...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Swobodne wycieczki
Chata Smerek
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustjanowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Informacje praktyczne | Znakowane ścieżki piesze

Wykaz ścieżek przyrodniczych i historycznych na terenie Bieszczadów

• Ścieżka historyczno-przyrodnicza "Dolina Górnego Sanu". Kolor niebieski.
Prowadzi z Bukowca przez Sianki do umownych źródeł Sanu, wzdłuż górnego biegu Sanu. Po drodze mijamy Beniową (cmentarz, pozostałości cerkwi), b. schron nad potokiem Negrylów, oraz grób hrabiny. Punktem docelowym są umowne źródła Sanu.

Ścieżka przyrodnicza Połonina Wetlińska Ścieżka przyrodnicza "Połonina Wetlińska"
foto: P. Szechyński

• Ścieżka przyrodniczo-historyczna Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny. Kolor zielony.
Prowadzi z Tarnawy N. spod dawnego Igloopolu, przez torfowisko do cmentarza w Dźwiniaczu Górnym.


• Ścieżka przyrodniczo-historyczna Wołosate-Tarnica "Orlik Krzykliwy". Kolor zielony.
Rozpoczyna bieg przy cmentarzu w Wołosatem (podmurówka cerkwi, kilka grobów).


• Ścieżka przyrodnicza "Bukowe Berdo". Kolor zielony.
Rozpoczyna bieg w Mucznem i prowadzi grzbietem Bukowego Berda na szczyt oraz do Pszczelin. Pokrywa się ze szlakami żółtym i niebieskim.


• Ścieżka przyrodnicza Suche Rzeki - Smerek "Jodła". Kolor zielony.
Rozpoczyna bieg przy stacji terenowej BdPN w Suchych Rzekach. Następnie wspina się na Przełęcz Orłowicza i kończy bieg na wierzchołku Smereka.


• Ścieżka przyrodnicza "Połonina Wetlińska". Kolor zielony.
Rozpoczyna bieg w Berehach Górnych, skąd czerwonym szlakiem biegnie do Przełęczy Orłowicza. Z p. Orłowicza schodzi do Wetliny (Stare Sioło).

Ścieżka przyrodnicza Szeroki Wierch Ścieżka przyrodnicza na Szeroki Wierch
foto: P. Szechyński

• Ścieżka dendrologiczno-historyczna "Berechy Górne". Kolor zielony.
Obejmuje dawną wieś Berehy Górne (Brzegi Górne) na odcinku od Przełęczy Wyznej do Wyżniańskiej.


• Ścieżka przyrodnicza "Wielka Rawka". Kolor zielony.
Prowadzi ona wzdłuż szlaku niebieskiego z Ustrzyk Górnych na szczyt Wielkiej Rawki, skąd schodzi na Małą Rawkę a następnie na Przełęcz Wyżniańską. Można nią zejść również do Wetliny - grzbietem Działu.


• Ścieżka przyrodnicza "Połonina Caryńska". Kolor zielony.
Z Ustrzyk Górnych, grzbietem Połoniny Caryńskiej do Berechów lub na Przełęcz Wyżniańską.


• Ścieżka przyrodnicza Ustrzyki Górne-Szeroki Wierch "Śnieżyca Wiosenna". Kolor zielony.
Prowadzi wzdłuż odcinka czerwonego szlaku z Ustrzyk Górnych na Tarnicę, nie wchodząc na sam szczyt Tarnicy. Czas przejścia około 3 godziny.


• Ścieżka przyrodnicza "Salamandra", Ustrzyki Górne - Wołosate. Kolor zielony.
Biegnie doliną Wołosatki, min. torfowisko wysokie "Wołosate". Czas przejścia 2,5 godziny.


• Ścieżka przyrodnicza "Buk", Ustrzyki Górne - Połonina Caryńska. Kolor zielony.
Prowadzi wzdłuż czerwonego szlaku Ustrzyki Górne - Berehy Górne (Brzegi Górne). Czas przejścia około 3-4 godziny.


