...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady

» Szlaki piesze | Przez bieszczadzki las - ścieżka

Przez bieszczadzki las - ścieżka przyrodniczo-leśna

Nasiczne - Sękowiec

Czas przejścia: ok. 3 h, długość: 12 km, tablice poglądowe: 12 szt.

Trzebież wczesna bukowa Tablica orientacyjna Trzebież wczesna bukowa: w tym miejscu idziemy w prawo drogą szutrową
foto: M. Piela

Charakterystyka

Ścieżka dla koneserów przyrody, zarówno obserwatorów jak i fotografów fauny oraz flory bieszczadzkiej. Zlokalizowana jest na obszarze Magury Ruskiej (887 m n.p.m.), w sąsiedztwie Dwernika Kamienia. Spełnia ona funkcję edukacyjną dla pasjonatów leśnictwa, prezentuje wszelkie cykle produkcji leśnej – z zakresu hodowli, użytkowania i ochrony lasu. Polecam szczególnie dla osób szukajacych ciszy i bezpośredniego kontaktu z przyrodą.

Opis trasy

Wędrówkę rozpoczynamy w Nasicznem, na parkingu znajdującym się przy malowniczym potoku Nasiczniańskim. Znajduje się tu pierwsza z tablic, przybliżająca Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy bieszczadzkie", który położony jest całości na terenie sieci Natura 2000, w obu dyrektywach: Siedliskowej (SOO) i Ptasiej (OSO) oraz na obszarze Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie". Idziemy ścieżką historyczno-przyrodniczą (koloru czerwonego) w kierunku szczytu Dwernik Kamień. Po około 20 min. marszu docieramy do drogi szutrowej, gdzie znajduje się pierwszy punkt widokowy i miejsce do odpoczynku.

Zimowe widoki ze ścieżki Nasiczne - Sękowiec Zimowe widoki ze ścieżki
foto: M. Piela

Z tego miejsca kontynuujemy marsz w prawo drogą szutrową, która przechodzi w ścieżkę wiodącą wprost w kierunku szczytu Dwernik Kamień (dawniej zwanego Holicą) 1004 m n.p.m. Idąc tą drogą mijamy tablice informacyjne opisujące siedlisko lasu, jego skład gatunkowy oraz wykonywane na tym obszarze prace leśne (np. trzebież, czyszczenia). Dowiadujemy się też, jak wygląda transport drewna z lasu.

Po około 5 km docieramy do wiaty odpoczynkowej i kolejnego punktu widokowego. Kończymy wędrówkę w Sękowcu (d. przysiółek Zatwarnicy), gdzie dochodzimy do drogi głównej Zatwarnica - Smolnik. Tu można iść np. w lewo, do końca Zatwarnicy i wrócić do Nasicznego ścieżką przyrodniczo - historyczną "Hylaty", która prowadzi na szczyt Dwernika-Kamienia. Z DK na parking w Nasicznem można zejść ścieżką zieloną. Natomiast nasza ścieżka formalnie kończy się na niewielkim placu, zaraz za mostem na Sanie po prawej stronie. Znajduje się tam niewielki parking.

Ścieżka nie jest trudna do przejścia, różnica wzniesień jest niewielka. Trasa ścieżki wije się wsród wąwozów, przecina liczne potoczki górskie wśród pięknie zachowanego lasu jodłowego. W masywie tym swoją ostoję ma liczna zwierzyna płowa, a także czarna (dziki). Spotyka się tu również liczne gatunki ptactwa (sowy, myszołowy, a nawet orliki krzykliwe).

Na bieszczadzkiej stokówce - trasa ścieżki Na bieszczadzkiej stokówce - trasa ścieżki
foto: M. Piela

Rozmieszczone na trasie tablice poglądowe pozwalają na zapoznanie się z podstawowymi pojęciami ochrony lasu oraz budowy tego terenu. Są to kolejno: Rębnia częściowa w drzewostanie bukowym (czyli Jak powstaje nowe pokolenie lasu), Odnowienie naturalne jodły (czyli Jak powstaje nowe pokolenie lasu), Drzewostan po rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej (czyli Pomagamy naturze - natura pomaga nam), Odnowienie naturalne buka (czyli Młode pokolenie buka zwyczajnego - bukowa szczotka), Budowa geologiczna Bieszczadów, Jak przetransportować ścięte drewno, Przebudowa drzewostanu (czyli Odnowienie sztuczne jodłowo-bukowe z wykonaniem czyszczeń późnych), Odnowienie sztuczne jaworowe, bukowe i jodłowe z wykonaniem czyszczeń wczesnych (czyli Dlaczego pielęgnujemy młode pokolenie lasu), Czyszczenia wczesne w odnowieniach sztucznych bukowych (czyli Leśnik hoduje i wychowuje), Trzebież późna bukowa (czyli fabryka drewna i tlenu) oraz Odnowienia naturalne jaworowe po czyszczeniach wczesnych (czyli Jawor - górski klejnot).

