...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Werchowyna
Chata Smerek
Magiczne Bieszczady


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Trasy samochodowe | Okolice Bieszczadów

I. Jednodniowe wycieczki z Bieszczadów w najbliższe okolice.

1. Szlakami zabytków wokół Dołów Jasielsko-Sanockich.

Trasa: Lesko - Sobień (rez. przyrody z ruinami zamku Kmitów) - Załuż (obronna linia umocnień nadsańskich zwana "Linią Mołotowa" - Bykowce (rez. Polanki) - Olchowce (cerkiew) - Sanok (miasto muzeów) - Czerteż (cerkiew drew. z 1742 r.) - Kostarowce (dawna cerkiew greckokatolicka z ładnym wnętrzem) - Strachocina (Sanktuarium św. Andrzeja Boboli) - Bażanówka (dwór) - Jaćmierz (kościół drewniany z XVII w.) - Wzdów (pałac Ostaszewskich, "Leonardo ze Wzdowa") - Jasionów - Trześniów (dwór modrzewiowy) - Haczów (największy gotycki kościół drewnianyw Europie) - Kombornia (panorama, kościół rz. kat. miejsce ur. prof. Pigoń) - Korczyna (kościół par. rody Jabłonowskich i Szeptyckich) - Rezerwat Prządki - Zamek Odrzykoń (Zemsta A. Fredry, muzeum zamkowe) - Krosno (mały Kraków z ciekawym rynkiem z podcieniami, Muzeum Regionalnym z kolekcją lamp naftowych i Muzeum Rzemiosła) - Żarnowiec (Muzeum M. Konopnickiej) - Bóbrka (Skansen przemysłu naftowego) - Wietrzno (najstarszy gród Karpat) - Rogi - Miejsce Piastowe (Sanktuarium bł. Ks. Bronisława Markiewicza) - Iwonicz-Zdrój (Uzdrowisko zwane "Księciem wód jodowych) - Rymanów - Sieniawa (zapora wodna na Wisłoku) - Besko (kościół drewniany) - Zarszyn (kościół par.) - Nowosielce (pałacyk Gniewoszów) - Pisarowce - Sanok - Zagórz - Lesko.

Widok z góry Sobień.
foto: J. Milczanowska

2. W krainie Zamieszańców.

Trasa: Lesko - Sanok - Strachocina (Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli) - Jaćmierz (kościół drewniany) - Wzdów (pałac Ostaszewskich, Leonardo ze Wzdowa)- Trześniów (dwór modrzewiowy) - Haczów (największy na świecie drewniany kościół gotycki z XV wieku, wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO) - Korczyna (kościół par. projektu arch. Sas-Zubrzyckiego) - Rezerwat Skalny "Prządki" - Zamek w Odrzykoniu (Zemsta A. Fredry) - Węglówka (dąb Poganin, pomnik Nelsona, cerkiew z 1904 r.) - Krasna (cerkiew) - Oparówka (d. cerkiew, obecnie kościół z polichromią wnętrza) - Lutcza - Domaradz (kościół drewniany z XVII w.) - Blizne (unikatowy kompleks drewnianej zabudowy kościelno-plebańskiej z gotyckim kościołem drewnianym z XV w. wpisanym na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO) - Stara Wieś (sanktuarium Matki Bożej) - Brzozów (Muzeum Regionalne) - Humniska (kościół drewniany z renesansową polichromią wnętrza) - Sanok - Lesko.

Widok z zapory w Sieniawie Widok z zapory w Sieniawie.
foto: E. Milczanowska

3. W Beskidzie Dukielskim i w pustelni św. Jana z Dukli.

Trasa: Lesko - Zagórz (sanktuarium Matki Bożej z ikoną z XV w.) - Sanok - Nowosielce (pomnik Słowaków) - Besko - Sieniawa (zapora wodna) - Rymanów (kościół, synagoga, cmentarz z nagrobkami rodziny Potockich) - Rymanów -Zdrój (spacer po uzdrowisku z degustacją wód mineralnych) - Przełęcz Szklarska - Jaśliska (sanktuarium Matki Bożej) - Daliowa (cerkiew) - rezerwat "Przełom Jasiołki" - Pustelnia św. Jana z Dukli na Zaśpicie - Dukla (kościół Bernardynów z grobem św. Jana z Dukli, kościół św. Marii Magdaleny z rokowym wnętrzem, dziedziniec Muzeum Historycznego ze sprzętem wojennym z II wojny św.) - Rogi - Iwonicz (kościół drewniany z XV w.) - Iwnonicz-Zdrój (spacer po Uzdrowisku, źródełko "Bełkotka",) - Rymanów (Zajazd "Jaś Wędrowniczek", czas wolny na posiłek) - Sanok - Lesko.

