...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Swobodne wycieczki
Chata Smerek
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustjanowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Warto zobaczyć | Hulskie młyn

Młyn w Hulskiem - zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Jak dojść do ruin młyna

Znajdujący się na gruntach Nadleśnictwa Lutowiska zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Młyn w Hulskiem" założony został celem ochrony pozostałości dawnego młyna oraz jego otoczenia. Ulokowany jest przy ujściu potoku Hulski do Sanu, w dolnej - północnej - części dawnej wsi Hulskie.

Hulskie - tablica na terenie dawnego młyna Tablica na terenie dawnego młyna (2006)
foto: J. Szechyńska

Do początku lat 2000 dojście do pozostałości młyna było bezproblemowe a odbywało się znakowaną ścieżką poprowadzoną fragmentami dawnej wiejskiej drogi, która rozpoczynała się przy ruinach cerkwi i stanowiła "odnogę" dla ścieżki oznakowanej kolorem czerwonym "Przysłup Caryński - Krywe nad Sanem", biegnącej stokówką w górnej części wsi obok ruin cerkwi i cmentarza.

Obecnie w większości jest to teren prywatny, znaki ścieżki do młyna zostały usunięte (wciąż jednak widoczne, zwłaszcza na drzewach) a gospodarz terenu nie życzy sobie, aby turyści tędy przechodzili. Własność prywatna to własność prywatna - należy to uszanować. W roku 2010 wyznakowano nową ścieżkę, prowadzącą tu wzdłuż Sanu z Zatwarnicy. Wkrótce została zniszczona przez nieznanych sprawców i dziś ten fragment formalnie nie istnieje.

Alternatywą jest dojście drogą gruntową z Sękowca (ob. Zatwarnicy) wzdłuż Sanu, tak jak biegła ścieżka z roku 2010. Dojście nią do ruin młyna jest poza terenem prywatnym oraz poza rezerwatem przyrody "Krywe" (na terenie rezerwatów przyrody wolno poruszać się tylko oznakowanymi ścieżkami). Trasa niezbyt długa, ciekawa przyrodniczo, prowadzi zakolem rzeki. Otwiera się kilka ciekawych widoków na przełom Sanu, wyraźnych zwłaszcza wczesną wiosną lub jesienią.

San przy ujściu Hulskiego San przy ujściu Hulskiego
foto: P. Szechyński

Z mostu na Sanie w Sękowcu (Sękowiec kilka lat temu został włączony do Zatwarnicy) należy iść w kierunku Zatwarnicy. Po ok. 50m skręt w drogę w prawo (tabliczka: Sklep pod Lipą). Po kolejnych 150 m most na potoku Głęboki, który z prawej strony wpada do Sanu. Za mostem droga rozwidla się. W lewo prowadzi do zabudowań przysiółka Sękowiec (obecnie włączony administracyjnie do Zatwarnicy). Należy zatem skręcić w prawo - teraz łagodnie wzdłuż Sanu minąć ogrodzone pastwisko i dalej kontynuować marsz przez las na skraju koryta rzeki.

Po chwili droga nieco się podniesie, pozwalając spojrzeć na San nieco z góry oraz łąki z niedawno założonymi uprawami leśnymi na przeciwległym brzegu - latem jest to mocno utrudnione ze względu na bujną roślinność. Po pewnym czasie droga odbije wyraźnie w lewo odchodząc od Sanu - znak że należy się bacznie rozglądać. Po kilkudziesięciu metrach będzie niezbyt wyraźna ścieżka w prawo - prowadzi do celu wzdłuż potoku Hulski, który pojawi się z tej samej strony. Osoby mniej zorientowane w tym terenie powinny posłużyć się mapą lub po osiągnięciu potoku Hulski (w tym miejscu widoczny w głębokim jarze) ruszyć w przeciwną stronę zgodnie z jego biegiem - ścieżka po chwili "sama" się znajdzie, powinno być również widać usunięte stare znaki ścieżki.

