...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Werchowyna
Chata Smerek
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Informacje praktyczne | Mapy wycinkowe

Mapy mniejszych obszarów w Bieszczadach (wycinkowe)

Poniższe mapy, to kilka najciekaszych pozycji spośród wielu map wycinkowych tego regionu. Wybraliśmy mapy zasługujące na największą - naszym zdaniem - uwagę. Znajdują się tu również poprzednie wydania danej pozycji - dla porównania zmian. Zapraszamy również do nadsyłania własnych opinii o poniższych (i nie tylko) mapach.

baligród i okolice mapa

"Baligród i okolice" - mapa nazewniczo-turystyczna

Wydawca: Wydawnictwo "Ruthenus" R. Barski
38-400 Krosno 1, skr.poczt. 140
tel/fax (013) 436-51-00, www.ruthenus.com.pl
Opracowanie i nazewnictwo: Wojciech Krukar

ROK WYDANIA: 2017
WYDANIE: II
SKALA: 1:25 000 (1cm=250m)

 •  wysoki poziom kartograficzny
 •  treść turystyczna
 •  bardzo bogate nazewnictwo terenowe
 •  udane odzwierciedlenie rzeczywistości, dokładność
 •  informator o regionie
 •  zdjęcia

Podsumowując: jest to szczegółowa mapa obejmująca swoim zasięgiem Gminę Baligród oraz północną część Gminy Cisna, południową część Gminy Lesko, zachodnią część Gminy Solina i wschodnią część Gminy Komańcza. Zasięg mapy: na południu - Krąglica (943 m), Habkowce, Cisna, Dołżyca, na wschodzie: Łopienka, Korbania (894 m); Górzanka, Berezka, na północy: Średnia Wieś, Hoczew, na zachodzie: Średnie Wielkie, Kalnica, Sukowate, Chryszczata (998 m), Jeziorka Duszatyńskie, Maguryczne (Baba 850 m).

Mapa opracowana została przez geografa dr. Wojciecha Krukara z PWSZ w Krośnie i jest mapą nietypową, bo nazewniczo-turystyczną. Pierwsze wydanie mapy, przygotowane w 2007 roku wspólnie z Gminą Baligród miało znikomy nakład i rozeszło się bardzo szybko - można przyjąć, że jest to kolejne (II) wydanie mapy z 2007 roku, zaktualizowane i wzbogacone o treść turystyczną. O ile w pierwszym wydaniu liczba obiektów turystycznych (w tym szlaków i ścieżek) nie była największa, to obecne wydanie tę lukę wypełnia. Naniesione są praktycznie wszystkie szlaki i znakowane ścieżki (a przybyło ich przez te 10 lat sporo) oraz wiele innych punktów przydatnych dla turysty.

Mapy wydawnictwa Ruthenus w skali 1:25 000 to doskonałe mapy dla turystów szukających czegoś więcej, niż tylko podstawowe szlaki i miejsca w regionie. Skala pozwala na dużą dokładność i dobre odwzorowanie terenu. Nazwy terenowe pomagają odkryć na nowo ten ciekawy obszar.


mapa Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy - mapa przyrodniczo-turystyczna

Wydawca: BdPN
Realizacja: Wydawnictwo Compass
30-084 Karaków, ul. Podchorążych 3

ROK WYDANIA: 2012
SKALA: 1:40 000 (1cm = 400m)
ISBN: 978-83-88505-17-1

 •  wysoki poziom kartograficzny
 •  treść turystyczna
 •  zaznaczone wszystkie aktualne ścieżki przyrodnicze na terenie parku
 •  udane odzwierciedlenie rzeczywistości, dokładność
 •  dołączony w formie osobnej książeczki informator z opisem ścieżek przyrodniczych
 •  ciekawe, podstawowe informacje o BdPN na odwrocie
 •  być może przydałoby się więcej nazw terenowych

Podsumowując: Dobra, przejrzysta mapa zawierająca wszystkie niezbędne turyście informacje, których potrzebuje on podczas zwiedzania Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ładne zdjęcia i dobrze dobrana treść. Informator będący uzupełnieniem mapy opisuje wszystkie przystanki poszczególnych ścieżek. Dobrze zabrać go ze sobą na trasę, gdyż w terenie znajdują się tylko tabliczki z numerami - turysta często nie wie, jaka osobliwość się akurat w danym miejscu znajduje.

