...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Swobodne wycieczki
Chata Smerek
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

Stanowisko Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w sprawie planowanego przejścia granicznego Wołosate - Łubnia

Ustrzyki Dolne, dnia 20 września 2007 roku

Rada Naukowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego wielokrotnie analizowała zagrożenia dla przyrody Parku, które spowoduje utworzenie planowanego przejścia granicznego Wołosate - Łubnia. Plan ten od kilkunastu lat forsowany jest przez zainteresowane jego realizacją osoby pochodzące z Zakarpacia. Wielokrotnie ten projekt spotykał się z negatywnymi ocenami Rady Naukowej BdPN, Dyrekcji Parku, Ministerstwa Środowiska RP oraz władz administracyjnych Województwa Krośnieńskiego, a następnie Podkarpackiego, instytucji naukowych polskich i ukraińskich, a także organizacji ekologicznych i mieszkańców wsi Wołosate. A więc realizacji tego projektu sprzeciwiały się środowiska i urzędy, które równocześnie aktywnie angażowały się w rozwijanie dobrosąsiedzkich i przyjacielskich relacji pomiędzy Polską i Ukrainą w obszarze przygranicznym, a także proponowały tworzenie innych przejść granicznych poza obszarem Parku, w jego otulinie.

W ostatnim okresie pojawiły się doniesienia prasowe i internetowe, podparte nazwiskami np. rzecznika wojewody Pana Krzysztofa Rokosza lub radcy polskiej ambasady na Ukrainie Pana Włodzimierza Gryca, w których przekazywana jest informacja, iż na wspólnym spotkaniu komisji ds. przejść granicznych uzgodniono, że wśród 10-ciu planowanych przejść na granicy polsko-ukraińskiej powstanie przejście Wołosate - Łubnia. Te wszystkie przejścia miałyby mieć związek z przygotowaniami do EURO 2012. Rada uważa, iż łączenie tego przejścia z planowanym turniejem EURO 2012 jest bezzasadne, gdyż nie tędy będą się przemieszczały ekipy uczestników czy grupy kibiców.

Jeśli prawdziwe są doniesienia prasowe, to należy zauważyć, iż planowane przejście w środku Bieszczadzkiego Parku Narodowego pomija uwarunkowania prawne a także godzi w dorobek naszego państwa, rozbijając realizowany przez lata system ochrony zasobów i procesów przyrodniczych w Bieszczadach.

Rada Naukowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego pragnie przypomnieć najważniejsze cele Parku, których realizację zniweczy przejście graniczne:

  • Bieszczadzki Park Narodowy, jako główna część Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie, jest jedynym rozległym obszarem chronionym zapewniającym skuteczną ochronę naturalnym ekosystemom puszczy wschodnio-karpackiej wraz z populacjami rzadkich i zagrożonych gatunków ssaków i ptaków, nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Gatunki te wpisane są na światowe i krajowe czerwone listy. Przejście z drogą przez przełęcz Beskid, wraz ze zwiększonym w tym miejscu ruchem turystów, będzie funkcjonować jak bariera ekologiczna rozcinająca ten Rezerwat Biosfery na dwie izolowane części. Bariera ta zniszczyłaby korytarze ekologiczne położone na przełęczy, którymi przemieszcza się fauna dolin rzecznych i fauna puszczańska pomiędzy kompleksami leśnymi pasma granicznego i zlewni rzek granicznych. Naruszyłaby rewiry dużych ssaków, w tym niedźwiedzia, rysia i wilka oraz ostoje lęgowe płazów gadów i niektórych rzadkich ptaków.
  • Łąki na przełęczy Beskid są koszone między innymi również dlatego, by mogły spełniać funkcję spokojnych pastwisk dla jeleni oraz żerowisk orłów i innych ptaków drapieżnych gnieżdżących się w pobliskim drzewostanie.
  • Planowane przejście piesze, które zdegradowałoby ekologiczne funkcje przełęczy, przyczyniłoby się do intensyfikacji ruchu samochodowego w Ustrzykach Górnych i w Wołosatym, a następnie (prędzej lub później) zmienione by zostało w przejście drogowe, ponieważ właśnie taki jest ukryty cel zainteresowanych środowisk. Większy niż obecnie ruch samochodowy w środku Parku i rozbudowa infrastruktury towarzyszącej, wpłynęłaby bardzo niekorzystnie na przyrodę, zniszczy walory krajobrazowe i turystyczne tego cennego obszaru.
  • Zmiany spowodowane przejściem obniżyłyby walory przyrodnicze Parku Narodowego, który mógłby w efekcie utracić ekskluzywny Dyplom Rady, Europy i zaogniłoby relacje z organizacjami międzynarodowymi. To wysokie wyróżnienie otrzymały dotychczas w Polsce tylko dwa parki - Białowieski i Bieszczadzki.
  • Zmiany będą miały również niekorzystny wpływ na siedliska i gatunki ochrony priorytetowej, których obowiązek skutecznej ochrony wynika z włączenia tego obszaru do sieci ekologicznej Unii Europejskiej Natura 2000.

Rada Naukowa BdPN popiera natomiast budowę innych przejść granicznych: Malhowice - Niżankowice i Mszaniec - Bystre oraz rozbudowę przejścia Krościenko Smolnica.

Przedstawiciele społeczności lokalnej wskazują na możliwość uruchomienia na terenie gminy Lutowiska przejścia Smolnik - Boberka jako alternatywy wobec negatywnie opiniowanego przejścia Wołosate - Łubnia.

Rada Naukowa BdPN na posiedzeniu otwartym przeprowadzonym w dniu 20.09.2007, podjęła uchwałę, zawierającą kolejny stanowczy protest przeciwko planowaniu przejścia granicznego na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Naszego państwa nie stać na zaprzepaszczenie nakładów ponoszonych przez wiele lat na doskonalenie systemu ochrony bieszczadzkiej przyrody, a także zniszczenie efektów wieloletniej pracy na rzecz ochrony tych gór, osiągniętych z udziałem licznych specjalistów.

Rada Naukowa i Dyrekcja BdPN, kieruje swoje stanowisko do:

Ministra Środowiska - prof. dr hab. Jana Szyszki;
Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Draus

z prośbą o spowodowanie wykreślenia z planu przejść granicznych przejścia Wołosate - Łubnia, jako zamierzenia niezwykle szkodliwego dla przyrody BdPN i sprzecznego z celami dobrze pojmowanej ekologicznej polityki naszego państwa.

źródło: Bieszczadzki Park Narodowy

Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006


Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024