Rajskie, cmentarz i miejsce po cerkwi

Prezentacja slajdów
raj2 Rajskie, cmentarz greckokatolicki, 2013 (foto: P. Szechyński)
Rajskie, cmentarz greckokatolicki, 2013 (foto: P. Szechyński)
raj5 Rajskie, cmentarz greckokatolicki, 2013 (foto: P. Szechyński)
Rajskie, cmentarz greckokatolicki, 2013 (foto: P. Szechyński)
raj7 Rajskie, cmentarz greckokatolicki, 2013 (foto: P. Szechyński)
Rajskie, cmentarz greckokatolicki, 2013 (foto: P. Szechyński)
raj8 Rajskie, cmentarz greckokatolicki, 2013 (foto: P. Szechyński)
Rajskie, cmentarz greckokatolicki, 2013 (foto: P. Szechyński)
raj9 Rajskie, cmentarz greckokatolicki, 2013 (foto: P. Szechyński)
Rajskie, cmentarz greckokatolicki, 2013 (foto: P. Szechyński)
raj4 Rajskie, cmentarz greckokatolicki, 2013 (foto: P. Szechyński)
Rajskie, cmentarz greckokatolicki, 2013 (foto: P. Szechyński)
raj3 Rajskie, cmentarz greckokatolicki, 2013 (foto: P. Szechyński)
Rajskie, cmentarz greckokatolicki, 2013 (foto: P. Szechyński)
raj6 Rajskie, krzyż ze zwieńczenia cerkwi, 2013 (foto: P. Szechyński)
Rajskie, krzyż ze zwieńczenia cerkwi, 2013 (foto: P. Szechyński)
raj10 Rajskie, cmentarz i miejsce po cerkwi, 2013 (foto: P. Szechyński)
Rajskie, cmentarz i miejsce po cerkwi, 2013 (foto: P. Szechyński)
raj11 Rajskie, miejsce po cerkwi greckokatolickiej pw. św. Paraskiewiii, 2013 (foto: P. Szechyński)
Rajskie, miejsce po cerkwi greckokatolickiej pw. św. Paraskiewiii, 2013 (foto: P. Szechyński)
raj1 Rajskie, miejsce po cerkwi greckokatolickiej pw. św. Paraskiewiii, drzewo uszkodzone podczas jej wysadzania, 2013 (foto: P. Szechyński)
Rajskie, miejsce po cerkwi greckokatolickiej pw. św. Paraskiewiii, drzewo uszkodzone podczas jej wysadzania, 2013 (foto: P. Szechyński)
raj12 Rajskie, miejsce po cerkwi greckokatolickiej pw. św. Paraskiewiii, 2013 (foto: P. Szechyński)
Rajskie, miejsce po cerkwi greckokatolickiej pw. św. Paraskiewiii, 2013 (foto: P. Szechyński)