...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Swobodne wycieczki
Chata Smerek
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustjanowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Trasy samochodowe | Stan dróg

Krótko o stanie najpopularniejszych odcinków dróg. Aktualizacja 06.2023

Bieszczadzkie drogi są w stanie bardzo różnym. Główne trasy a więc bieszczadzkie obwodnice są na ogół w stanie dobrym. Drogi o mniejszym znaczeniu bywają w stosunkowo kiepskiej formie a ich remonty odbywają się doraźnie, jednak ogólny stan tego typu dróg bardzo się poprawił i wiele z nich otrzymało w ostatnich latach nową nawierzchnę. Poniżej przedstawiamy opis wybranych, najczęściej użytkowanych odcinków.

Droga Cisna-Komańcza Droga Cisna - Komańcza, okolice Łupkowa
foto: P. Szechyński

Trasa Wielkiej, Małej obwodnicy bieszczadzkiej oraz obwodnicy Wysokiego Działu jest w stanie dobrym. Odcinek Komańcza - Radoszyce został wyremontowany i asfalt jest idealny. Odcinek przez miejscowości Smolnik, Wola Michowa, Żubracze i Majdan bardzo kiepski - łata na łacie i tu warto uważać i zwolnić. Na reszcie trasy też jest już nowy asfalt. Po remoncie jest również odcinek Cisna - Lesko, przez Jabłońską Górę i Baligród, nawierzchnia jest przeważnie dobra, jednak wkrótce planowany jest remont, który będzie wiązał się z utrudnieniami w ruchu. Odcinek Ustrzyki Górne - Czarna, przez Smolnik n.Sanem, Lutowiska - trasa również bardzo dobra, przy czym na prawie każdym mostku jest zwężenie i ruch wahadłowy.

Droga Zatwarnica - Hulskie Droga z Zatwarnicy przez Hulskie. Na wysokości Krywego przechodzi w drogę leśną - zakaz ruchu
foto: P. Szechyński

Uwaga: drogi leśne. Zdecydowana większość tzw. stokówek (wąskie drogi szutrowe, asfaltowe, bądź z resztkami asfaltu biegnące lasem stokami gór) to drogi leśne (poza nielicznymi wyjątkami). Na drogach leśnych obowiązuje zakaz ruchu i najczęściej takie znaki stoją. Proszę jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą do lasu nie wolno wjeżdżać bez względu na to czy znak stoi czy nie. Jak nie ma znaku, to również nie wolno.

Komańcza - Prełuki. Droga do niedawna w stanie bardzo kiepskim. W roku 2016 nawierzchnia została wyremontowana. Do niedawna formalnie droga zamknięta dla ruchu jako leśna, zakaz znajdował się na wysokości byłego schroniska "ekologicznego" w Komańczy, ale na własną odpowiedzialność można było jeździć (nie groziło to mandatem ze strony służb leśnych, ponieważ jest to droga dojazdowa do miejscowości). Obecnie zakazu już nie ma - jest to droga leśna dopuszczona do użytku publicznego, została wyremontowana i można jeździć bez problemu.

Bród Duszatyn Jeden z brodów przed Duszatynem (2003). Obecnie cały odcinek jest wyremontowany, ale objęty zakazem ruchu
foto: P. Szechyński

Rzepedź - Prełuki. Droga w stanie dobrym. Została utwardzona, część biegnie po betonowych płytach. Jakość nawierzchni po remocnie jest dobra. Na trasie dwa brody przez Osławę i jeden przez potok - wszystkie wyłożone płytami. Ten odcinek objęty jest zakazem ruchu - droga leśna.

Prełuki - Duszatyn - Smolnik. Droga w stanie dobrym - została wyremontowana. 4 brody przez Osławę, przy niskim stanie wody przejazd bezproblemowy, kilka lat temu ułożono nowe płyty. Przy większym jest problem, ponieważ część płyt jest już połamana. Niestety odcinek Duszatyn - Mików jest zamknięty - zakaz ruchu (droga leśna), zatem można dojechać tylko do parkingu w Duszatynie.

Radoszyce - Palota (Słowacja), droga w bardzo dobrym stanie (od skrzyżowania z obwodnicą Wysokiego Działu). Stromy podjazd serpentynami pod Przełęcz nad Radoszycami.

Przejazd przed bród na drodze Baligród - Wołkowyja, przez Stężnicę. Obecnie brodów nie ma
foto: P. Szechyński

Majdan - Liszna - Roztoki Górne. Droga do niedawna w stanie kiepskim. Kilka lat temu położono nowy asfalt od początku wsi Roztoki Górne do samej granicy państwa, natomiast 1 grudnia 2011 zakończony został remont całego odcinka. Obecnie nawierzchnia bardzo dobra, choć kilka dziur już jest. Trzeba mocno zwalniać na mostkach, gdyż są prowizorycznie naprawiane. Do samej przełęczy obecnie nie dojedziemy: zakaz ruchu na granicy lasu (ostatnie ok. 500 m). Do Słowacji jednak i tak można wjechać wyłącznie 4x4, gdyż Słowacy nie zrobili odcinka po swojej stronie (można, ale nie wolno - rezerwat przyrody).