Mapa dostępna jest w punktach kasowo-informacyjnych BdPN w cenie ok. 15zł.


solina mapa

"Solina. Jezioro solińskie i jego okolice" - mapa dla każdego turysty, wędkarza i żeglarza

Wydawca: Wydawnictwo "Ruthenus" R. Barski
38-400 Krosno 1, skr.poczt. 140
tel/fax (013) 436-51-00, www.ruthenus.com.pl
Opracowanie i nazewnictwo: Wojciech Krukar

ROK WYDANIA: 2007
SKALA: 1:25 000 (1cm=250m)
Format: 980 * 680mm
Nakład: 10 000 egz.
ISBN: 978-83-7530-011-6

 •  wysoki poziom kartograficzny
 •  treść turystyczna
 •  nazewnictwo terenowe
 •  udane odzwierciedlenie rzeczywistości, dokładność
 •  siatka GPS
 •  plan barymetryczny
 •  zdjęcia
 •  wydawnictwo stać było na naniesienie większej liczby ciekawych obiektów

Podsumowując: dobra mapa, której głównym przesłaniem jest ukazanie Jeziora Solińskiego i jego okolic była na rynku bardzo potrzebna. Podobne mapy wydało wcześniej m.in. wydawnictwo PPWK oraz - w roku 2007 - Express Map (skala 1:35k).

Kupując mapę Wydawnictwa Ruthenus mamy praktycznie gwarancję, że otrzymamy produkt wysokiej jakości i przede wszystkim poprawny merytorycznie, co przy mapach jest bardzo ważne - podobnie jest w tym przypadku. Mapa jest dokładna, zawiera sporo przydatnych informacji -zwłaszcza dla miłośników wypoczynku nad Zalewem Solińskim i Myczkowieckim - oraz ciekawe nazewnictwo terenowe w opracowaniu W. Krukara (jak wszystkich map wyd. Ruthenus). Naszym zdaniem jest obecnie najlepszą mapą tego obszaru.

Natomiast powtarzającą się drobną wadą jest nazewnictwo. Nazwy nanoszone na mapę przez W. Krukara w większości przypadków nie pokrywają się z nazwami tego samego miejsca na innych mapach oraz w przewodnikach. Mimo wszystko mapa powinna być jednak oznaczona jako mapa nazewnicza.


baligród mapa

"Bieszczady zapraszają w okolice Baligrodu" - mapa turystyczna

Wydawca: Wydawnictwo "Ruthenus" R. Barski
38-400 Krosno 1, skr.poczt. 140
tel/fax (013) 436-51-00, www.ruthenus.com.pl
Opracowanie i nazewnictwo: Wojciech Krukar

ROK WYDANIA: 2007
SKALA: 1:25 000 (1cm=250m)

 •  wysoki poziom kartograficzny
 •  treść turystyczna
 •  bardzo bogate nazewnictwo terenowe
 •  udane odzwierciedlenie rzeczywistości, dokładność
 •  informator o regionie w jęz. polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim
 •  zdjęcia
 •  mniejszy nacisk na obiekty turystyczne
 •  niedostępna w szerszej sprzedaży

Podsumowując: mapa Okolice Baligrodu wydana została na zlecenie Gminy Baligród a sfinansowana dzięki pozyskaniu na ten cel funduszy unijnych. Ponieważ Gmina dysponuje całym nakładem można ją zakupić jedynie na miejscu.

