Chmiel, cmentarz cerkiewny

Prezentacja slajdów
DSC_0019 Chmiel, cmentarz, nagrobek Wasyla Gudanicza (1845-1925), 2017 (foto: P. Szechyński)
Chmiel, cmentarz, nagrobek Wasyla Gudanicza (1845-1925), 2017 (foto: P. Szechyński)
DSC_0020 Chmiel, cmentarz, nagrobek Wasyla Gudanicza (1845-1925), 2017 (foto: P. Szechyński)
Chmiel, cmentarz, nagrobek Wasyla Gudanicza (1845-1925), 2017 (foto: P. Szechyński)
chmiel3800 Wyeksponowana płyta Fieronii Orlickiej z 1641 roku, lipiec 2013 (foto: P. Szechyński)
Wyeksponowana płyta Fieronii Orlickiej z 1641 roku, lipiec 2013 (foto: P. Szechyński)
chmiel12 Wyeksponowana płyta Fieronii Orlickiej z 1641 roku, lipiec 2013 (foto: P. Szechyński)
Wyeksponowana płyta Fieronii Orlickiej z 1641 roku, lipiec 2013 (foto: P. Szechyński)
chmiel10 Wyeksponowana płyta Fieronii Orlickiej z 1641 roku, lipiec 2013 (foto: P. Szechyński)
Wyeksponowana płyta Fieronii Orlickiej z 1641 roku, lipiec 2013 (foto: P. Szechyński)
chmiel11 Wyeksponowana płyta Fieronii Orlickiej z 1641 roku, lipiec 2013 (foto: P. Szechyński)
Wyeksponowana płyta Fieronii Orlickiej z 1641 roku, lipiec 2013 (foto: P. Szechyński)
chmiel8 Chmiel, nagrobek Emila Ricci - właściciela dóbr ziemskich, 2013 (foto: P. Szechyński)
Chmiel, nagrobek Emila Ricci - właściciela dóbr ziemskich, 2013 (foto: P. Szechyński)
chmiel7 Chmiel, cmentarz, 2013 (foto: P. Szechyński)
Chmiel, cmentarz, 2013 (foto: P. Szechyński)
chmiel2 Chmiel, cmentarz, 2006 (foto: P. Szechyński)
Chmiel, cmentarz, 2006 (foto: P. Szechyński)
chmiel4 Chmiel, cmentarz, 2006 (foto: P. Szechyński)
Chmiel, cmentarz, 2006 (foto: P. Szechyński)
chmiel5 Chmiel, cmentarz, 2006 (foto: P. Szechyński)
Chmiel, cmentarz, 2006 (foto: P. Szechyński)
chmiel6 Chmiel, cmentarz, 2006 (foto: P. Szechyński)
Chmiel, cmentarz, 2006 (foto: P. Szechyński)