Dźwiniacz Górny, cmentarze greckokatolickie

Prezentacja slajdów
dzwin1 Dźwiniacz Górny, cmentarz, nagrobek J. Pisarczukowej, 2016 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, nagrobek J. Pisarczukowej, 2016 (foto: P. Szechyński)
dzwin2 Dźwiniacz Górny, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
dzwin3 Dźwiniacz Górny, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
dzwin4 Dźwiniacz Górny, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
dzwin5 Dźwiniacz Górny, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
dzwin6 Dźwiniacz Górny, cmentarz młodszy, 2016 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz młodszy, 2016 (foto: P. Szechyński)
dzwin8 Dźwiniacz Górny, cmentarz, grób symboliczny Marii Pierożek, 2016 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, grób symboliczny Marii Pierożek, 2016 (foto: P. Szechyński)
dzwin7 Dźwiniacz Górny, cmentarz młodszy, nagrobek J. Sikorskiego po przeniesieniu ze starszego cmentarza, 2016 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz młodszy, nagrobek J. Sikorskiego po przeniesieniu ze starszego cmentarza, 2016 (foto: P. Szechyński)
dzwin9 Dźwiniacz Górny, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
dzwiniacz1 Dźwiniacz Górny, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
dzwiniacz2 Dźwiniacz Górny, cmentarz, grób Józefa Sikorskiego, 2006 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, grób Józefa Sikorskiego, 2006 (foto: P. Szechyński)
dzwiniacz3 Dźwiniacz Górny, cmentarz, grób Józefa Sikorskiego, 2006 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, grób Józefa Sikorskiego, 2006 (foto: P. Szechyński)