...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Werchowyna
Chata Smerek
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Warto wiedzieć | Jaskinie

Jaskinie w Bieszczadach

Jaskinie na terenie Bieszczadów, to jeszcze do niedawna temat nie wzbudzający specjalnego zainteresowania.

sztolnia w Rabem Wejście do sztolni w dolinie Rabskiego Potoku
foto: P. Szechyński

Na ogół panowało przekonanie, że jaskiń jako takich w Bieszczadach nie ma, oprócz tych chyba najbardziej znanych, a więc "Nasiczniańskich". Z czasem jednak odkrytych jaskiń i schronów zaczęło przybywać - obecnie zinwentaryzowanych jest 15 obiektów w tym ostatnio zbadana, 26 metrowej długości Dydiowska Jama oraz jaskinia na szczycie Tarnicy, do której wejście znajduje się niemal na szlaku.

Jaskinie bieszczadzkie, wchodzące w skład jaskiń Karpat Fliszowych są oczywiście, ze względu na uwarunkowania geologiczne tego terenu niewielkie, jednak np. jaskinia Dolna w Nasicznem plasuje się na 8 miejscu wśród najgłębszych jaskiń Polskich Karpat Fliszowych z deniwelacją -17 metrów.

Badaniem, opisem i inwentaryzacją bieszczadzkich jaskiń zajmują się speleolodzy ze speleoklubu beskidzkiego. Nie ulega wątpliwości, że niewielkich (a może większych również) jaskiń w Bieszczadach musi być jeszcze sporo - wciąż czekają na odkrycie.

Wykaz jaskiń bieszczadzkich:

1. Sztolnia w Rabem
Długość: 13 m.
Obiekt sztuczny, przeznaczenie: wydobycie rud żelaza.
Literatura-źródła: Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T.3 W-wa 1998

Sztolnia w Rabem Sztolnia w Rabem, widok z wnętrza w kierunku wyjścia
foto: P. Szechyński

2. Schronisko w Chryszczatej
Długość: 6 m.
Deniwelacja: 4 m.
Głębokość: 4 m.
Literatura-źródła: Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie nr 1/1999

3. Szczelina nad brzegiem Osławicy
Długość: 3 m.
Deniwelacja: 1,5 m.
Literatura-źródła: Klassek G. Mleczek T.- Mat.35.Sym.Speolog./2001/ str.25 - wzmianka

4. Jaskinia Górna w Nasicznem
Długość: 28 m.
Deniwelacja: 6 m.
Głębokość: 6 m.
Literatura-źródła: Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998; Mleczek Tomasz, Szatkowski Bogdan - Jaskinie Beskidzkie 4 str.21; Mleczek Tomasz - uściślenie nazwy 2003.04.30
Echo Połonin nr 13(36), str.20-21

Właz do jaskini nasiczniańskiej Właz do jaskini nasiczniańskiej
foto: E. Milczanowska