• Ścieżka przyrodnicza "Dwernik-Kamień". Kolor zielony.
Rozpoczyna bieg w Nasicznem, wchodzi na szczyt Dwernika-Kamienia, po czym zataczając pętlę wraca do Nasicznego.


• Ścieżka przyrodniczo - historyczna "Hylaty" w Zatwarnicy. Kolor zielony.
Trasa wiedzie z Zatwarnicy doliną potoku Hylatego na Dwernik Kamień i z powrotem. Długość: 12km.


• Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna "Hulskie", rezerwat "Hulskie", leśnictwo Sękowiec.
Długość: 3,2km. Czas przejścia ok. 1,5 godziny.

Celem ścieżki jest ukazanie najcenniejszych fragmentów starodrzewu bukowo-jodłowego o charakterze naturalnym.


• Ścieżka przyrodnicza "Jodła" k.Pszczelin. Kolor zielony.
Typowa ścieżka przyrodnicza, biegnąca najpierw łąką, obok młodnika, następnie lasem. Zwieńczeniem był ciekawy i spory okaz jodły (padła w roku 2013).


• Ścieżka przyrodnicza "Lasumiła". Kolor zielony.
Ścieżka na terenie leśnictwa Jabłonki, prowadząca do najgrubszej jodły pospolitej w Polsce - Lasumiły.


• Ścieżka przyrodnicza "Rabe - Chryszczata". Kolor zielony.
Ścieżka zaczyna się na parkingu w Rabem k.Baligrodu i prowadzi na Chryszczatą. Z Rabego na Chryszczatą można wejść również ścieżką koloru czerwonego przez Huczwice i Jeziorko Bobrowe.


• Ścieżka przyrodnicza "Łopienka - Korbania - Bukowiec". Kolor zielony.
Ścieżka prowadzi od cerkwi w Łopience na szczyt Korbani, gdzie znajduje się drewniana wieża widokowa. Następnie schodzi do Bukowca.


• Ścieżka przyrodnicza "Przez bieszczadzki las". Kolor zielony.
Prowadzi z Nasicznego do Sękowca, ukazując efekty pracy leśników w ciężkich warunkach górskich.


• Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "Dwernik - Procisne". Kolor zielony.
Wzdłuż stokówki, powstała w ramach projektu LKP Lasy Bieszczadzkie.


• Ścieżka przyrodniczo-historyczna "Stare Procisne". Kolor zielony.
Przyroda i historia Procisnego. Powstała w ramach projektu LKP Lasy Bieszczadzkie.


• Ścieżka przyrodniczo-historyczna "Brenzberg". Kolor zielony.
Prowadzi z Mucznego na grzbiet Jeleniowatego, gdzie UPA zamordowała 74 Polaków. Pętla.


• Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "Krutyjówka". Kolor zielony.
Prowadzi z Mucznego do zagrody pokazowej żubrów nieopodal dawnej osady Krutyjówka. Biegnie wzdłuż potoku Muczny.


• Ścieżka historyczno-przyrodnicza Przysłup Caryński - Krywe n.Sanem. Kolor czerwony.
Przepiękna, malownicza i bardzo długa ścieżka. Z Przysłupu wchodzi w dolinę Caryńskiego, gdzie można zobaczyć pozostałości kaplicy św. Jana i stary cmentarz, nastepnie przechodzi przez Nasiczniańską Przełęcz (717), skąd schodzi do Nasicznego.


• Ścieżka dydaktyczna "Na stokach Żukowa" z Ustianowej na Holicę (761m n.p.m.). Kulminacją jest punkt widokowy, z którego widoczne są m.in. bieszczadzkie połoniny oraz fragment Zatoki Teleśnickiej.


