...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Swobodne wycieczki
Chata Smerek
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustjanowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

Lokalna Organizacja Turystyczna "Bieszczady"

Po zarejestrowaniu przez Wojewódzki Sąd Rejestrowy w Rzeszowie Lokalnej Organizacji Turystycznej "Bieszczady" z siedzibą w Sanoku w dniu 5 lipca br. podczas spotkania grupy inicjatywnej w sali narad Urzędu Miasta w Lesku wybrano jej Zarząd. W jego skład weszli: Pan Leszek Tomaszkiewicz (Prezes) - naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta w Sanoku, Pan Jacek Łeszega (V-ce Prezes) - przewodnik beskidzki i kierownik Bieszczadzkiego Centrum Informacji i Promocji w Ustrzykach Dolnych, Pan Wojciech Orłowski (V-ce Prezes) - przewodnik beskidzki z Uherzec i członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Lesku, Pan Roman Glapiak (Sekretarz) z Dźwiniacza - Prezes Stowarzyszenia Agroturystycznego "Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne - Bieszczady", Pan Krzysztof Praizner (Skarbnik) - przewodnik beskidzki i Prezes Oddziału PTTK" Ziemia Sanocka" w Sanoku, Pan Andrzej Betlej - Wójt Gminy Zarszyn oraz Pan Andrzej Radwański - przewodnik beskidzki i V-ce Prezes Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "Karpaty" w Sanoku jako członkowie Zarządu. Pracami 5-osobowej Komisji Rewizyjnej będzie kierował Pan Andrzej Gąsiorowski z Leska (Przewodniczący)- przewodnik beskidzki i Sekretarz Stowarzyszenia Agroturystycznego "Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne - Bieszczady". W jej skład weszli również: Pan Tadeusz Nabywaniec z Sanoka - przewodnik beskidzki, Pan Jan Stelmach z Łukawicy - przewodnik beskidzki, Pan Eugeniusz Urbaniak z Uherzec - Prezes sołtysów bieszczadzkich i Pan Łukasz Dawidowski - przedsiębiorca z Tyrawy Solnej.

LOT Bieszczady obejmuje zasięgiem swego działania 3 powiaty: bieszczadzki, leski i sanocki. Jej celem jest przekonanie samorządów lokalnych tj władz gmin i 3 powiatów oraz przedsiębiorców z branży turystycznej do współdziałania w zakresie rozwoju gospodarczego Bieszczadów. W tym celu niezbędne jest wspólne wypracowanie wizji "Bieszczadów przyszłości" i opracowanie wspólnej strategii ich rozwoju turystycznego. Wszystkie powiaty i gminy bieszczadzkie w swoich strategiach rozwoju przyjęły turystykę jako główny kierunek działania władz samorządowych i niewiele w tym zakresie zrobiły z powodu niekompetencji urzędników, radnych i zwykłego lenistwa. W najbliższych latach 2007 - 2013 na rozwój wschodniej części Polski skierowane zostaną duże środki pomocowe z UE. Nie wolno tej szansy zmarnować. Jeśli mieszkańcy regionu w najbliższych wyborach samorządowych wybiorą do gmin i powiatów kompetentnych radnych, specjalistów znających się na turystyce i gospodarce, to powstanie wiele miejsc pracy w usługach turystycznych.

Turystyka bowiem jest jedyną szansą dla tego regionu. Nikt w Bieszczadach nie zbuduje już fabryk czy kombinatów drzewnych. Trzeba zatem wspólnie wypracować madrą wizję "Bieszczadów przyszłości", do których zechcą przyjeżdżać goście z całego świata. A głównym i największym skarbem regionu przyciągającym tutaj turystów jest przyroda i nie wolno jej zniszczyć. Dzisiejsze strategie rozwoju gmin i powiatów muszą opierać się na bogactwie przyrodniczo-kulturowym regionu i mieć na celu zachowanie tego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Wówczas z turystyki będą godnie żyły następne pokolenia i młodzież nie będzie musiała szukać pracy poza granicami własnego kraju.

