...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Werchowyna
Chata Smerek


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

Festiwal Teatralny Morochów / Mopoxib 2008

Dzień pierwszy - 30 lipca 2008

KOD to spektakl teatralny otwierający tegoroczny Festiwal w Morochowie. Wykonawca - Janusz Stolarski to aktor, którego pracy towarzyszy ciągłe poszukiwanie nowych dróg i form, a niepokój twórczy skłania do wędrówek po obszarach nie tylko dosłownie i w klasycznym rozumieniu teatralnych. Nie ogranicza się do sal, scen, budynków teatru. Swoją pracą drąży przestrzenie pleneru, opuszczonych fabryk, przestrzenie trudne i nietypowe.

Sałasz

Janusz Stolarski to aktor Drugiego Studio Wrocławskiego, Państwowego Teatru w Kielcach, Teatru Polskiego w Poznaniu oraz Teatru Studio w Warszawie. Współpracował m.in. z Teatrem Ósmego Dnia oraz Teatrem Sekta założonym przez Lecha Raczaka. W swoim artystycznym dorobku, poza uczestnictwem w pracach zespołowych, ma także monodramy. Jest laureatem wielu ogólnopolskich i między- narodowych festiwali teatralnych.

O swojej pracy nie lubi mówić. Zgodnie z tezą Petera Brooka, na którą się powołuje: "O Teatrze nie trzeba mówić. Teatr trzeba robić"- robi teatr nieustannie.

Spektakl, czy raczej pokaz przedpremierowy, o którym sam mówi: "próba otwarta", zostanie zaprezentowany w Stodole w Morochowie 30 lipca o godzinie 20.00 w ramach Festiwalu Teatralnego organizowanego po raz kolejny przez Stowarzyszenie SAŁASZ. Także w środę przed południem w godz. 10.00 - 11.30 rozpocznie się w Stodole warsztat taneczny dla młodzieży, prowadzony pod kierunkiem aktora CST i tancerza break - dance Szymona Pilcha, a w godz. 11.30 - 13.00 w Domu Strażaka w Mokrem warsztat teatralny pod kierunkiem instruktorów teatralnych ze Świdnika. Podczas trwania całego festiwalu będzie można także oglądać filmy dokumentalne poświęcone problemom pogranicza, z całym jego wielowątkowym i wielokulturowym wymiarem ( świetlica w Morochowie, niedaleko stodoły, godz. 15.00 - 19.00, poza środą).

Dzień drugi - 31 lipca 2008

"Wschodzenie" to spektakl Cieszyńskiego Studia Teatralnego oparty na motywach Ii i IV części "Dziadów" A. Mickiewicza. Zaprezentowany zostanie 31 lipca o godz. 20.00 w Stodole w Morochowie. To opowieść o stanie ducha pokolenia lat 90 - tych, o uczuciach, o najwyższych wartościach, o miłości ludzkiej, dla której bohaterowie są w stanie zmienić stan swojego istnienia, byle tylko ją ocalić.

W tekst Mickiewicza wplecione są wątki prawdziwych historii, sytuacje i zdarzenia, których wykonawcy byli świadkami lub uczestnikami podczas swoich wyjazdów. Wątki i słowa nałożone na romantyczny obraz nadają mickiewiczowskiemu dramatowi nowy, współczesny wymiar. Nie godzi to w ideę wieszcza, przeciwnie, ukazuje, że uczucia, emocje, wiara w świat duchowy i jego łączność ze światem doczesnym, pragnienie spełnienia się stale towarzyszą człowiekowi. Zmieniają się tylko epoki, lata, "dekoracje". Nie zawsze mogą być nimi opuszczona cerkiew, czy tajemnicze uroczysko. Czasami to droga na wiejskiej popegeerowskiej wsi lub rów przy niej, gdzie pijani młodzi ludzie wykrzykują swój ból zawiedzionej miłości.

Spektakl "Wschodzenie" otrzymał liczne nagrody na festiwalach teatralnych, prezentowany był w wielu miastach w Polsce i za granicą. W Morochowie pokazany będzie po raz pierwszy.

Późnym wieczorem, o godz.22.00 w okolicach cerkwi w Morochowie, Janusz Stolarski, aktor m.in. Teatru Polskiego w Poznaniu i Teatru Studio w Warszawie, wykona plenerowy spektakl " Grabarz Królów". Przełamuje w nim klasyczną formę teatru, sprawdza nową przestrzeń, przenosi tekst J. Łukosza w przestrzeń pozornie nieteatralna, ale jak najbardziej wiarygodną.