• Ścieżka historyczno-przyrodnicza "Ekomuzeum - trzy kultury" w Lutowiskach.
Długość 13km, czas przejścia ok. 3 godziny, kolor niebieski.
Na trasie m.in. arboretum, kirkut, cerkwisko i greckokatolicki cmentarz, bojkowskie chałupy, ruiny synagogi, punkty widokowe.


• Ścieżka przyrodniczo - geologiczna przy kamieniołomie Huczwice.
Czas przejścia ok. 40 minut.
Celem ścieżki jest ukazanie 80 metrowej odkrywki fliszu karpackiego oraz stanowiska sosny wdziarowej.


• Międzynarodowa ścieżka edukacyjna "Udava - Solinka".
Kolor: zielony.
Ścieżka składa się z 3 odcinków. Pierwszy to trasa Osadne - Balnica (ok. 2,5km na terenie Słowacji), drugi prowadzi doliną dawnej wsi Balnica (ok. 7 km) oraz trzeci, na który składa się pętla po dawnej wsi Solinka.


• Ścieżka przyrodniczo-historyczna po Komańczy i okolicy. Kolor niebieski (od 2008r).
Długość: 7km. Czas przejścia ok. 2 godziny.
Prowadzi najciekawszymi fragmentami wsi oraz okolicznych wzgórz, ukazując zarówno piękno okolicznej przyrody, jak i pamiątki historyczne.


• Ścieżka historyczno-przyrodnicza po Jaworniku k.Komańczy.
Kolor: biało-żółty.

Celem ścieżki jest ukazanie pozostałości po wsi Jawornik oraz walorów przyrodniczych okolicy.


• Ścieżka historyczno-dydaktyczna "Siedlisko" Czarna.
Kolor: zielony.
Ścieżka prowadzi z Czarnej do Czarnej Dolnej ukazując walory krajobrazowe i pamiątki historyczne okolicy. M.in. dawna zabudowa wsi, kapliczka pańszczyźniana oraz cerkwisko i cmentarz w Czarnej Dolnej.


• Ścieżka przyrodnicza "Bukowy Dwór" Rabe.
Ścieżka wytyczona na terenie pensjonatu Bukowy Dwór - dostępna dla wszystkich. Ciekawe gatunki roślin i zwierząt, m.in. kłokoczka południowa, podkolan biały.


• Ścieżka przyrodniczo-historyczna "Dwernik - Otryt - Chmiel". Kolor zielony.

• Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "W krainie Myszołowów". Kolor biały.

• Szlak spacerowy Uherce Min.- Myczkowce - Orelec - Uherce Min. "Caritas". Kolor żółty.

• Ścieżka przyrodnicza Myczkowce - Bóbrka - Myczkowce. Kolor zielony.

• Ścieżka przyrodnicza "Baszta" w Lesku. Kolor zielony.

• Szlak spacerowy OWS Nafta-Gaz Sanok. Kolor czerwony.

• Ścieżka przyrodnicza "Nad Brzegi Dolne". Kolor niebieski.

• Szlak spacerowy Ustrzyki D.- Kamienna Laworta - Mały Król - Ustrzyki D. Kolor czerwony.

• Szlak spacerowy Ustrzyki D.- Kiń - Orlik - Jasień. Kolor niebieski.

• Ścieżka spacerowa wokół Jeziora Myczkowskiego. Kolor niebieski.

• Ścieżka spacerowa Solina - Jawor - Solina - Polańczyk - Solina. Kolor czerwony.

• Ścieżka spacerowa wokół Polańczyka Zdroju. Kolor zielony.

• Ścieżka spacerowa wokół Polańczyka. Kolor żółty.

• Ścieżka przyrodnicza "Z Baligrodu na Wierchy". Kolor niebieski.

P. Szechyński

Opisy większości ścieżek: Szlaki i ścieżki w Bieszczadach

Ścieżka przyrodnicza Ustrzyki Górne-Szeroki Wierch Ścieżka przyrodnicza Ustrzyki Górne - Szeroki Wierch "Śnieżyca Wiosenna"
foto: P. Szechyński
Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024