...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Werchowyna
Chata Smerek
Magiczne Bieszczady


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Cmentarze i cerkwiska | Cmentarz w Dwerniku

Cmentarz oraz cerkwisko (miejsce po cerkwi) w Dwerniku

Dawny cmentarz w Dwerniku znajduje się w środkowej części wsi, przy drodze do Nasicznego. Ulokowany jest ok. 50m za miejscową knajpą "Piekiełko", na łagodnej skarpie schodzącej w kierunku potoku Dwernik.

Tablica a za nią cmentarz w Dwerniku Tablica a za nią cmentarz w Dwerniku
foto: P. Szechyński

Miejsce łatwe do odnalezienia, znaczy go tablica oznaczająca kompleks "Wieś Dwernik", na której znajduje się krótki rys historyczny wsi, szkic nieistniejącej obecnie cerkwi oraz mapka z historycznym układem zabudowy Dwernika.

Niegdyś cmentarz ten składał się z dwóch części przedzielonych drogą. Do dnia dzisiejszego zachowała się tylko jedna jego część - zachodnia, która była mniejsza. Na większej - wschodniej - części cmentarza stoją obecnie domy.

W północnej, zachowanej części cmentarza stała niegdyś cerkiew drewniana p.w. św. Michała Archanioła z roku 1785. Gruntowny remont świątyni przeprowadzono w roku 1898 - przy dużej pomocy ówczesnych kolatorów. Spłonęła w 1946. Była to budowla w całości drewniana, trójdzielna z nawą nakrytą łamanym dachem namiotowym oraz dachami kalenicowymi nad prezbiterium i babińcem. Wszystkie dachy wykończone gontem. Cerkiew posiadała opasanie (okap) charakterystyczny dla cerkwi bojkowskich oraz okna - największe w nawie. Zachowały się nikłe fragmenty podmurówki oraz resztki kamiennej mensy ołtarzowej - dziś w postaci sterty kamieni. W miejscu gdzie stała cerkiew znajduje się duży drewniany krzyż.

Kolatorami dwernickiej cerkwi byli:

 • 1827r. - Maria hr Potocka,
 • 1890r. - następcy Leopolda Waltera,
 • 1918r. - Ludwik Ramułt (we Lwowie),
 • 1938r. - Bank Rolniczy w Warszawie.

Parochami i administratorami:

 • 1828 - 1848r. - Bazyli Ustianowski,
 • 1862r. - Jan Dubaniewicz,
 • 1864 - 1885r. - Jan Kiczor,
 • 1886r. - Eliasz Makowej (administrator),
 • 1887 - 1890r. - Piotr Łodyński (Petr Łodyńskij),
 • 1894 - 1895r. - Anatol Durkot,
 • 1896 - 1942r. - Mikołaj Buła (Nykołaj, Mykoła Buła)

Liczba wiernych:

 • 1890r. - 480,
 • 1918r. - 647,
 • 1938r. - 787.
Dwernik cmentarz Cmentarz w Dwerniku
foto: P. Szechyński

Przy cerkwi działało bractwo trzeźwości liczące w roku 1910 - 87 członków a w roku 1914 - 102 członków.

Stan zachowania:

Cmentarz był porządkowany w roku 1989 podczas obozu Społecznej Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Dziś jest to obiekt bardzo zapuszczony i zarośnięty. Ogrodzony mocno wysłużonym drewnianym płotkiem przy którym stoi tablica informacyjna "Dwernik wieś". Teren cerkwi oraz cmentarza otoczony był niegdyś niewysokim murkiem z kamienia, do dziś zachowały się tylko niewielkie jego fragmenty. W miejscu gdzie stała cerkiew znajdują się wspomniane wyżej pozostałości mensy ołtarzowej oraz drewniany krzyż i słabo czytelne fragmenty podmurówki. Na cmentarzu zachowało się ok. 12 nagrobków w różnym (głównie złym) stanie. Są to nagrobki w postaci żeliwnych krzyży osadzonych na piaskowcowych cokołach, nagrobki w postaci cokołów pozbawione krzyży, jeden nagrobek wapienny, betonowa płyta nagrobna z krzyżem, 5 ułożonych poziomo na mogiłach nagrobków, nieobrobionych i bez inskrypcji.

Część zachowanych nagrobków wg stanu na rok 2006:

Cmentarz w Dwerniku Najlepiej i najczytelniej zachowany nagrobek, cokół z piaskowca, na cokole krzyż (niewidoczny na zdjęciu).
Inskrypcja (fonet.):
Tu spocziwaje Pjetro Kostjuk
w 77 godi żytja, upokoiłsja 31 sjerpnia 1907
Wiczna jemu pamjat
(fot. P. Szechyński)
Cmentarz w Dwerniku, Nagrobek w postaci krzyża przewiązanego materią Nagrobek w postaci krzyża przewiązanego materią, wapienny niski cokół, bez inskrypcji. Usytuowany jest tuż za prezbiterium cerkwi co oznacza, iż prawdopodobnie pochowano tu księdza lub właściciela tutejszego majątku
(fot. P. Szechyński)
Cmentarz w Dwerniku Betonowy nagrobek. Krzyż z figurą Chrystusa oraz figurami Matki Bożej i Marii Magdaleny odlany wg wzoru z krzyża żeliwnego. Nagrobek pozbawiony jest inskrypcji
(fot. P. Szechyński)
Cmentarz w Dwerniku Nagrobek w postaci żeliwnego krzyża osadzonego w niskim cokole. Wysoki, smukły żeliwny krzyż z figurą Chrystusa
(fot. P. Szechyński)
Cmentarz w Dwerniku Na pierwszym planie krzyż z nagrobku Pjetro Kostjuka. W głębi żeliwny krzyż na piaskowcowym cokole, bez inskrypcji oraz krzyż drewniany na miejscu po cerkwi
(fot. P. Szechyński)

Ponadto krzyż żeliwny, osadzony na nieobrobionym cokole na nagrobku pozbawionym inskrypcji oraz figura Matki Bożej z dolnej części żeliwnego krzyża osadzonego na piaskowcowym cokole. Brak inskrypcji.

 

opracowanie: P. Szechyński

Literatura:

1. Bieszczady, Słownik Historyczno-Krajoznawczy, cz.1, Gmina Lutowiska. UG - Warszawa 1995.
2. Kryciński S., "Cerkwie w Bieszczadach", Warszawa 1991.
3. Augustyn M., "Z dziejów dworu w Dwerniku", Bieszczad nr 8, Ustrzyki Dolne 2001.
4. Cerkwie drewniane Karpat - Magdalena i Artur Michniewscy, Marta Duda; wyd. Rewasz, Pruszków 2003.
5. Słownik Geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880.

Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2023