Dzień trzeci - 1 sierpnia 2008

Festiwal Teatralny nie byłby teatralny, gdyby nie łączył w sobie elementów różnych, podobnie jak teatr. I tak trzeci dzień będzie połączeniem sportu, sztuki teatralnej i muzyki.

O godzinie 15.00 na boisku piłkarskim w Porażu odbędzie się Kulturalny Mecz Piłki Nożnej Polska- Ukraina. Gwarantujemy mnóstwo emocji, również sportowych i sporo dobrej zabawy.

O godzinie 18.00 w Stodole w Morochowie Teatr PUK PUK ze Świdnika zaprezentuje spektakl dla młodzieży i dorosłych pt. "Nasza Klasa". Spektakl ten otrzymał w tym roku II nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Młodzieżowych INNY w Krośnie. To przedstawienie autorskie zespołu, a jego scenariusz tworzony był metodą improwizacji. Próbuje zwrócić uwagę na odwiecznie trudne relacje młodzieży z rodzicami, na brak porozumienia z rówieśnikami, na wpływ, jaki na młodego człowieka ma rodzina.

Po spektaklu o godz. 19.00, również w stodole, odbędzie się koncert zespołu SIĘ GRA. Zespół powstał w 1996 r. jako rezultat spotkania kilku przyjaciół, których połączyła fascynacja muzyką folkową. Na bogaty repertuar składają się między innymi klezmerska muzyka żydowska z rejonów Europy Środkowej, słowiańskie elementy zaczerpnięte z folku polskiego, ukraińskiego i bałkańskiego. Obecnie skład zespołu stanowią Jarosław Adamow, Robert Brzozowski i Bartłomiej Stańczyk. Po koncercie zapraszamy na zabawę karpacką, którą poprowadzą muzycy z Zespołu Pieśni i Tańca OSŁAWIANIE, zespół SIĘ GRA, członkowie Stowarzyszenia SAŁASZ - aktorzy CST. Stała publiczność festiwalowa wie, a nowych informujemy, że ze względu na klepisko, ponoć największe w Polsce, wejście w szpilkach surowo wzbronione.

Dzień czwarty - 2 sierpnia 2008

Z inspiracji dramatu H. Kajzara powstał spektakl ONA, który zaprezentowany zostanie 2 sierpnia o godz. 20.00 w Stodole w Morochowie. Opowiada o dojrzałych kobietach, ich samotności, odrzuceniu przez najbliższych, trudnych doświadczeniach kształtujących ich los i historię, o niespełnionych nadziejach, z drugiej strony o potrzebie bliskości, miłości i pożądaniu. Dwie aktorki teatru PARRA z Ustrzyk Dolnych, Grażyna Kaznowska - Chrapko i Marianna Jary opowiadają historię pełną pasji i emocji, wzbogacając indywidualny wymiar ludzki refleksją na temat wspólnoty przeżyć, niezależnie od wyznania czy pochodzenia. Reżyserem spektaklu jest Grażyna Kaznowska - Chrapko, założycielka zespołu PARRA, autorka wszystkich spektakli prowadząca teatr do dziś. Druga aktorka - Marianna Jary jest dyrygentką Chóru Prawosławnego IRMOS, założycielką i kierowniczką zespołu wokalnego WIDYMO. Obie prowadzą szeroką działalność artystyczną, która doprowadziła do spotkania i pomysłu zrealizowania spektaklu.

Wcześniej, również w Stodole, o godz. 18.00 jeszcze raz zaprezentowany zostanie spektakl teatru młodzieżowego PUK PUK ze Świdnika, tegorocznego laureata II miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Młodzieżowych w Krośnie.

Natomiast po spektaklu ONA, o godzinie 21.30 w świetlicy w Morochowie zapraszamy na spotkanie z Jackiem Zacharą, prezesem Stowarzyszenia OLSZÓWKA z Bielska - Białej, uczestnika wielu wystaw fotograficznych. Spotkanie dotyczyć będzie wielokulturowości w Karpatach.

Zapraszamy.

Katarzyna Słupczynska
Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur SAŁASZ

Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006


Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2023