...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Werchowyna
Chata Smerek


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Trasy samochodowe | Szlakiem ikon - okolice Sanoka

Szlakiem ikon w okolicach Sanoka

W okolicach Sanoka wytyczono niebieski szlak spacerowy o długości 70 km, który łączy wszystkie najcenniejsze obiekty sakralne ukryte w zachodniej części Gór Słonnych (Słonych). Tę oznakowaną i bardzo malowniczą trasę można pokonać rowerem w ciągu 1 dnia lub pieszo podczas dwudniowej wędrówki.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Cerkiew greckokatolicka z Grąziowej z roku 1731.
foto: P. Szechyński

Najlepszą bazę wypadową do jej poznania stanowi miasto Sanok wraz z bogactwem kultury materialnej i duchowej. Wyruszając stąd na szlak ikon warto zaopatrzyć się w CIT "Orbis"-u lub w biurze Wydziału Promocji Miasta Sanoka w folderek z mapką i opisem poszczególnych obiektów zabytkowych na trasie.

Posługując się mapą i folderkiem będziemy mogli wędrować szlakiem od zamku sanockiego prowadzeni znakami niebieskimi do opisanych obiektów. W porze letniej dużą atrakcję stanowić może spływ łodziami od przystani koło mostu na Sanie w Sanoku otuloną lesistymi wzniesieniami przełomową doliną Sanu do Mrzygłodu. Stąd warto udać się do Ulucza i Dobrej, a następnie lesistymi wzniesieniami przez Park Krajobrazowy Gór Słonnych wracać powoli w kierunku Sanoka.

Cerkiew z Ropek Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Filialna cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy z Ropek z roku 1801.
foto: P. Szechyński

W wielu miejscach urzeknie nas niepowtarzalny urok krajobrazu tej części Gór Sanocko - Turczańskich i zadziwią rozległe panoramy z kilku odsłoniętych stoków górskich. Podczas tej fascynującej wędrówki będziemy mogli poznać perły architektury drewnianej ukryte w zachodniej części Gór Słonnych.

Oto zestawienie zabytków w miejscowości na trasie pieszej i rowerowej:

Sanok:
- Muzeum Ikon przy ul. Zamkowej 2 (posiada największą w kraju kolekcję ok. 700 ikon i eksponuje 270 z nich. Warto też poznać cenne pamiątki historyczne i ok. 150 prac malarskich Z. Beksińskiego).
- katedra przy ul. Zamkowej 16 (prawosławna cerkiew katedralna p.w. Św. Trójcy z 1784 r. z cennym ikonostasem jest dziś siedzibą biskupa diecezji Przemyskiej i Nowosądeckiej), klucze na plebani obok.
- skansen (Muzeum Budownictwa Ludowego o pow. 38 ha posiada ok. 120 obiektów architektury drewnianej 4 grup etnicznych: Bojków, Łemków, Dolinian i Pogórzan, w tym cenną ekspozycję ikon oraz 4 unikalne świątynie: cerkwie z Ropek (1801r.), z Grąziowej (1731 r.), z Rosolina (1750 r) i kościół z Bączala Dolnego (1667 r.)

Ulucz - najstarsza (prawdopodobnie) drewniana cerkiew w Polsce Ulucz - najstarsza (prawdopodobnie) drewniana cerkiew w Polsce
foto: S. Orłowski

Międzybrodzie - murowana cerkiew grecko-kat. p.w. Trójcy Św. z 1900 r. z ikonostasem, obecnie rzymsko-kat. kościół filialny - klucze: nr 32 u p. M. Bojeczko - tel. 604 530 863.

Orli Kamień (510 m n.p.m) - ostaniec z piaskowca, dziś "pomnik przyrody nieożywionej" o dużych walorach krajobrazowych. Warto tam być!

Tyrawa Solna - drewniana cerkiew p.w. Jana Chrzciciela z 1837 r. z ikonostasem, dziś użytkowana jako kościół rz. kat. (klucze: nr 88 obok kościoła u p. Mieczysława Penara).

