...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Swobodne wycieczki
Chata Smerek
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustjanowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Szlaki piesze | Łopiennik

Łopiennik z Dołżycy k.Cisnej

Łopiennik jest najwyższym szczytem w paśmie o tej samej nazwie, wznosząc się na wysokość 1069 m n.p.m. Rozległe pasmo Łopiennika rozciąga się od strony Baligrodu przez Dział, Durną (zw. Smolaków-Kamień, 979 m n.p.m), Łopiennik i opada do Dołżycy k.Cisnej. Długi, boczny grzbiet pasma sięga w kierunku północno-wschodnim po Korbanię (894 m n.p.m, ciekawy punkt widokowy na Jezioro Solińskie).

Dołżyca Początkowy odcinek trasy, pomnik w miejscu po cerkwi w Dołżycy k.Cisnej
foto: P. Szechyński

Szczyt Łopiennika może stanowić zarówno cel sam w sobie na trasę typu "tam i z powrotem", jak i być jednym z punktów dłuższej trasy. Można nań wejść zarówno od strony Baligrodu szlakiem niebieskim, jak i z Jabłonek szlakiem czarnym, Dołżycy - również czarnym oraz od strony Łopienki a także z parkingu w Habkowcach (ok. 1 km od Cisnej przy szosie do Baligrodu) otwartą w roku 2023 ścieżką przyrodniczą "Stary Majdan".

Poniżej proponujemy jedną z najkrótszych tras, jaką można dostać się na Łopiennik i wrócić do miejsca wyjścia, która wiedzie z Dołżycy k.Cisnej.

Punktem wyjścia może być zarówno Dołżyca, jak i sama Cisna. W tym drugim przypadku należy iść pieszo (lub podjechać) szosą do Dołżycy. Naprzeciw dawnego ośrodka "Cień PRL-u" odbija w lewo szlak czarny - będzie prowadził aż do szczytu.

Dołżyca, cień PRL Cień PRL-u z trasy szlaku
foto: P. Szechyński

Schodząc z asfaltu idziemy niewielkim parowem. Z lewej dawny cmentarz oraz miejsce po cerkwi w Dołżycy. Znajduje się tu kilka nagrobków, widoczne mogiły ziemne oraz obelisk i krzyż w miejscu gdzie dawniej znajdowała się cerkiew. Na obelisku napis w języku polskim i ukraińskim o treści "Pomnik ten stoi na miejscu greckokatolickiej cerkwi pod wezwaniem św. Mikołaja. Zbudowanej w 1907 r. A zrujnowanej podczas Akcji Wisła w 1947r. Na pamiątkę przyszłym pokoleniom. Dołżyczanie 2003 r."

Horodek Pozostałości na Horodku
foto: P. Szechyński

Od miejsca po cerkwi należy kierować się zgodnie z oznakowaniem szlaku przez niewielką łąkę aż do granicy lasu. Za plecami ładne widoki na Dołżycę. Wchodzimy do lasu. Początkowo dość łagodnie, potem coraz bardziej stromo. Trawersujemy wzniesienie zwane Berdo, szlak po chwili łukiem w lewo zmieni kierunek o 90 stopni. Z prawej w głębokiej dolince wije się potok, bardzo strome spadki w jego kierunku. Wiosną ciekawy widok na szosę do Wetliny. Na mijanym, stromym zboczu pojawiają się pierwsze wychodnie skalne i pojedyncze głazy.

Czystodił Wychodnia skalna na Czystodile
foto: P. Szechyński

Teraz dość strome i męczące podejście pod Horodek (889m n.p.m), którego szczyt jednak ominiemy. Bardzo strome stoki Horodka miejscami opadają niemal pionowo w kierunku ścieżki. Coraz liczniejsze, ale niewielkie wychodnie skalne. Płaski szczyt Horodka zostawiamy z lewej strony, na jego wysokości szlak odbija 90 stopni w prawo na niewielkiej przełączce.