Obejmuje ona swym zasięgiem teren Gminy Baligród oraz fragmentarycznie przyległe gminy sąsiednie. Ruthenus przyzwyczaił nas do wydawania map wysokiej jakości z dużą ilością szczegółów i ta mapa również się do nich zalicza. Na pewno usatysfakcjonuje miłośników tych terenów, terenów obejmujących m.in. największe bieszczadzkie ostępy leśne, gdzie jeszcze sporo jest miejsc do "odkrycia" i gdzie nie docierają tłumy turystów. Wiele "białych plam" na powyższej mapie, czeka na zapełnienie.

Jedynym, być może mniej istotnym minusem, jest zbyt małe przywiązanie uwagi do konkretnych obiektów turystycznych (bary, restauracje, noclegi, itp., itd.). Ponieważ mapa ta ma w nagłówku "turystyczna" a nie jak wszystkie poprzednie mapy opracowane przez W. Krukara: "turystyczno-nazewnicza" czy "toponomastyczma" - oczekiwalibyśmy jakiejś różnicy, tymczasem różnicy tej nie ma. To kolejna mapa stricte nazewnicza a turystę bardziej by pradopodobnie interesowało, gdyby mógł znaleźć konkretne obiekty turystyczne (wyraźniej zaznaczone i opisane nazwą), niż jak nazywa się fragment pastwiska przy końcu wsi.


Kotlina Uherczańska - mapa

"Kotlina Uherczańska i okolice" - mapa turystyczno-nazewnicza

Wydawca: Wydawnictwo "Ruthenus" R. Barski
38-400 Krosno 1, skr.poczt. 140
tel/fax (013) 436-51-00, www.ruthenus.com.pl
Opracowanie i nazewnictwo: Wojciech Krukar

ROK WYDANIA: 2007
SKALA: 1:25 000 (1cm=250m)

 •  wysoki poziom kartograficzny
 •  treść turystyczna
 •  bogate nazewnictwo terenowe
 •  udane odzwierciedlenie rzeczywistości, dokładność
 •  ciekawy i obszerny informator o regionie
 •  zdjęcia
 •  niedostępna w sprzedaży

Podsumowując: mapa ta, jak każda inna sygnowana przez W. Krukara i wydawnictwo Ruthenus trzyma wysoki poziom. Podobnie jak poprzednie mapy jest bardzo dokładna i bogata w nazwy terenowe. Teren ten, dotychczas traktowany po macoszemu, dopiero się rozwija turystycznie i dokładna mapa jest bardzo potrzebna. Kotlina Uherczańska to ogromne bogactwo przyrody a także szereg zabytków i pamiątek z dawnych lat, które warto zobaczyć.

Wydanie mapy sfinansowano ze środków programu "Działaj lokalnie V" Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundusz Grupy Partnerskiej "Zielone Bieszczady" przy fundacji Bieszczadzkiej Partnerstwo dla Środowiska oraz przez Fundusz Partnerstwa ze środków Liberty Foundation. Mamy nadzieję, że mapa kiedyś pojawi się w szerszej sprzedaży.


"Bieszczadzki Park Narodowy" - mapa turystyczna

Wydawnictwo Kartograficzne Compass
38-084 Kraków, ul. Bronowicka 5.
tel/fax (012) 626-14-36, www.compass.krakow.pl

SKALA: 1:50 000
ISBN: 83-89165-62-7
Wydanie II Kraków'2004

Naszym zdaniem:

