Osadne (Słowacja), cerkiew prawosławna oraz krypta żołnierzy z I wojny

Prezentacja slajdów
osadne2011c Osadne (Bieszczady słowackie), cerkiew prawosławna z roku 1930, 2011 (foto: P. Szechyński)
Osadne (Bieszczady słowackie), cerkiew prawosławna z roku 1930, 2011 (foto: P. Szechyński)
osadne2011a Osadne, cerkiew prawosławna z roku 1930, 2011 (foto: P. Szechyński)
Osadne, cerkiew prawosławna z roku 1930, 2011 (foto: P. Szechyński)
osadne2011b Osadne, cerkiew prawosławna z roku 1930, 2011 (foto: P. Szechyński)
Osadne, cerkiew prawosławna z roku 1930, 2011 (foto: P. Szechyński)
osadne2011t Osadne, cerkiew prawosławna z roku 1930, 2011 (foto: P. Szechyński)
Osadne, cerkiew prawosławna z roku 1930, 2011 (foto: P. Szechyński)
osadne2011i Osadne, cerkiew prawosławna, carskie wrota, 2011 (foto: P. Szechyński)
Osadne, cerkiew prawosławna, carskie wrota, 2011 (foto: P. Szechyński)
osadne2011e Osadne, cerkiew prawosławna, 2011 (foto: P. Szechyński)
Osadne, cerkiew prawosławna, 2011 (foto: P. Szechyński)
osadne2011f Osadne, cerkiew prawosławna, ikonostas, 2011 (foto: P. Szechyński)
Osadne, cerkiew prawosławna, ikonostas, 2011 (foto: P. Szechyński)
osadne2011g Osadne, cerkiew prawosławna, 2011 (foto: P. Szechyński)
Osadne, cerkiew prawosławna, 2011 (foto: P. Szechyński)
osadne2011j Osadne, cerkiew prawosławna, 2011 (foto: P. Szechyński)
Osadne, cerkiew prawosławna, 2011 (foto: P. Szechyński)
osadne2011k Osadne, cerkiew prawosławna, żyrandol pochodzi z cerkwi w pobliskiej Balnicy, 2011 (foto: P. Szechyński)
Osadne, cerkiew prawosławna, żyrandol pochodzi z cerkwi w pobliskiej Balnicy, 2011 (foto: P. Szechyński)
osadne2011h Osadne, cerkiew prawosławna, 2011 (foto: P. Szechyński)
Osadne, cerkiew prawosławna, 2011 (foto: P. Szechyński)
osadne2011d Osadne, cerkiew prawosławna, 2011 (foto: P. Szechyński)
Osadne, cerkiew prawosławna, 2011 (foto: P. Szechyński)