...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Chata Smerek
Swobodne wycieczki
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Warto zobaczyć | Ogród biblijny

Ogród Biblijny - śródziemnomorskie rośliny w objęciach Pogórza Bieszczadzkiego

W Bieszczadach nie brak pięknych krajobrazów będących dziełem natury i działalności człowieka. Oprócz górskich i podgórskich lasów, łąk i innych siedlisk spotykamy tu parki i ogrody podworskie. Podziwiać w nich możemy wiele ciekawych gatunków tworzących kolekcję, jaką z trudem gromadził ówczesny właściciel danej posiadłości. Obecnie również powstają nowe ogrody: przy prywatnych domach, pensjonatach i hotelach. Jednym z najbardziej niezwykłych i unikatowych jest Ogród Biblijny przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Caritas w Myczkowcach.

Chrystus Chrystus
foto: P. Kutiak

Ogrody Biblijne powstają na całym świecie, jako osobne jednostki lub wydzielone formy parków lub ogrodów botanicznych. Tworzy się je z ewangelizacyjnej potrzeby ukazania ziemi, na której żył i nauczał Jezus Chrystus.

Ukazania charakteru Ziemi Świętej w otoczeniu masywów górskich Pogórza Bieszczadzkiego podjął się dyrektor wspomnianego ośrodka. "Jest to dobre miejsce do ewangelizacji - twierdzi ks. Bogdan Janik - przedstawienia w formie różnych roślin i modeli architektonicznych przybliżają nam treści Pisma Świętego. Odbiorca ma tu możliwość odnalezienia konkretnych cytatów z Biblii nawiązujących do konkretnego gatunku lub wydarzeń. Celem kontemplacji treści biblijnych urządzono tu miejsca siedzące. Swoistą atmosferę tego miejsca tworzy również odtwarzana w tle muzyka".

Golgota Golgota
foto: P. Kutiak

Ogród Biblijny w Myczkowcach powstał na przełomie 2009 i 2010 roku. Jest to drugi taki obiekt w Polsce (pierwszy powstał w Proszowicach w Ośrodku Caritas Diecezji Kieleckiej). Został oddany 17 maja 2010 r. celem upamiętnienia 90-tej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Urządzony w formie parku linearnego zajmuje powierzchnie 80 arów. Projekt nasadzeń i założenia małej architektury podobnie jak w przypadku ogrodu w Proszowicach wyszły spod pióra dr inż. Zofii Włodarczyk, pracownika naukowego Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Podziwiać tu można ponad 110 gatunków roślin na wydzielonych przystankach, a po lewej stronie promenady parkowej barwną ścianę liści i kwiatów tworzy 40 gatunków pnączy. Reprezentacyjny sektor Studnia Jakuba obsadzony jest w ciągu roku roślinami cebulowymi, tulipanami, hiacyntami i liliami, które tworzą barwne kobierce.

Księga Księga
foto: P. Kutiak

Do ogrodu wchodzimy furtką zlokalizowaną przy bramie ośrodka. Przy wejściu znajduje się niewielki drewniany budynek z pamiątkami i ciekawą literaturą. Wstęp na teren tej atrakcji jest bezpłatny, jednak mile widziane są wolne datki na utrzymanie ogrodu. Zwiedzanie odbywa się w jednym kierunku poprzez promenadę o długości 230 m. Przedstawione sceny z Starego i Nowego Testamentu podziwiać można z głównej alei oraz z bocznych alejek.

Pierwszym elementem Ogrodu Biblijnego jest Księga Biblii z cytatem "Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia..." (Ps 24,1). Umieszczone tablice z rycinami w najbliższym otoczeniu księgi przedstawiają historię powstawania ogrodów biblijnych oraz mapy geograficzne Ziemi Świętej. Kolejnym przystankiem jest roślinne przedstawienie Menory, siedmioramiennego świecznika z bukszpanu, którego płomienie symbolizowały obecność Boga wśród Izraelitów. W następnym sektorze znajduje się poletko z jęczmieniem, pszenicą i lnem oraz gorejący krzew, symbolizujący objawienie się Boga Mojżeszowi.

menora Menora
foto: P. Kutiak

Dalsze punkty ogrodu: Przejście przez Morze Czerwone z sadzawką wypełnioną czerwonym grysem oraz Wędrówka przez Pustynię z symbolicznym przedstawieniem laski Aarona i miedzianego węża na palu oraz Góra Synaj posiadają bieszczadzkie akcenty. Są wykonane z piaskowca o charakterystycznej rdzawej barwie pochodzącego z kamieniołomu w Rabem. Góra Synaj, stanowiąca dominantę założenia ogrodowego przypomina nam o wydarzeniach związanych z nadaniem Praw. Zobaczymy tu kamienne tablice z przykazaniami oraz nasadzenia z jeżyną krwistą. Kolejne poletko przedstawia roślinność Ziemi Obiecanej: oliwki, figę, granat, palmę daktylową, terebint, lentyszek, czystek, dąb kermesowy, mirt, szarańczyn i inne. Rośliny te służyły Izraelitom jako materiał budowlany oraz dostarczały pokarmu.

