...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Swobodne wycieczki
Chata Smerek
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Cmentarze i cerkwiska | Lutowiska

Cmentarz greckokatolicki i miejsce po cerkwi w Lutowiskach

Cmentarz greckokatolicki w Lutowiskach znajduje się tuż przy drodze, po jej lewej stronie, wjeżdżając do Lutowisk od strony Smolnika. Obok biegnie szlak zielony do Chaty Socjologa na Otrycie oraz droga do Posady Dolnej.

cmentarz w Lutowiskach Cmentarz greckokatolicki w Lutowiskach
foto: J. Milczanowska

Cmentarz ten do II wojny światowej był wykorzystywany przez katolików wszystkich obrządków, ponieważ cmentarz rzymskokatolicki został założony w latach 20 XX wieku i znajduje się za kościołem.

Pochodzenie cmentarza greckokatolickiego datuje się na przełom XVIII i XIX wieku. Położony był w sąsiedztwie cerkwi, która została rozebrana w roku 1980 (po uprzednim przekazaniu jej parafii rzymskokatolickiej) a z materiałów po rozbiórce zbudowano kościół w Dwerniku. Cerkiew ta była bliźniczo podobna do cerkwi znajdującej się w Bystrem k. Czarnej. Kilka ikon z cerkwi w Lutowiskach znajduje się obecnie w cerkwi w Rabem, można je obejrzeć tu: cerkiew w Rabem - ikony z Lutowisk.

Miejsce po cerkwi w Lutowiskach Miejsce po cerkwi w Lutowiskach
foto: P. Szechyński
Makieta cerkwi w Lutowiskach Makieta cerkwi w Lutowiskach
foto: P. Szechyński

Na cmentarzu w Lutowiskach zachowało się kilkanaście nagrobków w różnym stanie. Był on porządkowany w roku 1988 podczas obozu zorganizowanego przez Społeczną Komisję Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej. Inskrypcje na nagrobkach są zarówno w języku polskim jak i ukraińskim. Poniżej kilka najciekwszych i najlepiej zachowanych nagrobków:

Epitafium (w tłumaczeniu):
Tu spoczywa Stefan Pietjach, gospodarz z Żurawina
5.XII.1873 † 6.XI.1925.
Epitafium: Zofia z Jakimowiczów Giebułtowiczowa w 29 roku życia swego przeniosła się dnia 22 stycznia 1862 do wieczności. Mąż i synowie prozą o modlitwę

Wykonany z czerwonego piaskowca nagrobek miejscowego dziekana i parocha Josyfa Koteckiego, za którego kadencji wybudowano ostatnią cerkiew w Lutowiskach w 1898 roku oraz jego żony:

Epitafium (w tłumaczeniu):
Drogim rodzicom Josyfowi Koteckiemu dziekanowi i parochowi w Lutowiskach
1849 † 9.2.1919
Filipinie z Nimcjewych Koteckiej
1862 † 17.6.1919.
Na wieczna pamiątkę

Zdjęcie na porcelanie na nagrobku Tadzia Dulęby zwieńczonym krzyżem przepasanym wiązanką kwiatów:

Tadzio Dulęba nagrobek Epitafium:
Tadzio Janek Dulęba, ur. dnia 4 maja 1901, zm. dnia 6 czerwca 1906.

Duży krzyż z żeliwną tabliczką na której znajduje się inskrypcja:

antoni rokoszak nagrobek Epitafium:
Antoni Rokoszak, Posterunkowy Policji Państwa w Lutowiskach
ur. 4.2.1894 † 2.5.1920.
Padł jako ofiara przemytników
Cmentarz greckokatolicki w Lutowiskach Cmentarz greckokatolicki w Lutowiskach, 2019
foto: P. Szechyński
Cmentarz greckokatolicki w Lutowiskach Cmentarz greckokatolicki w Lutowiskach, 2019
foto: P. Szechyński
Cmentarz greckokatolicki w Lutowiskach Cmentarz greckokatolicki w Lutowiskach, 2019
foto: P. Szechyński
Cmentarz greckokatolicki w Lutowiskach Cmentarz greckokatolicki w Lutowiskach, 2019
Grób otoczony kutym płotkiem. Inskrypcje:
Antoni Zawadski
ur. 20 VII 1899
zm. 20 VI 1949
Prosi o Zdrowaś Mario

Więcej zdjęć cmentarza w Lutowiskach w galerii: cmentarz w Lutowiskach - zdjęcia

Poza pokazanymi powyżej grobami znajdują się tu jeszcze m.in.
- piaskowcowe cokoły pozbawione krzyży,
- piaskowcowy nagrobek bez inskrypcji zwieńczony krzyżem z postacią Chrystusa,
- płyta nagrobna z inskrypcją: Tu spoczywa Joanna Jerzowa wdowa po kapitanie, 10.5.1855 - 27.8.1925,
- nagrobek z żeliwnym krzyżem z inskrypcją: Ukochanej matce Gabryeli Rybotyckiej zmarłej 12 lutego 1896 w 73 roku życia. Wdzięczny syn,
- nagrobek ze zniszczonym krzyżem: Sofia Emilia Kotecka, 2.7.1893 † 26.2.1894.

Pamiątkowy obelisk przy cmentarzu greckokatolickim w Lutowiskach Pamiątkowy obelisk przy cmentarzu greckokatolickim w Lutowiskach, 2019
foto: P. Szechyński

Obecnie cmentarz jest uporządkowany, stanowi jeden z punktów 13 kilometrowej ścieżki "Ekomuzeum Trzy Kultury" wokół Lutowisk. W miejscu po cerkwi ustawiony został krzyż. Przed wejściem na teren cmentarza i cerkwiska, znajduje się makieta cerkwi.

Obok znajduje się również pamiątkowy obelisk z inskrypcjami w trzech językach (polski, ukraiński, angielski) o treści:

"1951 - 2016.
W związku z wymianą części terytoriów pomiędzy ZSRR a komunistyczną Polską, latem i jesienią 1951 r. z inicjatywy sowieckich władz przymusowo wysiedlono 902 bojkowskie rodziny, liczące łącznie 4304 osoby ze wsi: Lutowiska (Szewczenko), Żurawin, Krywka, Smolnik do obwodu chersońskiego oraz ze Skorodnego, Dwerniczka i Chmiela do obwodu odeskiego USSR.
Ku pamięci naszych ojców potomkowie wysiedlonych Bojków."

opracowanie: P. Szechyński

Literatura:

1. Bieszczady, Słownik Historyczno-Krajoznawczy, cz.1, Gmina Lutowiska. UG - Warszawa 1995,
2. Cerkwie w Bieszczadach - Stanisław Kryciński, Warszawa 1991.

Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006


Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2023