...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Chata Smerek
Swobodne wycieczki
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Szlaki piesze | Przełęcz pod Jawornem i Jaworne

Przełęcz pod Jawornem (920 m n.p.m.) - Kołonice - Jabłonki. Szlak czarny + Jaworne

Szlak koloru czarnego łączy Przełęcz pod Jawornem (920 m n.p.m.) z Przełęczą Orłowicza. Poniżej opis odcinka od Przełęczy pod Jawornem do Jabłonek, jako alternatywa dla turystów wędrujących szlakiem czerwonym (E-8) od Komańczy i chcących zejść na drugą stronę Wysokiego Działu (lub odwrotnie, z Jabłonek na grzbiet Wysokiego Działu). Z Jabłonek można kontynuować marsz przez Boroło i Łopiennik do Dołżycy a stąd do Jaworca i na Przełęcz Orłowicza. Szlak czarny nosił kiedyś nazwę szlaku im. gen. Karola Świerczewskiego i zaliczany był do grupy tzw. szlaków wolnościowych (upamiętniających szczególne miejsca).

Jaworne Jaworne, szczyt
foto: P. Szechyński

Do początku tego szlaku trzeba jednak jakoś dojść, stąd opis zaczynamy od najbliższego wzniesienia, którym jest Jaworne (992 m n.p.m.). Idąc szlakiem czerwonym od Komańczy, po minięcu Chryszczatej i Przełęczy Żebrak szlak czerwony wyprowadzi na wierzchołek Jawornego. Ostatnie, dość intensywane podejście i ukaże się słupek z oznaczeniem szczytu oraz znak pomiarowy z 1971 r. Jaworne jest szczytem zalesionym, widoki są szczątkowe, ale są. Widać stąd fragment Jabłonek oraz okolice Bystrego. Na szczycie tabliczka z oznaczeniem kierunku szlaku. Jest tu również tabliczka z oznaczeniem ścieżki do Studenckiej Bazy Namiotowej "Rabe" (45 minut), gdzie można zejść, ale w tym wypadku byłoby to cofanie się. Można natomiast z Chryszczatej zejść taką samą ścieżką do SBN Rabe a stamtąd wyjść na Jaworne tą właśnie drogą. Opcja dla tych, którzy muszą zanocować po drodze z Komańczy.

Jaworne przełęcz Las przy przełęczy pod Jawornem
foto: P. Szechyński

Z Jawornego łagodne zejście grzbietem Wysokiego Działu, wśród buczyny karpackiej. Po drodze ciekawe wychodnie skalne bezpośrednio na szlaku (w tym miejscu ma on jeszcze kolor czerwony). Po prawej stronie również ciekawa polana widokowa. Świetny widok na Jabłonki, Kołonice i okolice Bystrego. Generalnie przyjęło się, że odcinek grzbietem Wysokiego Działu jest mało widokowy. To prawda, szczególnie latem. Ale poza tą porą roku, gdy na drzewach nie ma liści, widoków jest sporo. Zatem lepiej mówić: mało widokowy latem, niż uogólniać.

cebulica dwulistna Wiosenna cebulica na szlaku czarnym
foto: P. Szechyński

Po 20 minutach Przełęcz pod Jawornem (920 m n.p.m.). Tabliczki z czasami przejść: prosto, na Wołosań - 50 minut i do Cisnej - 3 h 20 minut. To szlak czerwony. Tu jednak zaczyna się interesujący nas szlak czarny. Tabliczki wskazują kierunek w lewo, podając jednocześnie czasy: Jabłonki - 2 h, Łopiennik - 4,5 h. Są to czasy dość realne.

Łagodne zejście na polankę, widać stąd Wołosań (1071 m n.p.m) - najwyższy wierzchołek pasma Wysokiego Działu. Od roku 2015 istnieje możliwość przejścia z Wołosania do Żubraczego, zatem jest to kolejna alternatywa. Jeśli ktoś potrzebuje przejść z okolicy Kołonic na drugą stronę Wysokiego Działu, wystarczy z przełęczy podejść na Wołosań a stamtąd niebieski szlak sprowadzi do Żubraczego. Opis tego szlaku (w kierunku odwrotnym): Wołosań szlakiem niebieskim z Żubraczego

łąki nad Kołonicami Łąka nad Kołonicami wiosną
foto: P. Szechyński

Po minięciu polany zejście obniża się dość mocno. Po chwili widać niewielki placyk po prawej i drogę leśną, tzw. stokówkę. Przy tym znajdującym się ok. 150 m od szlaku placu znajduje się szałas pracowników leśnych, który można wykorzystać w razie nagłego deszczu.