Wiele jest do zrobienia w Bieszczadach. Od dróg po kadry turystyczne zdolne obsłużyć nie tylko turystów polskich, ale też i zza granicy. Trzeba pilnie szkolić specjalistów, wypracować oferty pobytu w regionie i poszczególnych miejscowościach, wypromować je profesjonalnie na stronach internetowych w kilku językach (przede wszystkim angielskim i rosyjskim), stworzyć sieć utwardzonych i widokowych szlaków rowerowych prowadzących obok poboczy dróg i służacych równocześnie za chodniki, sieć utwardzonych, dobrze oznakowanych i zagospodarowanych szlaków pieszych górskich, spacerowych oraz ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych, zimowych spacerowych szlaków narciarskich, plaż i kapielisk nad zalewami, zbudować kilkanascie basenów termalnych (jak na Słowacji i Węgrzech), kompleksów sportowo-rekreacyjnych zwłaszcza w miastach, sanatoriach i na obrzeżach Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie". Nasze drogi muszą zostać pilnie odsłonięte z krzaków i zarośli, aby wystające na jezdnię gałęzie nie rysowały lakieru samochodów i autobusow. Turysta chce podziwiać piękno krajobrazu i ten trzeba stale odsłaniać przy trasach komunikacyjnych. W okresie zimy nawierzchnie dróg i parkingi muszą być odśnieżane i utrzymane w stanie gwarantującym bezpieczeństwo przybyszom z nizin. To tylko garść z wielu potrzeb i niezauważanych przez gospodarzy regionu problemów.

Założyciele i wybrane władze LOT Bieszczady będą przekonywać mieszkańców regionu do potrzeby współdziałania w celu osiągania dużych korzyści materialnych z turystyki jako bardzo dochodowej gałęzi gospodarki. Władze samorządowe muszą zrozumieć, że turysta nie przyjeżdża do gminy czy powiatu lecz do regionu - w Bieszczady. Region trzeba więc promować i zagospodarowywać wspólnie. Wydawanie folderków i mapek gmin czy powiatów, to wyrzucenie pieniędzy podatników w błoto!!! A ci mają już dość ignorancji i niekompetencji. Najwyższy czas zostawić uprzedzenia i śmieszne podziały (powiatowe). Trzeba pilnie siadać przy wspólnym stole i szukać sposobów na wygranie z konkurecją innych regionów turystycznych (np. Beskid Niski) czy Słowacji i Ukrainy.

Brak przedstawicieli gmin i powiatów bieszczadzkich na 2 bardzo ważnych dla regionu spotkaniach z Kierownictwem Polskiej Organizacji Turystycznej i ostatnio z Vice Ministrem Gospodarki i Wojewodą Podkarpackim zakrawa na ironię. Jest dowodem braku zainteresowania turystyką jako szansą dla tego regionu i jego mieszkańców. Na dzisiejszym zebraniu wyborczym LOT Bieszczady był 1 wójt (gmina Zarszyn), sekretarz gminy Ustrzyki Dolne, 3 przedstawiciele Urzędu Miasta w Sanoku, Sekretarz Komitetu Powiatowego PiS w Sanoku i członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Lesku. O czym to świadczy? Czy tylko o braku zainteresowania? Czy też o braku odpowiedzialności za rozwój społeczności lokalnych?

Miejmy nadzieję, iż w przyszłości - po wyborach listopadowych - będzie inaczej. Zapraszamy przedstawicieli branży turystycznej do współdziałania i zaangażowania się w zespołach specjalistycznych LOT w celu osiągania korzyści i rozwijania swoich firm. Zapraszamy zdolną młodzież, mieszkańcow miast i wsi, leśników oraz absolwentów szkół i uczelni do nawiązania kontaktu w wybranym Zarządem i włączenia się ze swoimi pomysłami w tworzenie własnych firm i miejsc pracy w usługach turystycznych oraz w tworzenie wizji "Bieszczadów przyszłości".

Stanisław Orłowski
Prezes Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "Karpaty"
Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006


Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024