...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Swobodne wycieczki
Chata Smerek
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Cmentarze i cerkwiska | Solinka

Solinka - cmentarz i miejsce po cerkwi

Solinka to dziś mikroskopijna miejscowość u podnóży Hyrlatej, licząca zaledwie kilka domów. Niegdyś liczyła ponad 500 mieszkańców, lokowana była na prawie wołoskim w połowie XVI wieku. Po roku 1945 wszystkie zabudowania zniszczono a mieszkańców wysiedlono. Więcej na temat samej miejscowości: wieś Solinka

Solinka, cmentarz wczesnym latem
foto: P. Szechyński

Po dawnej wsi pozostał mocno nadszarpnięty upływem czasu cmentarz oraz miejsce po cerkwi. Obecne zabudowania Solinki są powojenne.

Drewniana, trójdzielna cerkiew w Solince została wzniesiona na miejscu poprzedniej (z 1846r.) w roku 1907 i tego samego roku konsekrowana pw. Zesłania Ducha Świętego. Zachowała się podmurówka, dziś już coraz słabiej czytelna oraz jeden z krzyży z jej zwieńczenia.

Na podstawie podmurówki założono, iż cerkiew była orientowana, całkowita jej długość (z kruchtą) wynosiła 17 metrów. Prawdopodobnie była to cerkiew jednokopułowa (np. Chmiel n. Sanem) z zamkniętym trójbocznie prezbiterium i dwoma przylegającymi od północy i południa pomieszczeniami. Obok cerkwi znajdowała się murowana dzwonnica wzniesiona na planie kwadratu - nie zachowała się.

Solinka, starodrzew na cmentarzu
foto: P. Szechyński

Liczba wiernych wynosiła : 1890r. - 538, 1919r. - 539 (z Roztokami Górnymi), 1938r. - 439

Cmentarz w Solince ulokowany był wokół cerkwi. Znajduje się ok. 400m od ostatnich zabudowań, po lewej stronie drogi.

Dojście do niedawna było nieoznakowane i łatwo go było przeoczyć, gdyż znajduje się on powyżej drogi i jest z niej niewidoczny. Niegdyś prowadziła tam drewniana kładka przez rów, która była również znakiem rozpoznaczwczym, dziś pozostało kilka ledwie widocznych, wyciętych w skarpie schodków. Obecnie są znaki, ponieważ cmentarz ten stanowi pierwszy odcinek transgranicznej ścieżki edukacyjnej Udava - Solinka. Jest również tablica z informacją o cmentarzu.

Cały teren ma ok. 20 arów, górują nad nim stare jesiony, niektóre mocno już nadwyrężone przez czas. Teren jest bardzo zaniedbany, zakrzaczony i zarośnięty różnego rodzaju zielskiem, choć można tu spotkać ciekawe rośliny. Swoje stanowisko ma tu np. lilia złotogłów czy czworolist pospolity.

Latem wielu pozostałości trzeba szukać, gdyż są na pierwszy rzut oka niewidoczne. Walają się tu jeszcze resztki cerkiewnej blachy. Na cmentarzu zachowało się pięć nagrobków.

Pierwszy z nich to nagrobek w formie cokołu z piaskowca, zwieńczony kutym żelaznym krzyżem. Otoczony jest kutym płotkiem. Inskrypcje na rozbitej tablicy są bardzo słabo czytelne. Mówią, iż pochowano tu rodzeństwo zmarłe w lutym 1908 roku.

Solinka, krzyż na pozostałościach
foto: P. Szechyński

Drugi z nagrobków, również otoczony kutym żelaznym płotkiem, to piaskowcowy cokół zwieńczony krzyżem żeliwnym. Tablica inskrypcyjna jest rozbita, można z niej odczytać kilka słów napisanych cyrylicą, których końcówka brzmi: "W Americ, 1899 goda, kupił Anton Babiak".

Trzeci nagrobek to cokół z piaskowca, który kiedyś zwieńczony był krzyżem. Obecnie nie ma krzyża ani żadnych inskrypcji.

Betonowy krzyż nagrobny stanowi czwarty nagrobek. Niegdyś można było odczytać nazwisko Husenica. Nie posiada żadnych inskrypcji.

Piąty nagrobek stoi obok w/w betonowego krzyża, nieco z tyłu po lewej. Nie posiada inskrypcji, brak na nim krzyża, który pierwotnie tam się znajdował.

Wysoki, kuty stalowy krzyż, stoi na pozostałościach cerkwi w dolnej części terenu (bliżej drogi), ustawiony w roku 2002 przez NGK Magurycz. Teren wymagałby odkrzaczenia oraz oznakowania, aby więcej przechodzących i przejeżdżających tędy rowerami (znakowana trasa rowerowa) mogło nań zajrzeć. Był kiedyś odkrzaczany przez leśników, jednak ponownie mocno zarósł. Co roku, miejscowy leśniczy Bartłomiej Barzycki przychodzi palić tu znicze.

Solinka cmentarz, jeden z nagrobków
foto: P. Szechyński
Solinka, jeden z nagrobków, pochówki z 1908 roku
foto: P. Szechyński

Więcej zdjęć, wszystkie nagrobki: Solinka cmentarz - galeria zdjęć

P. Szechyński
zdjęcia przedstawiają stan cmentarza na 06.2010.

Literatura:

1. Bieszczady, Słownik Historyczno-Krajoznawczy, cz.2, Gmina Cisna. Warszawa 2007.
2. Cerkwie w Bieszczadach - Stanisław Kryciński, Warszawa 1995.
3. Słownik Geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880.

Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006


Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024