...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Swobodne wycieczki
Chata Smerek
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Fauna Bieszczadów | Orlik krzykliwy

Orlik krzykliwy (Aquila pomarina)

Sylwetki ptaków drapieżnych, widoczne na tle nieba należą do niezaprzeczalnych symboli dzikości Polski południowo-wschodniej. Orlik krzykliwy, którego liczebność w Bieszczadach przekracza 60 par stanowi niewątpliwą ozdobę Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego otuliny.

Orlik krzykliwy Orlik krzykliwy. Zdjęcia wykonano na terenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu
foto: P. Kutiak

W Bieszczadach znajduje się najwyższe w Polsce stanowisko jego gniazdowania zlokalizowane na wysokości 830 m n.p.m. Warto wiedzieć, że wędrując szlakami z miejscowości Wołosate na Tarnicę poruszamy się ścieżką dydaktyczną "Orlik krzykliwy", gdzie mamy możliwość obserwacji tego drapieżnika.

Największe zagęszczenie populacji omawianego gatunku obserwuje się na obszarze Beskidu Niskiego (14,3 pary na 100 km2), dlatego też sylwetka orlika jest symbolem Magurskiego Parku Narodowego.

Orlik krzykliwy reprezentuje rząd szponiastych, z których w Polsce spotykamy 36 gatunków, w tym 19 lęgowych. Jest ptakiem niewiele większym od myszołowa, o ciemnobrązowym upierzenieniu z kontrastującymi lotkami i sterówkami na pokrywach skrzydłowych. Skrzydła orlika są długie i szerokie (rozpiętość od 145 cm do 168 cm), ogon krótki. Obserwując szybującego ptaka warto zwrócić uwagę na charakterystyczne rozłożone "palce" końcówek skrzydeł, jaśniejszą barwę nasady lotek oraz jasnobrązową głowę z potężnym dziobem. W czasie szybowania orlik nieznacznie zakrzywia końce skrzydeł ku dołowi.

Orlik krzykliwy Orlik krzykliwy
foto: P. Kutiak

Omawiany gatunek można pomylić z innym bliźniaczo podobnym, orlikiem grubodziobym. W warunkach terenowych odróżnienie tych dwóch taksonów jest praktycznie niemożliwe. Nieco łatwiejsze jest odróżnienie młodych osobników orlika krzykliwego, ponieważ wyróżniają się charakterystyczną rdzawą plamą na potylicy.

Orlik krzykliwy w Bieszczadach zamieszkuje stare drzewostany graniczące z polami uprawnymi, dolinami rzek, starorzeczami i terenami podmokłymi. Gniazda zakłada przeważnie na jodłach, sosnach, świerku tuż przy pniu lub rozwidleniu konarów. Ptak ten przywiązuje się do swoich gniazd i niejednokrotnie miewa ich kilka w swoim rewirze.

W okresie godowym wykonuje podniebne akrobacje. Szybując w powietrzu nagle składa skrzydła i ostro pikuje w dół, by nad ziemią je ponownie rozłożyć i delikatnie wznieść się w górę. Takie widowiskowe loty obserwuje się również u myszołowa.

Podczas godów para wiąże się na kilka następnych sezonów. W maju samica składa jedno lub dwa jaja, które są wysiadywane przez okres 5-6 tygodni. Młode wychodzą kolejno w odstępie kilku dni. W gnieździe obserwuje się zjawisko kainizmu, gdzie najstarsze pisklę zadziobuje młodsze rodzeństwo. Dzieje się tak nawet w przypadku wystarczającej liczby pokarmu. Do rzadkości należą przypadki wychowania drugiego pisklęcia.

Orlik krzykliwy Orlik krzykliwy
foto: P. Kutiak

Pisklęta opuszczają gniazdo po 7-8 tygodniach na przełomie lipca i sierpnia. Na przełomie fenologicznego lata i jesieni trwają odloty na zimowiska. Orliki pokonują lotem szybowcowym kraje Europy południowo-wschodniej, Bosfor, Turcję, Liban, Izrael. Zimą osiedlają się na sawannach centralnej i południowej Afryki.

W skład diety orlika wchodzą w przeważającej części gryzonie, głownie norniki. Odżywia się również małymi ssakami, ptakami, gadami i płazami. Nie gardzi również owadami i mięczakami. Jego areały łowieckie obejmują najczęściej tereny otwarte lub podmokłe. Ofiary wypatruje ze słupów i śródpolnych drzew. Potrafi ją również dostrzec z wysokości 100 m nad ziemią kiedy kołuje i zawisa w powietrzu.

Orlik krzykliwy jest gatunkiem chronionym, wpisanym do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. W obrębie jego gniazd wyznacza się strefę ochronną w promieniu 100 m, a w okresie lęgowym w promieniu 500m. Na obszarach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, w przepisach Dyrektywy Ptasiej zagrożeniem dla występowania orlików jest wyrąb starych drzewostanów graniczących z terenami podmokłymi, osuszanie bagien oraz tworzenie monokultur rolniczych. Gatunek wymieniany jest w załącznikach Konwencji Berneńskiej i Bońskiej.

tekst oraz zdjęcia: Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

Literatura:

1. Gromadzki M. (red.) 2004. Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 7 (część I), s. 240-241.

Orlik krzykliwy Orlik krzykliwy
foto: P. Kutiak
Orlik krzykliwy Orlik krzykliwy
foto: P. Kutiak
Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024