...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Swobodne wycieczki
Chata Smerek
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

Park Ciemnego Nieba ma szansę powstać w Bieszczadach
05.07.2012

25 czerwca 2012, w Urzędzie Gminy Lutowiska odbyło się spotkanie poświęcone możliwości utworzenia na terenie Bieszczadów Parku Ciemnego Nieba, chroniącego ten obszar przez zanieczyszczeniem niepotrzebnym światłem.

Na początku spotkania przedstawione zostały informacje dotyczące problemu zanieczyszczenia niepotrzebnym światłem, analizę stanu zanieczyszczenia światłem w Bieszczadach, doświadczenia partnerów słowackich związane z utworzeniem w 2010 roku sąsiadującego z Polską i gminą Lutowiska Parku Ciemnego Nieba "Połoniny" oraz doświadczenia partnerów czeskich związane z tworzeniem Izerskiego Parku Ciemnego Nieba. Uczestnicy otrzymali różnorodne materiały informacyjne związane z ta problematyką.

O zaletach PCM "Połoniny", karpackim niebie i podjętych działaniach piszemy w artykule: Karpackie niebo, czyli gwiazdy nad Bieszczadami oraz w relacji z wyjazdu szkoleniowego Study Tour "Pod karpackim niebem"

Prowadzona w tej części dyskusja dotyczyła obecnego stanu nocnego nieba w regionie. Pokazane zostały fotografie (panoramy) nocnego nieba z wybranych miejsc na terenie Bieszczadów. Stwierdzono że największym źródłem zanieczyszczenia światłem jest tu oświetlenie stacji kolejowej w Siankach na Ukrainie - wykonane za pomocą kilku lamp halogenowych świecących powyżej horyzontu. Stwierdzono jednak, że z uwagi na dotychczasową, dobrą współpracę z ukraińskimi służbami ochrony przyrody istnieje realna możliwość poprawy tej sytuacji.

Wpływ oświetlenia stacji kolejowej w Siankach na bieszczadzkie niebo Wpływ oświetlenia stacji kolejowej w Siankach na bieszczadzkie niebo

W drugiej części spotkania przedstawiona została wstępna koncepcja utworzenia podobnego obszaru w Polsce, na terenie Bieszczadów oraz rozpoczęła się dyskusja uczestników. W ramach dyskusji zaproponowane zostały następujące rozwiązania:

 • Park będzie nosił nazwę "Park Ciemnego Nieba "Bieszczady" (PCN Bieszczady). Logiem parku może być sylwetka rysia na tle gwiezdnego nieba (gwiazdozbiór Ryś lub inne - bardziej znane). Logo to będzie nawiązywać do loga Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
 • Park zostanie powołany na podstawie porozumienia lub umowy o współpracy zainteresowanych instytucji. (Uczestnicy spotkania negatywnie ocenili możliwość utworzenia parku ciemnego nieba jako parku kulturowego).
 • Obszar obejmowany przez PCN Bieszczady powinien być równy obszarowi obejmowanemu w Polsce przez Rezerwat Biosfery "Karpaty Wschodnie". Gdyby objecie tego całego obszaru okazało się trudne, w wersji minimalnej (na początek) może obejmować jedynie gminę Lutowiska.
 • Uczestnikami porozumienia o powołaniu parku powinny być instytucje zajmujące się ochroną przyrody i mające wpływ na ochronę tego obszaru i prowadzone na nim działania. W szczególności Bieszczadzki Park Narodowy, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych, odpowiednie Nadleśnictwa Lasów Państwowych oraz samorządy lokalne - gminy (oraz zainteresowane powiaty).
 • Inne samorządy lokalne które mogłyby podpisać porozumienie (gminy: Cisna, Czarna, Komańcza, Baligród, Zagórz, Solina, powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki) powinien zaprosić do współpracy Wójt Gminy Lutowiska.
 • Dodatkowo porozumienie może podpisać instytucja naukowa zajmująca się podobnymi tematami - np. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - ma bowiem stacje badawczą promieniowania na terenie gminy Lutowiska - o ile wyrazi zainteresowanie taką inicjatywą. W porozumieniu mogą wziąć również udział inne organizacje zajmujące się ochrona przyrody, astronomia i naukami pokrewnymi.
 • W porozumieniu powinien zostać wskazany koordynator działań porozumienia, odpowiedzialny za koordynowanie wspólnych działań wszystkich zainteresowanych instytucji, promocję parku, organizację spotkań itp. Koordynator powinien dysponować odpowiednimi zasobami do tego celu.
 • Należy rozpatrzyć możliwość przystępowania do już zawartego porozumienia o powołaniu parku kolejnych, zainteresowanych instytucji. Podobnie rozparzyć trzeba możliwość powiększenia obszaru parku o kolejne, sąsiadujące z nim obszary częściowo chronione.
 • PCN Bieszczady będzie ściśle współpracował ze słowackim odpowiednikiem - PCN "Połoniny". Ramy prawne takiej współpracy wymagają szczegółowego określenia.
 • PCN Bieszczady wspólnie z PCN Połoniny starać się będą o powstanie 3 parku ciemnego nieba po stronie ukraińskiej. Tak, aby cały obszar Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie" został objęty ochroną przed zanieczyszczeniem światłem.
 • Pozostałe instytucje chcące wspierać ideę ochrony nocnego nieba i PCN Bieszczady powinny mieć taką możliwość. Jeśli nie będą mogły przystępować do samego porozumienia o powołaniu parku, należy rozważyć możliwość utworzenia Stowarzyszenia wspierającego park.
 • Uroczyste podpisanie porozumienia o powołaniu PCN Bieszczady mogłoby nastąpić pomiędzy końcem sierpnia a końcem września , przy okazji jakiejś większej imprezy organizowanej na terenie gminy Lutowiska.

źródło: R. Bury

Park Ciemnego Nieba Połoniny nad zalewem Starina Park Ciemnego Nieba Połoniny nad zalewem Starina
foto: P. Szechyński
Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006


Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024