...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Werchowyna
Chata Smerek
Magiczne Bieszczady


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Miejscowości | Sękowiec

Sękowiec i okolice

Rejon, do odwiedzenia którego chcielibyśmy niniejszym materiałem zachęcić, znajduje się pomiędzy pasmem połonin (Smerek, Połonina Wetlińska i Caryńska) a pasmem Otrytu, rozciągającym się w zasadzie od Smolnika k.Lutowisk do Rajskiego, gdzie San wpada do Zalewu Solińskiego a całe pasmo Otrytu znajduje się na jego prawym - orograficznie - brzegu. Najwyższym szczytem pasma Otrytu jest Trohaniec (939 m n.p.m.), najbardziej znanym - chyba sam Otryt (896 m n.p.m.), ze względu na znajdującą się tam "Chatę Socjologa". 13.01.2003 roku Chata Socjologa doszczętnie spłonęła. Dzięki staraniom Klubu Otryckiego została odbudowana. Nowa Chata stoi na Otrycie od końca roku 2004.
Więcej na ten temat: Chata Socjologa znowu na Otrycie.

Sękowiec W Sękowcu
foto: P. Szechyński

Tytułowy Sękowiec wydaje się dobrym punktem wypadowym dla tego rejonu, ponieważ znajduje się niemal w centrum opisywanego obszaru i stanowi dobrą bazę wypadową na krótsze lub dłuższe wycieczki piesze, lub rowerowe.

Sękowiec Sękowiec, z tyłu w dolinie - San
foto: Justyna Szechyńska

Sękowiec to niewielka (można rzec nieistniejąca - patrz niżej), licząca około 100 mieszkańców osada, leżąca nad Sanem, pomiędzy Zatwarnicą a Chmielem. Na "dobra" wsi składa się leśniczówka, ośrodek "Sękowiec" i domek myśliwski Nadleśnictwa Lutowiska na prawym, oraz domy tuż za mostem na lewym brzegu Sanu, w miejscu gdzie wpada do niego płynący od Zatwarnicy potok Głęboki. Wieś została w roku 2002 włączona do Zatwarnicy a jej mieszkańcy zobowiązani do przemeldowania.

Punkt widokowy na Tworylne Punkt widokowy na dawne Tworylne
foto: Justyna Szechyńska

Nazwa Sękowiec nie będzie uwzględniania w kolejnych wydaniach map administracyjnych tego regionu, zostanie zapewne na długo jednak w pamięci i turystów, którzy licznie ten rejon odwiedzali, jak i samych mieszkańców - którym zresztą ten pomysł niekoniecznie musiał się podobać. Do Sękowca prowadzą obecnie dwie drogi, którymi można dotrzeć tu samochodem. Ze Smolnika, jadąc trasą obwodnicy, należy skęcić na Zatwarnicę, lub z Brzegów Górnych przez Nasiczne i Dwernik. Dawniej można było dojechać tu jeszcze od strony Rajskiego, obecnie jednak odcinek Rajskie - Sękowiec jest zamknięty dla ruchu a dokładnie odcinek od Sękowca - do mostu na Sanie w dawnym Studennem po ośrodek w Sękowcu.

Bieszczadzkie błoto Nie zawsze bywa sucho :)
foto: P. Szechyński

Jest Sękowiec przede wszystkim idealnym miejscem do spacerów i krótszych wycieczek pieszych, a także rowerowych. Tuż powyżej Sękowca w kierunku Rajskiego znajdują się dwa rezerwaty przyrody: "Krywe", który obejmuje zarówno prawy, jak i lewy brzeg Sanu i ciągnie się, aż do punktu widokowego na wysokości dawnej miejscowości Tworylne, oraz "Hulskie" im. S. Myczkowskiego, niewielki, ale przepiękny rezerwat przyrody, obejmujący las jodłowo-bukowy rosnący niemal bez ingerencji człowieka, przebogatą florę rosnącą na jego terenie, oraz faunę, wśród której, wyróżnić należy żyjące tutaj niedźwiedzie, rysie, żbiki, wilki, węże Eskulapa (ostoja) oraz orły przednie. Na terenie rezerwatu wytyczono liczącą 3,2 km ścieżkę przyrodniczą. Przy czym należy dodać że oznaczenia ścieżki są dla turystów mało czytelne a rozmieszczone mapki niezbyt zrozumiałe. Zapewne osoba rysująca szkic trasy wiedziała o co chodzi, jednak przeznaczona jest ona głównie dla osób mało znających teren a te będą miały z tym problemy.

