...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Chata Smerek
Swobodne wycieczki
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Szlaki piesze | ścieżka Huczwice

Ścieżka przyrodniczo-geologiczna przy kamieniołomie Huczwice

Udostępniona turystom w roku 2005 ścieżka, której kulminacją jest punkt widokowy na kamieniołom "Huczwice", to ciekawa propozycja dla osób chcących zobaczyć w/w zakład górniczy oraz rzucić okiem na okoliczną przyrodę. Celem ścieżki jest ukazanie 80 metrowej odkrywki fliszu karpackiego oraz - teoretycznie - stanowiska sosny wdziarowej.

Droga do kamieniołomu Huczwice Z lewej początek ścieżki - z prawej widoczna droga do kamieniołomu Huczwice
foto: J. Szechyńska

Początek ścieżki znajduje się w miejscu gdzie odchodzi droga do kamieniołomu. Dojście lub dojazd z Bytrego: drogą przez mostek na potoku Jabłonka, obok ORW "Bystre", następnie obok ośrodków po prawej stronie. Teraz do końca nowego asfaltu i po kilkuset metrach będzie plac po prawej stronie oraz droga do kamieniołomu. Na wprost wyraźna tabliczka z oznakowaniem początku ścieżki. Wejście do kamieniołomu drogą równoległą do ścieżki jest wzbronione. W roku 2014 Nadleśnictwo Baligród udostępniło w miejscu placu nowy parking dla turystów, nie ma zatem obecnie żadnego problemu z pozostawieniem pojazdu.

Ścieżka podchodzi łagodnie do góry, w terenie zalesionym. Wznosi się ponad drogę przeznaczoną dla samochodów wywożących materiał skalny z zakładu. Po kwadransie widać będzie przez prześwity ścianę kamieniołomu. Kolejne 5 minut zajmie dojście do punktu widokowego na kamieniołom. Obok ławeczki oraz 2 tablice. Roztacza się stąd piękny widok na ścianę odkrywki. Wyraźnie słychać również (w dniach kiedy kamieniołom nie pracuje) samoczynnie spadające odłamki różnej wielkości - stąd przebywanie w kamieniołomie, zwłaszcza blisko ściany jest bardzo niebezpieczne.

Huczwice - punkt widokowy Tablica przy punkcie widokowym
foto: P. Szechyński

Z pierwszej tablicy dowiemy się co nieco o miejscu w którym się znajdujemy. Nie są to tereny dawnej wsi Huczwice, która znajdowała się nieco dalej - w kierunku Bobrowego jeziorka. Zakład Górniczy przybrał po prostu taką nazwę. Pełna nazwa firmy zarządzającej kamieniołomem to P.P.H.U. "Zrąb" sp. z o.o. Zakład Górniczy Wierchomla.

To co ujrzymy stojąc na punkcie widokowym to przykład odkrywki fliszu karpackiego. Fliszem nazywamy utwory skalne składające się z naprzemianległych ławic piaskowców i łupków. Skały fliszowe powstały w zbiorniku morskim wskutek wielokrotnego, okresowego dopływu wody z zawieszonym w niej iłem i piaskiem, zazwyczaj w krótkim czasie. Materiał ten ulegał przeobrażeniu i zmieniał się w ławice zlepieńców, piaskowców i łupków. Formacje fliszowe Karpat zostały sfałdowane pod wpływem procesów górotwórczych, które zakończyły się ok. 26 mln lat temu (oligocen).

Fałd na którym się znajdujemy to tzw. Łuska Bystrego. Na ścianie kamieniołomu odsłaniają się jedne z najstarszych skał fliszowych polskich Karpat. Piaskowce i łupki znajduja się w pozycji odwróceonej i zapadają się ku północy pod kątem 30-40 stopni, co jest wyraźnie widoczne. Na powierzchniach ławic piaskowców mogą występować drobne kryształki kwarcu - tzw. diamenty marmaroskie a w szczelinach skał występują kryształki czerwonego realgaru i żółtego aurypigmentu. Piaskowce są dobrej jakości surowcem do produkcji łamanych kruszyw drogowych.

Huczwice - trasa ścieżki Trasa ścieżki
foto: P. Szechyński

Druga - stojąca obok tablica, zawiera informacje o znajdującym się tu stanowisku sosny wdziarowej, które jest jednocześnie zbiorowym pomnikiem przyrody.

Zakład Górniczy Huczwice Zakład Górniczy Huczwice
foto: P. Szechyński

Unikatowy w tej części Karpat drzewostan sosnowy powstał w drodze sukcesji naturalnej na osuwisku sprzed około 250 lat. Takie drzewostany zostały po raz pierwszy opisane przez Schramma w roku 1913. Autor ten nadał im właśnie nazwę wdziarów (wdziary sosnowe) - od wdzierania się lekkonasiennej sosny na stanowiska zajmowane wcześniej przez drzewostan jodłowo-bukowy. Wdzierająca się sosna dzięki głebokiemu korzenieniu się zabezpiecza wylesioną powierzchnię przed erozją. Drzewostany sosnowe są na ogół jednowiekowe, natomiast ten charakteryzuje się niespotykaną poza Tatrami i Pieninami kilkugeneracyjną strukturą wieku. W bezpośrednim sąsiedztwie spotyka się 2-3 generacje a ich wiek mieści się w granicach 65-235 lat.

Opuszczając to miejsce kierujemy się zgodnie z oznakowaniem jeszcze kilkadziesiat metrów dalej. Oprócz widoku na ścianę z innej perspektywy, napotykamy krzyż w miejscu gdzie w roku 1990 zginął tragicznie komandos z Białegostoku. Powrót tą samą trasą.
Czas przejścia: ok. 25 minut do góry i ok. 15 minut powrót.

Przez kamieniołom przejść legalnie nie można. Jest natomiast możliwe jego obejście, lub dojście lasem z przeciwnej strony. Górna krawędź kamieniołomu to jednak miejsce niebezpieczne i warto trzymać się od niej z daleka.

Huczwice - Kamieniołom Gruby widziany z górnej części Drobnego Kamieniołom "Gruby" widziany z górnej części "Drobnego"
foto: P. Szechyński
Huczwice - Kamieniołom Gruby widziany z górnej części Drobnego Las przy górnej krawędzi kamieniołomu
foto: P. Szechyński
Huczwice - Kamieniołom Gruby widziany z górnej części Drobnego Zabudowania kamieniołomu widziane z góry
foto: P. Szechyński


P. Szechyński
wykorzystano informacje Nadleśnictwa Baligród znajdujące się na trasie ścieżki.

Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024