...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Swobodne wycieczki
Chata Smerek
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustjanowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Warto wiedzieć | Polowania

Łowiectwo w Bieszczadach - Koło Łowieckie "Knieja" w Komańczy

Polowanie, myśliwstwo jest to zajęcie stare jak świat, o czym zaraz się przekonamy, ale także wzbudzające sporo kontrowersji. Szczególnie po połowie XX w. nasiliła się krytyka tego zamiłowania, hobby a dla niektórych czegoś co pozwala żyć. Logicznie rzecz biorąc polowanie nie jest bezmyślnym tępieniem zwierzyny a racjonalna gospodarka łowiecka wręcz przyczynia się do zachowania właściwego jej stanu. Nie wolno nie wspomnieć o tym, że samo polowanie, to tylko niewielka część życia myśliwego. Na resztę składa się dokarmianie zwierzyny, budowa paśników, poletek, eliminacja osobników chorych i wiele innych. Wysłuchując wszelkich argumentów, nadal trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, która strona konfliktu, czyli wszelkiego rodzaju ruchy ekologiczne, ale także osoby "prywatne", czy też myśliwi maja rację, dlatego ocenę pozostawiam czytelnikom, zapraszając do lektury poniższego działu, który może w jakiejś części pozwoli przybliżyć istotę łowiectwa, oraz wyrobić o nim opinię. Można zapoznać się tu m. in. z historią polowań, zadaniami myśliwych, organizacją polowań dla myśliwych zagranicznych oraz przeczytać kilkanaście ciekawych opowieści łowieckich.

Organizacją polowań w Bieszczadach zajmuje się m.in. Biuro Polowań "Bieszczady" przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Szczegóły na stronie https://www.krosno.lasy.gov.pl/oferta-lowiecka#.ZDQt5nZByUk

P. Szechyński

"O historii łowiectwa w rejonie Komańczy... ... słów kilka"
Jerzy Stanikowski i Adam Kawałek

Pierwszy łowca w Karpatach pojawił się w epoce kamiennej. Określa się go mianem pierwszego łowcy niedźwiedzia jaskiniowego, mamuta i innych zwierząt plejstoceńskich. Narzędzia jakimi posługiwał się on. to krzesane z kamienia: toporek, grot do strzały, czy też skrobak do odzierania zwierza ze skóry. Uczeni podają, że okres niezakłóconej egzystencji tego neandertalczyka - o ile wcześniej nie wyginął za sprawą co i rusz powtarzających się zlodowaceń - trwał bagatela 15-25 tysięcy lat, gdyż po upływie takiego czasu pojawiły się w Karpatach inne nowe ślady. Jeden z nich to kościany harpun należący prawdopodobnie do łowcy reniferów. Upłynęło kolejnych kilka tysięcy lat i w tym czasie, gdy nad Nilem Faraon umiał już rozkoszować się życiem, w rejonie Bieszczad i Beskidu Niskiego pojawiają się pierwsze siedliska. Ówczesny mieszkaniec Karpat nie pozostawał sam. Parły ku niemu ludy z Południa, wzbogacając go o nowe zdobycze kultury i techniki, a że była to już epoka brązu więc były to metalowe miecze i siekierki. Typowa dla schyłku tej epoki kultura Łużycka, jako właściwa dla ludów prasłowiańskich, dała początek używania żelaza. Był to kolejny krok naprzód w technice wojen i łowów. Od tej chwili życie regionu toczyło się w stałym kontakcie z innymi narodami i plemionami Europy. Nie zawsze były to kontakty pokojowe. Zmuszało to do utrzymywania na wysokim poziomie umiejętności walki o przetrwanie w starciu z nieprzyjacielem i żywiołami natury. Po ożywieniu wynikłym z kontaktów z Cesarstwem Rzymskim nastąpił definitywny upadek kultury spowodowany najazdem Hunów. Potem nasza okolica była pustoszona na przemian raz przez Tatarów, raz przez wojownicze plemiona węgierskie. Na przełomie tysiącleci naszej ery, kiedy w Europie Środkowej tworzą się pierwsze organizacje państwowe, pomiędzy plemionami słowiańskimi dochodzi do ostrej walki o hegemonię. Trudno byłoby zliczyć konflikty wewnątrz plemienne jak i wojny możnych polskich ze szlachtą ruska. Było to jednym słowem pogranicze w ogniu. Rodziły się określone problemy z osadnictwem Ziemi Sanockiej, bo tak w średniowieczu określano obszar od źródeł Sanu po Rzeszów na północ i Jasło na zachodzie. Jak zwykle w takich sytuacjach korzystano z osadnictwa wojskowych, a także, zasiedlano okolice jeńcami wojennymi.

