Prełuki, cmentarz i miejsce po cerkwi

Start slideshow
preluki4 Prełuki, nagrobek na cmentarzu grzebalnym, 2010 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, nagrobek na cmentarzu grzebalnym, 2010 (foto: P. Szechyński)
preluki5 Prełuki, nagrobek na cmentarzu grzebalnym, 2010 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, nagrobek na cmentarzu grzebalnym, 2010 (foto: P. Szechyński)
preluki1 Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2010 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2010 (foto: P. Szechyński)
preluki3 Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2010 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2010 (foto: P. Szechyński)
preluki6 Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2010 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2010 (foto: P. Szechyński)
preluki2p Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2010 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2010 (foto: P. Szechyński)
prel1 Prełuki, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
prel2 Prełuki, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
prel3 Prełuki, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
prel4 Prełuki, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
prel5 Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2008 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2008 (foto: P. Szechyński)
prel8 Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2008 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2008 (foto: P. Szechyński)