Baligród - Wołkowyja, przez Stężnicę, droga dawniej usłana setkami dziur i kamieni, została ostatecznie wyremontowana w całości. Nowiutki asfalt na całej długości, jazda tą trasą to obecnie przyjemność oraz duża oszczędność czasu.

Buk Buk, te dziury przeszły już do historii, obecnie jest tu nowiutki asfalt
foto: P. Szechyński

Mchawa - Kielczawa - Kalnica, stan dobry, kilka dziur. Podobnie na prawie całej długości wsi Kalnica. Od Kalnicy do Średniego Wielkiego i dalej aż do Tarnawy asfalt w bardzo dobrym stanie. W górnej części Kielczawy nawierzchnia wyremontowana.

Stuposiany - Muczne (10 km), droga do początku roku 2015 w kiepskim stanie. Dziury, nie zawsze do ominięcia. Obecnie jest nowa, bardzo dobra nawierzchnia. W samym Mucznem warto zwolnić na mostku tuż przed kościołem - duże nierówności. Miejscami są ograniczenia do 60 km/h oraz do 30 km/h (ostre zakręty i korytarze zwierzyny).

Muczne - Tarnawa Niżna (5 km), nawierzchnia dobra przez 80% długości, choć miejscami dziurawa. Przed samą Tarnawą stan nawierzchni jest gorszy: spore dziury, trudne do ominięcia. Końcem czerwca 2020 przeprowadzono remont tego najbardziej dziurawego odcinka (od skrzyżowania z drogą leśną nr 19 prowadzącą m.in. do punktu widokowego Pichurów) i przez jakiś czas przejazd powinien być bezproblemowy.

Dwerniczek Dwerniczek. Takie wyrwy to również historia - czas pokaże na jak długo
foto: P. Szechyński

Tarnawa Niżna - Bukowiec (9 km), nawierzchnia początkowo dobra, ale droga bardzo wąska. Trochę dziur, ale większość do ominięcia. Od tablicy "Leśnictwo Sokoliki" brak asfaltu. Nawierzchnia została trochę poprawiona (podsypana kamieniem) i w stosunku do lat ubiegłych jest lepiej, jednak i tak odcinek ten jest fatalny i bardzo zaboli co bardziej przywiązanych do swoich samochodów. W Bukowcu płaci się za parking bez względu na długość postoju - dalej w tym rejonie jechać już się nie da.

Dołżyca k.Cisnej - Bukowiec, przez Buk i Terkę, droga była intensywnie remontowana, nowy asfalt jest na całej długości. Zdążyło się już jednak pojawić trochę dziur. W roku 2018 stary, drewniany most przez Solinkę w Terce został rozebrany i zastąpiony nowym, który od grudnia 2019 jest już przejezdny.

Lutowiska - Polana, przez Skorodne. Droga ogólnie w bardzo złym stanie, brak asfaltu - kamienie i błoto, jednak bez większych dziur. Najgorsza jest sama końcówka przed Polaną oraz pierwsze kilkaset metrów od strony Lutowisk. Odcinek miał być remontowany w roku 2007, do dziś niewiele się tu dzieje. Położono co prawda nowy asfalt w kilku miejscach, ale na razie niewiele to zmienia.

Czarna - Michniowiec, Bystre, droga w bardzo dobrym stanie. Dopiero od skrętu na Bystre (do cerkwi) zaczynają się dziury. Podobnie w Michniowcu.

Nowa nawierzchnia na drodze Brzegi Górne - Dwernik
foto: P. Szechyński

Smolnik - Zatwarnica, przez Dwerniczek, Chmiel, Sękowiec. Nowa, położona niedawno nawierzchnia sięga do końca Chmiela. Na razie droga jest w idealnym stanie, jedzie się jak po stole. Następnie krótki, nieremontoany odcinek ze zwężeniem jezdni i sporymi dziurami, ale zaraz za nim wyremontowana droga aż do końca Zatwarnicy. Przed mostem w Sękowcu (Zatwarnicy) spory parking, tablice informacyjne oraz wiata turystyczna. Droga z Sękowca na Rajskie zamknięta (zakaz ruchu, jest to droga leśna) - rezerwat Krywe. Znak zakazu stoi na wysokości ośrodka "Sękowiec".

Dwernik - Brzegi Górne, przez Nasiczne - w sierpniu 2006 doczekaliśmy się nowego asfaltu na tej koszmarnej drodze. Obecnie nawierzchnia bardzo dobra, przejazd szybki i bezproblemowy. Jedyną wadą jest brak poboczy, warto uważać również na zwierzęta leśne - przechodzą tędy m.in. niedźwiedzie.

