...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Werchowyna
Chata Smerek


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Kapliczki | Kapliczka na Hrabie w Rajskiem

Kapliczka na Hrabie (na Skale) w Rajskiem

Murowana kapliczka w Rajskiem wzniesiona została w XIX wieku na wzgórzu zwanym Hrab (Grab). Dziś to jedna z nielicznych pamiątek po dawnej wsi, nie licząć resztek wysadzonej w powietrze w roku 1980 cerkwi oraz przycerkiewnego cmentarza.

Kapliczka na Hrabie Kapliczka na Hrabie, stan na czerwiec 2010
foto: P. Szechyński

Kapliczka owa, pierwotnie zwana kapliczką na Hrabie dziś często nazywana jest również kapliczką na Skale, aczkolwiek żadnej skały tu nie ma - jedynie urwisko stromo opadające do wód solińskiego zalewu.

Nie postawiono jej tu przypadkowo, na odludziu - przed zalaniem zbiornika dzisiejsza Zatoka Rajskie stanowiła część wsi a w dole, poniżej kapliczki płynął San oraz biegła droga do Chrewtu a docelowo aż do Soliny, najpierw mijając kapliczkę. Dziś drogi nie ma - zalały ją wody jeziora, nie licząc fragmentu obok kaplicy.

Kapliczka na Hrabie Kapliczka na Hrabie - wnętrze, stan na czerwiec 2010. Rozebrana jesienią 2010
foto: P. Szechyński

Dokładna data jej powstania ani nazwisko fundatora nie są znane. Wzniesiono ją z łamanego kamienia i nakryto gontowym dachem zwieńczonym makowiczką z krzyżem. Posiadała drzwi i okna, była otynkowana na biało.

Po wysiedleniu mieszkańców Rajskiego, zniszczeniu zabudowy i częściowemu zalaniu wsi kaplica zaczęła popadać w ruinę i stan ten trwał do roku 2010. Podobno jeszcze w latach 60.XX w. była otynkowana, a końcem XX w., były też jeszcze resztki więźby dachowej.

Do niedawna była to całkowita ruina, na którą składały się wyłącznie gołe mury. Była w bardzo złym stanie i groziła zawaleniem, gdyż jedna ze ścian przechyliła się już bardzo mocno. Powstały plany jej odremontowania lub rekonstrukcji, założono że jeśli stanie się to dość szybko, obiekt uda się uratować.

Kapliczka na Hrabie Kapliczka na Hrabie, jesień 2013
foto: P. Szechyński

W roku 2010 stara kapliczka została rozebrana, gdyż stan techniczny nie pozwalał na uratowanie pierwotnej budowli. Nowa została postawiona z zachowaniem pierwotnego wyglądu na miejscu poprzedniej. Prace rozpoczęły się w maju 2011 r.

Inicjatorami i wykonawcami odbudowy zrujnowanej kapliczki na Hrabie było Stowarzyszenie Rajska Dolina, które etapowo realizowało to przedsięwzięcie.

Etapy:

1. Załatwienie pozwoleń na odbudowę, oraz zgody właściciela gruntu.
2. Wykonanie we własnym zakresie kosztorysu.
3. Zabezpieczenie środków finansowych na odbudowę.
  a) dotacja celowa U.G. w Solinie 5.000 zł
  b) napisanie wniosku do Fundacji bieszczadzkiej na odbudowę - otrzymaliśmy również 5.000 zł na ten cel.
4. Podjęcie rozmów ze Stowarzyszeniem "Magurycz" na wykonanie robót kamieniarskich, konsultacje: fotograficzna, logistyczna, itd.
5. Rozbiórka pozostałości, przygotowanie pod budowę oraz wykopanie i zalanie fundamentów - zostało wykonane przez członków Stowarzyszenia Rajska Dolina w całości.
6. Zabezpieczenie materiałów i cała logistyka (agregat, cement, woda) przy odbudowie murów (wyżywienie dla osób, wolontariuszy, pomoc przy czyszczeniu kamienia). Prace kamieniarskie wykonał Szymon Modrzejewski ze Stowarzyszenia "Magurycz" (przełom IV/V oraz VI 2011 r.).
7. Pomoc i udział członków Stowarzyszenia Rajska Dolina w odbudowie części murowanej i pracach kamieniarskich.
8. Wynajęcie tynkarza, otynkowanie wnętrza i położenie posadzki.
9. Zabezpieczenie środków, gontu i wynajęcie firmy do wykonania dachu.
10. Przygotowanie uroczystości i poświęcenie kapliczki.
11. Załatwienie wystroju, umocowanie ikony, wykonanie stolika, pomalowanie wnętrza na biało.
12. Konserwacja elementów drewnianych oraz gontu.
13. Stolarka okienna, drzwi, elementy do drzwi, zawiasy, klamka założenie stolarki.
14. Oczyszczenie terenu wokół kapliczki z wykonaniem ławeczki i stolika.