Z wielu powodów ówczesne osady lokowano w odsłoniętych dolinach rzek. Unikano gór. Dla przykładu Szczawne była długi czas, najbardziej wysuniętą na południe od Sanoka osadą krajeńską. Historia ziemi Sanockiej ulega zmianie w XV wieku. Być może stało się tak za sprawą Królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły, którzy lubili ten zakątek kraju i często tu zaglądali. Wy-starczy wspomnieć o ślubie Jagiełłowym na Sanockim Zamku. Także za Jagiellonów zaczęto osadzać wsie w górach. W dużej mierze przyczynili się do tego Wołosi, plemię pasterskie, które łukiem Karpat dotarło tutaj z Mołdowy. Wołosi nie tylko mieli doświadczenie życia w górach, ważne było, że pozwolono im zakładać osady według ich własnego prawa, na tak zwanym "surowym korzeniu". Wiązało się to z wysiłkiem przy karczowaniu terenu, ale dawało ulgę w podatkach. Ponadto prawo wołoskie chroniło zbiegów. Na prawie wołoskim powstały: Komańcza, Łupków, Osławica, Żubańsk. Radoszyce to najstarsza osada w naszym obwodzie.

Polowanie

Jak podaje nauka, z czasem, z połączenia się dwóch kultur miejscowej polskiej - pozostającej, od swego zarania pod przemożnym wpływem Bizancjum - z Wołoską powstała kultura Łemkowska. Umownie przyjmuje się, że wschodnia granica terytorium Łemków przebiegała wzdłuż linii Solinka - Rzepedź za którą rozciągało się terytorium Bojków. W okresie Średniowiecza, jak w całym kraju, tak i w ziemi sanockiej ulega zmianie pogląd na łowiectwo. Dla wyłaniającej się szlachty łowiectwo zaczyna być rozrywką. Już w Państwie Piastów funkcjonowało pojecie "płacidła". Był to obiegowy środek płatniczy w postaci futer niektórych zwierząt. Wysokie ceny tychże futer, utrzymujące się duże znaczenie gospodarcze mięsa oraz powstawanie obok ziem koronnych dużej własności ziemskiej, prowadzi do powstania zastrzeżeń łowieckich, ujętych z czasem w postaci regale łowieckiego. W taki sposób rodzi się prawo łowieckie. Pierwszymi posiadaczami ziemi niczyjej położonej w południowej części ziemi Sanockiej byli pochodzący z Węgier bracia Piotr i Paweł. Później grunta te dzieliły między siebie rody Kmitów, Balów, Tarnowskich i innych pomniejszych. Pojawienie się ograniczeń w prawie do polowania to powód zrodzenia się kłusownictwa - surowo karanego. Dotyczyło to zwłaszcza wsi, gdzie co najwyżej sołtys mógł dostąpić zaszczytu - prawa łowienia drobnych zwierząt. Że i możni i biedni nie próżnowali najlepiej dowodzi fakt, iż już u schyłku Średniowiecza zainteresowano się problemem reglamentowania odłowów. Chyba niezbyt skutecznie w przypadku tura, który zdążył przetrwać do 1627 roku. Problemem ziemi Sanockiej w Średniowieczu i do zaborów włącznie, była kwestia bezpieczeństwa w jej lasach. Nie dość, że sami Wołosi słynęli z bojowości i zamiłowania do niezależności, w rezultacie działania ich prawa, lasy tutejsze chroniły wszelkiej maści element przestępczy. Pełno było zbirów i złoczyńców w komanieckich lasach. Dosłużyli się oni swoistego miana. Beskidnikami i opryszkami zwano zbójców a rozbójników nazywano Tołhajami. Mają też Bieszczady swego Janosika. Rolę taka przypisuje się Oleksemu Dowbuszowi żyjacemu w I połowie XVIII wieku. W okresie zaborów, zwłaszcza na wsi, dawała o sobie znać "galicyjska bieda", a co z tego wynika dla lasów nie trzeba mówić. Ucisk Austriacki, najdotkliwszy ze wszystkich zaborów zelżał w połowie XIX wieku. Ulgi objęły również sprawy łowieckie, a stało się to możliwe po nadaniu Galicji autonomicznej ustawy. Między innymi w oparciu o nią, w 1876 raku powstało Galicyjskie Towarzystwo Łowieckie zrzeszające szlachtę i zamożniejszych mieszczan.