Rezerwat Hulskie Granica rezerwatu Hulskie
foto: P. Szechyński
Sękowiec, punkt widokowy Punkt widokowy przy granicy rezerwatu Hulskie
foto: P. Szechyński

"Hulskie" znajduje się po prawej stronie Sanu, przez jego teren prowadzi droga stokowa a o północną część zahacza biegnący tędy od strony Chaty Socjologa na Otrycie do Polany i dalej szlak niebieski. Sama droga Sękowiec - Rajskie, biegnąca w większości przez teren na styku rezerwatu "Krywe", jest także doskonałym miejscem do wycieczek pieszych i jazdy rowerem, szczególnie to drugie, ponieważ odcinek Sękowiec - most (Studenne) liczy około 15 km w jedną stronę i pokonanie go w całości pieszo w obydwie strony, byłoby dość uciążliwe.

Przy owej drodze, po niespełna 4 kilometrach od Sękowca, po prawej stronie drogi, znajduje się nieczynny kamieniołom, zachowany w dość dobrym stanie, zważywszy, iż większość bieszczadzkich kamieniołomów, które dość dawno temu zakończyły działalność, jest niemal całkowicie zarośnięta. Droga wije się tuż nad Sanem, momentami się od niego oddala, aż doprowadzi do punktu widokowego - tu kończy się teren rezerwatu. Z tarasu widokowego, widok na dolinę Tworylnego, wsi, która dziś nie istnieje, zachowały się nieliczne ruiny, w tym resztki zabudowy dworskiej oraz dwa cmentarze.

Wiata przy punkcie widokowym na Tworylne Wiata przy punkcie widokowym na Tworylne
foto: P. Szechyński
Widok z na Tworylne z drogi Sękowiec - Rasjkie (taras widokowy) Widok z na Tworylne z drogi Sękowiec - Rasjkie (taras widokowy)
foto: P. Szechyński

W roku 2013 oddana została ścieżka przyrodniczo-edukacyjna prowadząca z Nasicznego do Sękowca (pętla). Doskonała trasa dla miłośników przyrody, którą można również przejść zaczynając w Sękowcu. W Sękowcu zbudowano wiaty i parking nad Sanem, obok mostu. Jest tu m.in. duża mapa Bieszczadów oraz kilka tablic informacyjnych. Opis trasy: ścieżka przyrodniczo - edukacyjna "Przez bieszczadzki las". Wchodzi ona - jak i okoliczne tereny, w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Bieszczadzkie".

W stronę przeciwną warto z Sękowca również podejść, lub podjechać przede wszystkim do sąsiedniej miejscowości Chmiel - znajduje się tu drewniana cerkiew Mikołaja z 1904 roku, obok cmentarz przycerkiewny a także płyta nagrobna z roku 1641 z inskrypcją w języku starocerkiewno - słowiańskim. Ten doskonale zachowany obiekt, służy obecnie jako kościół, msze odbywają się w każdą niedzielę, o godź. 10:00.

Sękowiec, punkt widokowy przy drodze leśnej i ścieżce rowerowej do Chmiela Sękowiec, punkt widokowy przy drodze leśnej i ścieżce rowerowej do Chmiela
foto: P. Szechyński
Sękowiec, punkt widokowy przy drodze leśnej i ścieżce rowerowej do Chmiela Sękowiec, widok na zabudowania wsi z punktu widokowego przy drodze leśnej i ścieżce rowerowej do Chmiela
foto: P. Szechyński

Z Sękowca do Chmiela można też wybrać się drogą leśną, jest to opcja raczej dla rowerzystów, gdyż pieszo to spory kawałek. Przy ośrodku Sękowiec należy nie skręcać na Rajskie (wzdłuż ośrodka), tylko udać się drogą prosto, mijając bar i kawałek dalej domek myśliwski Nadleśnictwa Lutowiska (będzie po lewej). Następnie cały czas prosto drogą leśną a na najbliższym skrzyżowaniu, skręcić w prawo i dalej cały czas jak prowadzi droga. Doprowadzi ona do punktu widokowego. Stoi tu zadaszona wiata oraz drewniany stojak na rowery. Bardzo ładna panorama na Zatwarnicę i kawałek Chmiela, Dwernik-Kamień i połoniny. Warto zejść kawałek niżej drogą polną na łąkę, skąd widoki są ciekawsze. Następnie dalej drogą do najbliższego skrzyżowania, gdzie jedna z dróg będzie odbijać w prawo przy stojących tu retortach. Piesi powinni tu skręcić i doliną Jamnicznego potoku zejść do szosy Chmiel - Zatwarnica a tam albo wrócić zosą do Sękowca/Zatwarnicy albo pójść do Chmiela. Rowerzyści mogą pojechać na wspomnianym skrzyżowaniu prosto (warto mieć przy sobie mapę), po dobrych kilku kilometrach droga leśna wyprowadzi do szosy, przy sklepie w Chmielu. Wcześniej ciekawy mural Arkadiusza Andrejkowa. Powrót do Sękowca szosą.