Wkład własny Stowarzyszenia Rajska Dolina: 12000 zł (w tym większość to prace społeczne).

Kapliczka na Hrabie Kapliczka na Hrabie, lato 2016
foto: P. Szechyński

Wszystkie te czynności i działania były wykonane przez Stowarzyszenie "Rajska Dolina". Ogrom pracy i czasu wymagało od członków Stowarzyszenia Rajska Dolina załatwienie wszystkich formalności, zabezpieczenie materiałów, itp. - aby doprowadzić do obecnego wyglądu. Stowarzyszenie cały czas troszczy się o kapliczkę: utrzymanie bieżące, konserwacja, wykaszanie, malowanie dachu (dwukrotne).

Prace remontowe zostały ukończone i od roku 2012 na Hrabie stoi zrekonstruowana kapliczka. Rekonsekracja odbyła się w niedzielę 25 maja 2014r. Dziś teren przy kapliczce jest zadbany, ustawiono również ławkę, skąd roztacza się ładny widok na zatokę.

Aby dojść do kaplicy należy minąć zabudowania Rajskiego i kierować się drogą w prawo w kierunku półwyspu. Po minięciu opuszczonych stajni, ukaże się droga polna zmierzająca do jego końca - kapliczka znajduje się przy tej drodze, za zakrętem. Obecnie do kapliczki prowadzi znakowana ścieżka turystyczna, która można dojść również na cmentarz i cerkwisko w Rajskiem

P. Szechyński

źródło:
1. Kryciński S., "Cerkwie w Bieszczadach", Pruszków 1995.
2. Potocki A., "Wokół bieszczadzkich zalewów", Krosno 2001.
3. Informacje Stowarzyszenia "Rajska Dolina".
4. Szymon Modrzejewski - rozmowa.

Kapliczka na Hrabie (na Skale) Pod kapliczką na Hrabie, lato 2017
foto: P. Szechyński
Kapliczka na Hrabie Pod kapliczką na Hrabie, lato 2016
foto: P. Szechyński
Kapliczka na Hrabie Pod kapliczką na Hrabie, lato 2016
foto: P. Szechyński
Kapliczka na Hrabie Kapliczka na Hrabie po remoncie, jesień 2013
foto: P. Szechyński
Kapliczka na Hrabie Kapliczka na Hrabie, jesień 2013
foto: P. Szechyński
Nowa kapliczka na Hrabie Kapliczka na Hrabie, jesień 2013
foto: P. Szechyński
wnętrze kapliczki na Hrabie Wnętrze kapliczki na Hrabie, jesień 2013
foto: P. Szechyński
Kapliczka na Hrabie Kapliczka na Hrabie widziana z cmentarza w Rajskiem, jesień 2013
foto: P. Szechyński
Hrab Kapliczka na Hrabie widziana z jeziora, jesień 2013
foto: P. Szechyński
Rajskie - kapliczka na Hrabie Kapliczka na Hrabie w Rajskiem, stan na rok 2010
foto: P. Szechyński
Kapliczka na Hrabie, na Skale Kapliczka na Hrabie, stan na rok 2010
foto: P. Szechyński
Kapliczka na Hrabie, rekonstrukcja Szymon Modrzejewski ze Stowarzyszenia "Magurycz" podczas rekonstrukcji kapliczki
foto: D. Czechowicz
Kapliczka na Hrabie, rekonstrukcja Prace przy rekonstrukcji kapliczki
foto: D. Czechowicz
Kapliczka na Hrabie, rekonstrukcja Rekonstrukcja kapliczki, wiosna 2011
foto: D. Czechowicz
Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006


Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2023