: "Rycerze kieliszkowi", "Kłopoty paniczyka", "Przezorna panna", "Marcowy kawaler". W owym czasie kolej żelazna Kraków - Zagórz - Lwów umożliwiała łatwy dojazd do Ustjanowej i Bóbrki. Ludzie pióra odwiedzali malowniczo położony dwór nad Sanem składając pisarzowi uszanowanie, dowody uznania za jego osiągnięcia literackie oraz za pracę w urządzeniu tak przytulnego zakątka.

Bóbrka Bóbrka
foto: P. Szechyński

Często bywał w tej miejscowości Władysław Bełza, a w latach 1882 - 1885 korzystał z gościnności państwa Blizińskich Oskar Kolberg, zbierający w Bieszczadach materiały etnograficzne do swego 3-tomowego dzieła "Sanockie - Krośnieńskie". W 1881r. komediopisarz napisał jeszcze "Rozbitków", które okazały się kolejnym sukcesem i przyniosły autorowi dalszy rozgłos. Niestety w 1885 r. - po zadłużeniu się na poszukiwanie ropy naftowej - Bliziński zmuszony był wydzierżawić Bóbrkę na spłacenie długów. Po 9-letnim pobycie w tej miejscowości przeniósł się do swego szwagra w Posadzie Sanockiej a w 1888r. wyjechał na stałe do Krakowa. Tam napisał jeszcze "Dziką różyczkę" i oddał się pracy wydawniczej.

Punkt widokowy na Kozińcu Punkt widokowy na Kozińcu
foto: P. Szechyński

1921r. - wieś liczyła 151 domów i 799 mieszkańców. (651 grekokatolików, 120 łacinników i 27 Żydów wyznania mojżeszowego.
1932r. - we wsi rozpoczęły się rozruchy chłopów, które przeszły do historii stworzonej przez komunistów jako tzw. "powstanie leskie". Kiedy podczas poszerzania drogi zaszła potrzeba przesunięcia kapliczki z 1848 r. upamiętniającej zniesienie pańszczyzny sowieccy agitatorzy KPZU zdołali podburzyć chłopów plotką, iż panowie odkopują pańszczyznę i chcą ją ponownie przywrócić. Gdy tę wieść rozpowszechniono po okolicy chłopi z Bóbrki i kilku sąsiednich wsi uzbrojeni w kosy, widły i siekiery ruszyli bronić swoich praw. Rozpędzili oni robotników drogowych, porozbijali posterunki policji i napadli na urzędników państwowych. Wówczas władze użyły do zaprowadzenia porządku znacznych sił policyjnych i kompanii wojska z Sanoka. Chłopów odciągnęły do domów kobiety, gdy wojsko rozdało we wsiach cukierki dla dzieci. Na stoku Jawora doszło jednak do starć, użyto broni i było kilka ofiar śmiertelnych. Encyklopedia Ilustrowana z tego okresu opisuje dokładnie przebieg zamieszek. W 2001 r. kapliczka została odrestaurowana i wyposażona w ikonę pt. "Umilenie" wykonaną przez miejscowego artystę Leona Chrapko.
1945r. - podczas przeprowadzonego spisu powszechnego ludności w dniu 10 I 1945 r. (podpisany sołtys Michał Małek pod imiennymi wykazami mieszkańców) we wsi były 182 numery, mieszkało 318 dorosłych i 361 dzieci.
- 26 maja UPA powiesiła sołtysa Stefana Derenia - Polaka, a kilka dni później Władysława Tokarskiego.
- Podczas kolejnego spisu ludności z dnia 13 VI we wsi mieszkało 315 osób dorosłych pow. 18 lat (32 Polaków i 283 Ukraińców) oraz 472 dzieci (47 Polacy i 425 Ukraińcy). Stosowano kryterium wyznaniowe.
- Do końca 1945 r. w wyniku umowy o repatriacji wysiedlono na wschód do USRR 301 osób narodowości ukraińskiej. W Bóbrce pozostało 20 rodzin mieszanych polsko-ruskich liczących 62 osoby.
1950r. - we wsi wytypowano 23 budynki po wysiedlonej ludności na osadnictwo.
1977r. - podczas IV rajdu śladami sławnych Piór poświęconego Józefowi Blizińskiemu obok kamieniołomu umieszczono kamienny piaskowcowy obelisk z pamiątkową tablicą ufundowaną przez Oddział PTTK w Lesku. Miała się nim opiekować młodzież miejscowej szkoły podstawowej. Niestety tablicę skradziono, a obelisk został uszkodzony, a następnie rozbity młotami na kamień i wywieziony.
1986-87 - wypoczywał tutaj poeta Jerzy Harasymowicz.
1990-1999 - w miejscowości tej bywali znani twórcy kultury: Kazimierz Orłoś, Paweł Huelle, Olgierd Budrewicz, Leszek Mądzik, Artur Barciś, Emilian Kamiński, Ireneusz Krosny itp.
2000r. - podczas kolejnego powtórzonego rajdu śladami sławnych piór ponownie poświęconego Józefowi Blizińskiemu tym razem fundacja "Orelec - Gala" ufundowała obelisk i kamienną tablicę pamiątkową z treścią odtworzoną z pamiątkowej fotografii umieszczając je na dziedzińcu szkoły w celu zabezpieczenia przed ewentualną dewastacją.

Stanisław Orłowski - Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Karpaty"

Zobacz także: noclegi, domki w Bóbrce

zapora w Solinie, Bóbrka Zapora w Solinie, widok z Bóbrki
foto: P. Szechyński
bóbrka kamieniołom Zalew Myczkowiecki i kamieniołom w Bóbrce widziane z Soliny
foto: P. Szechyński
Bóbrka, zalew myczkowiecki Widok z Kozińca na Zalew Myczkowiecki oraz zaporę w Solinie
foto: P. Szechyński
Bóbrka Bóbrka zimą - widok z Kozińca
foto: P. Szechyński
Bóbrka zimą - sarny w kamieniołomie Bóbrka zimą - sarny w kamieniołomie
foto: P. Szechyński
Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024