Prełuki, cmentarz i miejsce po cerkwi

Prezentacja slajdów
preluki2009e Prełuki, nagrobek na cmentarzu grzebalnym, 2009 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, nagrobek na cmentarzu grzebalnym, 2009 (foto: P. Szechyński)
preluki2009f Prełuki, nagrobek na cmentarzu grzebalnym, 2009 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, nagrobek na cmentarzu grzebalnym, 2009 (foto: P. Szechyński)
preluki2009a Prełuki, nagrobki na cmentarzu grzebalnym, 2009 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, nagrobki na cmentarzu grzebalnym, 2009 (foto: P. Szechyński)
preluki2009b Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2009 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2009 (foto: P. Szechyński)
preluki2009c Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2009 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2009 (foto: P. Szechyński)
preluki2009d Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2009 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2009 (foto: P. Szechyński)
preluki6 Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2010 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2010 (foto: P. Szechyński)
prel1 Prełuki, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
prel2 Prełuki, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
prel3 Prełuki, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
prel4 Prełuki, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
prel5 Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2008 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2008 (foto: P. Szechyński)