Radoszyce, cerkiew greckokatolicka (ob.kościół)

rad3 Radoszyce, cerkiew, 2010 (foto: P. Szechyński)
Radoszyce, cerkiew, 2010 (foto: P. Szechyński)
rad4 Radoszyce, cerkiew, 2010 (foto: P. Szechyński)
Radoszyce, cerkiew, 2010 (foto: P. Szechyński)
rad2 Radoszyce, cerkiew, 2010 (foto: P. Szechyński)
Radoszyce, cerkiew, 2010 (foto: P. Szechyński)
rad7 Radoszyce, dzwonnica, 2010 (foto: P. Szechyński)
Radoszyce, dzwonnica, 2010 (foto: P. Szechyński)
rad5 Radoszyce, cerkiew, 2010 (foto: P. Szechyński)
Radoszyce, cerkiew, 2010 (foto: P. Szechyński)
rad6 Radoszyce, dzwonnica, 2010 (foto: P. Szechyński)
Radoszyce, dzwonnica, 2010 (foto: P. Szechyński)
rad1 Radoszyce, cerkiew, 2010 (foto: P. Szechyński)
Radoszyce, cerkiew, 2010 (foto: P. Szechyński)
085709radosz8 Radoszyce, dzwonnica, 2003 (foto: P. Szechyński)
Radoszyce, dzwonnica, 2003 (foto: P. Szechyński)