...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Swobodne wycieczki
Chata Smerek
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Cmentarze i cerkwiska | Lipie

Lipie - dawny cmentarz cerkiewny i pozostałości cerkwi

Lipie to mała bieszczadzka osada. Próżno szukać w internecie informacji o jej krajobrazie sakralnym. Jeszcze tylko sygnatura na mapie turystycznej sygnalizuje, że we wsi znajdują się pozostałości cerkwi i cmentarz.

Kilka słów o historii...

Lipie to wieś o długiej historii, jej początki sięgają 1557 roku i właśnie na XVI stulecie datowane jest wzniesienie pierwszej cerkwi. Pochodziła ona dokładnie z 1567 roku i została ufundowana przez króla Zygmunta Augusta.

Lipie - cerkiew Cerkiew parafialna p.w. Soboru Matki Bożej przed pożarem została uwieczniona na fotografii Z. Szantera

Świątynię traktowano w pewnym sensie jako wizytówkę wsi (taką postawę zaobserwować można w niemal wszystkich bieszczadzkich jednostkach osadniczych) a zatem w okresie prosperity, wzrostu liczby mieszkańców mimo, że poprzednia cerkiew była jeszcze w dobrym stanie wznoszono nową, większą i w mniemaniu miejscowych ładniejszą. I tak, niespełna sto lat po oddaniu wiernym do użytku świątyni greckokatolickiej, bowiem w 1660 roku, wzniesiono drugą, zaś trzecia, także drewniana, pochodziła z roku 1900. Przetrwała ona zarówno II wojnę światową, jak i jej późniejsze reperkusje (po 1951 roku zdewastowana, zaś od połowy lat 70. XX wieku użytkowana jako filialny kościół rzymskokatolicki). Gdyby nie pożar w nocy z 17 na 18 maja 1981 roku, niewykluczone, że dzisiaj znajdowałaby się na Szlaku Architektury Drewnianej i stanowiła dominantę w krajobrazie wioski.

Cerkiew w Lipiu swoją architekturą przypominała świątynię w sąsiednim Bystrem koło Michniowca i należała do typu, którego budowa rozpowszechniła się pod koniec XIX wieku. Świątynię wzniesiono na planie krzyża, nakryto ośmiopołaciowymi kopułami. Ramiona transeptu (naw) także były zwieńczone wielopołaciowymi dachami.

Na poniższej austriackiej mapie wojskowej z 1880 roku zaznaczono wieś Lipie w jej historycznych granicach i zaznaczono lokalizację świątyni i cmentarza:

Wieś Lipie 1880 rok

Lipie to wieś łańcuchówka, co oznacza, że jej zabudowa ciągnie się linearnie zgodnie z rzeźbą terenu, ciekami wodnymi oraz szatą roślinną. Gdzieś w tle, za linią budynków, pośród pastwisk znajduje się skrawek terenu, który skrywa prochy dawnych mieszkańców.

Na poniższej mapce zaznaczono lokalizację cmentarza w krajobrazie wsi Lipie (źródło: opracowanie własne na podstawie www.zumi.pl)

Wieś Lipie - lokalizacja cmentarza

Zidentyfikowanie cmentarza w krajobrazie Lipia jest możliwe dzięki drzewostanowi. Niewielkie wyniesienie terenu (cmentarz zlokalizowany na wysokości 560 m n.p.m., natomiast średnia wysokość dla zabudowy wsi wynosi 555 m n.p.m.) oraz typowe dla bieszczadzkich cmentarzy gatunki drzew (jesion, lipa) uświadamiają, że tu musiał ingerować człowiek. Tu musiał być kiedyś cmentarz.

Lipie, starodrzew Widok na starodrzew przez obiektyw aparatu fotograficznego
foto: A. Długozima

Na dawny cmentarz parafialny prowadzi nas ścieżka. Musimy minąć pastwisko, przekonać psa, że nie dybiemy na pasące się w pobliżu krowy i naszym oczom ukazuje się starodrzew, zza którego nieśmiało wyłaniają się ruiny dzwonnicy - bramy, murowanej, dwukondygnacyjnej. Otwór bramy dzwonnicy pod koniec jej funkcjonowania zamurowano. Dzwonnica ta mieściła trzy dzwony, co widać na poniższych zdjęciach.

Lipie, dzwonnica foto: A. Długozima
Lipie, dzwonnica foto: A. Długozima

Na terenie omawianego cmentarza parafialnego poza wspomnianą dzwonnicą pozostały inne ślady świadczące o istnieniu świątyni. Są to: podmurówka oraz blacha z kopuł.

Lipie, podmurówka cerkwi foto: A. Długozima
Lipie, blacha z kopuł foto: A. Długozima

Z reguły obok cerkwiska sytuowane są stare greckokatolickie cmentarze bądź ich pozostałości i tak też jest w przypadku wsi Lipie. Kępa starych drzew skrywa opuszczone, zarośnięte "miejsce wiecznego snu".

