...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Chata Smerek
Swobodne wycieczki
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Cmentarze i cerkwiska | Cmentarz w Dźwiniaczu

Cmentarz w Dźwiniaczu Górnym

Dawny cmentarz parafialny w Dźwiniaczu Górnym ulokowany jest na niewysokim wzgórzu, pośród widocznego z oddali wieńca drzew, na zachód od Sanu. Położony jest w niewielkiej odległości od nieistniejącego dworu oraz wcześniejszej cerkwi pw. św. Michała Archanioła, której ślady nie zachowały się. Kolejna - zbudowana w roku 1905 (konsekrowana w 1913), znajdowała się na wschód od Sanu, obecnie są to tereny strony ukraińskiej. Zachowała się po niej jedynie podmurówka.

Cmentarz w Dźwiniaczu Górnym Cmentarz w Dźwiniaczu Górnym, 2005. Na pierwszym planie nagrobek Anny Iwanczukowej
foto: P. Szechyński

Cmentarz w Dźwiniaczu stanowi jeden z punktów ścieżki przyrodniczo-historycznej Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny, którą można tu dojść. Opis ścieżki: ścieżka Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny

Do cmentarza można dostać się również ze strony przeciwnej a konkretnie z szosy Muczne - Tarnawa Niżna, skręcając w drogę obok wypału węgla, dokładną trasę należy odczytać z mapy.

Należy nadmienić że w Dźwiniaczu Górnym znajdowały się (i znajdują) dwa cmentarze. Ten znajdujący się na trasie ścieżki - starszy - kryje obecnie 16-17 nagrobków. Otoczony jest starodrzewiem i wielokrotnie częściej odwiedzany. Drugi - młodszy - cmentarz, znajduje się niespełna 200 m od cmentarza "starego" w kierunku zachodnim. Ponieważ do niedawna nie był oznakowany i ulokowany poza ścieżką, bywał odwiedzany sporadycznie i trzeba było go szukać w trawie - obecnie nie ma z tym problemu, został uporządkowany, ogrodzony i wszedł w skład ścieżki turystycznej. Nieznana jest dokładna data jego założenia, wiadomo natomiast że z całą pewnością istniał już w latach siedemdziesiątych XIX w. Był trzykrotnie większy (obszarowo) od "starego", jednak zachowały się tu tylko 4 nagrobki z których wkrótce zostały 3. Wszystkie na piaskowcowych cokołach z osadzonymi żeliwnymi krzyżami. Podczas prac porządkowych przeniesiono tu również nagrobek J. Sikorskiego - uczestnika powstania, który pierwotnie stał na starszym cmentarzu. Na cmentarzu młodszym znajduje się również jeden nagrobek symboliczny.

Cmentarz w Dźwiniaczu Górnym, nagrobek Anny Iwańczukowej Cmentarz w Dźwiniaczu Górnym, rok 2016. Nagrobek J. Pisarczukowej
foto: P. Szechyński

Oba cmentarze były odnawiane w roku 1990 podczas obozu zorganizowanego przez Społeczną Komisję Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej przy ZG TOZ w Warszawie. Obecny stan cmentarza starego jest dobry. Teren jest zadbany, trawa wykoszona - wiąże się to z włączeniem go w trasę w/w ścieżki BdPN. Ustawiono również tablice z opisem wsi oraz niektórych nagrobków a w pobliżu cmentarza drewnianą wiatę, gdzie można odpocząć i schronić się w razie niekorzystnych warunków pogodowych. Cmentarz młodszy również jest wykoszony i zadbany.

Poniżej część zachowanych nagrobków:

Nagrobek z marmuru, jedyny na cmentarzu ogrodzony kutym żelaznym płotkiem. Pochowany tu został Bogdańcio Kmit, roczny syn miejscowego parocha - Jurija Kmita. Ks. Jurij Kmit (1872 - 1946) był proboszczem w Dźwiniaczu Górnym przez kilka lat ok. roku 1909 (dokładna data nieznana). Prowadził on badania folkloru bojkowskiego. Jest autorem "Słownika gwary bojkowskiej", który był publikowany w "Litopysie Bojkiwszczyzny". Słownik doprowadził do litery "K". Napisał również m.in. artykuł o wsi Wołosate oraz opisał zwyczaje pogrzebowe w Dydiowej i Dźwiniaczu Górnym w artykule pt. "Pochoronni zwyczaji i wiruwannia Bojkiw". Jurij Kmit zmarł w roku 1946 w Kulczycach k.Sambora.