Więcej: Cerkiew w Chmielu

Dolina Jamnicznego Dolina Jamnicznego
foto: P. Szechyński

Kilka kilometrów za Chmielem - Dwernik. W Dwerniku, ciekawy drewniany kościół, zbudowany częściowo z materiałów po rozebranej cerkwi w Lutowiskach. Zarówno w Chmielu, jak i Dwerniku sporo gospodarstw agroturystycznych i domków letniskowych do wynajęcia, pól namiotowych także nie brakuje. Bez problemu można tu pojeździć również konno.

Smolnik, cerkiew bojkowska z 1791r Smolnik, cerkiew bojkowska z 1791r. (ob. kościół)
foto: Justyna Szechyńska

Mijając Dwernik, potem Dwerniczek i wyjeżdżając na trasę obwodnicy w kierunku Smolnika i Lutowisk, warto zatrzymać się na chwilę, po prawej stronie szosy (blisko od skrzyżowania), przy tabliczce informującej o znajdującej się tu cerkwi. Można również podjechać samochodem pod samą cerkiew (betonówką - 900m od szosy) - będzie tabliczka i skręt w prawo. Znajduje się tu zespół krajobrazowo - historyczny "Smolnik - wieś". Zachowała się cerkiew bojkowska św. Michała archanioła z 1791 roku. Jest to najstarsza tego typu cerkiew w Polsce, zachowana na pierwotnym miejscu. Cerkiew zachowana jest w doskonałym stanie, obok niewielki stary cmentarz. Obecnie funkcjonuje jako kościół rzymskokatolicki, msze odbywają się w niedziele o godzinie 9:30.

Droga Sękowiec - Rajskie Droga Sękowiec - Rajskie
foto: P. Szechyński

Dawniej w okolicy stało sporo zabudowań, cerkiew, oraz tartak parowy, jednak w latach 1950-1960 wszystkie rozebrano, została jedynie cerkiew. Warto przypomnieć, że od zakończenia II wojny światowej Smolnik należał do ZSRR. Został ponownie włączony do Polski w roku 1951.

Najbliżej Sękowca znajduje się Zatwarnica (jak wyjaśniliśmy na początku Sękowiec też już do niej należy). Przebiega tędy jedna z najdłuższych ścieżek historyczno-przyrodniczych, oznaczona kolorem czerwonym ścieżka "Przysłup Caryński - Krywe n.Sanem". Dokładny opis ścieżki znajduje się tutaj: Przysłup Caryński - Krywe

Ścieżka wpada przy moście w Sękowcu, biegnie do Zatwarnicy i za kościołem skręca w prawo w stronę Hulskiego i Krywego. W samej Zatwarnicy, także sporo gospodarstw agroturystycznych oraz hotel. Tuż za hotelem, po prawej stronie drogi znajduje się pomnik poległych milicjantów oraz w głębi: dawny cmentarz. W hotelu znajduje się jedyna w okolicy wypożyczalnia rowerów. Przy końcu wsi droga rozwidla się. W lewo, przez mostek na potoku, doprowadzi nas do wodospadu Szepit na potoku Hylaty. Obecnie do wodospadu biegnie znakowana ścieżka. Prosto, biegnie w stronę Suchych Rzek (terenowa stacja BdPN), gdzie zamienia się w ścieżkę dydaktyczną "Jodła", prowadzącą na Przełęcz Orłowicza, skąd można dojść na Smerek, lub przejść grzbietem Połoniny Wetlińskiej do najwyżej położonego schroniska w Bieszczadach: Chatki Puchatka (1228 m n.p.m.).

Szerzej na temat Zatwarnicy: Zatwarnica - rys historyczny i walory turystyczne

Okolice Sękowca to doskonałe miejsce dla ludzi ceniących spokój, ciszę i chcących podziwiać piękno przyrody. Nie sposób wymienić wszystkich miejsc, które warto zobaczyć będąc w tej okolicy. Tu trzeba po prostu przyjechać.

Zobacz także: Noclegi w Sękowcu

P. Szechyński

Sękowiec, punkt widokowy przy granicy rezerwatu Hulskie Sękowiec, punkt widokowy przy granicy rezerwatu Hulskie
foto: P. Szechyński
Sękowiec, parking nad Sanem Sękowiec, parking i początek ścieżki "Przez bieszczadzki las"
foto: P. Szechyński
Sękowiec, droga do rezerwatu Hulskie Sękowiec, droga do rezerwatu Hulskie
foto: P. Szechyński
Sękowiec Sękowiec, lato 2005
foto: P. Szechyński
Sękowiec latem Sękowiec, lato 2005
foto: P. Szechyński
Sękowiec latem Sękowiec, w tle Dwernik-Kamień, lato 2005
foto: P. Szechyński
Sękowiec Sękowiec, lato 2005
foto: P. Szechyński
Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2023