Mrzygłód - murowany kościół parafialny sprzed 1424 r., wielokrotnie przebudowywany, zabudowa rynku z przełomu XIX/XX w. - tel. 462 72 05.

Hłomcza - cerkiew Hłomcza - cerkiew
foto: S. Orłowski

Hłomcza - drewniana cerkiew grecko-kat. p.w. Soboru NMP z 1859 r. z ikonostasem, w latach 1946-1960 użytkowana jako kościół rzymsko-kat., a dziś jako cerkiew prawosławna - (klucze na plebanii obok cerkwi) - tel. 0-90 303 684.

Łodzina - drewniana cerkiew grecko-kat. p.w. Narodzenia NMP z 1743 r. z ikonostasem, dziś rzymsko-kat. kościół filialny (klucze: u p. Jana Skibińskiego, dom nr 1).

Ulucz - jedna z pereł architektury drewnianej - najstarsza drewniana cerkiew w Polsce p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego z 1510 r. (część historyków kwestionuje tę datę, datując cerkiew ok. 150 lat później - przyp.redakcji) , która stanowiła wówczas część zespołu klasztornego bazylianów. Obecnie jest filią MBL w Sanoku, (klucze: nr 16 na początku wsi u p. Genowefy Filip).

Dobra Szlachecka - drewniana cerkiew grecko-kat. p.w. św. Mikołaja z 1879 r. , dziś filialny kościół rzymsko-kat., obok unikalna obronna brama - dzwonnica z XVII w. o trzech piętrach z kaplicą i dzwonami z 1624 r. i 1625 r., (klucze: w sklepie nr 55 u p. St. Polańskiej).

Siemuszowa - drewniana cerkiew grecko-kat. p.w. Przemienienia Pańskiego z 1841 r. z ikonostasem, dziś kościół rzymsko-kat., - klucze nr 28 u p. Teresy Rij).

Hołuczków - drewniana cerkiew grecko-kat. p.w. św. Paraskewii z 1858 r. z ikonostasem, dziś użytkowana jako kościół rzymsko-kat. (klucze: nr 21 u p. Józefy Piekary).

Słonna (639 m n.p.m.) - przy dobrej widoczności rozległe panoramy na Bieszczady.

Wujskie - murowany kościół par. p.w. śś. Kosmy i Damiana z 1804 r., po remoncie w 1976 r. zatracił klasycystyczne cechy stylowe.

Granicka (575m n.p.m) - ciekawe piaskowcowe wychodnie skalne o dużych walorach krajobrazowych.

Rezerwat przyrody "Polanki" ze ścieżką dydaktyczną. Warto nią przejść trasą wyznaczoną po terenie rezerwatu.

Sanok- Olchowce, ul. Przemyska - drewniana cerkiew grecko-kat. p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego z 1844 r., obecnie kościół rzymsko-kat.,(klucze na plebani obok).

Od tego miejsca znaki szlaku wyprowadzą nas Parku Etnograficznego (skansenu) w Sanoku dostarczając na 5 km odcinku kilku ładnych panoram na miasto i jego otoczenie.

Obok "szlaku ikon" w pobliżu Sanoka - przy trasie do Rzeszowa - znajduje się jeszcze jedna cerkiew o wyjątkowo pięknej sylwetce, którą warto poznać. Odnajdziemy ją na zadrzewionym wzgórzu w Czerteżu. Stoi tam trójdzielna drewniana cerkiew grecko-kat. p.w. Przemienienia Pańskiego z 1742 r. z ciekawą drewnianą dwukondygnacyjną dzwonnicą z 1887 r. obok.. Od 1946 r. użytkowana była jako kościół rzymsko-kat., a obecnie wróciła do swej dawnej funkcji. (klucze - Zabłotce nr. 61 - ok. 300 m od świątyni u p. Jana Hałajcio).

Stanisław Orłowski - Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Karpaty"

Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2023