...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Chata Smerek
Swobodne wycieczki
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

Skorodne


Skorodne - jedna ze starszych bojkowskich miejscowości w tym rejonie należąca do Kmitów. Została lokowana na prawie wołoskim nad potokiem Głuchy, pomiędzy Polaną a Lutowiskami. Geograficznie położona w Górach Sanocko-Turczańskich.

cerkiew z 1821r. w Skorodnem Nieistniejąca cerkiew z 1821r. w Skorodnem. Rozebrana w roku 1972
źródło: "Ukraińskie cerkwie drewniane, geneza i rozwój form". Lwów 1937.

Początkowo Skorodne obejmowało swoim obszarem Rosochate które w późniejszym okresie wyodrębniło się w osobną wieś. Zapisy mówią że Skorodne powstało przed rokiem 1533. Właśnie w roku 1533 Piotr Kmita przekazuje Ternowskim w ramach rozliczenia część dóbr Skorodnego. Jaka to była część to trudno określić, ale już w roku 1620 potomkowie Ternowskich - Polańscy są właścicielami całej wsi.

Polańscy władali wsią do końca VIII wieku. Cała wieś była podzielona na pięć folwarków które nosiły nazwy: Szambelanówka, Konarszczyzna, Pawłówki, Kaczmarówka i Chodak. Właściciele Skorodnego zawsze byli wielkimi patriotami, W 1846 roku wystawili 20 osobowy oddział, co skończyło się dla Terleckich /właścicieli/ skazaniem na więzienie. Jednak amnestia z 1848 uwolniła wszystkich spiskowców.

Dzisiejsze Skorodne, okolice dawnego PGR Skorodne, okolice dawnego PGR, 2006
foto: P. Szechyński

Natomiast w czasie powstania styczniowego aktywnie włączyły się w działalność siostry Terleckie: Sabina i Krystyna. Prowadziły kwesty na rzecz powstańców, organizowały pomoc dla rannych i uciekinierów. Obie siostry należały do "Stowarzyszenia im. Klaudyny Potockiej".

Słownik geograficzny z końca XIXw., wymienia Skorodne jako (sic!): "wś. pow. liski, w zwartej dolinie potoku uchodzącego do Czarnej rzeki (dopływ Sanu). Dolinę ścieśniają pasma lesiste: od północy Ostre (wznies. do 731 mt.), od płd. Odryt (853 mt.). Koło cerkwi we wsi wzniesienie 526 mt. Oddzielne grupy chat nosza nazwy: Szambelanówka, Konarszczyzna, Karczmarówki i Pawłówki, folwark zaś Chodak. Wschodniej granicy wsi dotyka gościniec z Lutowisk (4,5 klm.) do Ustrzyk Dolnych. We wsi jest 109 dm. i 708 mk.; 627 gr.-kat., 12 rz.-kat., 7 prot. i 62 izrael. Obszar więk. pos. (Otona Brauna) ma 645 mr. roli, 114 mr. łąk, 270 mr. past. i 802 mr. lasu, pos. mn. wynosi 1226 mr. roli, 222 mr. łąk, 706 mr. past. i 33 mr. lasu. Rz.-kat. parafia w Polanie, gr.-kat. w miejscu, z cerkwią drewnianą. Jest to dawna wieś wołoska w ekonomii samborskiej. Wymienia ją, wraz z innemi, akt działów majątkowych po zgonie starosty Piotra Kmity w 1580 r. jej fundatora."

Skorodne Skorodne, 2006
foto: P. Szechyński

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz w latach międzywojennych w Skorodnem działała spółdzielnia ukraińska. W roku 1921 Skorodne zamieszkiwało 911 osób w 158 domach. W 1937 roku zaczęto we wsi poszukiwać ropę naftową. Poszukiwania prowadziła firma "Małopolska", która posiadała kapitał francuski. Odwiercano wtedy otwór Skorodne I. Rok później powstaje odwiert Skorodne II. Prace poszukiwawcze prowadzono do wybuchu II wojny światowej. Wiercenia przyniosły pozytywny wynik i tak na głębokości 701 metrów natrafiono na ślady gazu ziemnego a na gł. 1000 m natrafiono na ropę.

Skorodne w 1939 roku trafia pod okupacje sowiecką a już rok później kiedy to Niemcy zajmują te tereny wieś zostaje włączona do Generalnej Guberni. Po opuszczeniu tych terenów przez Niemców w 1944 roku Skorodne znów trafia w ręce ZSSR aby wrócić do Polski w 1951r. Mieszkańców przesiedlono do obwodu Mikołajewskiego. Natomiast do Skorodnego nie dotarli osadnicy z rejonu Krystynopola i Zabuża. Nikt nie chciał się osiedlić w Skorodnym. Domy zostały rozebrane. Dewastacji wsi, cmentarzy, cerkwi dokonał PGR oraz "Igoopol".

Obecnie w Skorodnem próbują gospodarować byli pracownicy "Igloopolu". W roku 1991 odnotowano 33 osoby, w 2004 - 47 osób, obecnie ok. 50 osób w kilku domach.

opracowanie: Zbigniew Jantoń, P. Szechyński

Literatura:

1. Bieszczady Słownik Historyczno-Krajoznawczy cz.I Gmina Lutowiska, UG - Warszawa 1995.
2. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom X, Warszawa 1889.

Zobacz także: Cmentarz w Skorodnem

Skorodne Skorodne, 2013
foto: P. Szechyński
Skorodne budynki Skorodne, widok z cmentarza, 2013
foto: P. Szechyński
Skorodne jesienią Skorodne, jesień 2013
foto: P. Szechyński
Skorodne jesienią Skorodne, jesień 2013
foto: P. Szechyński
Skorodne, cerkiewne wzgórze Skorodne, wzgórze na którym stała cerkiew i znajduje się cmentarz, 2013
foto: P. Szechyński
Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006


Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024