...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Chata Smerek
Swobodne wycieczki
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Szlaki piesze | Ścieżka "Hulskie"

Rezerwat przyrody "Hulskie im. Stefana Myczkowskiego"

Rezerwat przyrody "Hulskie" został utworzony w roku 1983 zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983r., na powierzchni 189,87ha. Położony jest na terenie Nadleśnictwa Lutowiska i znajduje się na północnych stokach pasma Otryt, obejmując teren od szczytu pasma, niemal do przepływającego w dolinie Sanu. Bywa mylony z dawną wsią o tej samej nazwie, która leży po drugiej stronie Sanu.

Tablica rezerwatu Hulskie foto: M. Piela

Nazwa wzięta jest od pobliskiego szczytu Hulskie (846m n.p.m.), którego część zboczy przypada także na teren rezerwatu. Celem rezerwatu jest ochrona lasu bukowego i jodłowo-bukowego (buczyna karpacka), jednego z najbogatszych w Bieszczadach skupisk fauny rozsianej na dwóch piętrach roślinnych oraz ostoi rysia, żbika, wilka, niedźwiedzia brunatnego a także orła przedniego i orlika. Spotkać tu można także wiele gatunków gadów i płazów, m.in. salamandrę plamistą, żmiję zygzakowatą, padalca, zwinkę oraz węża Eskulapa.

Tama na strumieniu Tama na strumieniu przy dawnym wypale
foto: Justyna Szechyńska

Jak trafić do rezerwatu "Hulskie"

Dostać się na teren rezerwatu "Hulskie" można na kilka sposobów. Najprościej i najbliżej jest uczynic to z pobliskiego Sękowca, od którego rezerwat położony jest ok. 1,5 km na północny zachód. Jadąc lub idąc od strony Chmiela, nie przekraczamy mostu na Sanie w Sękowcu, tylko skręcamy w prawo, tuż za przystankiem PKS i kierujemy się w stronę leśniczówki oraz ośrodka "Sękowiec".

Na wysokości ośrodka znajduje się szlaban, oznacza to, że jeśli jesteśmy samochodem należy go tu zostawić. Najlepiej na pobliskim mini-parkingu, obok recepcji ośrodka. Teraz pieszo idziemy około 10 minut i spotykamy rozwidlenie dróg i dwie tablice informacyjne. Jedna z nich mówi, że na wprost znajduje się rezerwat "Krywe", natomiast w prawo, już w tym miejscu bierze początek teren rezerwatu Hulskie.

Pięknych motyli tu tysiace Pięknych motyli tu tysiace
foto: Justyna Szechyńska

Czego się spodziewać

Kolejna możliwość, to dojście lub dojazd (rowerem) ze strony przeciwnej, a więc od Rajskiego i mostu na Sanie w okolicy dawnej wsi Studenne. Z tej strony także znajduje się szlaban, dokładnie na moście. Zważywszy jednak na fakt, że do opisywanego wyżej miejsca, jest z tej strony ok. 15km, raczej piesza wycieczka odpada, jeśli już wyruszać stąd, to zdecydowanie najlepiej rowerem.

Można także zejść tu z grzbietu otryckiego pasma, z trasy biegnącego północnym brzegiem rezerwatu, szlaku oznaczonego kolorem niebieskim, który przechodzi tędy "wpadając" od strony "Chaty Socjologa" na Otrycie i właśnie na wysokości rezerwatu odbija na północ do Polany.

W rezerwacie Hulskie W rezerwacie
foto: P. Szechyński

Rezerwat przyrody "Hulskie" powala przede wszystkim bogactwem natury, co za tym idzie, najlepiej dostępnym porą letnią. Szczęściarze spotkają tu także rzadkie i charakterystyczne dla bieszczadzkiego krajobrazu zwierzęta, jednak tych drugich będzie zdecydowanie mniej i idąc tu trzeba się z tym liczyć i specjalnie na spotkanie z wilkiem czy rysiem nie nastawiać. One zdecydowanie wolą nas omijać szerokim łukiem.

Wchodząc od strony Sękowca, droga lekko pnie się pod górę, po prawej za niewielkim zagajnikiem jest tu jeszcze łąka, po lewej płynący zarośniętym parowem potok. Droga wije się wśród lasu jodłowo-bukowego, co raz rzucają się w oczy okazałe egzemplarze jodły. Zbocza poprzecinane co kilkadziesiat metrów głębokimi parowami, na których dnie wiją się strumyczki. Coraz więcej buczyny. Las w głębi staje się wyraźnie ciemniejszy, olbrzymie korony drzew zasłaniają dopływ światła słonecznego.

Powrót w kierunku Sękowca Powrót w kierunku Sękowca
foto: Justyna Szechyńska

Po kilkuset metrach drogi, po lewej stronie rząd nieczynnych obecnie retort, służących do wypału węgla drzewnego. Kawałek wczesniej, zastanawiająco wyglądająca tama na wpadającym z góry potoku. Powstała tutaj prawdopodobnie w związku z retortami - w końcowej fazie procesu wypału węgla drzewnego, potrzebna jest duża ilość wody.