5. Jaskinia Dolna w Nasicznem
Długość: 60 m.
Deniwelacja: 17 m.
Głębokość: 17 m.

Studzienka wejsciowa 1,3 m głębokości sprowadza do litego korytarza wysokości 1m, którym prowadzi zejście około 8 m do Sali z Galerią. Wschodnia cześć sali jest niska (do 1m wysokosci) tworząc rodzaj galerii nad pozostałą cześcią sali o wysokosci do 3,5 m. Z galerii prowadzi na północ około 4 metrowej długości, niska szczelina. Z dolnej cześci sali korytarz również kontynuuje się na północ. Jest on waski (przeważnie 0,5m szerokosci), wysoki do 4 m. Po około 4 m znajduje się 1,5 wysokosci prożek do góry, za którym coraz bardziej zwężajaca sie szczelina jest dostępna jeszcze na odcinku blisko 5 m. Przed prożkiem znajdują sie trzy studzienki (1,5 - 2,0 m głebokości), którymi można zejść do niższego piętra zwanego Wargentinem. Tworzy go korytarz około 8 m długosci, do 0,7 m szerokości i do 3 m wysokości. Od południa Wargentin kończy się niewielkim rozszerzeniem (rodzaj salki), natomiast na północ opada do lm wysokości progu prowadzącego w dól, za którym znajdują się jeszcze dwie ciasne szczeliny. Pomiędzy południową i środkową studnią znajduje sie zaciskowy (Z II, szczególnie uciażliwe przy wychodzeniu) przełaz do wysokiej na ok. 5 m, wąskiej szczeliny. Trawersujemy ją i po 3 m dochodzimy do długiego (około 13 m) korytarza, szerokiego do 1 m i wysokiego na około 4 m. W cześci rozszerza sie on do 1,5 tworząc sale, zwaną Komorą Gazową. Stąd na południe, progiem 1,5m wysokości, można wejść do nieregularnego korytarza, mającego około 5m długosci. Natomiast od sali na północ, po pokonaniu 2,2 m wysokiego progu, wchodzi się na niewielką galerię.
Literatura-źródła: Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998; Mleczek Tomasz - uściślenie nazwy 2003.04.30, Echo Połonin nr.13(36), str.20-21

Dojście: jaskinie w Nasicznem

6. Schronisko w Nasicznem III
Długość: 4 m.
Literatura-źródła: Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998;

Zabezpieczony właz do jaskini pod szczytem Tarnicy Zabezpieczony właz do jaskini pod szczytem Tarnicy. Drugi z włazów został zawalony
foto: P. Szechyński.

7. Schronisko w Smereku
Długość: 6 m.
Deniwelacja: 2 m.
Głębokość: 2 m.
Literatura-źródła: Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998;

8. Jaskinia Dobosza
Długość: 6 m.
Literatura-źródła: Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie nr 1/1999; Wiśniewski Wojciech W. - Mat. 35. Symp. Speologicznego /ikonografia/

9. Dydiowska Jama
Długość: 26 m.
Deniwelacja: 15 m.
Głębokość: 15 m.
Literatura-źródła: Mleczek Tomasz - informacja 2003.04.13

10. Schron k.Dydiowskiej Jamy
Długość: 2 m.
Literatura-źródła: Mleczek Tomasz - informacja 2003.04.13

11. Studnia Leśników
Długość: 13 m.
Deniwelacja: 6,5 m.
Głębokość: 5 m.
Literatura-źródła: Mleczek Tomasz - informacja 2003.04.30

12. Żabi schron
Długość: 5 m.
Literatura-źródła: Mleczek Tomasz - informacja 2003.04.30

13. Studnia nad Dziedzińcem
Długość: 7 m.
Deniwelacja: 5 m.
Głębokość: 5 m.
Literatura-źródła: Mleczek Tomasz - informacja 2003.04.30

14. Schron włóczęgów
Długość: 2 m.
Literatura-źródła: Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie nr 1/1999

15. Jaskinia pod szczytem Tarnicy
Długość: 16 m.
Deniwelacja: 6 m.
Głębokość: 6 m.
Jaskinia ta, jest najwyżej położonym po kilku babiogórskich jaskiniach obiektem w polskich Beskidach i jest najdalej wysuniętą na południe jaskinią w Polsce.
Literatura-źródła: Mleczek Tomasz - informacja 2003.07.22; Wiśniewski Wojciech - Dziennik Polski 2003.08.23 nr - 196(17989) str. 33 - opis jaskini.

Dane o jaskiniach za zgodą: Tomasz Mleczek - Speleoklub Beskidzki

Właz do jaskini w Nasicznem Właz do jaskini w Nasicznem
foto: E. Milczanowska
Jaskinia w Nasicznem Jaskinia w Nasicznem
foto: E. Milczanowska
Jaskinia w Nasicznem Jaskinia w Nasicznem
foto: E. Milczanowska
Wnętrze sztolni w Rabem Wnętrze sztolni w Rabem; boczny korytarzyk
foto: P. Szechyński
Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2023