...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Werchowyna
Chata Smerek


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Fauna Bieszczadów | Bocian biały

Bocian biały (Ciconia ciconia)

Bociany białe spotyka się prawie we wszystkich bieszczadzkich miejscowościach. Na trasie dużej i małej obwodnicy bieszczadzkiej można naliczyć kilkadziesiąt starych bocianich gniazd. Zakładane są: na budynkach, słupach oraz drzewach z wyłamanymi wierzchołkami koron.

Bocian biały (Ciconia ciconia) Bocian biały (Ciconia ciconia)
foto: P. Kutiak

Najniżej położone stanowiska gniazdowania znajdują się w dolinie Sanu: w Sanoku, Zagórzu i Lesku. Najwyżej położone obserwuje się: w Lutowiskach, Żołobku i Smolniku nad Sanem. W niektórych miejscowościach popularne boćki są liczne, trafiają się w nich dwa lub trzy stare gniazda. Do takich należą: Sanok, Zagórz, Myczkowce, Średnia Wieś i Nowosiółki.

Bocian buduje duże gniazda, które mogą ważyć nawet pół tony. Zdarza się, że ulegają one zniszczeniu pod własnym ciężarem lub upadają z drzew lub kominów. Do ich budowy ptaki te używają gałęzi, patyków, słomy rozłogów traw oraz śmieci. Firmy porządkujące bocianie gniazda oraz pracownicy Straży Pożarnej, zmniejszając objętość starych lęgowisk, znajdują w nich folie, szmaty, sznurki i inne niebezpieczne materiały, które czasami przyczyniają się do uduszenia lub utopienia piskląt. Zdarza się, że zaśmiecone gniazdo wraz z naniesionym błotem zawierającym nasiona różnych ekspansywnych traw, czynią gniazdo niemożliwym do zamieszkania, np. w Lesku i Zagórzu. Spotykamy tam gniazda porzucone przez ptaki, zarośnięte wysokimi trawami.

Bocian biały (Ciconia ciconia) Bocian biały w locie
foto: P. Kutiak

Gniazda bocianie są niewątpliwą atrakcją turystyczną. Cieszą się sporym zainteresowaniem wśród internautów. Kilkanaście gniazd w Polsce jest pod stała obserwacją za sprawą kamer, gdzie miłośnicy tego gatunku spośród polskiej awifauny obserwują lęgi i wychowanie piskląt. Idealnie umiejscowionym gniazdem do obserwacji bocianów w Bieszczadach jest siedlisko w Myczkowcach przy skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do Zwierzynia. Można tam podglądać młode i wykonać dobre zdjęcia praktycznie każdym aparatem.

Niewątpliwym zwiastunem wiosny są przyloty bocianów. Zasiedlają stare gniazda lub budują nowe. Pod koniec kwietnia rozpoznają lęgi, by w sierpniu i wrześniu wraz z młodymi przygotować się do odlotu. Powrotom do gniazd towarzyszą czasami bocianie małżeńskie dramaty. Ptaki te choć przywiązują są do swych lęgowisk, czasami porzucają swojego partnera, co wywołuje konflikt pomiędzy osobnikami. Krwawe walki pomiędzy bocianami w pojedynczych wypadkach kończą się śmiercią. Złożone jaja wysiadywane są przez pięć tygodni.

Bocian biały (Ciconia ciconia) Bocian biały
foto: P. Kutiak

Młode przebywają w gnieździe przez dwa miesiące. Odloty poprzedzają, tzw. sejmiki bocianie, gdzie zbierają się w stada i razem trenują wspólne loty, by potem odlecieć do Afryki. Pokonują podczas przelotów prawie trzynaście tysięcy kilometrów. Bociany dzięki potężnym skrzydłom o długości dochodzącej do 220 cm (jak u orłów) są w stanie pokonywać duże odległości, wykorzystując lot szybowcowy i prądy powietrzne. Do ciekawych miejsc, gdzie można zobaczyć widowiskowe loty bociana białego zaliczamy zaporę w Myczkowcach.

Bocian w kulturze Słowian wraz z orłem i koniem był zwierzęciem świętym. Nie polowano na niego i nie zjadano jego mięsa. Stąd też nie powinien dziwić fakt, iż według ornitologów co czwarty bocian na świecie jest Polakiem. Ta ogromna, licząca ponad 30 tysięcy osobników populacja bociana w naszym kraju jest również swoistym świadectwem bioróżnorodności. Gatunek ten preferuje bowiem mokre łąki z grupami drzew, unika trzcinowisk. Jego pokarmem są owady, żaby, traszki i gady. Nie gardzi również rybami i pisklętami innych gatunków.

Sylwetka bociana w locie jest symbolem sanockiej Fabryki Autobusów AUTOSAN. Prawdopodobnie ptak ten, gniazdujący w odległości 100 m od przedsiębiorstwa był natchnieniem dla Zdzisława Beksińskiego, słynnego malarza-surrealisty i potomka założyciela omawianej fabryki. Beksiński pracując w biurze projektowym jako stylista wpisał go w logo zakładu. Bociany do dzisiejszego dnia używane są w celach promocyjnych sanockich autobusów.

tekst oraz zdjęcia: Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

Bocian biały gniazdo Bocian biały, gniazdo w Stuposianach
foto: M. Piela
Bocian biały Bocian biały
foto: P. Kutiak
Bocian biały Bocian biały
foto: P. Kutiak
Bocian biały w locie Bocian biały w locie
foto: P. Kutiak
Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2023