Dawniej na Horodku znajdowała się zbudowana w latach 50 strażnica wojskowa a dokładniej posterunek obserwacyjno-meldunkowy. Była to drewniana budowla na kamiennej podmurówce, obok znajdowały się dwie drewniane wieże. Po opuszczeniu budynku przez wojsko przejął go warszawski Almatur - wówczas (1965 r.) powstało schronisko. Szefami schroniska byli kolejno: Witold Cygan a następnie - bardziej znany z dokonań w Łopience - Olgierd Łotoczko. Po tragicznej śmierci O. Łotoczki (1976 r.) schroniskiem zarządzał M. Pytel. Schronisko spłonęło doszczętnie podczas jego nieobecności, w roku 1977. Zostało celowo podpalone. Dziś na Horodku znajdują się coraz słabiej czytelne fragmenty podmurówki i pozostałości masztu. Sporo śmieci i sterta gnijących desek oraz żerdzi. Pozostałości znajdują się po południowej stronie, trudne do odszukania latem ze względu na bujną roślinność. Więcej zdjęć poniżej.

Łopiennik Łopiennik
foto: M. Piela

Teraz ok. 20 minut grzbietem zwanym Czystodił. Niewielkie polanki, w połowie długości charakterystyczne wychodnie skalne z prawej. Cudne, powykręcane, wiatrem, deszczem i śniegiem rzeźbione drzewa. Teren zaczyna się wypłaszczać.

Liczne wychodnie skalne z lewej, wzdłuż których idziemy aż do osiągnięcia polany podszczytowej Łopiennika. Szlak wchodzi na polanę i po 5 minutach osiągamy szczyt. Na miejscu drogowskazy szlaków na ścieżce pod szczytem, betonowy punkt geodezyjny, szlak bazowy do Łopienki (kolor czerwony) oraz tablica pamięci Wincentego Pola. Widoki szczątkowe w kierunku południowym.

Znajdująca się na szczycie tablica została wmurowana 12.04.2008 z inicjatywy Marcina Sceliny z Nadleśnictwa Baligród. W pracach uczestniczyło również kilkunastu forowiczów z Bieszczadzkiego Forum Dyskusyjnego. Tablica ta znajdowała się na Łopienniku już wiele lat wcześniej, jednak po pewnym czasie zniknęła. Odnaleziono ją ok. roku 2000 w Buku i przekazano Nadleśnictwu.

Łopiennik Widok z polany pod Łopiennikiem, wczesna wiosna
foto: P. Szechyński

Tablica zawiera cytat Zygmunta Kaczkowskiego, który opisuje wyprawę na Łopiennik w sierpniu roku 1833, w której uczestniczył Wincenty Pol. Pełna treść tablicy:

"Łopiennik, w sierpniu 1833.
Nazajutrz wyprawiliśmy się na Łopiennik... Pol zabrał głos
I wskazywał nam i opowiadał, gdzie leżą, jak wyglądają wszystkie ziemie Rzeczpospolitej Polskiej.
Były to pierwsze nuty do "Pieśni o ziemi naszej", z którą Pol już się nosił od roku.
Z. Kaczkowski: Mój pamiętnik.
PTTK Lesko 1975"

Znane są jeszcze inne cytaty Z. Kaczkowskiego wspominającego ową wyprawę. Opisuje między innymi rozległy widok z Łopiennika, który wówczas jako szczyt nie zalesiony, był doskonałym punktem widokowym:

Łopiennik, tablica Z. Kaczkowskiego Łopiennik, tablica Z. Kaczkowskiego, 2023
foto: M. Piela

Zygmunt Kaczkowski: o wycieczce na Łopiennik w 1833 roku:

"Nazajutrz po rannem śniadaniu wyprawiliśmy się na Łopiennik. Było nas siedmiu czy ośmiu, wszyscy jechaliśmy na koniach, ja na kucu huculskim. (...). O zachodzie słońca przyjechaliśmy do samego podnóża tej góry i tam rozłożyliśmy się obozem. Wieczorem nałożono ogromny ogień z drzew szpilkowych i jałowcowych gałęzi, których ożywiający zapach jeszcze dziś mi się przypomina. Noc przepędziliśmy w szałasach, których nam odstąpili owczarze. Nazajutrz, na dobrą godzinę przed świtem, wstaliśmy, a owczarze poprowadzili nas dalszymi, lecz za to nie za bardzo stromymi ścieżkami na sam szczyt Łopiennika."