Łowiectwo ludowe jeżeli nie liczyć kłusownictwa nie istniało tak przed I wojna światową jak i w okresie międzywojennym. Wyjątek stanowiły: możliwość dzierżawienia prawa do polowania przez niektórych gospodarzy i pracowników leśnych zatrudnianych w prywatnych lasach. W okresie międzywojennym w odrodzonej Polsce tereny Koła zapełniały nie tylko włości bogatych ziemian. Obok posiadłości Potockich zaczęto lokować fundacje. Jedna z nich była fundacja Pietruskiego - lwowskiego prekursora ogrodów zoologicznych. Z uwagi na zagospodarowanie regionu koleją, część terenu była upaństwowiona, znaczne ilości ziemi uprawnej było w posiadaniu ubogiego chłopstwa. Spraw łowieckich w naszym zakątku pilnowało przeniesione z zaboru, Galicyjskie Towarzystwo Łowieckie. Organizacja ta w 1921 roku zmienia nazwę na Małopolskie Towarzystwo Łowieckie i jest jednym z założycieli Polskiego Związku Łowieckiego w 1928 roku. W krótkim dla historii odstępie czasu przez nasz rejon przewaliły się dwie wojny światowe. Co to znaczy dla lasów i jego mieszkańców, dość powiedzieć, że literatura wskazuje na poważne wyniszczenie zwierzostanu. Zadanie odbudowy gospodarki łowieckiej, obok administracji leśnej i przedwojennej Akcji a po wojnie Ligi Ochrony Przyrody, przejęły organizacje łowieckie zrzeszone w przeniesionym z okresu międzywojennego Polskim Związku Łowieckim. W ramach PZŁ niemal natychmiast po działaniach wojennych tworzyły się regionalne organizacje łowieckie. W Sanoku było to Towarzystwo Łowieckie, które po zarejestrowaniu w 1947 roku przemianowano na Towarzystwo Myśliwskie. W 1953 roku z inicjatywy członków tej organizacji powstaje Koło Łowieckie "Jarząbek" gospodarujące na obwodzie łowieckim Nr 201. Nie zakłócony byt tego Koła trwał do roku jubileuszu 55-lecia PZŁ. Wtedy to za sprawą grupy inicjatywnej wywodzącej się z pracowników ALP, z dniem 25 października 1979 roku wyłączono z koła "Jarząbek" obwód nr 52, oddając go w zarząd nowo powstałego Koła Łowieckiego "Knieja" z siedzibą w Krośnie (ostatecznie Koło ukształtowało się w 1992 roku, kiedy to na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków siedzibę Koła przeniesiono z Krosna do Komańczy).

Czytaj dalej:

Obwód i gospodarka łowiecka
Polowania dla myśliwych zagranicznych
Opowieści łowieckie
Knieja, łowiectwo, środowisko, rocznica

Wszystkie materiały i zdjęcia pochodzą z kroniki koła łowieckiego "Knieja" w Komańczy wydanej z okazji 20-lecia jego istnienia.

Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024