...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Swobodne wycieczki
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Chata Smerek


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Kapliczki | Kapliczka w Balnicy

Kapliczka w Balnicy - Kowalowa kaplica

Dokładna data budowy murowanej kapliczki pw. Zesłania Ducha Świętego w Balnicy nie jest znana. Wiadomo, że istniała już w II połowie XIX wieku, gdyż pierwsza wzmianka o niej pochodzi z roku 1879. Usytuowana została obok źródełka uchodzącego za cudowne. Niegdyś odprawiano tu nabożeństwa greckokatolickie a latem święcono wodę.

Kapliczka w Balnicy Kapliczka w Balnicy po remoncie
foto: J. Milczanowska

Kapliczka kryta jest blaszanym dachem zwieńczonym baniastym chełmem, choć prawdopodobnie pierwotnie kryta była gontem. Teren ogrodzony był i jest kamiennym murkiem, dawniej była tu jeszcze bramka z kutego żelaza zamykająca źródło a kapliczka była otynkowana. Dojście do kaplicy jest obecnie oznakowane - znajduje się ona ok. 100m od drogi. Nazywano ją niegdyś "kowalowa", gdyż teren na którym stoi należał dawniej do miejscowego kowala. Inna z wersji mówi, iż Kowaliw był przydomkiem rodziny, do której teren należał a nazwisko gospodarza to Stec.

Wnętrze kapliczki w Balnicy Wnętrze z obrazem Matki Bożej Opiekunki Lasu
foto: P. Szechyński

Po roku 1945 Balnica została całkowicie wysiedlona a domy zniszczone. Dziś jest tu tylko malownicza dolina i pozostałości po cerkwi (podmurówka) oraz przycerkiewnego cmentarza, który był remontowany przez NFK "Magurycz" w roku 1996, podobnie jak jeden z pięciu zachowanych krzyży przydrożnych.

W latach 90 XX wieku, zniszczona kapliczką zainteresowało się kilka osób. Tak swój kontakt z nią wspomina Wojtek "Kiju" Gosztyła z pobliskiej Woli Michowej:

Kapliczka w Balnicy zimą Kapliczka w Balnicy zimą
foto: P. Szechyński

- Dzieje tej kaplicy nie są dokładnie znane, prawdopodobnie pochodzi z drugiej połowy XIXw., jak mówią starsi mieszkańcy Maniowa, jeszcze w latach 70 kaplica wyglądała całkiem nieźle, wewnątrz były tynki, freski, dach nie przeciekał. Zniszczenie jej nastąpiło na wskutek zdetonowania wewnątrz kaplicy niewybuchów i niewypałów, jakich w tych lasach jest bardzo dużo. W wyniku tego została poważnie uszkodzona blacha i kaplica zaczęła popadać w ruinę. Komu to przeszkadzało - nie wiadomo.

- O balnickiej kaplicy dowiedziałem się od mieszkańców Maniowa. Nie zapomnę nigdy kiedy pierwszy raz dotarłem w to miejsce. Zarośnięta młodym lasem w górskiej ciszy, płakała rosą leśnych ziół i patrzyła na przemijający czas. Już wtedy dotarło do mnie, że nie może być inaczej, tylko należy ocalić od zapomnienia to bardzo szczególne miejsce.

Kowalowa kapliczka w Balnicy latem Kapliczka w Balnicy latem
foto: P. Szechyński

- W październiku w 1996 roku zorganizowałem w Woli Michowej pierwszą wystawę rzeźby Mariana Pażuchy. Organizując ją chciałem zachęcić artystów i ludzi odwiedzających Bieszczady do zaangażowania się w pomoc w odbudowie kaplicy. Plan się powiódł, zgłosili się kolejni artyści, którzy chcieli w tym uczestniczyć. W marcu 1997 odbyła się kolejna wystawa pt. "Ocalić od zapomnienia", swoje prace do prezentacji przekazali Janusz Zubow - rzeźbiarz (absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, zmarł w roku 2000) oraz dwóch artystów fotografików: Henryk Rogoziński i Jerzy Wygoda.

- Kaplicą zainteresowałem także Andrzeja Potockiego - mówi Wojtek - znanego dziennikarza i historyka, który zrobił kilka fajnych reportaży o tym obiekcie i ustalił że w Balnicy urodził się w roku 1924 Stefan Sułyk - były arcybiskup greckokatolicki Filadelfii. W liście do Andrzeja Potockiego pisze on, że z Balnicy wyjechał mając 6 lat, ale pamięta, że w święto Zesłania Ducha Swiętego (Rusala - zielone świątki) odbywała się procesja z cerkwi do kapliczki, gdzie była święcona woda z cudownego źródełka.

- W tamtym okresie dowiedziałem się również, że istnieje grupa ludzi, która zajmuje się konserwacją zabytków na terenie Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Po kilku tygodniach poznałem Szymona Modrzejewskiego i dowiedziałem się o działaniach grupy "Magurycz".