 •  bogata treść turystyczno-krajoznawcza
 •  wysoki poziom kartograficzny
 •  przejrzysta i czytelna
 •  udane odzwierciedlenie rzeczywistości (poprawny układ szlaków, schronisk)
 •  szlaki, ścieżki, szlaki konne i trasy rowerowe
 •  duża liczba obiektów (stanice, schroniska, pola namiotowe, itp.)
 •  GPS (siatka współrzędnych geograficznych o rozdzielczości co minutę)
 •  cieniowanie
 •  ciekawe opisy i zdjęcia na odwrocie, w formie przewodnika, m.in. przyroda BdPN, informator krajoznawczy oraz informator teleadresowy
 •  obejmuje zbyt duży obszar.
 •  niewielka ilość nazw szczytów, potoków, itp., mimo sporej ilości miejsca.
 •  drobne błędy przy rozmieszczeniu zakazów ruchu.
 •  kontynuacja schematów szlaków PTTK z czasami przejść bez zaznaczenia większości nazw szczytów jest irytująca.
 • nieczytelne oznaczenie dróg asfaltowych nieremontowanych.

Podsumowując: Kolejne wydanie mapy BdPN wnosi głównie poprawki kosmetyczne oraz kilka aktualizacji. Powiela zastrzeżenia o których pisalismy w przypadku I wydania (poniżej). Niewątpliwie dużym plusem jest zmiana kolorystyki - barwy są bardzo dobrze dobrane, dzięki czemu mapa jest bardziej przejrzysta niż wydanie poprzednie. Wprowadzono cieniowanie, które nie jest być może idealne, ale na pewno jest pewnym ułatwieniem w odbiorze rzeźby terenu - nie każdy w końcu potrafi na pierwszy rzut oka odczytać tego typu informacje na podstawie wyłącznie poziomic.

Wprowadzono mniejszą czcionkę, co sprawia wrażenie, iż mapa zawiera mniej informacji niż wydanie poprzednie - w rzeczywistości jest mniej więcej tyle samo.
Dosć dziwny jest pomysł oznaczenia dróg asfaltowych nieremontowanych przerywaną linią w kolorze żółtym - myli się to ze szlakiem. Tymczasem drogi niższej kategorii zaznaczono "normalnie" - białą linią, co sprawia wrażenie że są one nadrzędne w stosunku do tych które rzeczywiście są nadrzędne.

Irytujące jest nieustanne powielanie informacji przy Tarnawie Niżnej, jakoby na wjazd w stronę Bukowca potrzebna była licencja BdPN. Nie ma czegoś takiego - jest zwykły bilet za wstęp do parku oraz opłata za parking w Bukowcu. W wydaniu I informacja była prawidłowa. Tego typu zapis może zniechęcić część turystów do odwiedzenia rejonu Tarnawa - Bukowiec i dalej.

Mimo w/w i kilku innych drobnych nieścisłości jest to dobra mapa tego rejonu w którą warto się zaopatrzyć udając się na tereny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, przy czym konieczna byłaby jej aktualizacja, gdyż od 2004 roku sporo się zmieniło.


"Bieszczadzki Park Narodowy" - mapa przyrodniczo-turystyczna z informatorem

Wydawnictwo Kartograficzne Compass
38-084 Kraków, ul. Bronowicka 5.
tel/fax (012) 626-14-36, www.compass.krakow.pl

SKALA: 1:40 000
ISBN: 978-83-88505-17-1
Wydanie I Kraków'2010

Naszym zdaniem:

 •  bogata treść turystyczno-krajoznawcza
 •  wysoki poziom kartograficzny
 •  przejrzysta i czytelna
 •  udane odzwierciedlenie rzeczywistości (poprawny układ szlaków, schronisk)
 •  szlaki, ścieżki, szlaki konne i parkowe trasy rowerowe
 •  GPS (siatka współrzędnych geograficznych o rozdzielczości co minutę)
 •  cieniowanie
 •  zaznaczone rejony bytowania poszczególnych gatunków zwierząt oraz korytarze ekologiczne
 •  dołączony informator ze skróconym opisem ścieżek przyrodniczych oraz przydatnymi informacjami praktycznymi
 •  niewielka ilość nazw szczytów, potoków, itp., mimo sporej ilości miejsca.
 •  drobne błędy wynikające z dezaktualizacji (np. uporczywe powielanie na kolejnych mapach Compassu istnienia Ośrodka AM Lublin w Krywem, itp.).