Kolejne kilkanaście minut i wyjście na wspomnianą stokówkę. Szlak czarny ją przecina, zatem należy kierowac się prosto, zgodnie z oznakowaniem. Po chwili niewielka polanka, szczątkowe widoki w kierunku Jabłonek i Łopiennika. Kolejne kilkanaście minut to zejście drogą leśną. Warto na tym odcinku posługiwać się mapą, gdyż oznaczenia szlaku czarnego praktycznie nie istnieją - zniszczone prawdopodobnie w wyniku prac leśnych.

łąki nad Kołonicami Łąka nad Kołonicami latem
foto: P. Szechyński

Duża polana nad Kołonicami, ładne widoki. Szlak biegnie wzdłuż granicy lasu i po 3 minutach dochodzi do drogi. Na skrzyżowaniu szklakowskaz, trzeba skręcić w lewo, w dół. Po 15 minutach wypał węgla drzewnego, jedyny czynnywypał nad Kołonicami (drugi zlikwidowano).

Po minięciu wypału rozległe łąki po obu stronach drogi. Dawniej sięgała tu wieś Kołonice, na łąkach po prawej cmentarz i miejce po cerkwi, słąbo czytelne. Potok płynący wzdłuż drogi nosi nazwę Czerteż. Kołonice założono przed rokiem 1552 pod nazwą Klonicze, czyli rozwidlenie potoków lub dróg. Graniczyły z Jabłonkami oraz Łubnem. Wieś wysiedlono po roku 1944, zabudowa została zniszczona wraz z cerkwią greckokatolicką z 1932r.

Wypał w Kołonicach Kołonice, zabudowania wypału węgla
foto: P. Szechyński

Za dawnymi Kołonicami (sięgały ok. 3 km od szosy) droga znów biegnie przez las, aż do skrzyżowania. Tu skręt w prawo (w lewo można tędy dojść do Rabego). Po chwili pierwsze zabudowania obecnych Kołonic.

Szlak dociera do szosy Wielkiej Obwodnicy Bieszczadzkiej przy kościele rzymskokatolickim w Kołonicach. Skręt szlaku na szosę w prawo. Dalej biegnie on równolegle z drogą. Mijamy Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Jabłonkach, następnie plac po pomniku Karola Świerczewskiego. Za placem most na potoku Jabłonka. Po 20 minutach marszu wzdłuż zabudowań wsi, na skarpie po lewej charakterystyczna kapliczka. Szlak skręca w lewo bezpośrednio za kapliczką i kieruje się w stronę Łopiennika.

tekst oraz zdjęcia: P. Szechyński

Kilka zdjęć z proponowanej trasy, lato:

jaworne jaworne jaworne

1. Łąka nad Kołonicami
2. Siedzuń sosnowy na szlaku
3. Kołonice, zabudowania wypału węgla drzewnego

Kilka zdjęć z proponowanej trasy, wiosna:

jaworne jaworne jaworne

1. Jaworne ze szlaku od strony przełęczy Żebrak
2. Jaworne (992 m n.p.m.)
3. Jaworne, szczyt

jaworne jaworne jaworne

4. Znak pomiarowy na Jawornem
5. Wychodnie skalne między Jawornem a przełęczą pod Jawornem
6. Buczyna karpacka między Jawornem a przełęczą pod Jawornem

jaworne jaworne jaworne

7. Jabłonki z polany pod Jawornem
8. Kołonice z polany pod Jawornem
9. Las przy przełęczy pod Jawornem

10. Przełęcz pod Jawornem (920 m n.p.m.), początek szlaku czarnego
11. Przełęcz pod Jawornem, drogowskazy
12. Szlak czerwony z przełęczy w kierunku Wołosani

13. Polana pod przełęczą
14. Zejście szlakiem czarnym
15. Stokówka widziana ze szlaku czarnego

16. Las pod Jawornem, leśnictwo Kołonice
17. Szlak przecina stokówkę i wchodzi do lasu
18. W tym miejscu szlak czarny przecina stokówkę

19. Mchy na szlaku
20. Droga leśna sprowadza na łąki
21. Łąki nad Kołonicami

22. Łąki nad Kołonicami
23. Skręt szlaku czarnego na drogę do Kołonic
24. Droga do Kołonic

25. Wypał węgla drzewnego w Kołonicach
26. Wypał węgla drzewnego w Kołonicach
27. Jabłonki, pomnik Świerczewskiego (rozebrany w 2018 r.)

28. Jabłonki, przy tej kapliczce szlak skręca na Łopiennik
29. Jabłonki
30. Jabłonki, szlak czarny biegnie wzdłuż drogi

Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006


Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024