Na bieszczadzkiej stokówce - trasa ścieżki Bieszczadzka przyroda na trasie ścieżki
foto: M. Piela

Sugestie

Start polecam od strony Nasicznego, wówczas mamy możliwość zobaczenia więcej panoram pasma Otrytu oraz części doliny Sanu z fragmentami miejscowości Chmiel i Dwernik. Można też skrócić trasę i na wysokosci wiaty odpoczynkowej zejść do miejscowości Dwernik, skręcając w prawo drogą szutrową. Zawsze istnieje też możliwość pokonania części trasy i powrót tą samą drogą.

Idąc od strony Nasicznego po ok. 8 km w widocznym rozdrożu ścieżka łączy się z drogą szutrową ścieżka historyczno-przyrodnicza (czerwona) biegnąca z Dwernika Kamienia do Zatwarnicy.

Uwagi

Jest to część ścieżki rowerowej Nasiczne - Sękowiec - Zatwarnica. Start rozpoczynamy w Nasicznem, 100 m powyżej parkingu skręcając w prawo obok leśniczówki. Myślę, że najbardziej atrakcyjnie w aspekcie widokowym przedstawia się ta trasa w okresie wczesnej wiosny, późnej jesieni oraz zimy. Związane jest to z tym, że przebiega ona przez teren leśny, a w tych okresach mamy pełną widoczność, której nie ogranicza listowie. Oczywiście mniejsza ilość panoramicznych prześwitów nie dyskwalifikuje tej trasy w okresie lata, które to rekompensuje nam te braki inną kolorystyką otoczenia oraz gatunkowością szaty roślinnej.

tekst oraz zdjęcia: Mirosław Piela
przewodnik
tel. 506 744 045

Kilka zdjęć z proponowanej trasy wraz z tablicami:

1. Panorama na Przełęcz Nasiczniańską, w tle Caryńska (2013)
2. Przez bieszczadzki las - widoczna Magura Stuposiańśka (2013)
3. W dolinie widoczny Dwernik (2013)

4. Widoki z trasy zimą - Magura Stuposiańska (2013)
5. Sprzęt do zrywki drewna
6. Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza "Wędrówka przez bieszczadzki las"

7. Bieszczadzki puchacz ;)
8. Dzięki prześwitom zimą sporo widać: Otryt a w tle Ostre
9. Ścieżka przyrodniczo-leśna "Przez bieszczadzki las", widoczny fragment Magury Stuposiańskiej

10. Bieszczadzki las w zimie (2013)
11. Zimowe widoki ze ścieżki - Chmiel pod Otrytem (2013)
12. Widoki na Otryt, w dolinie Chmiel (2013)

13. Wędrówka przez bieszczadzki las - widoki z trasy zimą
14. Na stokówce, panoramka Otryt - Hulskie
15. Łanie, ambona przy zejściu do Sękowca

16. Rębnia częściowa w drzewostanie bukowym
17. Odnowienie naturalne jodły
18. Drzewostan po rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej

19. Odnowienie naturalne buka
20. Budowa geologiczna Bieszczadów
21. Jak przetransportować ścięte drewno?

22. Odnowienie sztuczne jaworowe, bukowe i jodłowe z wykonaniem czyszczeń wczesnych
23. Czyszczenia wczesne w odnowieniach sztucznych bukowych
24. Trzebież późna bukowa

25. Odnowienia naturalne jaworowe po czyszczeniach wczesnych
26. Most na Sanie w Sękowcu (2010), widok od strony Otrytu
27. Most na Sanie w Sękowcu (2010), widok od strony Zatwarnicy - za mostem za krzakami po prawej znajduje się parking oraz formalny koniec ścieżki

28. Parking w Sękowcu - koniec ścieżki (2014)
29. Parking w Sękowcu, obrotowe tablice ścieżki - ochrona węża Eskulapa (2014)
30. Parking w Sękowcu, obrotowe tablice ścieżki (2014)

» Praktyczne «

Kamera w Czaszynie

Noclegi
Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

» Warto wiedzieć «

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

» Cerkwie i cmentarze «

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

» Wyprawy piesze «

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruské
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

» Warto zobaczyć «

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Ogród biblijny w Myczkowcach
CKE Myczkowce; miniatury cerkwi
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

» Ski-tour;

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

» Rowerem «

Trasy rowerowe

» Samochodem «

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

» Słowacja i Ukraina «

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006


Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2021