Podsumowując: Bardzo ciekawa i aktualna mapa Bieszczadzkiego Parku Narodowego, który jest jej wydawcą a to zobowiązuje. Użyty został podkład turystycznej mapy Compass, na który naniesiono aktualizacje i zaznaczono ciekawostki, co dało interesujące połączenie. Nie ma tu może ogromu treści, ale jest sporo ciekawych rzeczy, których na innych mapach z racji charakteru nie ma. Dużym plusem jest dołączony w formie osobnej broszury informator, co dało produkt typu 2w1.

Wydanie mapy zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Nie jest dostępna w sprzedaży, ale można ją otrzymać m.in. w terenowych stacjach edukacji ekologicznej BdPN oraz w siedzibie parku - do wyczerpania nakładu, który przy I wydaniu zamknął się liczbą 3000 egz.


Mapa BdPN

"Bieszczady Wysokie - Bieszczadzki Park Narodowy" - mapa turystyczno-nazewnicza

Wydawnictwo "Ruthenus" Rafał Barski
38-400 Krosno 1, skr.poczt. 140
tel/fax (013) 436-51-00, www.ruthenus.com.pl

SKALA: 1:40 000, jednostronna,
Wydanie II, Krosno'2004
ISBN: 83-86588-57-8
Cięcie warstwicowe co 20m, poziomice pogrubione co 100m, poziomice przerywane co 10m
Redakcja i opracowanie kartograficzne, nazewnictwo: Wojciech Krukar

Naszym zdaniem:

 •  wysoki poziom kartograficzny
 •  bardzo bogata treść turystyczna
 •  esencja mapy, czyli przebogate nazewnictwo terenowe
 •  udane odzwierciedlenie rzeczywistości (poprawny układ szlaków, schronisk i innych obiektów)
 •  siatka GPS
 •  obszerny informator o regionie
 •  słownik wybranych toponimów
 •  schemat narciarskich tras wędrownych w Wetlinie i okolicy
 •  zdjęcia
 •  pomysł
 •  wielkość (zaliczamy do minusów ze względu na wygodę użytkowania)
 •  drobne błędy topograficzne
 •  drobne błędy przy rozmieszczeniu zakazów ruchu oraz sama forma ich oznaczenia na mapie znakiem "zakaz wjazdu", niezgodnym z rzeczywistością

Podsumowując: Mapa "Bieszczady Wysokie - Bieszczadzki Park Narodowy" wydawnictwa Ruthenus, jest moim zdaniem na dzień dzisiejszy (06/2005) najlepszą mapą tego obszaru. Żeby za bardzo się nie rozpisywać (większość uwag pokrywa się z opisem mapy tego samego wydawnictwa w skali 1:60000 "Bieszczady", który znajduje się tu Mapy Bieszczadów - recenzje), warto dodać:

Ze względu na nagromadzenie dużej liczby nazw terenowych oraz ogółem treści turystycznej mapa jest na pierwszy rzut oka mało przejrzysta. Skierowana jest raczej do osób znających już Bieszczady, ze względu na zastosowane nazewnictwo. Ci, którzy poznają dopiero ten teren powinni najpierw zapoznac się z mapą zawierająca aktualne nazwy urzędowe, dotyczy to zwłaszcza szczytów - gdyż na oznakowaniach szlaków, schematach tras umieszczonych w niektórych miejscowościach, itp. - nazwy są inne niż zastosowane na mapie.

Ponownie przytoczono bardzo ubogi słownik toponimów, mimo, że miejsca byłoby więcej - na odwrocie powtarzają się opisy i schematy z mapy 1:60000, a nawet zdjęcia.