II. Z Leska na Słowację.

1. Na Słowację do Bardiowa przez Przełęcze Karpackie (Dukielską i Łupkowską).

Trasa: Lesko - Zagórz - doliną rzeki Osławy przez Szczawne - Komańczę - Wisłok Wielki (cerkiew) - Moszczaniec - Jaśliska - Tylawę - Barwinek (przejście graniczne: toalety, wymiana waluty) - Przełęcz Dukielska (500 m) - Słowacja: Park Krajobrazowy Wychodne Karpaty: Komarnik Vysny (cerkiew) - Komarnik Niżny (cerkiew) - Krajna Polana - Bodrużal (najstarsza drewniana cerkiew na Słowacji z 1658 r.) - Hunkowie (cerkiew) - Ladomirowa (cerkiew) - Svidnik (centrum miasta, Muzeum Kultury Rusińskiej, 2 skanseny: budownictwa ludowego i wojenny) - Niżny Orlik - Vysny Orlik - Niżny Mirosów - Vysny Mirosów - Hutka - Niżna Polianka - Jedlinka - Smilno - Zborów - rezerwat przyrody "Zborovsky hradny vrch" i zamek zborowski - Dlna Luka - Bardejów (zwiedzanie miasta rezerwatu architektury, wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO: średniowieczne mury obronne z basztami, zabytkowy renesansowy rynek z ratuszem, wnętrze gotyckiej bazyliki Św. Idziego (płatne 30 koron, 1/2 godz. czas wolny na lody i kawę) - Bardejowskie Kupele (obiad w restauracji Krystal, spacer i zwiedzanie uzdrowiska, wejście do skansenu kultury łemkowskiej 40 koron, ewentualnie wejście na basen na 1 godz.) - powrót do Swidnika państwa tą samą trasą w kierunku odwrotnym - i dalej inną trasą: przez Stropków (klasztor z sanktuarium Matki Bożej - Medzilaborce (cerkiew prawosławna) - Palota (przejście graniczne) - granica państwa - Radoszyce powrót do Leska przez Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy - Wola Michowa - Przełęcz Przysłup - malowniczą doliną Solinki przez Majdan (stacja bieszczadzkiej ciuchci) - Cisnę - Dołżycę - Buk - Polanki - Terkę - Bukowiec do Wołkowyji - Polańczyk - Hoczew - do Leska.

2. Na Słowację do Bardiowa przez Doły Jasielsko-Sanockie.

Trasa: Lesko - Sanok - Miejsce Piastowe - Dukla (klasztor OO. Bernardynów i kaplica z grobem Św. Jana z Dukli) - Barwinek (przejście graniczne: toalety, wymiana waluty) - Przełęcz Dukielska (500 m) - Słowacja: - Komarnik Vysny - Komarnik Niżny - Krajna Polana - Hunkowce - Ladomirowa (wnętrze cerkwi greckokatolickiej z ikonostasem) - Svidnik (centrum miasta, Muzeum Kultury Rusińskiej, 2 skanseny) - Niżny Orlik - Vysny Orlik - Niżny Mirosów - Vysny Mirosów - Hutka - Niżna Polianka - Jedlinka - Smilno - Zborów - rezerwat przyrody "Zborovsky hradny vrch" i zamek zborowski - Dlna Luka - Bardejowskie Kupele (zwiedzanie uzdrowiska, wejście na basen, obiad) - Bardejów (zwiedzanie miasta rezerwatu architektury, wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO: średniowieczne mury obronne z basztami, zabytkowy renesansowy rynek z ratuszem, wnętrze gotyckiej bazyliki Św. Idziego (płatne 30 koron) - powrót do granicy państwa tą samą trasą w kierunku odwrotnym - i dalej przez Jaśliski Park Krajobrazowy trasą: Tylawa - Daliowa - Jaśliska - Wola Niżna - Moszczaniec - Wisłok Wielki (ewentualnie wnętrze kościoła, dawnej cerkwi z ikonami) - Czystohorb - Komańcza - Rzepedź - Szczawne - Kulaszne - Brzozowiec - Czaszyn - Tarnawa D. - Zagórz - Lesko.

III. Z Leska na Węgry.

1. Z Leska do Tokaju.

Trasa: Lesko - Zagórz - Komańcza - Granica Słowacka - przejazd przez Słowację Wschodnią - Palota - Medzilaborce - Humenne - Michałowce - Trebiszów - do Satoraljaujchely (przejście graniczne z Węgrami, toalety, wymiana waluty) - Sarospatak - Tokaj (spacer po starej części miasteczka Tokaj, degustacja win tokajskich) - przejazd do Sarospatak (25 km) - Saroszpatak (obiad, spacer po mieście - (jakby polskim Gnieźnie, poznanie m.in. miejsca urodzenia Św. Elżbiety, (patronki chorych i lekarzy), zamku Rakoczego z zewnątrz i dziedzińca (bez biletów i kosztów), fragmentów murów obronnych miasta, pięknej nowoczesnej architektury Imre Makowecza przy centrum miasta, wejście do Centrum Informacji Turystycznej po wydawnictwa w języku polskim, 1-godz. wejście na baseny termalne, zakupy win tokajskich w sklepie samoobsługowym) - powrót do granicy węgierskiej w Satoraljaujchely - przejazd przez Słowację Wschodnią tą samą trasą z powrotem do Polski i do Leska.

2. Z Leska do Sarospatak.

Trasa: Lesko - Zagórz - Komańcza - Granica Słowacka - przejazd przez Słowację Wschodnią - Palota - Medzilaborce - Humenne - Michałowce - Trebiszów - do Satoraljaujchely (przejście graniczne z Węgrami, toalety, wymiana waluty) - Sarospatak (3-4 godzinny pobyt na 6 basenach termalnych, obiad, spacer po mieście - jakby polskim Gnieźnie, poznanie m.in. miejsca urodzenia Św. Elżbiety, patronki chorych i lekarzy, zamku Rakoczego z zewnątrz i dziedzińca (bez biletów i kosztów), fragmentów murów obronnych miasta, pięknej nowoczesnej architektury Imre Makowecza przy centrum miasta, wejście do Centrum Informacji Turystycznej po wydawnictwa w języku polskim, zakupy win tokajskich w sklepie samoobsługowym) - powrót do granicy węgierskiej w Satoraljaujchely i przejazd przez Słowację Wschodnią tą samą trasą z powrotem do Polski i do Leska.

Stanisław Orłowski - Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Karpaty"

Zapora w Sieniawie Zapora w Sieniawie.
foto: E. Milczanowska
Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2023