Młyn w Hulskiem

Pozostałości młyna osiągamy po zejściu wąską ścieżką do ujścia Hulskiego do Sanu. Ten fragment trasy jest jednym z najciekawszych, głębokość parowu w którym wije się potok oraz wysokie i strome brzegi skarpy, której krawędzią prowadzi ścieżka robią wrażenie - jak na bieszczadzkie warunki. Dodatkowo po przeciwnej stronie, również w dole płynie San. Teren zwęża się na kształt trójkąta i obniża. W miejscu gdzie spotkają się jego ramiona znajduje się zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Młyn w Hulskiem". Oznakowany był tablicą z treścią j/w - obecnie (2012) leży pomałamana, gdyż wraz ze znakami ścieżki zniszczono również tablice na jej trasie (w tym przy ruinach cerkwi).

Na pozostałości młyna składają się (wg stanu na 10/2013):

  • dość wysoka podmurówka z jedną wyraźną ścianą zakończoną okienkiem przy ziemi. Pozostałe ścianki podmurówki mocno zniszczone i fragmentaryczne. Podmurówka ta stanowiła podporę pod młyńskie koło wodne. Latem trudna do zlokalizowania, często bywa pomijana ze względu na to, że niemal w całości pokrywają ją chaszcze.
  • "młynówka" - kanał naprowadzający wodę z potoku na koło młyńskie. Był częściowo wykuty w skale, miał ok. 60m długości (wg planu katastralnego). Zachowały się wyraźnie widoczne fragmenty, zwłaszcza przy samym młynie.
  • tama spiętrzająca wodę na potoku Hulski celem skierowania jej przez młynówkę na koło wodne. Bardzo niewyraźne pozostałości, ok. 50m od ujścia potoku do Sanu.
Pozostałości młyna w Hulskiem Pozostałości młyna w roku 2002
foto: P. Szechyński

Młyn u ujścia Hulskiego do Sanu był drewniany, wymiary budynku: 9,2 x 8,6m, powstał przed rokiem 1852 i wchodził w skład majątku dworskiego Leszczyńskich. W roku 1868 majątek nabyli Franciszek i Joanna Malcherowie, którzy dokonali sporej reorganizacji. Rozebrany został dwór i budynki gospodarcze a w ich miejsce wzniesiono nowe. W górnej części wsi utworzono folwark Rzeki, natomiast nad Sanem folwark Obłoń. Młyn u ujścia Hulskiego do Sanu zlikwidowano ok. roku 1880 (w 1880 już nie istniał), ponieważ na terenie folwarku Rzeki, 100 m poniżej cerkwi przekopano młynówkę długości ok. 320 m i wybudowano nowy młyn oraz tartak wodny (450m poniżej cerkwi).

Będąc w pobliżu, na pewno warto okolice starego młyna odwiedzić. Nie tylko ze względu na, bądź co bądź, nikłe fragmenty budowli, które mogą być również rozczarowaniem, ale także ze względu na otoczenie - przyrodę oraz bardzo malowniczy w tym miejscu przełom Sanu a zwłaszcza progi skalne, które są tu wyjątkowo okazałe i liczne.

P. Szechyński

Literatura:
1. Bieszczady, Słownik Historyczno-Krajoznawczy, cz.1, Gmina Lutowiska. UG - Warszawa 1995.
2. Słownik Geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880.

Hulskie młyn Ruiny młyna w Hulskiem, stan na wiosnę 2024
foto: M. Piela
Hulskie młyn Ruiny młyna w Hulskiem, stan na jesień 2012
foto: M. Piela
Hulskie młyn Młyn w Hulskiem, stan na jesień 2012
foto: M. Piela
Hulskie młyn Młyn w Hulskiem, jesień 2012
foto: M. Piela
tablica Młyn w Hulskiem Zniszczona tablica Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Młyn w Hulskiem", jesień 2012
foto: M. Piela

Na zdjęciach poniżej pozostałości młyna oraz San w Hulskiem wg stanu na rok 2006
foto: J.P. SzechyńscyPraktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024