Mapa BdPN

"Bieszczadzki Park Narodowy" - mapa turystyczna

Wydawnictwo Kartograficzne Compass
38-084 Kraków, ul. Bronowicka 5.
tel/fax (012) 626-14-36, www.compass.krakow.pl

SKALA: 1:50 000
ISBN: 83-89165-04-X
Wydanie I Kraków'2002

Naszym zdaniem:

 •  bogata treść turystyczno-krajoznawcza
 •  wysoki poziom kartograficzny
 •  przejrzysta i czytelna
 •  udane odzwierciedlenie rzeczywistości (poprawny układ szlaków, schronisk)
 •  szlaki, ścieżki, szlaki konne i trasy rowerowe
 •  duża liczba obiektów (stanice, schroniska, pola namiotowe, itp.)
 •  GPS (siatka współrzędnych geograficznych o rozdzielczości co minutę)
 •  ciekawe opisy i zdjęcia na odwrocie, w formie przewodnika, m.in. przyroda BdPN i  informator krajoznawczy.
 •  obejmuje zbyt duży obszar.
 •  minimalna ilość nazw szczytów, potoków, itp., mimo sporej ilości miejsca.
 •  drobne błędy przy rozmieszczeniu zakazów ruchu.
 •  kontynuacja schematów szlaków PTTK z czasami przejść bez zaznaczenia większości nazw szczytów jest irytująca.

Podsumowując: kupując mapę Bieszczadzkiego Parku Narodowego oczekiwaliśmy nieco więcej, niż oferuje wspomniana pozycja, tym bardziej, iż niemal równolegle z tą mapa wyszło III wydanie mapy "Bieszczady" tego samego wydawnictwa. Mapa BdPN obejmuje obszar aż do Michniowca i Polany od północy, Żubraczego z zachodu, Sierieda ze wschodu, oraz Werchowyny Bystrej z południa - co w efekcie spowodowało, że Bieszczadzki Park Narodowy zajmuje mniej niż 50% powierzchni mapy. Skoro jednocześnie wydano mapę całych Bieszczadów to chciałoby się zapytać: po co mapa BdPN obejmuje tak duży obszar? Na mapę naniesiono z dosć dużą skrupulatnością m.in. wiele obiektów zwiazanych z różnego rodzaju działalnością gospodarczą, natomiast do minimum ograniczono nazwy szczytów, potoków, przełęczy. Naszym zdaniem tytuł mapy powinien zobowiązywać. Niewątpliwym plusem natomiast, jest umieszczenie na odwrocie informatora o przyrodzie, turystyce, oraz samym BdPN jako instytucji, wszystko ilustrowane ciekawymi zdjęciami. Oczekując na kolejne wydanie tej mapy (wyd.I sugeruje kontynuację) mamy nadzieję, że skupi się ona bardziej na samym Bieszczadzkim Parku Narodowym.


mapa toponomastyczna

"Bieszczady - część południowa" - mapa turystyczna

Pietruska&Mierkiewicz, Wydawnictwo i Bank GeoInformacji sp.z.o.o.
60-182 Poznań, ul. Perzycka 11.
tel/fax (061) 868-29-00.

SKALA: 1:75 000
Wydanie: I, rok 2003

Naszym zdaniem:

 •  teoretycznie poprawny przebieg głównych szlaków
 •  co by tu jeszcze? - zdjęcia na odwrocie, może papier.
 •  błędy topograficzne
 •  niejasne oznakowanie dróg
 •  informator pisany nieco "na siłę"
 •  przebieg tzw. stokówek
 •  bardzo ubogi i niezbyt dokładny przebieg dróg gruntowych
 •  polska część Bieszczadów zajmuje mnie niż połowę mapy
 •  uboga liczba nazw szczytów i podanych wysokości
 •  oznaczenia szczytów

Podsumowując: mapa po wzięciu jej do ręki robi dobre wrażenie. Śliski, mocniejszy od "typowych" papier oraz poręczny format. Po jej otwarciu na pierwszy rzut oka wszystko jest w miarę poprawnie, jednak na dobrym pierwszym wrażeniu się kończy. Mapa obejmuje teren od pasa: Rabe k.Baligrodu - Górzanka - Czarna na północy, Solinkę na południu i Sianki na wschodzie, ukazując również dużą część po stronie słowackiej.

