...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Swobodne wycieczki
Chata Smerek
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Reportaże bieszczadzkie | Szkoleniówka przewodnicka w dolinie Kalniczki

Szkoleniówka przewodnicka w dolinie Kalniczki - Fotoreportaż
11.11.2012

Obowiązkiem kandydata Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "Karpaty" jest zaprezentowanie się w przewodnickim gronie poprzez zorganizowanie i poprowadzenie autorskiej wycieczki. Wyzwanie to podjął Marek Kusiak - przewodnik z rocznym stażem, prezentując kilkunastoosobowej grupie przewodników górskich atrakcje przyrodnicze i kulturowe doliny Kalniczki.

cmentarz w Średnim Wielkim Cmentarz w Średnim Wielkim
foto: P. Kutiak

W dniu 11 listopada 2012r. o godzinie 7.00 stawiliśmy się na parkingu przed Urzędem Miasta i Gminy w Zagórzu. Następnie udaliśmy się do Łukowego, gdzie uczestniczyliśmy w nabożeństwie w kościele pw. NMP Królowej Polski. Pierwszym punktem "szkoleniówki" było Średnie Wielkie. Zwiedziliśmy cerkwisko i stary cmentarz, po czym udaliśmy się ścieżką rowerową w kierunku wsi Choceń. W lesie, nieopodal pierwszej tablicy opisującej historię wsi mieliśmy okazję zobaczyć wychodnie i schrony skalne. Te ostatnie były niespodzianką dla większości uczestników wycieczki szkoleniowej. Na terenie omawianej wsi mieliśmy okazję podziwiać odtworzone i zabezpieczone ślady zabudowy: studnie, podmurówki domów, piwnice. Wśród zdziczałych drzew owocowych można było odnaleźć tropy niedźwiedzia i żubra. Odwiedziliśmy również cerkwisko i cmentarz.

Punkt widokowy nad Cisowcem Punkt widokowy nad Cisowcem
foto: P. Kutiak

Kolejną atrakcją wycieczki był punkt widokowy - łąka nad Cisowcem. Rozciągają się stąd widoki na Grzbiet Baligrodzki, Wysoki Dział, Łopiennik, Durną oraz Smerek i Połoninę Wetlińską.

Następnie udaliśmy się na Gabry Wierch (742 m n.p.m.), szczyt przeorany okopami z ruiną wieży triangulacyjnej. Szczyt ten odwiedził podczas swych beskidzkich wędrówek Jan Paweł II, dlatego też młodzież z Gimnazjum z Łukowego wyznaczyła przez jego grzbiet odcinek Szlaku Papieskiego. Szlakiem tym zeszliśmy do przełęczy nad Kiełczawą. Kolejnym przystankiem była Kalnica z swą największą przyrodniczą atrakcją - dębem "Szumnym", pomnikiem przyrody rosnącym na terenie dawnego zakładu karnego. Do historii więziennictwa w Bieszczadach nawiązał oprowadzając uczestników Marek Kusiak:

Wychodnie skalne w Choceniu Wychodnie skalne w Choceniu
foto: P. Kutiak

"- Pod koniec lat 60 i w pierwszej połowie lat 70.XXw., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podjęło decyzję o budowie zakładów karnych w Bieszczadach. Budowano placówki, w których mieli pracować więźniowie. Oddział w Kalnicy funkcjonował do 1978 roku. Liczył około stu osób".

