...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady

» Flora Bieszczadów | Lasy Bieszczadzkie

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie" powstał na mocy zarządzenia nr 63 podpisanego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 29 listopada 2011. Jest drugim po "Lasach Birczańskich" LKP na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. LKP "Lasy Bieszczadzkie" w momencie powołania obejmował swym zasięgiem:

logo LKP Lasy bieszczadzkie

1. Nadleśnictwo Stuposiany, obręb leśny Stuposiany - 9445 ha

2. Nadleśnictwo Lutowiska, obręb leśny Dwernik - 6814 ha

3. Nadleśnictwo Cisna, obręb leśny Wetlina - 7975 ha.

Łącznie ten Leśny Kompleks Promocyjny obejmował powierzchnię 24 234 ha, na której wyróżniono 19 leśnictw. W styczniu 2015 decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych został powiększony do 69,5 tys. ha - niemal trzykrotnie więcej niż zajmował pierwotnie. Tworzą go obecnie w całości nadleśnictwa: Baligród, Cisna, Lutowiska i Stuposiany, zarządzające powierzchnią 69,5 tys. ha lasów bieszczadzkich.

Przełom Sanu pod Otrytem Przełom Sanu pod Otrytem
foto: P. Szechyński

LKP jest obszarem funkcjonalnym o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym. Celem jego utworzenia jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrona zasobów przyrody w lasach.

Wydany został folder - broszura promocyjna kompleksu "Lasy Bieszczadzkie". Autorem tekstu jest Andrzej Luks a oprócz ciekawych informacji o samym kompleksie i miejscach, które warto zobaczyć, zawiera on przepiękne zdjęcia z całego obszaru LKP "Lasy Bieszczadzkie". Przewodnik można otrzymać w Nadleśnictwach Lutowiska, Stuposiany i Cisna. W roku 2014 ukazała się również mapa turystyczna z zaznaczonymi i ujętymi w osobnych ramkach ścieżkami LKP. Niestety nie jest dostępna w sprzedaży. Mapę można otrzymać w Nadleśnictwie Stuposiany, do wyczerpania zapasów. Poniżej kilka podstawowych informacji z folderu:

Szepit Szepit - ścieżka Hylaty
foto: P. Szechyński

"LKP "Lasy Bieszczadzkie" położony jest na pograniczu Karpat Zachodnich i Wschodnich. Tereny te posiadają dużą naturalność oraz wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe. Lesistość LKP wynosząca od 88 do 96%, niski stopień skażenia środowiska i mała gęstość zaludnienia decydują o wybitnej atrakcyjności turystycznej tego obszaru i predysponuja go do spełniania wielu funkcji pozaprodukcyjnych, zwłaszcza społecznych."

[...] "Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej obszar LKP "Lasy Bieszczadzkie" położony jest w VIII Karpackiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej w mezoregionie Bieszczady Wysokie. Rzeźba terenu jest tu silnie urozmaicona. Tworzą ją pasma górskie o wysokości od 400 do 1180 m n.p.m. poprzecinane licznymi dolinami, jarami i potokami. Cały obszar LKP skupiony jest w zlewni rzek San i Wetlina oraz wielu potoków."

[...] "W rozległych kompleksach leśnych bytują: żubry, niedźwiedzie, jelenie, dziki, sarny, wilki, rysie, żbiki, wydry, bobry oraz orły przednie, orliki krzykliwe, bociany czarne, puszczyki uralskie, jarząbki, derkacze i wiele innych gatunków."

[...] "Cały obszar LKP jest w zasięgu wielkoobszarowych form ochrony przyrody: Park Krajobrazowy Doliny Sanu (67%) i Ciśniańsko - Wetliński Park Krajobrazowy (33%). Ponadto na obszarze LKP istnieją rezerwaty przyrody: Zakole - torfowisko wysokie, Olszyna łęgowa w Kalnicy - górski las łęgowy z dużym udziałem olszy czarnej, Sine Wiry - przełomowa dolina Wetliny z licznymi formami skalnymi, Krywe - przełomowy fragment doliny Sanu pod Otrytem: stanowisko węża Eskulapa"

Jeleniowaty Las na Jeleniowatym, ścieżka Brenzberg
foto: P. Szechyński

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy bieszczadzkie", który położony jest całości na terenie sieci Natura 2000, w obu dyrektywach: Siedliskowej (SOO) i Ptasiej (OSO) oraz na obszarze Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie".