Niezbyt udanie oznaczono szczyty - niebieskim znaczkiem, kojarzącym się raczej z hydroelekrownią, niż najwyższym punktem wzniesienia. Nie pozwala on również zorientować się, który szczyt jest punktem widokowym a który jest zalesiony.

Nietrudno znaleźć błędy w nazewnictwie oraz wysokościach. Np. Dzidowa k.Bystrego zmieniła nazwę na Dziadowa, Przełęcz pod Tarnicą (Siodło) nazywa się tu Przełęczą Goprowców. O pomstę do nieba woła zrównanie wysokości obu tych przełęczy. Wg mapy mają po 1160m n.p.m., podczas gdy w rzeczywistości dzieli je 116m róznicy poziomów. Błędnie naniesiono również przełęcz Przysłup Caryński, wg mapy punkt oznaczony w terenie 785m n.p.m, znajduje się na południe od Koliby, przy końcu drogi od strony Caryńskiego. Tego typu błędów jest znacznie więcej.

Oznakowanie dróg jest bardzo niejasne. O ile zaznaczenie drogi wojewódzkiej jest w miare poprawne, to nanoszenie w formie jaką zaprezentowano na mapie pozostałych dróg: tj. stokówek i leśnych/polnych jest mało przydatne, a wręcz bezsensowne, gdyż dla twórcy mapy niczym się one nie różnią. Zmotoryzowani pogubią się zupełnie, jeśli nie byli wcześniej w Bieszczadach, gdyż na większość z tych dróg po prostu nie wjadą: stan nawierzchni oraz zakazy ruchu. Powstaje zatem pytanie: dla kogo jest ta mapa? Dla turystów pieszych poruszających się po szlakach - z biedą ujdzie, dla turystów poruszających się także poza szlakiem - raczej nie, dla zmotoryzowanych - w żadnym wypadku.

Informator na odwrocie mapy jest dość powierzchowny, ale zawiera podstawowe informacje o Bieszczadach - tu inne wydawnictwa specjalnie nie odbiegają. Irytuje natomiast spis muzeów i izb pamięci, gdzie przy każdej z pięciu wymienionych pozycji figuruje adnotacja: poza mapą. To mniej więcej tak, jakby na mapie Krosna wyliczać zabytki: Wawel (poza mapą), Barbakan (poza mapą), kolumna Zygmunta (poza mapą). Pozostałe informacje praktyczne, są również dość ubogie.

Nie da się ukryć, że przy bardzo dobrych mapach Compassa oraz Ruthenusa, które w dodatku są w tym samym przedziale cenowym, mapę Bieszczady - część południowa powinni nabywać kolekcjonerzy, którzy kupują mapy dlatego że... są.


Mapa Solina

"Jezioro Solińskie" - mapa turystyczna

Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych (PPWK)
00-410 Warszawa, ul. Solec 18.
tel/fax (022) 628-32-51, www.ppwk.com.pl

SKALA: 1:25 000
Wydanie: II

Naszym zdaniem:

 •  skala pozwalająca na dużą szczegółowosć
 •  odzwierciedlenie rzeczywistości
 •  naniesiono sporo obiektów zabytkowych i turystycznych
 •  zaznaczono większość przystani, mielizny, oraz izobaty
 •  na odwrocie tekst o charakaterze mini-przewodnika, opisano zalew soliński, oraz myczkowiecki, historię powstania zbiorników, klimat i charakterystykę
 • jezior.
 •  skala pozwoliłaby na znacznie większą dokładność, czego nie wykorzystano

Podsumowując:przez jakiś czas bardzo dobra i wystarczająca mapa dla turystów wybierających się nad Jezioro Solińskie, można na niej znaleźć prawie wszystkie potrzebne w takim wypadku informacje. Obecnie dość zdezaktualizowana - bez porównania w wydaną w roku 2007 mapą wyd. Ruthenus obejmującą ten sam rejon.