Świątynia Salomona Świątynia Salomona
foto: P. Kutiak

Makieta Świątyni Jerozolimskiej w skali 1:10, położona w centralnej części omawianego ogrodu, przedstawia okres panowania króla Salomona i jego następców. Przed świątynią znajduje się ołtarz całopalny oraz morze miedziane umiejscowione na grzbietach dwunastu wołów. Świątynia jest ostatnim przedstawieniem wydarzeń starotestamentowych. Łącznikiem pomiędzy Starym, a Nowym Testamentem jest rodowód Jezusa sporządzony z żywopłotu bukszpanowego. Przedstawienie Świętej Rodziny ujęte w czternastoramiennej gwieździe, jako symbol Narodzin Chrystusa rozpoczyna sektor Nowego Testamentu.

Meandry niewielkiego strumienia symbolizującego rzekę Jordan, miejsce Chrztu Jezusa są kolejnym punktem, gdzie obejrzeć można niesamowitą kolekcję roślin śródziemnomorskich. Następne poletka, to Pustynia Judzka i żyzne pola, z gatunkami zbóż uprawianymi w czasach biblijnych. Tuż obok znajduje się Winnica, gdzie uwagę zwiedzających przykuwa wieża strażnicza i kamienne kopce z winoroślami.

NMP NMP
foto: P. Kutiak

Kolejne trzy punkty ogrodu to odniesienie do nauk Chrystusa. Posłużono się tu nasadzeniami w celu przedstawienia przypowieści głoszonych przez Mesjasza. Warte uwagi są tu urządzenia i plansze przedstawiające prace rolnicze. Przystrojone kobiercami ozdobnych gatunków róż i szałwii wzniesienie, symbolizuje osiem błogosławieństw. Jest metaforycznym przeciwieństwem pustynnej Góry Synaj, ukazując nowe prawa jakich powinien przestrzegać chrześcijanin.

Kolejne przedstawienie florystyczne ukazuje piękno krokusów, tulipanów, hiacyntów, narcyzów, lilii i innych w otoczeniu Studni Jakuba. Misternie wykonane odlewy z brązu w dalszej części parku tematycznego przedstawiają Ogród Oliwny. Wprowadzają odwiedzających do przedstawienia Męki Pańskiej i góry Golgoty. Znajdują się tu nasadzenia roślin, które mogły użyczyć pędów na koronę cierniową: dwukolczak śródziemnomorski, krwiściąg ciernisty i głożyna cierń Chrystusa. Jednym z ostatnich przedstawień jest Pusty Grób z sadzonkami aloesu, używanego do pozyskiwania żywicy balsamicznej, którą balsamowano ciała zmarłych. Geometrycznie ukształtowane żywopłoty z bukszpanu odwołujące się do Pisma Świętego w kształcie liter alfa i omega, odwołują się do Apokalipsy św. Jana potwierdzają one jedność Ojca i Syna.

Synaj Synaj
foto: P. Kutiak

Ogród kończy się przedstawieniem Zesłania Ducha Św., gdzie ukazane siedem darów, odwołuje się do siedmiu ramion menory, symbolu obecności Ducha św. w naszym kościele.

Ogród Biblijny w Myczkowcach jest niekwestionowaną atrakcją turystyczną w regionie. W roku 2011 odwiedziło go sześćdziesiąt cztery tysiące osób. Pozwala na poznanie zagadnień Starego i Nowego Testamentu w ciekawy i niekonwencjonalny sposób. Jest z pewnością prawdziwym poligonem dydaktycznym nie tylko dla teologa, ale również stanowi nie lada wyzwanie dla przyrodnika, rolnika i przewodnika turystycznego. Wycieczka do Myczkowiec z całkowitą pewnością jest godna polecenia dla wycieczek i całej rodziny. Oprócz omawianego ogrodu zobaczyć tu można kilkadziesiąt ciekawych gatunków zwierząt w mini-zoo, stadninę koni oraz Centrum Kultury Ekumenicznej, czyli 200 miniatur cerkwi i kościołów drewnianych zebranych na obszarze niewielkiego parku.

tekst oraz zdjęcia:
Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

Literatura:

1. Zofia Włodarczyk, 2010, Ogród Biblijny w Myczkowcach. Myczkowce.

Narodzenie Narodzenie
foto: P. Kutiak
Rolnictwo Rolnictwo
foto: P. Kutiak
Studnia Jakuba Studnia Jakuba
foto: P. Kutiak
Zagroda Zagroda
foto: P. Kutiak
Zagroda Wykonawcy ogrodu: dr Zofia Włodarczyk i dyrektor ośrodka ks. Bogdan Janik
foto: P. Kutiak
Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024