...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Swobodne wycieczki
Chata Smerek
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Trasy rowerowe | Komańcza - Medzilaborce, cz.II

Transgraniczna trasa rowerowa Komańcza - Medzilaborce. Cz.II
Cross-Boundary Cycling Route Komańcza - Medzilaborce. Vol.IITrasa rowerowa

Dzięki inicjatywie dwóch sąsiadujących i zaprzyjaźnionych gmin: Komańczy i Medzi- laborców w 2001 roku powtał pierwszy 40-to kilometrowy odcinek Transgranicznej Trasy Rowerowej. Otwarcie trasy było możliwe dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Euroregionu Karpackiego.

Cycling route

Owing to the initiative of two neighbouring and befriended districts: Komańcza and Medzilaborce in 2001 the Cross-Boundary Cycling Route was established. The route could be opened due to cooperation with the Carpathian Euroregion Association.Schemat tras rowerowych Transgraniczna trasa rowerowa / Cross-Boundary Cycling Route
» Powiększ / Zoom «

Pierwotna długosć trasy wynosiła 40km i rozpoczynała się w miejscowości Wisłok Wielki. Dalej biegła przez: Czystogarb, Komańczę, Radoszyce, gdzie przekraczała granicę państwa polskiego, a następnie po stronie słowackiej była kontynuowana przez Palotę, Medzilaborce, Krasny Brod. Trasa ta stała się ciekawą propozycją dla turystów, jednakże osoby korzystające z tego odcinka często dopytywały się o dalsza część trasy w kierunku Bieszczadów i Beskidu Niskiego z uwagi na fakt, iż początkowy i końcowy etap trasy wyraźnie wskazywał na kierunek w którym powinna ona przebiegać dalej.

Uwagi te stały się cennymi sugestiami i w rezultacie doprowadziły do rozszerzenia pierwotnej trasy. Stało się to tym bardziej możliwe, że na terenie Bieszczadów w 2001 roku powstała trasa rowerowa pod nazwą "Zielony rower". Trasa ta sięga od Gminy Komańcza praktycznie aż po granicę z Ukrainą. "Zielony rower" nie miał wcześniej bezpośredniej możliwości wjazdu na stronę słowacką. Dzięki połączeniu tych tras w Woli Michowej i na Przełęczy Żebrak, zaistniała taka możliwość.

W 2003 roku Transgraniczna Trasa Rowerowa została przedłuzona o 120km. W sumie liczy 160km, w tym 100km po stronie polskiej i 60km po stronie słowackiej.

Na trasie znajdują się liczne atrakcje takie jak: cerkwie z XVII, XVIII i XIX wieku, miejsca historyczne, punkty widokowe. Pomyslano także o bazie noclegowej i żywieniowej.

Nowa, rozszerzona trasa rowerowa objęła swym zasięgiem istniejący już Szlak Ikon Doliną Osławy, który łączy się ze Szlakiem Ikon Doliną Sanu. Oba te szlaki są częścią Szlaku Architektury Drewnianej, który przebiega przez tereny woj. podkarpackiego i małopolskiego.

Trasa rowerowa po stronie słowackiej liczy 60km i wytyczona jest przez miejscowości: Palota, Medzilaborce - Certiźne, Medzilaborce - Krasny Brod, Humenne, Snina, Swidnik. Przebieg trasy wytyczony jest Szlakiem Drewnianych Kościołów ciągnącym się od Medzilaborec do Swidnika.

Czytaj dalej: Laborecka wędrówka
Wstecz: Wstęp

Originally, the route was 40km long and started in the village of Wisłok Wielki. It passed through: Czystogarb, Komańcza, Radoszyce, where it crossed the boundary of Poland, and then, on the Slovak side, it continued through: Palota, Medzilaborce, Krasny Brod. This route became an interesting proposal to tourist, however, people using this section often asked about further part of the route heading to the Bieszczady Mountains and the Low Beskid Mountains with regard to the fact that the initial and final stage of the route clearly indicated the direction in which it should continue.

transgraniczna trasa rowerowa Tablica informacyjna na trasie
foto: P. Szechyński

These remarks became valuable suggestions and, as a result, led to expansion of the original route. It became even more possible when in the Bieszczady Mountains territory in 2001 a cycling route "Zielony rower" was established. This route extends from the district of Komańcza practically to the boundary with Ukraine. Before, "Zielony rower" did not have a direct outlet to the Slovak side. It became possible owing to connection of the routes in Wola Michowa and Przełęcz Żebrak.

In 2003, the Cross-Boundary Cycling Route was extended by 120km. In total it is 160km long, including 100km on the Polish side and 60km on the Slovak side.

The route incorporates numerous amenities such as: 17th, 18th and 19th century Orthodox churches, historic sites, view points. Accommodation and catering facilities were also taken into acount.

The new, extended cycling route incorporates the already existing Icons' Route in the Osława Valley connected with the Icons'Route in the San Valley. Both routes form part of the Wooden Architecture Route passing through the territories of Podkarpackie and Małopolskie province.

The route is marked out along the Route of Wooden Churches extending from Medzilaborce to Swidnik.

Next page: Cycling route
Back: Introduktion

Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006


Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024