Mapa - Ustrzyki Górne

"Ustrzyki Górne i okolice" - mapa turystyczno-nazewnicza.

Opracowanie i redakcja: Wojciech Krukar
Wydawca: PiTR Kartografia.
ul. Wiejska 20/117, 00-490 Warszawa
tel. (022) 667-29-43

ROK WYDANIA: 2000
SKALA: 1:40 000
ISBN: 83-86240-55-5

Naszym zdaniem:

 •  skala pozwalająca na dużą szczegółowosć
 •  bogata treść turystyczno-krajoznawcza
 •  wysoki poziom kartograficzny
 • olbrzymie bogactwo nazw terenowych, nawet przysiółków, fragmnentów lasu, polan czy dolinek.
 •  słownik toponimów, opis masywów górskich, oraz miejscowości
 •  wszystkie szlaki oznaczono kolorem czerwonym

Podsumowując: Doskonała mapka dla turystów, których interesuje coś więcej, niż tylko przebieg szlaków i położenie ważniejszych miejscowości na danym terenie. Mapa toponomastyczna "Ustrzyki Górne i okolice" ukazuje ogromne bogactwo nazw terenowych i powinna być obowiązkową pozycja dla koneserów tego regionu.


Mapa - Okolice Komańćzy i Woli Michowej

"Okolice Komańczy i Woli Michowej" - mapa turystyczno-nazewnicza

Opracowanie i redakcja: Wojciech Krukar
Wydawca: PiTR Kartografia.
ul. Wiejska 20/117, 00-490 Warszawa
tel. (022) 667-29-43

ROK WYDANIA: 1999
SKALA: 1:40 000
ISBN: 83-86240-45-8

Naszym zdaniem:

 •  skala pozwalająca na dużą szczegółowosć
 •  bogata treść turystyczno-nazewnicza
 • olbrzymie bogactwo nazw terenowych, nawet przysiółków, fragmnentów lasu, polan czy dolinek.
 •  słownik toponimów, opis masywów górskich, oraz miejscowości
 •  błędy topograficzne

Podsumowując: mapa obejmuje pogranicze Bieszczadów i Beskidu Niskiego od pasma graniczego (Kanasiówka, Pasika) po Chryszczatą i Wolę Michową oraz Kamień i Szczawne na północy. Mapka jest kontynuacją znajdującej się niżej mapy "Komańcza i okolice". Podobnie jak ona - przeznaczona raczej dla koneserów regionu (niezbyt aktualna, błędy topograficzne). Na odwrocie słowniczek krajoznawczy autorstwa Pawła Lubońskiego.


Mapka - okolice Komańczy

"Okolice Komańczy" - mapa turystyczno-nazewnicza ze słownikiem etynologicznym nazw terenowych.

Opracowanie: Wojciech Krukar
Redakcja: Paweł Luboński
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Rewasz.
ul. Czumy 12/18, 01-315 Warszawa

ROK WYDANIA: 1991
SKALA: 1:30 000

 •  skala pozwalająca na dużą szczegółowosć
 • olbrzymie bogactwo nazw terenowych, nawet przysiółków, fragmnentów lasu, polan czy dolinek.
 •  słownik toponimów, opis miejscowości i wybranych szczytów
 •  wszystkie szlaki oznaczono kolorem czerwonym

Podsumowując: Doskonała mapka dla koneserów regionu, natomiast zupełnie nieprzydatna dla "niedzielnych" turystów. Bardzo dobry pomysł na zachowanie coraz rzadziej używanych, ciekawych nazw terenowych - większość z nich całkowicie wyszła z użycia.

P. Szechyński

Zobacz także: Mapy Bieszczadów - recenzje

Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2023