Świadectwem bogatej historii, świetności tych terenów i egzystencji wyznawców grekokatolicyzmu są zachowane i skrzętnie skryte wśród roślinności nagrobki. Do czasów nam współczesnych zachowało się 16. Są one proste w formie, wykonane z tutejszego surowca, najprawdopodobniej przez miejscowych kamieniarzy.

Przeważają nagrobki mieszane (kamienny cokół i żeliwny krzyż), w większości zdewastowane, porozbijane, niekiedy pozbawione krzyża:

Lipie, cmentarz, nagrobki foto: A. Długozima
Lipie, cmentarz, nagrobki foto: A. Długozima
Lipie, cmentarz, nagrobki foto: A. Długozima

Odnaleźć także można dwa nagrobki kamienne z bardzo oryginalną kamieniarką.
Na jednym z nich w kamieniu został uwieczniony Chrystus Ukrzyżowany (nogi przybite osobno, palce u dłoni wyciągnięte w geście błogosławieństwa):

Lipie, cmentarz, nagrobek foto: A. Długozima

Drugi zaś przedstawia krzyż, przez którego ramię przewieszono kir:

Lipie, cmentarz, nagrobek foto: A. Długozima

Mimo ogólnego złego stanu nagrobków optymizmem napawa fakt, że na dwóch z nich pojawiły się nowe tablice.

Lipie, cmentarz, nagrobek foto: A. Długozima

wiatry i deszcze pozbawiły większość nagrobków inskrypcji:

Lipie, cmentarz, nagrobek foto: A. Długozima

Odczytać można jedynie inskrypcje na dwóch nagrobkach.
Pierwsza z nich głosi:

"D.O.M.
JAKÓB WACHAL
1828 - 1905.
SPIJ W SPOKOJU
OJCZE UKOCHANY!"

Natomiast druga została napisana cyrylicą i mówi:

Lipie, cmentarz, nagrobek foto: A. Długozima

Fotografie przedstawiają stan cmentarza na sierpień 2008 roku.

opracowanie: Ania Długozima

Literatura:

1. Potocki A., Bieszczadzkie losy. Bojkowie i Żydzi, Rzeszów - Krosno 2000.
2. Bieszczady. Przewodnik, Pruszków 1999.
3. Skowroński M., Komski A., Skowrońska - Wydrzyńska A., Cerkwie bieszczadzkie, Nowy Sącz 2001.
4. Kłos S., Bieszczady, Wrocław 2000.

Lipie, tablica na cerkwisku Lipie, tablica na cerkwisku, 2018
foto: M. Piela
Lipie, blacha z cerkwi Lipie, cerkiewna blacha, 2017
foto: P. Szechyński
Lipie dzwonnica Lipie, dzwonnica, 2017
foto: P. Szechyński

 

Prace remontowe na cmentarzu w Lipiu

Pierwsze prace remontowe na cmentarzu w Lipiu, zostały przeprowadzone w sierpniu 1988r. w ramach obozu "Nadsania". Obóz ten został zorganizowany wspólnie przez Stanisława Krycińskiego i Szymona Modrzejewskiego.

Kolejny remont nagrobków został przeprowadzony w sierpniu 2017 roku, przez Stowarzyszenie "Magurycz", założone w 1997 r., przez Szymona Modrzejewskiego. Przed rozpoczęciem remontu teren cmentarza został częściowo odkrzaczony, wykoszono ścieżkę prowadzącą od szosy oraz wykonano kładkę przez potok.

Podczas obozu w Lipiu wyremontowano kilkanaście nagrobków a podczas plantowania terenu wokół nagrobków udało się znaleźć klucz do cerkwi (drugi odnalazł się u jednego z mieszkańców Lipia). Wyremontowany został m.in. nagrobek o. Iwana Dmytrasewycza, *1863 +1892, proboszcza ukraińskiej parafii greckokatolickiej w Lipiu, który został posklejany z kilkudziesięciu fragmentów, co kosztowało sporo wysiłku. Nagrobek ten mocno ucierpiał podczas pożaru cerkwi w maju 1981 r.

Zdjęcia z prac remontowych 08.2017 (foto: P. Szechyński):

Lipie nagrobek Dmytrasewicza Lipie cmentarz Lipie cmentarz

1. Nagrobek o. Iwana Dmytrasewycza, *1863 +1892
2. Nagrobek o. Iwana Dmytrasewycza, *1863 +1892
3. Nagrobek w trakcie remontu

Lipie Szymon Modrzejewski Lipie cmentarz Lipie cmentarz

4. Szymon Modrzejewski z Magurycza podczas obozu w Lipiu
5. Remontowane nagrobki
6. Remontowane nagrobki

Lipie cmentarz Lipie cmentarz Lipie cmentarz

7. Remontowane nagrobki
8. Remontowane nagrobki
9. Przedmioty znalezione podczas remontu

Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006


Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024