Zawój, cmentarz i miejsce po cerkwi

Prezentacja slajdów
04d Zawój, cmentarz i miejsce po cerkwi, 2014 (foto: P. Szechyński)
Zawój, cmentarz i miejsce po cerkwi, 2014 (foto: P. Szechyński)
05d Zawój, jedyny zachowany nagrobek rodziny Fidyrko, 2014 (foto: P. Szechyński)
Zawój, jedyny zachowany nagrobek rodziny Fidyrko, 2014 (foto: P. Szechyński)
06d Zawój, jedyny zachowany nagrobek rodziny Fidyrko, 2014 (foto: P. Szechyński)
Zawój, jedyny zachowany nagrobek rodziny Fidyrko, 2014 (foto: P. Szechyński)
08d Zawój, krzyż na grobie Pelagii Szczerby, 2014 (foto: P. Szechyński)
Zawój, krzyż na grobie Pelagii Szczerby, 2014 (foto: P. Szechyński)
07d Zawój, grób Pelagii Szczerby (zg.1945), 2014 (foto: P. Szechyński)
Zawój, grób Pelagii Szczerby (zg.1945), 2014 (foto: P. Szechyński)
09d Zawój, miejsce po cerkwi, ruina mensy ołtarzowej, 2014 (foto: P. Szechyński)
Zawój, miejsce po cerkwi, ruina mensy ołtarzowej, 2014 (foto: P. Szechyński)
zawoj1 Zawój, cmentarz i cerkwisko, 2005 (foto: J. Milczanowska)
Zawój, cmentarz i cerkwisko, 2005 (foto: J. Milczanowska)
zawoj2 Zawój, cmentarz w nieistniejącej wsi, 2005 (foto: J. Milczanowska)
Zawój, cmentarz w nieistniejącej wsi, 2005 (foto: J. Milczanowska)
zawoj3 Zawój, cmentarz w nieistniejącej wsi, 2005 (foto: J. Milczanowska)
Zawój, cmentarz w nieistniejącej wsi, 2005 (foto: J. Milczanowska)