Pierwsze działania jakie podjęto w ramach LKP, to wybudowanie w Nadleśnictwie Stuposiany zagrody pokazowej żubrów w pobliżu Mucznego, którą otwarto dla zwiedzających wiosną 2011. Przez tereny LKP przebiega 10 szlaków turystycznych oraz wiele tras rowerowych, biegnących m.in. tzw. stokówkami (stokówka to w uproszczeniu utwardzona droga leśna - powstały one głównie celem wywózki surowca). Poprowadzono tu również 4 trasy konne oraz narciarskie trasy biegowe (4 w Nadl. Cisna i jedna w Nadl. Stuposiany - w Mucznem).

Jeleń karpacki Jeleń karpacki w Bieszczadach
foto: P. Szechyński
Puszczyk uralski Puszczyk uralski
foto: P. Szechyński

Ponadto w ramach edukacji przyrodniczo-leśnej powstanie Centrum Promocji Leśnictwa Bieszczadzkiego w Mucznem, które znajdzie miejsce w modernizowanym budynku dawnego hotelu Muczne. Na terenie LKP znajdują się również ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne i przyrodniczo-historyczne. Część z nich powstała dawniej a część to ścieżki nowe:

Nadleśnictwo Stuposiany:

  • "Jodła" - pokazująca najgrubszą jodłę w Polsce, zmiane gruntów porolnych na leśne i rzadki gatunek - dziki bez hebd (tytułowa jodła padła końcem roku 2013, ale ścieżka pozostała).
  • "Brenzberg" - ukazująca historię tragicznej śmierci Polaków zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich.
  • "Krutyjówka" - ukazująca meandrujący potok Muczny przy terenie dawnej osady Krutyjówka, kapliczkę św. Huberta i zagrodę pokazową żubrów.
  • "Wokół Mucznego" - narciarska

Nadleśnictwo Lutowiska:

Nadleśnictwo Cisna:

  • "Sine Wiry" - pokazująca osobliwości skalne przełomu Wetlinki (Wetliny).
  • "Oczko wodne" - ukazująca zalany teren zakola potoku Smerek z rosnącą na wysepce smotrawą okazałą.

Na zlecenie Nadleśnictw, które obejmuje LKP wydany został folder - przewodnik promocyjny kompleksu "Lasy Bieszczadzkie". Autorem tekstu jest Andrzej Luks. Oprócz ciekawych informacji o samym kompleksie i miejscach, które warto zobaczyć zawiera on przepiękne zdjęcia z całego obszaru LKP "Lasy Bieszczadzkie". Przewodnik można otrzymać w Nadleśnictwach Lutowiska, Stuposiany i Cisna.

Przewodnik LKP Lasy bieszczadzkie Okładka przewodnika LKP Lasy Bieszczadzkie
Mapka LKP Lasy bieszczadzkie
Tablica LKP Lasy bieszczadzkie Jedna z tablic LKP
foto: M. Piela
Las na Jasieniowie Las na Jasieniowie (Jeleniowatym) k. Mucznego
foto: P. Szechyński
Wodospad Szepit na Hylatym Wodospad Szepit na Hylatym
foto: P. Szechyński
Żubry Żubry w zagrodzie pokazowej k. Mucznego
foto: P. Szechyński
Bobrowe rozlewisko Bobrowe rozlewisko
foto: P. Szechyński
jodła k. pszczelin Jodła k.Pszczelin (2007) - powalona przez wiatr w roku 2013
foto: P. Szechyński
» Praktyczne «

Kamera w Czaszynie

Noclegi
Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

» Warto wiedzieć «

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

» Cerkwie i cmentarze «

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

» Wyprawy piesze «

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruské
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

» Warto zobaczyć «

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Ogród biblijny w Myczkowcach
CKE Myczkowce; miniatury cerkwi
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

» Ski-tour;

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

» Rowerem «

Trasy rowerowe

» Samochodem «

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

» Słowacja i Ukraina «

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2021