Kolejne olbrzymy, jesiony i dęby zobaczyliśmy w okolicach dawnego dworu hr. Ignacego Krasickiego, w którym rezydował Wincenty Pol. Odwiedziliśmy również miejsce po cerkwi oraz cmentarz przycerkiewny w Kalnicy. Mieliśmy okazję podziwiać nagrobek z figurą madonny z 1936 r., jeden z najpiękniejszych przedwojennych pomników nagrobnych w Bieszczadach. Podczas zwiedzania cmentarza w Kalnicy mieliśmy okazję usłyszeć z ust Marka ciekawą historię:

"- Rodzina Lesyk przyjechała z Ukrainy odszukać swojego krewnego. W 1944 roku mieszkańcy tej miejscowości byli przesiedlani na tereny obecnej Ukrainy. Podczas utarczek Luka Lesyk zginął. Oni byli przewożeni do transportu, tylko syn zdążył nocą wrócić do wsi pochować ojca, na terenie cmentarza. Pochówek był bez sakramentu. W tym roku obecna tu była cała rodzina, prawie dwadzieścia osób, postawiła nagrobek w tym miejscu. Mszę za zmarłego odprawił w tym miejscu prawosławny ksiądz z Morochowa - Julian Feleńczuk".

Wycieczka zakończyła się w hotelu "Chutor Kozacki" w Łukowem, gdzie przewodnicy złożyli podziękowania prowadzącemu wycieczkę i podjęli uchwałę o włączeniu kol. Marka Kusiaka do grona przewodników SPT Karpaty. Zarząd Stowarzyszenia reprezentowali Jacek Leszega i Grażyna Chytła.

tekst oraz zdjęcia: Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

Zobacz także:

Kalnica k.Baligrodu - historia, turystyka
Pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Wieś Choceń - historia, pozostałości

Poniżej kilka zdjęć z w/w szkoleniówki (foto: P. Kutiak):

1. Cerkwisko w Średnim Wielkim.
2. Cmentarz greckokatolicki w Średnim Wielkim.
3. Krzyż na cerkwisku w Średnim Wielkim.

4. Stary szałas pasterski po drodze do Chocenia.
5. Oznakowanie szlaku papieskiego.
6. Owce w Średnim Wielkim.

7. Cerkwisko w Choceniu - od lewej Marek Kusiak i Robert Kubit.
8. Choceń - gościniec.
9. Jedna z tablic we wsi Choceń.

10. Choceń, płyta znaleziona kiedyś w potoku przez harcerzy.
11. Choceń, eksploracja jednej ze starych piwnic.
12. Jedna z piwnic we wsi Choceń.

13. Choceń, przekrój glebowy.
14. Przewodnicy we wsi Choceń.
15. Wnętrze piwnicy w Choceniu.

16. Schrony skalne w Choceniu.
17. Schrony skalne w Choceniu.
18. Schrony skalne w Choceniu.

19. Schrony skalne w Choceniu.
20. Schrony skalne w Choceniu.
21. Wychodnie skalne w Choceniu.

22. Wychodnie skalne w Choceniu.
23. Zabepieczona i odtworzona podmurówka chałupy bojkowskiej.
24. Studnia i beczka w Choceniu.

25. Obudowa starej studni w Choceniu, zniszczona prawdopodobnie przez niedźwiedzia.
26. Zabepieczone pozostałości bojkowskiej chyży.
27. Zdziczałe sady w Choceniu.

28. Buczyna karpacka na Gabry Wierchu.
29. Gabry Wierch - meandry leśnego potoku.
30. Okopy w przyszczytowej partii Gabry Wierchu.

31. Punkt widokowy nad Cisowcem.
32. Punkt widokowy nad Cisowcem.
33. Punkt widokowy nad Cisowcem.

34. Chałupa w Kielczawie.
35. Przewodnicy SPT Karpaty.
36. Suliła widziana z przełęczy nad Kielczawą.

37. Cerkwisko w Kalnicy.
38. Cmentarz w Kalnicy - nagrobki.
39. Fragment podmurówki cerkwi greckokatolickiej w Kalnicy.

40. Nagrobek Lesyka Luki na cmentarzu w Kalnicy.
41. Jeden z najpiękniejszych przedwojennych nagrobków w tej części regionu.
42. Dawny Zakład Karny (OZ) w Kalnicy.

Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006


Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024