Nagrobek z Bogdancio Kmity Inskrypcja (fonet.):
Bogdańcio Kmit
7/4 1908 † 15/9 1910
Spi .... ljetkim (nieczytelne)
Jest to nagrobek syna miejscowego proboszcza - Jurija Kmity.
foto: P. Szechyński, 2005

Obelisk z piaskowca. Wysoki, zwężający się ku górze z wykutym krzyżem. Pochowana tu została żona kierownika miejscowej szkoły - Anna Iwanczukowa:

Grób Anny Iwanczukowej Inskrypcja (fonet.):
Anna Iwanczukowa
Żjena ypr. szk.
Prożiła 55l † 1933
Zjemlja jej pie.om... (słabo czytelne)
(fot. P. Szechyński)

Betonowa stella, lekko przekrzywiona. Ufundowana przez Jurko Libacza członkom rodziny:

Cmentarz w Dźwiniaczu Inskrypcja (fonet.):
1930
Tut spocziwajet
Wasil i Marija i Wasil Libacz
Wiczna im pamjat
1857 † 1930 / 1875 † 1919 / 1928 † 1930
Fundator Jurko Libacz
(fot. P. Szechyński)

Nagrobek w formie dużego kamienia z osadzonym kutym żelaznym krzyżem. Należy do Józefa Wysockiego, uczestnika powstania z 1863 roku, który mieszkał w Tarnawie Wyżnej, pochodził z drobnej szlachty. Nagrobek powstał w latach 90 (jako całosć). Tabliczkę z napisem odnalazł na terenie cmentarza p. Andrzej Luks a krzyż odnowił Antoni Derwich:

Cmentarz, Dźwiniacz Górny Inskrypcja:
Józef Sikorski
Uczestnik powstania 1863
*1841 †1922
(fot. P. Szechyński)

Duży, betonowy sarkofag. Pozbawiony jest inskrypcji. Miejscowe przekazy mówią że jest to grób tutejszego parocha - nie wiadomo jednak, którego:

Duży, betonowy sarkofag Stan na rok 2005
foto: P. Szechyński
sarkofag Dźwiniacz Górny Ten sam nagrobek w roku 2016
foto: P. Szechyński
cmentarz Dźwiniacz Górny Fragmenty nagrobków, 2016
foto: P. Szechyński
cmentarz Dźwiniacz Górny Uszkodzone nagrobki, 2016
foto: P. Szechyński
cmentarz Dźwiniacz Górny Jeden z nagrobków, 2016
foto: P. Szechyński

Ponadto na cmentarzu w Dźwiniaczu Górnym znajduje się osiem bliźniaczych betonowych nagrobków. Cokoły zakończone są krzyżami i metalowymi figurkami Chrystusa. Dające się odczytać inskrypcje znajdują się na 4 z nich i mówią że pochowano tu:
Andrija Jegowa (1911 † 1937), Michajło Łukowjata (1878 † 1936), Wasila Daniło (1870 † 1930), Anne .... (dalej nieczytelne) (19.. † 19..).

Oprócz w/w można odnaleźć jeszcze: niewielki nagrobek zakończony małym kamiennym krzyżem, duży betonowy obelisk bez inskrypcji, nagrobek w formie betonowego cokołu z inskrypcją: Tut spocziwaje Christina Morikon (1911 † 1935).

młodszy cmentarz w dźwiniaczu Cmentarz "młodszy", inskrypcji brak, 2016
foto: P. Szechyński
nagrobek Józefa Sikorskiego - dźwiniacz Cmentarz "młodszy", przeniesiony tu nagrobek J. Sikorskiego - uczestnika powstania styczniowego, 2016
foto: P. Szechyński
cmentarz w dźwiniaczu, nagrobek Marii Pierożek Cmentarz "młodszy", nagrobek symboliczny, 2016. Inskrypcja (fragment):
Maria Pierożek za m. Kozłowska
25 III 1923 - 25 X 2008
Urodzona w Dźwiniaczu Górnym, zesłana na roboty do Niemiec, emigrowała do Australii w roku 1950, gdzie zmarła.
foto: P. Szechyński
nagrobek Józefa Sikorskiego - dźwiniacz Cmentarz "młodszy", nagrobek z roku 1900, 2016
foto: P. Szechyński

Więcej zdjęć cmentarza: Cmentarz w Dźwiniaczu Górnym - zdjęcia

opracowanie: Piotr Szechyński

Literatura:

1. Bieszczady, Słownik Historyczno-Krajoznawczy, cz.1, Gmina Lutowiska. UG - Warszawa 1995,
2. "Cerkwie w Bieszczadach", Stanisław Kryciński, Warszawa 1991.
3. "Mieszkańcy Bieszczadów w powstaniu styczniowym", Maciej Augustyn, Bieszczad nr 6, Ustrzyki Dolne 1999.
4. Słownik Geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880.

Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024