...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Swobodne wycieczki
Chata Smerek
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Dawne wsie | Sokołowa Wola

Sokołowa Wola

Sokołowa Wola to nieistniejąca obecnie wieś, położona na północ od Czarnej Dolnej, pod wzgórzem Kiczerka (612m n.p.m.) w dolince bezimiennego potoku. Przebiega przez nią droga gruntowa prowadząca z Czarnej Dolnej do Daszówki przez przełęcz 597.

Droga do Sokołowej Woli Droga do Sokołowej Woli
foto: P. Szechyński

Wieś lokowana była w dobrach Kmitów przed rokiem 1540, z którego pochodza o niej pierwsze wmianki. Osadźcą wsi był prawdopodobnie kniaź nazwiskiem Sokal, stąd też nazwa.

Końcem XIX wieku wieś należała do powiatu liskiego (leskiego), parafii rzymskokatolickiej w Polanie oraz greckokatolickiej w Daszówce. Liczyła wówczas 46 domów i 268 mieszkańców, z których 232 było grekokatolikami, 9 katolikami rzymskimi. Ponadto we wsi zamieszkiwało 27 Żydów.

Obszar większej posiadłości (liskowackiej) wynosił 254 morgi roli, 46 mórg łąk, 18 mórg pastwisk i 202 morgi lasu. Na posiadłość mniejszą składało się 466 mórg roli, 90 mórg łąk, 62 morgi pastwisk oraz 16 mórg lasu. Wieś graniczyła wówczas z Czarną i Paniszczowem (od południa), Sokolem (od zachodu), Rabem (wschód) oraz Daszówką od północy.

Sokołowa Wola, krzyż na 950-lecie Chrztu Rusi Sokołowa Wola, krzyż na 950-lecie Chrztu Rusi
foto: P. Szechyński

We wsi znajdowała się drewniana greckokatolicka cerkiew filialna (parafia w Daszówce, dekanat ustrzycki) pw. św. Dymitra. Powstała w roku 1827 i w tym samym roku została konsekrowana. Dokładnie 100 lat później cerkiew została odnowiona. Świątynia zbudowana na planie prostokąta. Babiniec, nawa i prezbiterium o tej samej szerokości - nie wyróżniały się w bryle. Przed wejściem schodki a nad nimi niewielki dwuspadowy daszek. Po roku 1951 (wcześniej, w latach 1945-1951 tereny te należały do ZSRR) użytkowana jako magazyn miejscowego PGR. W roku 1955 zmieniono dach, natomiast w roku 1973 zawaliła się.

Sokołowa Wola, jeden z nagrobków Sokołowa Wola, jeden z nagrobków
foto: P. Szechyński

Obok cerkwi stała drewniana dzwonnica, prawdopodobnie z roku budowy cerkwi. Konstrukcja szkieletowa, dach kalenicowy czterospadowy. Rozebrano ją w latach 60.XXw.

Obecnie stoi tu drewniany krzyż ustawiony w roku 1938 dla uczczenia 950-lecia Chrztu Rusi. Na krzyżu widnieje również data 1988 (1000-lecie).

Miejsce po cerkwi słabo czytelne, w ziemi prawdopodobnie znajdują się jeszcze belki zrębu. Na cerkiewnym cmentarzu kilka mogił ziemnych, krzyż żelazny, krzyż stalowy oraz 2 nagrobki. Jeden z nagrobków rzucony na skarpę w kierunku drogi (2010). Teren zaniedbany, latem mocno zarośnięty. Obok kilka okazów starodrzewia. Jesienią 2011 część nagrobków została odnowiona przez P. Bryłę ze Stowarzyszenia Dziedzictwo Mniejszości Karpackich, w planie jest remont drewnianego krzyża oraz odkrzaczenie terenu.

Sokołowa Wola, drugi z ocalałych nagrobków Sokołowa Wola, drugi z ocalałych nagrobków
foto: P. Szechyński

Sama wieś została wysiedlona, natomiast po powrocie tych terenów do Polski powstało tu Państwowe Gospodarstwo Rolne. Do jego budowy użyto m.in. materiałów z rozbiórki domów. PGR działał do lat 70.XX wieku. Obecnie dolina jest pusta, zabudowa po PGR również została rozebrana.

Ciekawe miejce do obserwacji przyrodniczych. Pod Sokołową Wolą znajdują się bobrowe rozlewiska. Można obsereowac z drogi, ponieważ potok, na którym bobry zrobiły żeremia do niej przylega. Na terenie dawnej wsi spotkać można m.in. jelenie oraz wilki.

Do Sokołowej Woli najprościej dostac się od strony Czarnej Dolnej. Centralna część wsi znajduje się nie więcej niż 2 km od ostatnich zabudowań Czarnej Dolnej. Najlepiej do końca Czarnej Dln. dojechać samochodem i tu go zostawić - przy ostatnich zabudowaniach, tj. dawnym OZ (więzienie).

Po drodze warto zwrócić uwagę na zrekonstruowaną kapliczkę pańszczyźnianą w Czarnej Dolnej oraz miejsce po cerkwi i cmentarz z kilkoma nagrobkami. Z końca Czarnej Dolnej, mijając po drodze spore żeremia bobrowe i przechodząc w bród potok dochodzimy do Sokołowej Woli. Jest to również bardzo dobra opcja na rower.

Pieszo z samej Czarnej (skrzyżowanie) jest dość daleko, gdyż Dolna to długa wieś. Samochodem do niedawna można było dojechać np. pod cmentarz, ale obecnie jest to praktycznie niemożliwe, gdyż na drodze stoi szlaban (teren prywatny), ale do końca Czarnej Dolnej można bez problemu dojechać. Tereny te to również idealne miejsce na wycieczki rowerowe. Biegnie tędy znakowana ścieżka rowerowa do Daszówki, jednak na odcinku między Czarną Dolną a Sokołową Wolą i dalej droga jest mocno zniszczona przez wywózkę drewna.

Więcej zdjęć z Sokołowej Woli:

Cmentarz i miejsce po cerkwi w Sokołowej Woli - galeria zdjęć

opracowanie: P. SzechyńskiLiteratura:

1. Kryciński S., "Cerkwie w Bieszczadach", Pruszków 1995.
2. "Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" W-wa, tom XIII.
3. Informacje własne.

Sokołowa Wola Sokołowa Wola, wiosna 2014
foto: P. Szechyński
Sokołowa Wola Sokołowa Wola, cmentarz po remoncie, 2014
foto: P. Szechyński
Sokołowa Wola Sokołowa Wola, bobrowe rozlewisko na potoku pod cmentarzem, 2014
foto: P. Szechyński
Sokołowa Wola Sokołowa Wola, 2011
foto: P. Szechyński
Sokołowa Wola Sokołowa Wola wiosną 2011
foto: P. Szechyński
Żeremia w Sokołowej Wola Żeremia bobrów pod Sokołową Wolą
foto: P. Szechyński
Sokołowa Wola, kuty krzyż Sokołowa Wola, kuty krzyż, 2011
foto: P. Szechyński
Sokołowa Wola, stalowy krzyż Sokołowa Wola, stalowy krzyż
foto: P. Szechyński
Sokołowa Wola, krzyż na 950-lecie Chrztu Rusi Sokołowa Wola, krzyż na 950-lecie Chrztu Rusi, 2011
foto: P. Szechyński
Sokołowa Wola Sokołowa Wola, widok z cerkwiska
foto: P. Szechyński
Sokołowa Wola Sokołowa Wola, strzałką zaznaczono miejsce po cerkwi, 2011
foto: P. Szechyński
Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006


Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024