Zygmunt Kaczkowski: o wycieczce na Łopiennik w 1833 roku - panorama ze szczytu:

Flaga obok tablicy W. Pola. Dziś już jej nie ma
foto: P. Szechyński

"Mój ojciec miał dobrą perspektywę ze sobą, przez którą po kolei patrzyliśmy w tę kotlinę, otoczoną wieńcem gór, a którą dawnemi czasy nazywano Ziemią Sanocką - i dawał nam wyjaśnienia. Zamek Leski widzieliśmy jak na dłoni, obok niego kawałek Sanu, dalej Sanok, a jeszcze dalej jakieś inne gniazdeczko, może Brzozów albo też Dynów."

Zygmunt Kaczkowski: o wycieczce na Łopiennik w 1833 roku:

"(...) potem Pol zabrał głos i wskazywał nam i opowiadał, gdzie leżą i jak wyglądają wszystkie ziemie Rzeczypospolitej Polskiej. (...) pokazywał, gdzie leży Kraków (...), Kruszwica, Gopło i katedra Gnieźnieńska, gdzie Warmija, jego ziemia rodzinna, gdzie się rozlega piaszczyste Mazowsze i jak Pomorze uderzają fale morza bursztynowego, gdzie Litwa drzemie w lasach odwiecznych, gdzie Pińsk się topi w moczarach i kędy Kudak strzegł swego czasu kresów naszej Ojczyzny. Były to pierwsze nuty do "Pieśni o ziemi naszej", z którą Pol już się nosił od roku."

Powrót do Dołżycy tą samą trasą, w przeciwieństwie do męczącego podejścia, teraz łatwo, lekko i przyjemnie - w praktyce nie więcej niż 1h przy średnim tempie. Podejście zajmuje blisko 2 h w zależności od tempa.

Z Łopiennika można również zejść tak, aby wyjść na drugim końcu Cisnej (ok. 1 km od miejscowości przy szosie do Baligrodu). Wiosną 2023 roku otwarta została ścieżka przyrodnicza "Stary Majdan", która prowadzi własnie od parkingu przy szosie na szczyt Łopiennika. Obecnie zatem można sobie zrobić pętlę: Cisna - Dołżyca - Łopiennik - Stary Majdan - Cisna.

Czasy przejść:

Dołżyca - Łopiennik:1¾ h, zejście: ok. 1h
Baligród - Łopiennik: ok. 4¾ h; Łopiennik - Baligród: ok. 4h
Łopiennik - SBN Łopienka: ok. 1 h, czerwonym szlakiem bazowym
Habkowce (parking) - Łopiennik: ok. 2h, ścieżką przyrodniczą "Stary Majdan".

Piotr Szechyński

Polana pod Łopiennikiem, wiosna 2023
foto: M. Piela
Pod szczytem Łopiennika, wiosna 2023
foto: M. Piela
Łopiennik, wiosna 2023
foto: M. Piela
Horodek, pozostałości
foto: P. Szechyński
Łopiennik, szczyt
foto: P. Szechyński
Szlak Dołżyca - Łopiennik
foto: P. Szechyński

Dołżyca - Łopiennik, zdjęcia: P. Szechyński (kliknij aby powiększyć)
trasa szlaku, wychodnie skalne, na szczycie, pozostałości na Horodku w roku 2010:

Montaż tablicy na Łopienniku, 12.04.2008, zdjęcia: Janusz Cymerman (Joorg)
w drodze na szczyt, wnoszenie sprzętu, przygotowania, wmurowanie, pamiątkowe zdjęcia:Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024