...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Chata Smerek
Swobodne wycieczki
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Cmentarze i cerkwiska | Cmentarz Rajskie

Cmentarz i miejsce po cerkwi w Rajskiem

Rajskie to niewielka miejscowość, położona przy ujściu Sanu do Zalewu Solińskiego. Po II wojnie, latach 1946-47 wysiedlono mieszkańców a stara zabudowa została zniszczona. Został wówczas klasztor, cerkiew, kapliczka na wzgórzu Hrab i kopalnia ropy. Wszystkie te obiekty uległy całkowitemu zniszczeniu w latach późniejszych, za wyjątkiem kapliczki. Szczegółowe informacje o samej miejscowości w tekście: Rajskie, historia wsi i czasy obecne

Cerkiew w Rajskiem Fragment tablicy ustawionej przez Stowarzyszenie "Rajska Dolina", na której oprócz krótkiej informacji znaleźć można ciekawe, archiwalne zdjęcia

Pierwsza cerkiew w Rajskiem była drewniana i wzmiankowano ją już w roku 1493, kiedy to popem był Baytko. Ostatnią, murowaną, wzniesiono w latach 1872-75 na wzgórzu zwanym Horbek. Był to pomyślny dla wsi okres, gdyż dobrze funkcjonowała miejscowa kopalnia ropy. Cerkiew konsekrowano pw. św. Paraskiewii i była siedzibą parafii. Była to świątynia dwudzielna, z wieżą od strony zachodniej, dachami kalenicowymi i baniastym hełmem na wieży. Odnawiano ją w roku 1898 (Kryciński, 1995).

krzyż z cerkwi w Rajskiem Krzyż ze zwieńczenia cerkwi greckokatolickiej w Rajskiem (2013)
foto: P. Szechyński

Funkcje parochów w XIX i XXw, pełnili: Elias Polański (1833-35), Kuryło Czajkowski (1836-66), Oleksy Łazoryszczak (1874-82), Mykoła Kotys (1882-88), Mykoła Łomnicki (1888-90), Iwan Jaroszewycz (1890-1939) oraz w latach 1939-47 Wołodymyr Boziuk. Liczba wiernych wynosiła 473 w roku 1880, 1097 w 1918 i 1144 w 1938r.

Cerkiew greckokatolicka w Rajskiem nie została - podobnie jak większość bieszczadzkich świątyń - zniszczona w czasie lub zaraz po II wojnie światowej. Nieco uszkodzona stała ponad 30 lat, stopniowo popadając w ruinę. Przez pewien czas trzymano w niej owce, co spowodowało sporo zniszczeń, jako że pasterze, górale nawet nie zdawali sobie sprawy z tego, że bezczeszczą dom tego samego Boga, którego tak się boją. Nie rozumieli czym jest grekokatolicyzm. Na przełomie lat 70 i 80.XXw. mieszkańcy Rajskiego starali się zaadaptować ją na kościół rzymskokatolicki. Aby do tego nie dopuścić, Urząd Bezpieczeństwa na polecenie władz partyjnych wysadził cerkiew w powietrze 24 marca 1980 roku.

krzyż z cerkwi w Rajskiem Cmentarz greckokatolicki w Rajskiem (2013). Jeden z odnowionych nagrobków - Marija Zienczak (1917 - 1936)
foto: P. Szechyński

Po cerkwi została, mocno już zarośnięta sterta gruzu i kamieni. Obok charakterystyczne drzewo, które również ucierpiało na skutek wybuchu. Zachował się również krzyż ze zwieńczenia, który obecnie stoi oparty o drzewo.

Przy cerkwi znajdował się cmentarz greckokatolicki, na którym chowano wiernych obrządku unickiego oraz większość w/w parochów. Ponieważ na znajdującym się w pobliżu kopalni cmentarzu rzymskokatolickim był wysoki poziom wód podskórnych, chowano tu również wyznawców obrządku łacińskiego.

Obecnie, za sprawą Stowarzyszenia "Rajska Dolina", cmentarz i miejsce po cerkwi są uporządkowane. Część nagrobków została wyremontowana przez wolontariuszy, jednak zachowało się tu zaledwie kilkanaście widocznych mogił. Przy cmentarzu znajduje się ustawiona przez Stowarzyszenie tablica z podstawowymi informacjami oraz ciekawymi zdjęciami archiwalnymi. Na teren cerkwiska i cmentarza prowadzi znakowana ścieżka.

P. Szechyński

Literatura:

1. Kryciński S., "Cerkwie w Bieszczadach", Warszawa 1995.

Więcej zdjęć cmentarza i miejsca po cerkwi: galeria zdjęć cmentarza i miejsce po cerkwi w Rajskiem

Cmentarz w Rajskie Rajskie, nagrobek jednego z greckokatolickich duchownych (2013)
foto: P. Szechyński
Cerkiew, cerkwisko w Rajskiem Miejsce po cerkwi w Rajskiem oraz uszkodzone przez wybuch drzewo (2013)
foto: P. Szechyński
Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024