W pobliskich kałużach, które szybko tu nie wysychają, wyraźny ruch. To ubarwione na brzuchu żółtym, lub pomarańczowo-czarnym kolorem kumaki górskie, a także traszki salwują się ucieczką na odgłos kroków. Droga biegnie łagodnie. Coraz częściej widoczne między drzewami spróchniałe resztki pni dawnych drzew. Dowód na to, że las rosnie tu bez ingerencji człowieka. Nie usuwa się drzew przewróconych ze starości, ani też "wiatrołomów". Miejscami jedynie, widać slady drobnych cięć pielęgnacyjnych.

Zima w rezerwacie Hulskie Zima w rezerwacie Hulskie
foto: M. Piela

Na terenie rezerwatu wyznakowano ścieżkę przyrodniczo - dydaktyczną o nazwie "Hulskie", której celem jest ukazanie najcenniejszych fragmentów starodrzewu bukowo-jodłowego o charakterze naturalnym. Długość ścieżki: 3,2km. Droga lekko wspina się pod górę i przed nami, przebija się miedzy drzewami dolina. Tuż przed nią skręt drogi o 180o. Jeśli pójdziemy nią dalej, dojdziemy do wspomnianego szlaku niebieskiego. Powrót tą samą trasą, lub szlakiem niebieskim w prawo, przez "Chatę Socjologa" do Dwernika - zajęło by to jednak około 3h i kolejne 1-1,5h z Dwernika do punktu wyjścia w Sękowcu (jeśli został tam samochód).
Jeżeli ktoś lubi ciszę, spokój i piękno przyrody, nie będzie żałował przychodząc w to miejsce. Ścieżka "Hulskie" składa się z kilku przystanków oznakowanych tablicami wraz z opisem:

Parów potoku w masywie Otrytu. Zbiorowisko buczyny karpackiej typowej. Warstwę drzew tworzą buki ze znaczną domieszką jodły a budowa drzewostanu jest piętrowa. Podszyt ze względu na znikomą ilość światła, które z trudem przedziera się przez korony, prawie nie występuje. W miejscach gdzie światła jest więcej pojawia się podrost buka i jodły oraz sporadycznie występujące krzewy: bez czarny i koralowy oraz leszczyna. W runie występują charakterystyczne dla tego zbiorowiska leśnego: żywokost sercowaty, żywiec gruczołowaty, gajowiec żółty, marzanka wonna, jeżyna gruczołowata, szczawik zajęczy oraz narecznica samcza.

Zima w rezerwacie Hulskie Zima w rezerwacie Hulskie
foto: M. Piela

Płyta skalna. Widoczna budowa geologiczna pasma Otrytu - rynna skalna z charakterystycznym układem warst fliszowych. Występująca tu buczyna ma charakter buczyny suchej trawiasto - turzycowej, która występuje na suchych grzbietach w sąsiedztwie kwaśnych buczyn i grądów. Warstwa drzew to buk z dużą domieszką jodły a tu także jaworu i brzozy. Roślinność runa to przede wszystkim: kostrzewa górska, turzyca orzęsiona, gwiazdnica wielkokwiatowa, kosmatka gajowa, konwalijka dwulistna i nawłoć pospolita.

Źródlisko. Poniżej drogi stokowej, którą biegnie ścieżka znajdują się źródła jednego z potoczków spływających ze stoków Otrytu do Sanu. Występuje tu las bukowy w wieku 110-160 lat, teren jest grząski i podmokły. Rośliny dna lasu najlepiej oglądać wiosną. Występują tu m.in. tojad wierchowaty, parzydło leśne, podrzeń żebrowiec, wawrzynek wilczełyko, omieg górski, skrzyp olbrzymi, śnieżyczka przebiśnieg, widłak wroniec, ciemiężyca biała i języcznik zwyczajny - są to gatunki chronione. Występuje tu też wiele roślin objętych ochroną częściową oraz roślin rzadkich.

Okazałe buki. Wielopiętrowy las bukowy z domieszką jodły. Stare buki osiągają pomnikowe wymiary. Blisko ścieżki, nawet w okresie wegetacyjnym, widoczne są ogromne buki o wymiarach: 320 cm obwodu i 40 m wysokości, 350 cm obwodu i 42 m wysokości oraz 440 cm obwodu i wysokości 41 metrów. Buk jest gatunkiem lasotwórczym w Bieszczadach, który bardzo dobrze odnawia się przez samosiew. Bukowy las przyciąga wiele gatunków zwierząt, m.in. ptaki z których spotkać tu można puchacza, orlika krzykliwego, krogulca, trzmielojada czy bociana czarnego.

W październiku 2014 - w Dniu Drzewa - leśnicy z Nadleśnictwa Lutowiska zorganizowali uroczystość odsłonięcia obelisku upamiętniającego profesora Stefana Myczkowskiego, wybitnego leśnika i ekologa, wykładowcy Wydziału Leśnego AR w Krakowie. Kamień z tablicą stanął w Sękowcu, u wejścia do rezerwatu "Hulskie". Na pamiątke wydarzenia obok posadzono trzy jawory.

P. Szechyński
w opisie ścieżki wykorzystano teksty z tablic rozmieszczonych na trasie

Poniżej kilka zdjęć z terenu rezerwatu "Hulskie"
foto: Mirosław Piela:

Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024