Leszczowate, cerkiew

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewii (ob. kościół rzymskokatolicki) w Leszczowatem
Prezentacja slajdów
leszcz12 Leszczowate, cerkiew, 2009 (foto: P. Szechyński)
Leszczowate, cerkiew, 2009 (foto: P. Szechyński)
leszcz10 Leszczowate, cerkiew, 2009 (foto: P. Szechyński)
Leszczowate, cerkiew, 2009 (foto: P. Szechyński)
leszcz3 Leszczowate, cerkiew, 2009 (foto: P. Szechyński)
Leszczowate, cerkiew, 2009 (foto: P. Szechyński)
leszcz14 Leszczowate, cerkiew, 2009 (foto: P. Szechyński)
Leszczowate, cerkiew, 2009 (foto: P. Szechyński)
leszcz1 Leszczowate, cerkiew, polichromie z 1937 roku, 2009 (foto: P. Szechyński
Leszczowate, cerkiew, polichromie z 1937 roku, 2009 (foto: P. Szechyński
leszcz7 Leszczowate, polichromie z 1937 roku, 2009 (foto: P. Szechyński
Leszczowate, polichromie z 1937 roku, 2009 (foto: P. Szechyński
leszcz8 Leszczowate, polichromie z 1937 roku, 2009 (foto: P. Szechyński
Leszczowate, polichromie z 1937 roku, 2009 (foto: P. Szechyński
leszcz15 Leszczowate, wrota diakońskie i carskie, 2009 (foto: P. Szechyński)
Leszczowate, wrota diakońskie i carskie, 2009 (foto: P. Szechyński)
leszcz4 Leszczowate, cerkiew, 2009 (foto: P. Szechyński)
Leszczowate, cerkiew, 2009 (foto: P. Szechyński)
leszcz2 Leszczowate, Chrystus Nauczający, polichromia z 1937 roku, 2009 (foto: P. Szechyński)
Leszczowate, Chrystus Nauczający, polichromia z 1937 roku, 2009 (foto: P. Szechyński)
leszcz5 Leszczowate, cerkiew, Płaszczenica, jedna z zachowanych dawnych ikon cerkiewnych, 2009 (foto: P. Szechyński)
Leszczowate, cerkiew, Płaszczenica, jedna z zachowanych dawnych ikon cerkiewnych, 2009 (foto: P. Szechyński)
leszcz19 Leszczowate, cerkiew, 2009 (foto: P. Szechyński)
Leszczowate, cerkiew, 2009 (foto: P. Szechyński)