Wnętrze kapliczki w Balnicy Widok z wnętrza
foto: P. Szechyński

- Wkrótce Szymon z grupą wolontariuszy zajął się remontem kaplicy, organizując kilka obozów letnich. Sprawozdania z tych działań możemy przeczytać w Płaju nr 26 a pojawiły się również na stronach internetowych grupy Magurycz. Efekt kilkuletnich działań doprowadził do tego, że kaplica obecnie jest całkiem bezpieczna, a najważniejsze wykonane prace to:

• teren odsłonięty od zarośli i oczyszczony
• wzmocnione fundamenty i założone rury drenażowe
• remont i konserwacja więźby dachowej
• wymiana blachy na całym dachu
• przebudowa murku wokół kaplicy

Ogółem NGK Magurycz swoje prace prowadził w latach 1998 - 2002. W 1998 remont został rozpoczęty, rok później podczas kolejnego obozu nastąpiła kontynuacja. W roku 2001 nastąpiło zakończenie prac przy naprawie i rekonstrukcji więźby kopuły i sygnaturki (cebulki) oraz przykrycie blachą ocynkowaną przez wyspecjalizowaną firmę. W roku 2002 kontynuacja remontu, rekonstrukcja łuku nad wejściem i rozpoczęcie rekonstrukcji ogrodzenia.

- Należy tutaj podkreślić, że wszystkie prace podczas obozu były wykonane społecznie, natomiast środki na prowadzenie obozów pochodziły z fundacji, które wspierają tego typu działania. Blachę na dach zakupiliśmy z wolnych datków od turystów, którzy odwiedzali (najczęściej ze mną) kapliczkę.

Kapliczka w Balnicy przed remontem Kapliczka w Balnicy przed remontem. Rok 1996
foto: Jerzy Wygoda, źródło: www.komancza.info

- Kolejnym ważnym wydarzeniem był Ogólnopolski I Plener Plastyczny w Woli Michowej. Kapliczka zauroczyła artystów, którzy przekazali prace na aukcję, na której udało się zebrać ponad sześć tysięcy złotych. Artyści przeznaczyli je na remont bieszczadzkiej kapliczki. Środki te zostały wykorzystane m.in. na wykonanie drzwi i okien w formie krat ozdobnych. Zadania tego podjął się kowal Mirek Wesołkin, którego rodzina pochodzi z Balnicy.

- W roku 2005 przy kaplicy pracowała zaprzyjaźniona mi grupa turystyczna z Jarosławia "Walterowcy i Platerówki". Wykonali oni schody, poręcze, mostki i wygodne dojście do kaplicy.

Swój wkład w odbudowę miało wiele osób, które nie sposób tutaj wymienić. Na podziękowania przyjdzie napewno jeszcze czas.

Po zakończeniu prac przez NFG Magurycz obiekt stał pusty. Wnęka ołtarzowa "wołała" o świętego, który mógłby wysłuchiwać próśb zaglądających tu turystów i leśników. Wreszcie jesienią 2007 roku RDLP w Krośnie ufundowała obraz Matki Bożej Opiekunki Lasu, autorstwa Zdzisława Pękalskiego, znanego bieszczadzkiego twórcy z Hoczwi.

Obraz - zamontowany w ołtarzowej wnęce - został poświęcony w dniu 23 października 2007 roku.
- To była bardzo kameralna, ale podniosła, ekumeniczna uroczystość. - Wspomina Władysław Budzyn, ówczesny nadleśniczy Nadleśnictwa Komańcza. - Wzięli w niej udział duszpasterze leśników z całej Polski, którzy tu wyznaczyli sobie miejsce rekolekcyjnego spotkania a także ks. Bogdan Kiszko, wikariusz parafii grekokatolickiej w Komańczy.

Ponieważ kaplica znajduje się nieco na uboczu, na lewym brzegu potoku Balnica i jest niewidoczna z drogi, wielu turystów nieświadomie ją omijało idąc dalej drogą do stacji kolejki w Balnicy. W związku z tym wiosną 2008r. ustawiona została tablica kierująca do niej. Wykonana została również stylowa, drewniana kładka przez potok a źródełko spływa do niego drewnianym korytkiem.

opracował: P. Szechyński

Wykorzystano:
Wspomnienia Wojtka Gosztyły, informacje prasowe RDLP oraz własne a także kalendarium NGK Magurycz.

Kapliczka w Balnicy Kapliczka w Balnicy, lato 2016
foto: P. Szechyński
Kapliczka w Balnicy Kapliczka w Balnicy, lato 2016
foto: P. Szechyński
Kapliczka w Balnicy Kapliczka w Balnicy, 2016
foto: P. Szechyński
Kapliczka w Balnicy Kapliczka w Balnicy, 2016
foto: P. Szechyński
Kapliczka w Balnicy Obecnie, idąc do kapliczki w Balnicy przechodzi się potok drewnianą kładką, 2016
foto: P. Szechyński
Kapliczka w Balnicy zimą Kapliczka w Balnicy zimą 2010
foto: P. Szechyński
Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006


Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024