Dwernik - Caryńskie, droga w kierunku Koliby na Przysłupie. Można jechać do tzw. ronda, nawierzchnia kiepska, droga bardzo wąska. Łatwo zgubić tłumik przy nieumiejętnej jeździe. Droga ta wbrew powszechnym opiniom nie jest zamnknięta dla ruchu, ma status drogi gminnej.

Rabe Pofalowana nawierzchnia w Rabem k.Baligrodu
foto: P. Szechyński

Tarnawa Dolna - Huzele (k.Leska), przez Gruszkę. W roku 2008 doczekaliśmy się nowej nawierzchni na całej długości. Jej stan jest obecnie idealny.

Ustrzyki Górne - Wołosate, do niedawna najgorsza droga w Bieszczadach (jest to droga wojewódzka), takich dziur i w takiej ilości nie było nigdzie. Przed sezonem 2005 i 2006 połatano nieco dziur, co poprawiło trochę sytuację - na krótko. Obecnie położony został nowy asfalt i cała droga jest w idealnym stanie. W Wołosatem parkujemy na parkingu BdPN, po prawej stronie drogi.

Zatwarnica - Krywe, można dojechać do wysokości drogi odbijającej do Krywego przez Ryli. Znak zakazu ruchu stoi zaraz za tym miejscem. Droga wąska, miejscami bardzo uszkodzona. Pierwszy podjazd od Zatwarnicy fatalny, mnóstwo dziur i luźnych kamieni, niektórzy kierowcy mogą płakać nad losem swojego auta. Również podjazd pod górę po minięciu Hulskiego jest fatalny.

Droga Wołosate Ustrzyki Górne - Wołosate. Dziury miały nawet 25cm głębokości
foto: P. Szechyński

Zatwarnica - Suche Rzeki, można dojechać do stacji terenowej BdPN. Droga wąska, dziurawa, szutrowo-kamienista.

Wola Michowa - Przełęcz Żebrak. Droga zamknięta dla ruchu. Stan nawierzchni bardzo dobry aż na samą przełęcz.

Bystre k. Baligrodu - Przełęcz Żebrak, asfalt do wysokości ostatnich ośrodków i skrzyżowania na Roztoki Dolne. Dalej nawierzchnia bardzo dobra, wyremontowana w sierpniu 2016 aż do przełęczy Żebrak (wcześniej dziury były tu koszmarne). Duży parking dla turystów znajduje się przy kamieniołomie "Drobny". Od skrzyżowania k. kruszarek (z drogą na Kalnicę) obowiązuje zakaz ruchu - obecnie przełęcz Żebrak jest niedostępna dla samochodów z żadnej strony.

Tarnawa - Kalnica k.Baligrodu, stan drogi bardzo dobry i dobry. W Tarnawie progi zwalniające. W samej Kalnicy nawierzchnia fatalna, reszta wyremontowana.

Info dla jeżdżących na gaz:
Ostatnim punktem gdzie można zatankować gaz, jadąc z południowego-zachodu, przez Jasło, Nw.Żmigród jest stacja w Daliowej i Komańczy oraz Cisnej (LPG od roku 2007). Najbliższe punkty z gazem w tym rejonie to Baligród, Solina, Szczawne, Sanok, Zagórz, Lesko, Hoczew i Ustrzyki Dolne.

tekst: P. Szechyński

Kilka zdjęć ze stanu bieszczadzkich dróg na przestrzeni lat:

muczne droga Nowiutki asfalt na drodze Stuposiany - Muczne, 2016
foto: P. Szechyński
wetlina Wetlina, most na Górnej Solince, 2014
foto: P. Szechyński
caryńskie Caryńskie, "płaskaczami" lepiej się tu nie pchać..., 2014
foto: P. Szechyński
berehy droga Dwernik - Berehy Górne, na wysokości kamieniołomu, 2014
foto: P. Szechyński
pod lipowcem Droga Baligród - Wołkowyja, przełęcz pod Lipowcem na granicy gmin Baligród i Solina. Zjazd do Radziejowej, na wprost Korbania, 2013
foto: P. Szechyński
dołżyca Dołżyca k.Cisnej, 2013
foto: P. Szechyński
przełęcz żebrak Przełęcz Żebrak - wszystkie drogi, które tu prowadzą są drogami leśnymi z zakazem ruchu, 2013
foto: P. Szechyński
droga nowy łupków Komańcza - Cisna, na wysokości Nowego Łupkowa, 2013
foto: P. Szechyński
Osława k.Prełuk Bród pomiędzy Prełukami i Rzepedzią (2010)
foto: P. Szechyński
Droga Wołkowyja - Baligród Droga Wołkowyja - Baligród, obecnie widoczny na zdjęciu odcinek jest już po remoncie (2010)
foto: P. Szechyński
Huzele, Gruszka Huzele - Tarnawa Dolna, nowiutki asfalt, 2008
foto: P. Szechyński
Osławica Komańcza - Cisna, Osławica 2009, obecnie jest już nowa nawierzchnia w tym miejscu
foto: P. Szechyński
Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024